Moc PodstawRozdział 1: Moc podstaw 
Moc Podstaw


Rozdział 2: Analiza podstawowej doktryny 
2.1 Bóg istnieje i możemy mieć osobisty związek z Bogiem, którego znamy.
2.2 Bóg jest istotą osobową.
2.3 Bóg stworzył wszystko.
2.4 Bóg widzi i wie wszystko będąc wszechobecnym przez Swojego Ducha.
2.5 Bóg jest wieczny.
2.6 Jeden jest Bóg i jeden Pan Jezus.
2.7 Imię Boga to Jahwe
2.8 Biblia jest natchnionym, nieomylnym słowem Bożym.
2.9 Królestwo Boże nadejdzie.
2.10 Odbędzie się sąd.
2.11 Chrystus przyjdzie sądzić ten świat.
2.12 Należy rozumieć, że Chrystus przyjdzie wkrótce.
2.13 Przez chrzest, obietnice dane Abrahamowi i Dawidowi dotyczą nas.
2.14 Bez chrztu nie ma biblijnej nadziei zbawienia.
2.15 Przez chrzest wchodzimy w ciało Chrystusa stanowiąc z Nim jedno.
2.16 Otrzymujemy przebaczenie grzechów i zbawienie.
2.17 Jest jedno ciało
2.18 Śmierć jest stanem całkowitej nieświadomości; piekło jest grobem.
2.19 Diabeł jest ilustracją naszej własnej natury.
2.20 Obecnie Duch Święty działa przez słowo Boże a nie poprzez cuda.
2.23 Jezus nigdy nie zgrzeszył.
2.22 Jezus Chrystus jest Synem Boga.
2.24 Jezus jest Chrystusem.
2.25 Pan Jezus wniebowstąpił i uczyniono go Panem i Chrystusem.
2.26 Poprzez Jego zmartwychwstanie możliwym stało się przebaczenie grzechów wszystkich ludzi.
2.27 Krew Pańska została przelana dla naszego odkupienia. Chrystus umarł śmiercią męczeńską za nas.
2.28 Musimy odpowiedzieć krzyżowi
2.29 Ludzka natura / ciało nie może dostąpić przebłagania.
2.30 Podstawą naszego zbawienia jest usprawiedliwienie dokonane za pośrednictwem zastępczej ofiary Pana Jezusa.
2.31 Pan Jezus zmarł i powstał z martwych dla mnie.
2.32 DODATEK: List do Rzymian: Moc Podstaw