2.5 Pacietība un piedošana

Nepastāv ātra izārstēšana no alkaholisma. Ātri gaidošo rūpju cerības tiek pieviltas. Savā ziņā tas ir kā izaicinājums ticībai uz Dievu, kas parādās cilvēkam sakot ‘nekad nesteigties’, kā brālis Džons Tomass mīloši tika teicis. “Esi kluss tā kunga priešā un gaidi uz Viņu” (Psalmi 37:7), Dāvids teica. Šī ir iespēja sasniegumam, lai arī kādā sitoācijā mēs nebūtu. Alkaholiķim vajadzīga vieta, kur atgriezties pēc atkārtošanās bez kaitīga kauna, citādi varētu sākt dzeršanu atkal. Šī ‘vieta’ var būt virtuves galds, pļāpājot ar savu meitu vai sievu; taču šajā ‘vietā’ nedrīkst būt slēpta neizdošanās vai kur patiesā nozīme viņa darbībai tiek slēpta. Kauna un vainas atvienošana tikai apstiprinās alkaholisma faktu sitoācijā. Ir svarīgi, lai šī ‘vieta’ būtu arī vieta, kurā var būt atklāts un uzticēties. Tik tiešām nedrīkst lauzt šo uzticēšanos un izpļāpāt to citiem, it īpaši neapmierinātības brīžos. Šīs virtuves ‘konferences’ vai kas, vai kur tās nebūtu, tām jābūt reālām vietām, kurās alkaholiķis var atrast drosmi atkal uz sevi paskatīties bez kauna, un pieņemt kādu lēmumu. Viņiem nepieciešama akurāta ‘aizmugure’, kas dod skaidru bildi par īstenību, no kuras izvairījušies, un kuru radījuši. Viņiem vajadzīga tās aizvietošana: pastāv liela pretruna starp viņu vārdiem, principiem un darbiem.

Lūgšana

Lūgšanai piemīt spēks. Tā tiešām maina lietas. Dievs grib, lai lietas tiktu darītas trešajā vietā aiz lūgšanām un palīdzības citiem. Tā kad Viņš redzēja draugu ticību, Viņš piedeva un izārstēja paralizēto (Marka ev. 2:5). Pēc katras diskusijas ar alkaholiķi, novadi rezumējošu lūgšanu. Samuēls teicis, ka pārstāt lūgt par grēkojošo Israēlu nozīmētu grēkot pret Dievu. (1.Samuēla 12:23). Vajadzība pati par sevi ir lūgt. Nav vajadzības pēc vaimanājošas lūgšanas no Maskavas torņa; traģiska alkaholiķa vajadzība ir lūgšana. “kopalkaholiķi”- alkaholiķa ģimene, kā to mēdz saukt,- saskatīs vilinājumu atļaujot lūgšanu, kas kļūst par rutīnu, nolaižoties jūtu ejā, bez reālas ticības, ka Dievs dzirdēs. Šī iemesla dēļ īsta lūgšana Svētajos Rakstos attēlota kā cīņa, cīkstoties starp sevi un Tēvu, kurš vēlas ko vērst uz labu. Kad mēs lūdzam ‘lai nāk Tava valstība’, mēs lūdzam, lai Dieva griba piepildās mūsos un Viņā mūsu dzīvēs. Mēs lūdzam, lai Viņš kļūst par galējo autoritāti mūsu dzīvēs, vadot ejā uz Valstību, kas noteikti nāk. Ikdienas lūgšanā mēs ļaujamies, lai mūsu griba kļūst par Dieva gribu.

Galīgs alkaholisma izmisums, atkarības ceļa mistērija, problēmas grūtības līmenis to atrisināt sānis no ‘Augstākā spēka’ ir spēcīga motivācija lūgšanai. Jūs esat līdzīgā pozīcijā kā Jeremija, kurš dzīvoja blakus atkritējam Jūdam, grēka sausuma nolādēta, viņu grēku dēļ:”Vai tad ir pagānu dievu starpā tāds, kas liek lietum līt? Jeb vai debesis var dot lietu pašas par sevi? Vai ne Tu, Kungs, mūsu Dievs, esi tas? Mēs ceram uz Tevi, jo Tu esi to visu darījis.” (Jeremijas 14:22). Un lūgšana ir cerīga. Bezcerība ir skaidra lielākā sajūta starp alkaholiķiem. Ja mūsu pašu robeža ir konkrēti novilkta, mēs sevi varam neviltoti iepriecināt ar tiešu cerību uz mūžību, kas mūs gaida. Taču ja mums ir ticība, ir pamats cerībai pat mūsu alkaholiskajam draugam. Iedomājieties Tēvu, kurš kāri gaida savu dēlu atgriežamies; viņš nebija dzirdējis, ka viņš varētu atgriezties. Viņš ikdienas gaidija un cerēja (Lūkas ev. 15:20). Pilnās cerības, ko Dievs iedvesmo- ja mēs tam ļaujam notikt. “Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko dievbijīgie vēlas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem.” (Psalmi 145: 18,19).

Jums vajadzētu zināt, ka anonīmajiem alkaholiķiem ir arī tikšanās ar viņu ģimenēm. Un ir arī atbalsta grupas operējot starp Kristadelfiešiem arī, kuras es noteikti iesaku.


previous chapter previous page table of contents next page next chapter