2.23 Jezus nigdy nie zgrzeszył.

Rozmiar, do jakiego ten człowiek z Nazaretu – który kichał, spał i pragnął jak my – był naprawdę objawieniem Boga w ciele...wymaga długotrwałych osobistych rozważań. Rozważań nad faktem, że z krtani palestyńskiego Żyda naprawdę wyszły słowa Wszechmocnego Boga i należy powiedzieć, że nigdy żaden człowiek nie przemawiał jak On; Sam Bóg zapewniał nas, że niebo i ziemia przeminą, a Jego słowa nie (zauważ związek z Ps 102:25-27; Hbr 1:10-12) ... że ten człowiek umarł za nas...zmartwychwstał, wniebowstąpił...a teraz dokonuje Swego dzieła zbawienia dla nas, godzina po godzinie. Ewangelista Marek opisał, jak kiedyś pewien człowiek bezpośrednio zwrócił się do Pana Jezusa nazywając Go „dobrym nauczycielem”. W odpowiedzi rzekł, że skoro człowiek ten uważa go za „dobrego”, to powinien dzielić Jego krzyż, sprzedać wszystko, co ma i rozdać ubogim. Głęboki wymiar dobroci Jezusa pobudzi nas do szczerej osobistej odpowiedzi, jeśli to rozumiemy.


previous chapter previous page table of contents next page