2.17 Jest jedno ciało

2.17 Jest jedno ciało (jest to podstawowa nauka Wiary według Nowego Testamentu – chociaż nie zaznaczono, że powinno być pośród nas).

Weszliśmy w jedno ciało przez chrzest w jedno ciało Jezusa Chrystusa (1 Kor 12:13). Dlatego mamy obowiązek społeczności ze wszystkimi, którzy pozostają w ciele (1 Kor 10:16). Paweł opisuje Piotra, który nie postępował zgodnie z prawdą Ewangelii (Ga 2:14) mówiąc, że są dwa ciała, Żydów i pogan, i wystarczy społeczność z jedną z tych grup, a nie z całym ciałem. Paweł pominął całą politykę zboru i przeciwstawił się Piotrowi „wobec wszystkich”. Jeśli znamy prawdę Chrystusowej Ewangelii, będziemy trwać w społeczności ze wszystkimi w Chrystusie i w Prawdzie. Jeśli nie, Paweł przewidział, że ostatecznie „prawda ewangelii” zostanie zatracona (Ga 2:5). Niestety w czynionych przez człowieka staraniach dla zachowania Prawdy Ewangelii reszta ciała często zostaje wykluczona ze społeczności. Ale to przez społeczność całego ciała „Prawda” zostaje zachowana!

W Liście do Efezjan 4:25 został wysunięty praktyczny wniosek: „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich”. Skoro jesteśmy jednym ciałem, dlatego pomiędzy nami powinna panować prawdomówność. Żadnych niewinnych kłamstw, żadnej przesady, żadnych plotek, przedstawiania zniekształconych faktów. Dlaczego? Ponieważ „jesteśmy członkami jedni drugich”, a postępując w ten sposób, naprawdę potwierdzamy, że nie jesteśmy członkami jednego ciała.


previous chapter previous page table of contents next page