2.5 Türelem és megbocsátás

Az alkoholizmusnak nincs gyors gyógymódja. Gyors eredményeket várni kiábrándító azoknak, akik velük törődnek. Önmagában véve ez egy kihívása az Istenben való hitnek, aki úgy tűnik “soha sem siet”. John Thomas testvér szerette mondani: “Nyugodjunk meg Istenben, és várjunk türelmesen rá” (Zsolt. 37:7), ahogy Dávid mondta. Ezt kell tennünk, akár milyen helyzetben vagyunk. Az alkoholistáknak egy helyre van szükségük, ahova visszatérhetnek a visszaesések után, a bántó szégyen nélkül, hogy újra kezdhessék. Ez a “hely” lehet egy konyhai asztal, ahol pl. feleségével és lányával beszélgethet, de ez a “hely” nem lehet olyan, ahol elhallgatják és rejtegetik kudarcát, vagy viselkedésüket bagatellizálják. A szégyen és a bűnösség elrejtése csak megerősíti az alkoholistát viselkedésében. Ez a “hely” szükségszerűen a bizalom, a bizonyosság, és az őszinteség helye kell, hogy legyen. Ezt a légkört nem szabad megtörni azzal, hogy másoknak pletykálkodunk, különösen nem akkor, ha különben is frusztrált az alkoholista, akinek segíteni akarunk. Ezek a “konyhai konferenciák”, akárhol és akárhogyan a valóságos párbeszéd helyének kell lennie, ahol az alkoholista szégyenérzet nélkül bátorítást kap, hogy újból felmérje helyzetét, és ismét a megoldást keresse. Szükségük van pontos visszajelzésekre, amely biztos képet ad a valóságról, amelyet figyelmen kívül akartak hagyni, vagy egy másikat kreálni. Pontosan és részletesen meg kell nekik magyarázni, ellentmondás van, szavaik elveik és cselekedeteik között.

Az ima

Az ima hatásos, valóban változtat a dolgon. Isten hajlandó arra, hogy változtasson valaki életén, csak azért mert egy harmadik személy kéri a segítséget. Amikor Isten látta a barátok hitét, megbocsátott, és meggyógyította a bénát (Mk. 2:5). Minden beszélgetés után az alkoholistával kezdjünk bele egy rövid imába. Sámuel mondta, hogy abbahagyni az imát a vétkes Izraelért vétek Isten ellen (1Sám. 12:23). A szükséglet maga az imára hívás. Nincs szükség hangos szóra, mint pl. egy dzsámi minaretjéből, az alkoholista tragikus helyzete az imára hívó szükséglet. Az alkoholista családja - a társak az alkoholizmusban, ahogy egyesek nevezik őket - szembesülnek a kísértéssel és megengedhetik, hogy az ima mindennapos rutin legyen, és ellaposodjon gesztusokká váljon, annak a hitnek híján, hogy Isten meghallgatja. Ezért írják le a Bibliában az imát valódi harcként, küzdelemként önmagunkkal és az Atyával is, aki akkor hajlandó egyes dolgokat megtenni ha az “ima tömjénfüstjéből” eleget kapott. Amikor azt imádkozzuk “legyen meg a te országod” azt kérjük, hogy Isten akarata általunk és általa is megvalósuljon az életünkben. azt kérjük, hogy a végső autoritás legyen életünkben, vezetve bennünket a Királyságba, amely biztosan eljön. Mindennapi imáinkban alá kell vetnünk, át kell adni akaratunkat Isten akaratának.

Az alkoholizmus azért visz kétségbeesésbe, mert útjai titokzatosak és megoldhatatlan a “magasabb erő” nélkül. Ez egy hatásos ihletője az imának. Olyan helyzetben vagyunk, mint Jeremiás, amint a hitehagyott Júdeában élt, amely szárazságtól szenvedett bűneik miatt: “Tudnak-e esőt adni a népek bálványai? Vagy az ég adja-e a záporesőket? Nem, hanem te az Urunk Istenünk, benned reménykedünk, hiszen te alkottad mindezeket.” (Jer. 14:22). És az ima reményteli. A reménytelenség bizonyára a fő érzelmi jellemzője az alkoholistáknak. Ha korlátainkkal tisztában vagyunk, akkor hiteles módon örvendhetünk konkrét Reménnyel az örök életben, amely bennünket vár. De ha hitünk van, az is alapja lehet a reménynek, még az alkoholista barátnak is. Gondoljunk csak az apára a tékozló fiú történetéből, Ő nem hallotta, hogy majd hamarosan visszajön a fia, mégis ő minden nap reménykedett (Lk. 15:20). Isten reménytelisége valóban csodálatos inspiráció, ha hagyjuk, hogy az legyen. “Közel van az úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kívánságukat, és megsegíti őket.” (Zsolt. 145:18,19).

Tudnunk kell, hogy az Anonim alkoholistáknál az alkoholisták családjai számára is vannak találkozási lehetőségek. És vannak Krisztadelfian segítő csoportok is, amelyeket nagyon ajánlok.


previous chapter previous page table of contents next page next chapter