Bilag 1: De 12 trin

1. Vi indrømmede at vi var magtesløse overfor alkohol- at vores liv var ude af kontrol.

2. Vi begyndte at tro at en magt større end os selv kunne gengive os sundheden.

3. Vi besluttede at lægge vores viljer og vores liv over til Guds omsorg som vi forstår Ham.

4. Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk optælling af os selv.

5. Vi indrømmede til Gud, til os selv og til et andet menneske præcist hvad vi har gjort forkert.

6. Vi var fuldstændigt klar til at Gud fjernede alle disse fejl i vores karakter.

7. Vi bad ydmygt Ham at fjerne alle vores fejl.

8. Vi lavede en liste over alle de personer vi har skadet og blev villige til at forbedre os overfor dem alle.

9. Vi forbedrede os direkte overfor sådanne folk hvor muligt, undtagen hvor at gøre sådan ville skade dem eller andre.

10. Vi fortsatte med at gøre personlig optælling, og når vi tog fejl indrømmede vi det med det samme.

11. Vi søgte, igennem bøn og meditation, at forbedre vores bevidste kontakt med Gud sådan som vi forstår Ham, kun bedende om viden om Hans vilje for os og styrken til at gennemføre den.

12. Efter at have haft en åndelig oplevelse, som en følge af disse trin, prøvede vi at videregive dette budskab til alkoholikere, og at praktisere disse principper i alle vores gøremål.


previous chapter previous page table of contents next page