3.1 Bevezető

Az alkoholizmus a reménytelenséget táplálja. Ez abban az állításban jut kifejezésre, hogy Isten képtelen segíteni. De amikor az Istenhit kipróbált, valódi reményünk lehet a javulásban. Az ima változtat a dolgokon. Példa és inspiráció, hogy Jézus személye megváltoztatja a dolgokat. És Isten csodálatosan változtat rajtuk. Olyan csodákat tesz, amelyek radikálisan változtatnak az emberi életen(9). Úgy hisszük, hogy tett csodákat a múltban, és ezért valljuk, és hisszük hogy a Biblia Isten szava. Meg kell értenünk a kapcsolatot a között, amit a múltban tett, és a között, amihez ma is megvan az ereje. Ez az, amiért a zsoltárok gyakran felidézik mit tett Isten, a Vörös Tengernél, mert Isten képes akkor, abban a pillanatban erőteljesen beavatkozhat a zsoltáros életébe is. A bibliai történelem nem átejtés, és nem is halott történelem, amely háttérként szolgál az érdeklődőknek. Az események élők és megmutatják Isten hatalmát, aminek nyilvánvaló a vonatkozása - mert ez az Isten a mi Istenünk. Karjai nem túl rövidek ahhoz, hogy ne tudja kinyújtani és megmenteni bennünket (Num. 11:23).

Általánosan elfogadott az AA 12 pontja [lásd az 1. Appendixet]. A részvétel találkozásukon a legeredményesebb módszere az alkoholizmus meghaladásának. Azonban szégyen a hívők számára, hogy ezt a megkérdőjelezhetetlen tényt kell elfogadnunk, mert ez a szervezet nem keresztény/keresztyén, noha filozófiájának egy része átfedi a kereszténység tágabban értelmezett koncepcióját. Az igaz kereszténységnek hozzáértéssel és érzékenységgel a szolgálatban, sokkal eredményesebbnek kellene lennie, mint az AA 12 pontja. Illene olyan sikeresnek lennünk, hogy mindenünnen hívjanak bennünket, hogy segítsünk ez ügyben. De mi mint közösség alig kezdtük felismerni és elismerni ezt, attól pedig távol vagyunk, hogy tegyünk is valamit. A kétségtelen igazsággal, amellyel meg vagyunk áldva, illene, hogy ennek a generációnak az élére álljunk, és a bibliai igazságok alkalmazása az alkoholizmusra csak egy területe annak, ahol illene bizonyítanunk azt. Az alkoholizmus valódi fejleményei az igazság és a bűn felismerése és elismerése körül forognak, ugyan úgy, mint a kísértés, és a bibliai “ördög”, Isten és ereje körül, amely megmenthet. Ezen a téren a Krisztadelfian közösség a Szentírás nagy igazságaival áldott, amibe belátása van. Mégis ez az igazság nem szabad, hogy csak elméleti, feltételezésekben kimerülő, és teológiai legyen. Szükséges azokat az utcára kivinni, és megmutatnunk az igazságot a gyakorlatban, nem annyira az életek megváltoztatásában, hanem a változás kvalitásának olyan változásában, amely más terápiákban nincs. Láthattuk, hogy az alkoholizmus gyógyítása nem más, mint igazságra jutni. A Krisztadelfian közösség alapelveinek csoportja még igazabb, és bibliaibb, mint bármi más, amit én ismerek. Ezek az alapelvek olyanok, hogy világosabbá teszik az életet, és az igaz alapelvek elvezetnek bennünket az igaz élethez. És ez az igazság gyógyít meg az alkoholizmusból. Ez az, ami közösségünket ebben a környezetben olyan eredményessé tehetné, különösen az alkoholizmus elleni harcban.


previous chapter previous page table of contents next page next chapter