1.2 Atteikšanās

Atteikšanās ir izeja no alkoholisma. Šo slimību Tu neapzinies vai neapzināsies, ka Tev tā ir. Garā ceļā alkaholisms paņem sevī garu, tas like fiziskajam ķermenim un garam novājināties, parasti tā ir pirmā lieta, ja gribam būt atklāti pret sevi. Vispirms nāk nelieli meli. Bet jau pašā sākumā alkaholiķis ir melojis sev:

Man izdzēru tikai divas… Es nebiju dzēris nedēļu… Es nedzeru tā, kā to dara… [Toms, Jānis, Sergejs, Svetlana, Sāra…]

Meli progresē, liekot melot jau drīz vien tiem, kuri ir apkārt alkaholiķim. Jebkurš mēģinājums palīdzēt ir bijis bezjēdzīgs vai ir beidzies ar viņa atteikšanos turpmāk runāt par to. Grēks nav parādijies. Tad mēs stāvam tieši pretī morālajai izejai. Melošana ir grēks. Un kā mēs zinam no svētajiem rakstiem ļoti labi, labas sirds atgriešanās var būt ļoti mānīga. (Jeremijas 17:9) ‘Sātans’ mūsu sarunvalodā ir kārdinātājs; mēs paši sevi kārdinām grēkā. Ļoti reti mēs paši ejam apzināti pretī Dievam un viņa ceļiem. Mēs attaisnojam savas darbības, sakot sev, ka esam īpašā sitoācijā, ka mūsu gadijumā mūsu rīcība ir attaisnojama. Tātad alkaholisms sākas ar melošanu sev, Dievam, tad citiem. Alkaholiķis savā dzīvojamā rajonā veido melu tīklu, daļēji tādēļ, ka viņam apkārt esošie sāk viņam neuzticēties un beidz viņu atbalstīt. Viņš melo par to, cik daudz izdzēris, izmanto citu aizsegu, atvainojas. Viņš bieži apzinas, ka ir uzcēlis sev atbalsta tīklu, balstītu uz meliem, kas atvieglo viņa problēmas, kas saistītas ar dzeršanu. Tas nenozīmē, ka viņam apkārt esošie ir vainīgi. Laiks kopā ar alkaholu veido gluži kā tādu vardes sindromu- varde izleks no vāroša ūdens, ja būs tajā iemesta, taču tā tur paliks, ja tiks ielaista aukstā ūdenī un tā temperatūru pamazām palielinās, pat tad, ja karstums to iznīcinās. Šī lieta būtu jāapzinas skaidrā prātā esošam alkaholiķa atbalsta grupas loceklim, lai redzētu patieso sitoāciju. Realitāte ātri vien liks sevi manīt, ja būs kāds progress ceļā uz atgriešanos normālā dzīvē, vai kā minimums mēģinot dzīvot tā, kā Dievs to sludina darīt. Alkahola slimība funkcionē ļoti smagi un neļauj realitātei iejaukties slimnieka apziņā. Alkaholiķis koncentrēs Tavu uzmanību specifiski- “ Es nebiju ēdis bērna pārtiku, kā Tu mani apsūdzēji, ka it kā biju darijis… Es tiešām nebiju to ēdis… Tavā rīcībā šobrīd ir zināmi naudas līdzekļi… Es taču dzēru alu, ne šņabi…”; Tā notiek izvairīšanās no šausmīgās lielās realitātes bildes saskatīšanas, bēgot no īstenības. ‘Ceļš uz patiesību’ ir plašāka nozīme vārdam ‘ārstēšana’. Alkaholisms efektīvi grauj personību, ārstēšana ir personības pārkārtošana.

