1.1 Ievads

Priekšvārds

Šis ir brīdis, kad mūsu kopienā tiek aplūkota alkahola problēma. Aptuveni 14 miljoniem amerikāņu ir problēmas ar alkaholu(1); 43% amerikāņu ģimenēs ir pastāvējusi šī problēma(2). 10% strādājošo Amerikā ir alkoholisma problēmas skarti. Kā minimums dubultīgi šī lieta skar Krieviju un citas daļas austrumeiropā. Ja kāda cita slimība skartu valsti tādā mērā kā alkahols, valstī būtu jāizsludina ārkārtes stāvoklis. Patiesībā alkaholisms ir lielākā slēptā problēma. Tas, ka esam kristadelfieši, nepadara mūs imūnus no šīm problēmām. Tas nozīmē, ka daudzi kristadelfieši ir spiesti cīnīties ar alkaholiķiem sev blakus, arī tiem, kuri ir viņu radi vai arī ir dārgi viņu sirdīm. Šī mācība tad arī ir priekš viņiem; tā nenorāda uz izveseļošanās veidu no paša alkaholisma.

Savā ziņā es esmu pilnībā nekvalificēts lai rakstītu šo mācību. Es nekad neesmu bijis alkaholiķis, nedz arī man kādreiz būtu bijušas kādas problēmas ar alkaholu. Es uzaugu ģimenē, kurā alkahols bija pieejams un tika lietots, bet es to nekad netiku ļaunprātīgi izmantojis. Es dzīvoju ar sievu, viņa lieto alkaholu ļoti mēreni. Esmu pavadijis savu dzīvi dzīvojot un sludinot nabadzīgākajām pasaules daļām, no tiem vairākums pieaugušo ir dzīvojuši bijušajā padomju savienībā. Šeit ir augstākais alkahola atkarībā kritušo skaits. Strādājot ar cilvēkiem un koncentrējoties savā darbā, vienmēr esmu bijis individuāls- alkahola problēma ir atkārtoti cēlusies un augusi. Es jūtu īpašu nastu slāvu pasaulē it ipaši, šeit alkahola lāsts ir lielākais kā nekur citur. Esmu redzējis vairāk nekā daudz, skatoties no malas- kauns, sāpes un cilvēku ciešanas, kas notiek ģimenēs, kurās ir šī problēma. Šīs lietas rezultāts ir tāds, ka izlēmu atgriezties 1990.gadā, un sev nosolijos nelietot alkaholu vispār. Esmu pat tad redzējis par daudz sāpju alkaholiķu, kuri “dzer ar mēru” dēļ. Man nav bijis grūti turēt savu solijumu. It nemaz. Man ir tik daudz jauki draugi- kristieši, kuri, diemžēl ir alkaholiķi. Mana darbība mīlestībā uz viņiem, saskaņā ar manu sirdsapziņu saka: “Klau, izbeidz dzeršanu. Pavisam. Es nedzeru; it nemaz. Es to nedaru Tev aiz muguras, kad Tu neredzi mani, kad esmu vientuļas ceļmalas restorānā vai kad esmu lidmašīnā, kurā stjuarte nes vīnu apkārt. Es esmu ar Tevi. Tādēļ nekad nedod sev iemeslu iedzert kaut “ar mēru”,jo tā daru arī es, es nedzeru.” Šī ir mana personīgā atziņa no Pāvila vārdiem nedarīt lietas kas ir patīkamas mūsu prātam, tomēr liek apkārtējiem paklupt. Viņaprāt, mums nevajadzētu darīt neko, pašam vai publiski, kas varētu stimulēt atgriezties bijušajās lietās, kuras bijušas pilnas grēka, kā mēs to varam lasīt viņa vēstulēs romiešiem un korintiešiem. Pirmajā gadsimtā tā bija elkdievība. Mums, vismaz man,tā kā es dzīvoju ārpus A-Eiropas, tas ir alkahols. Tādēļ nedariet neko, kas varētu ierosināt ticīgo, kura dēļ ir miris arī mūsu kungs Jēzus, atgriezties pie šīs lietas. Un tas ir arī mans skatijums Vecajā Derībā, pavēlēt nelikt piedauzības akmeni aklajam, t.i.- nedarīt neko tādu, kas liktu citam krist. Tas prasa laipnību, neliekuļotu mīlestību- nedot kādam mazāko iemeslu pakrist (2.Korintiešiem, 6: 3,4) Pat manās kāzās- es biju vienīgais, kurš neiedzēra pat nelielu malku svinībās. Šī nav lieta, ar ko lielos, tas vienkārši man neprasija nekādus upurus. Es neiestājos par pilnīgu alkahola nelietošanu, lai arī tāda ir mana personīgā nostāja(3). Es Jums stāstu par to, jo pazīstu daudzus ar alkaholu sirgstošus draugus, kuri ir arī manējie (un viņu ģimenes lasīs šos vārdus, pārējie arī.) Es gribu Jums atgādināt, no kurienes nāku. Lai nu kā, šī mācība ir ne tik daudz priekš alkaholiķiem, kā viņu ģimenēm un draugiem. Es īpaši vēlos, lai Jūs saprotat, ko esmu redzējis… Tās mokas, kurās Jūs esat. Un gluži tāpat kā Jums, man tas rūp, un tādēļ es neesmu lietojis alkaholu vispār nu jau 14 gadus [izņemot svētā vakarēdiena vīnu], un lūgšanās esmu rakstijis šo mācību.

Dankans Histers

Rīga, Latvija

 

1.1 Ievads

Mēs visi pārāk bieži koncentrējamies uz problēmas simptomiem. Tava sieva dzer. Tādejādi bērni saņem maz rūpju, tiek atstumti, parādās naudas problēmas, tas sagādā raizes, viņa koncentrējas uz pudeli, ne uz Tevi, vel mazāk uz ko citu… Taču lai viņu glābtu, vīram ir viņa jāpieņem un jāsaprot. Nav tik liela nepieciešamība saprast kādēļ viņai ir šī lieta, tas lai paliek labāko psihoterapeitu ziņā, svētie raksti vairāk vai mazāk klusē par šo lietu. Bet drīzāk vajadzētu mēģināt saprast kas viņai jāpiedzīvo kā alkoholiķei.


table of contents next page next chapter