Pielikums 2: Dažas Kristadelfiešu iespējas

Anonīmais e-pasta kontakts ar citiem Kristadelfiešu alkaholiķiem un viņu ģimenēm: christadelphianalcoholics@bbie.org

Austrumeiropa/ Krievu diskusiju ieteikumi: a.d. 97, Riga 1007, LATVIJA

 Kristadelfiešu pārraudzības grupa, U.K.

 Pārraudzības tīkls, Ziemeļamerika

 Kvīnslendas pārraudzības tīkls, Austrālija


Piezīmes

(1) Caroline Knapp, “The glass half empty”, The New York Times Magazine (9. Maijs 1999), 19.lpp.

(2) Jean Kinney & Gwen Leaton, Loosening the grip: A Handbook Of alcohol Information (St Louis: Mosby, 1995) 21.lpp.

(3) Vislielākais Bībeles mēģinājums apmierināt atturību, ko esmu lasījis ir Peter Masters, Should Christians drink? The case for total abstinence (London, Wakeman, 2001). Taču pat šis, pēc manām domām, cieš pārlicinošu neveiksmi no Bībeliskā viedokļa. Man bija jāatstāj šis darbs pie ‘personas pārliecinošs lēmums’ nodaļas. Tur vēl ir arī Kristadelfiešu buklets kopā ar tādu pašu brāļa Teda Farrara rakstu Booze: why Christadelphians shouldn’t drink.

(4) Jorge Valles, Social drinking and alcoholism (Teksasas alkahola un narkotiku konsīlijs, 1965) 14.lpp.

(5) Darryl Inaba & William Cohen, Physical and mental effects of psychoactive drugs (Ashland, OR: C.N.S., 1995) 21lpp.

(6) Roy Hatfield, “Closet alcoholics in the church”, Christianity Today, 18. Augusts 1981, 28.lpp

(7) Tas ir pārrunāts un iegrāmatots dažās detaļās autora Andre Bustanoby, The Wrath Of Grapes (Grand Rapids: Baker, 1987)

(8) Jean Kinney & Gwen Leaton, Loosening the grip: a handbook of alcohol information (St Louis: Mosby, 1995) 21.lpp.

(9) Lai skatītu jauku un aizkustinošu skaitu Kristadelfiešu, kas atbrīvojušies no alkahola ietošanas, skatīt saviļņojošo brāļa Peter Bayliss liecību The perils of drug and alcohol abuse, publicējusi Kristadelfiešu pārraudzības grupa.

(10) Paul Martin, The healing mind, 1997, 157.lpp.

(11) K.M. Magruder, “The association of alcoholism mortality with legal availability of alcoholic beverages”, Alcohol and drug education, 1976.


previous chapter previous page table of contents