Tā kā slimība progresē, tad arī meli, un arvien vairāk un vairāk cilvēku tiek iesaistīti nepatiesības tīmeklī. Šis ir iemesls kādēļ alkaholisms ir nopietns grēks. Nepatiesības un maldināšanas dēļ šī lieta nonāk pilnīgā pretstatā ar to, ko mūsu Debesu Tēvs sludina. Viņš redz mums cauri, un, ja mēs tam ticam, mēs varam būt pilnīgi atklāti viņam. Alkaholiķis vienmēr kaut viltus ceļā sevi nodrošinās ar skaidru naudu, pieejamu alkaholu un laiku un vietām, kur iedzert. Meli slēpj viņa plānus, taču drīz vien ir vajadzīgi vēl vairāk melu, lai padarītu iepriekšējos ticamus. Kad meli kļūst par neatņemamu dzīves satāvdaļu, pienāk diena, kad viņš melo par lietām, par kurām viņam nebūtu jāmelo- tas notiek piespiedu kārtā. Šis papildus apstāklis ir jāņem vērā, kad notiek alkaholiķa ārstēšana, tas nav vienkārši tā, it kā viņš būtu uzņēmis alkahola devu un tagad viņam būtu jāpārtrauc tas darīt.

Tie, kas cenšas palīdzēt, mēdz izdarīt būtisku kļūdu, cenšoties izdabūt solijumu no akaholiķa nekad vairs nedzert. Alkaholisms ir saistīts ar sevis maldināšanu, meliem, atkārtotām neveiksmēm. Tā ir tikai alkaholisma problēmas sastāvdaļa, ka viņi netur tādus solijumus kā šos. Līdz beidzot viņš nonāk galējā stadijā. Tālākās lauztā solijuma sekas ir tādas, ka šī vājuma apziņa baro vainas kompleksu un noved pie sevis nīšanas, šie ir būtiskākie iemesli, kādēļ alkaholiķis turpina dzert. Tas tikai padziļina problēmu.

Ir grūti definēt ‘kādēļ’ alkahoisms paņem savā varā. Cēlonis iziet no mūsu prātiem. Mēs esam labāk sagatavoti lietām un problēmām, kurām zinam, ‘kādēļ’ tās notiek. Nenosakāma ir tā robeža, kurā kāds varētu atzīt sevi par alkaholiķi, var tikai konstatēt faktu. Šī lieta priekš alkaholiķa ir nebūtiska. Aizmirsti ‘kādēļ’. Reāli alkaholiķis ir alkaholiķis. Pieņemot neizskaidrojamo alkaholiķis dodas taisnā ceļā uz ticību Dievam, nezināmā ‘augstais spēks’ par kuru anonīmie alkaholiķi runā “12 soļos”. Neizskaidrojamais noslēpums liek kādam no viņiem griezties pie Dieva; neizskaidrojamajam ir jātiek pieņemtam. Šis noteikti bija iemesls, kādēļ atejists un psihiatrs Karls Jungs atzina par nepieņemamu baudīt alkaholu. Tas stāv aiz medicīnas un aiz psiholoģijas. Pieredze cīņā ar grēku māca, ka patiesībā cilvēks nenosaka savus ceļus (Jeremijas 10:23) Tas izskaidro, kādēļ pat neticīgie alkaholiķi bieži paaugstina savu garīgo stāvokli kamēr cīnās ar savu problēmu. Mums vajadzīgs izmantot Dieva patiesību, kamēr vīrieši un sievietes savās cīņās ceļas un krīt, un likt to lietā.

Kā pēcvārds- būtu jāatceras, ka alkaholisms nepazīst robežas. Tas aizgrābj kā prezidentu, tā zemnieku Krievijā [un arī visas sabiedrības šķiras starp]. Pastāv stereotips, ka vairāk vīriešu nekā sieviešu ir atkarīgi, taču tas pakāpeniski kļūst arvien mazāk patiesi pat Krievijā. Amerikas Savienotajās Valstīs aptuveni 50% alkaholiķu ir sievietes. Tas ir novērots tādēļ, ka alkaholiķe- sieviete skaitās lielāks kauna traips, tādēļ viņām ir grūtāk tikt līdz ‘atteikšanās’ fāzei. Viņu ģimenēm būtu jābūt iejūtīgām pret šo faktu.


previous page table of contents next page next chapter