BIBLIJOS STUDIJŲ SERIJA

STUDIJAVIMO METODAS

Tai keturių užsiėmimų serija, kurių kiekvieną sudaro trys pamokos, galinti padėti jums suvokti tai, ko moko Biblija ir suprasti krikščionybės pranašumus. Jūs turėsite daug naudos iš šių studijų bei po keletą kartų skaitydami Biblijos ištraukas. Po to atsakykite į klausimus, esančius kiekvienos pamokos pabaigoje, kaskart sugrįždami prie teksto, jei nesate įsitikinęs atsakymo teisingumu. Nesistenkite greitai perskaityti ir bandyti atspėti atsakymus. Pamokos pateikia nemžai informacijos ir tai Jums bus tvirtas pagrindas tolimesniems užsiėmimams.

Atsakę į klausimus, perrašykite juos į bendrą atsakymų lapą, esantį brošiūros gale, ir išsiuskite mūsų adresu. Repetitorius patikrins ir asmeniškai Jums parašys kartu su reikalingom pastabom, bei atsiųs kitus "Biblijos Studijų" numerius.

Jeigu Jums iškiltų kokių nors klausimų Biblijos tema, mes mielai padėsime Jums surasti atsakymą pačioje Biblijoje.

BIBLIJOS STUDIJŲ SERIJA

Ši serija sudaryta iš keturių brošiūrų, kurių kiekvienoje yra po trys pamokas. Jas galima studijuoti įvairia tvarka, tačiau geriausias rezultatas pasiekiamas studijuojant laipsniškai, nuo 1 iki 12 pamokos.

Biblija

Mirtis

Dievas
Dievo tikslas

Dievo pažadai
Jėzus Kristus

Dievo pažadai Dovydui

Evangelija

Jėzaus prisikėlimas
Kristaus sugrįžimas

Krikštas
Dievo Karalystė

1 PAMOKA - BIBLIJA
2 PAMOKA - DIEVAS
3 PAMOKA - DIEVO PLANAS IR TIKSLAS
4 PAMOKA - MIRTIS
5 PAMOKA - DIEVO PAŽADAI - 1
6 PAMOKA - VIEŠPATS JĖZUS KRISTUS
7 PAMOKA - DIEVO PAŽADAI
8 PAMOKA - JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
9 PAMOKA - JĖZAUS KRISTAUS GRĮŽIMAS
10 PAMOKA - Evangelija
11 PAMOKA - Krikštas
12 PAMOKA - Dievo karalystė
KODĖL EGZISTUOJA TIEK DAUG SEKTŲ?