2.20 Obecnie Duch Święty działa przez słowo Boże a nie poprzez cuda.

2.20 Obecnie Duch Święty nie działa w cudowny sposób, ale przez słowo Boże. Biblia została napisana pod natchnieniem i dlatego jest słowem Bożym.

Świadomość tego będzie wywierać wpływ na nasze modlitwy; słowo Boże będziemy czytać z prawdziwym poszanowaniem i czcią wiedząc, że to naprawdę głos Boga przemawia do nas oraz, że jest on źródłem Bożego Świętego Ducha, który może oddziaływać na nasz charakter doprowadzając do zmian, które radzi jesteśmy zobaczyć. Wspaniałość Biblii, jako Bożego samoobjawienia pozostanie z nami. Szczerą odpowiedzią na wiarę w natchnione słowo jest głęboka wiara (J 19:35), a tajemnice naszego serca wyjdą na jaw (1 Kor 14:25). Także wtedy, kiedy pojmiemy realność krzyża, ujawnione zostaną myśli naszych serc (Łk 2:35). Moc podstaw prowadzi do prawdziwej samowiedzy i samodoświadczenia.


previous chapter previous page table of contents next page