Pielikums 1: Divpadsmit soļi

1.    Mēs atzīstam, ka esam bijuši bezspēcīgi pret alkaholu- ka mūsu dzīves kļuvušas nepaklausīgas

2.    Mēs sākam ticēt, ka spēks, kas ir lielāks par mūsējo, spēj mūs atgriezt pie veselā saprāta

3.    Mēs pieņemam lēmumu griezt savu gribu un dzīves pie Dieva, kā Viņu saprotam

4.    Mēs veicam meklējumus bezbailīgam garīgajam inventāram mūsos

5.    Mēs atzīstam Dievam, sev, un citiem precīzu savu nepareizību dabu

6.    Mēs esam viscaur gatavi ļaut Dievam noņemt visus šos rakstura defektus

7.    Mēs pazemīgi lūdzam Viņam nepielīdzināt mums mūsu kļūmes

8.    Mēs izveidojam sarakstu ar visiem cilvēkiem, pret kuriem esam netaisnīgi rīkojušies, un vēlamies īpaši laboties pret viņiem.

9.    Mēs patiešām arī labojamies tik daudz cilvēkiem, cik iespējams, darot visu, kas vien viņus neaizskar vai neaizvaino.

10.  Mēs turpinam uzkrāt garīgo inventāru, un kad kļūdāmies, nekavējoties to atzīstam.

11.  Mēs meklējam caur lūgšanu un meditāciju palielināt mūsu apzināto kontaktu ar Dievu kā mēs Viņu saprotam, lūdzot tikai pēc Viņa gribas saprašanas priekš mums un spēka, kam jāizved mūs ārā.

12.  Piedzīvojot garīgo pieredzi kā rezultātu šiem soļiem, mēs cenšamies dot savas zināšanas alkaholiķiem, un praktizēt šos principus visās mūsu lietās.

 previous chapter previous page table of contents next page