2.12 Należy rozumieć, że Chrystus przyjdzie wkrótce.

2.12 Powinniśmy rozumieć, że Jezus wkrótce powróci – niezależnie od naszej interpretacji proroctw musimy żyć tak, jak ludzie oczekujący powrotu swego Pana w każdej chwili.

Pan ostrzegał Żydów, że nie rozpoznają znaków swoich czasów w sposób w jaki powinni, np. nie dostrzegli bliskości dnia Pańskiego w roku AD 70, ani nie zauważyli, ze król Izraela był pośród nich. Bezpośrednio przytoczył im przypowieść o potrzebie porozumienia z bratem, a właśnie byli w drodze na sąd. Powiązał te dwa motywy – nie rozpoznawania znaków czasu i nieporozumień z braćmi – zadając im pytanie: „Dlaczego więc sami z siebie nie potraficie osądzić, co jest sprawiedliwe?” (Łk 12:56-59). Zdaje się mówić, że nie rozpoznanie przez nich znaków czasu łączy się z nie dostrzeganiem potrzeby miłości i przebaczenia względem braci. To samo zasadnicze ogniwo znajdziemy w Liście do Hebrajczyków 10:25, gdzie napomina się ich do uczestnictwa we wspólnych spotkaniach i wzajemnego wspierania: „a to tym bardziej, im lepiej wiecie, że się ten dzień przybliża”. Uczucie bliskości tego dnia powinno znaleźć wyraz w miłości i trosce, które okazujemy naszym braciom.


previous chapter previous page table of contents next page