SERIJA LEKCIJA ZA ISTRAŽIVANJE BIBLIJE

  NAÈIN ISTRAŽIVANJA

Ova serija od 4 poglavlja, svaka sadrži 3 lekcije, je napravljena da vam pomogne da doðete do osnovnog razumevanje o tome šta Biblija nauèava i kako možete sudelovati u prednostima bivanja hrišæaninom. Steæi æete najveæu korist od ovih 'Lekcija' èitajuæi ih nekoliko puta i proveravajuæi u preporuèenim biblijskim pasusima. Onda odgovorite na više pitanja na kraju svake Lekcije, opet prepuštajuæi se tekstu ako ste nesigurni u odgovorima. Besciljno je žuriti kroz lekcije pogaðajuæi odgovore; dovoljno podataka je dano da vam omoguæi ispravno odgovoranje na sva pitanja, što æe poslužiti kao dobra osnova naprednijim studijima koje æe slediti.

Završivši pitanja, prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora na poleðini ove brošure. Kada tri lekcije budu završene, pošalji nam stranu Sažetka. Dok su ti u toku slanja možete nastaviti sa sledeæim lekcijama i zatim ih poslati vašem tutoru. Kada dobijemo prvi deo odgovora bit æe vam odreðen lièni tutor koji æe ih onda markirati, i vratiti vam ih, skupa s bilo kakvim dodatnim komentarima i daljnjim 'Lekcijama za istraživanje Biblije'.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Biblije biæe nam zadovoljstvo da vam pomognemo da naðete odgovore iz Biblije.

SERIJA LEKCIJA ZA ISTRAŽIVANJE BIBLIJE

Sve u svemu ima 4 brošure i svaka sadrži 3 lekcije. Mogu se uèiti po bilo kom redu, ali kontinuitet kod uèenja najbolje se postiže zapoèinjanjem s lekcijom 1 i napredovanjem ka lekciji 4.

Br.1

Br.2

* Biblija

* Bog

* Božji cilj 1

* Smrt

* Božji cilj 2

* Isus Hrist

Br.3

Br.4

* Božje obeæanje Davidu

* Vaskrsenje Isusa

* Hristov povratak

* Evanðelje

* Krštenje

* Božje kraljevstvo

LEKCIJA 1. Biblija
LEKCIJA 2. Bog
LEKCIJA 3. Božiji plan i cilj
LEKCIJA 4. SMRT