3.1 Ievads

Dzīve ar alkaholismu audzina bezcerības garu. Pastāv apgalvojums, ka Dievs nav spējīgs. Bet šeit ticība uz Dievu tiek pārbaudīta. Mūsos var pastāvēt reālistiska cerība uz labākiem laikiem. Lūgšana maina lietas. Jēzus personas piemērs un iedvesma maina lietas. Un Dievs brīnumaini maina lietas. Viņš dara brīnumus radikāli mainot cilvēku dzīves.(9) Mēs ticam, ka Viņš darijis brīnumus agrāk, mums prasīts ticēt, ka Bībele ir Dieva vārds. Mums jāuztver kontakts starp to, ko Viņš darijis pagātnē, un starp to, ko Viņš spēj darīt šodien. Tādēļ Psalmi bieži runā par Dieva darbiem, arīdzan lūdz, lai labas lietas notiek Psalmistu dzīvē. Bībeles vēsture nav bēgšana. Tā nav mirusi vēsture ar interesi tikai fonā. Šie notikumi ir bijuši dzīvi, spēka un likumsakarības pilni- jo Dievs ir mūsu Dievs. Viņa roka nav par īsu, kas nevarētu glābt vai paredzēt. (Ceturtā Mozus 11:23).

Ir vispārēji pieņemts, ka anonīmo alkaholiķu 12 soļi [skat. 1. Pielikumu] un klātbūtne viņu tikšanās ir attīstīti veiksmīga metode cīņā pret alkaholismu. Bet kauns mums, kas negrib atzīt šo nenoliedzamo faktu. Jo šī nav Kristīga organizācija, bet tās filosofija daļēji sakrīt ar Kristietību plašākā nozīmē. Patiesa Kristietība, prasmīga un garīgi precīza, ir nulle kā vairāk spēcīgāka par ’12 soļiem’ priekš A.A. No tuvuma un tālienes mēs tikko kā lūguši veiksmi iztirzājot šo problēmu. Bet tikai nesen esam sākuši apzināties to kā organizācija, lai katrs pats darītu jebko šajā sakarā. Ar neapšaubāmu patiesumu, kurā esam svētīti, mēs nulle kā esam griezošais asmens šai paaudzei; un bruņošanās ar Bībeles patiesību par alkaholismu ir tikai viena no daudzām vietām, kurā varam spēt to pierādīt. Alkaholisma reālais iznākums griež rinķī patiesību un grēka, kārdinājuma un Bībeles ‘ļaunā’ īsto apziņu, Dievu un Viņa spēku glābt. Šajās vietās, Kristadelfiešu organizācija ir svētīta ar varenu un patiesu atklāsmi, kādu evanģēliji māca. Tomēr šī patiesība nedrīkst palikt tikai teorētiska teoloģiska patiesība. Mums tā jāņem un jānes ielās, lai parādītu tās spēku praktiski; ne tikai mainot savas dzīves, bet arī transformācijas kvalitāti, kas nav redzēta cita veida terpaijās. Redzat, alkaholisma ārstēšana ir nākšana pie patiesības. Kristadelfiešu ticības dēsts ir ‘patiesāks’ vai vairāk Bībeliski akurāts kā jebkas cits, kam esmu izgājis cauri.Vēl šo doktorīnas pastāv nolūkā izdibināt dzīves ceļu; patiesa doktorīna ved uz patiesu dzīvi. Un patiesa dzīve ir tā, kas ir izeja no alkaholisma. Tas ceļ mūsu potenciālu kā organizācijai tik rosinoši, it īpaši kontekstā ar cīņu pret alkaholismu.


previous chapter previous page table of contents next page next chapter