2.5 Bóg jest wieczny.

Zobacz, co Habakuk 1:12 wznosi na słowach: „Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój...[dlatego] Nie daj nam zginąć!”. Jeśli szczerze wierzymy, że jesteśmy Jego narodem, nie z tego świata i że naprawdę jesteśmy częścią Jego wiecznej rodziny, wówczas Jego wieczność staje się gwarancją naszego wiecznego zbawienia.


previous chapter previous page table of contents next page