3.1 Introduktion

At leve med alkoholisme medfører en ånd af håbløshed. Det er et udsagn, at Gud ikke formår. Men her bliver vores tro på Gud prøvet. Vi kan have realistiske håb om en bedre situation. Bøn ændrer ting. Alkoholisme er ikke en uhelbredelig sygdom. Jesu eksempel og inspiration ændrer ting. Og Gud ændrer ting, mirakuløst. Han laver faktisk vidundere ved at radikalt transformere menneskeliv (9). Vi tror at Han udførte vidundere i fortiden, da vi hævder at tro at bibelen er Guds ord. Vi må forstå sammenhængen mellem hvad Han gjorde i fortiden og hvad Han er i stand til at gøre i dag. Dette er hvorfor salmerne ofte laller derudaf omkring hvad Gud gjorde, f. eks. Det Røde Hav, og fortsætter med at overbevisende bede Gud om at gribe ind lige nu, i salmistens liv. Bibelens historie er ikke ude i skoven. Det er ikke død historie af rent baggrundsmæssig interesse. Hændelserne er levende af kraft og relevans- for denne Gud er vores Gud. Hans arm er ikke så kort at den ikke kan redde eller give (4. Mosebog 11:23).

Det er generelt accepteret, at Alcoholics Anonymous' 12 trin [se bilag 1] og fremmøde til deres møder simpelthen er den mest pålidelige måde, at ophøre med at være alkoholiker. Men det er en skam for os at skulle indrømme dette ubetvivlelige faktum. Fordi Alcoholics Anonymous er end ikke kristen, selvom om noget af den bagvedliggende filosofi overlapper med kristendommen set i bredere perspektiv. Sand kristendom, dygtigt og følsomt benyttet af andre alkoholikere i bedring, burde være langt stærkere end A.A.'s ‘12 trin’. Folk burde søge os fra fjern og nær pga. vores success med at gribe ind og identificere problemet. Men vi er som samfund knapt begyndt at erkende problemet, og endnu mindre gøre noget ved det. Med den endegyldige sandhed som vi er velsignet med, burde vi være det allerbedste for denne generations verden; og vores benyttelse af bibelske sandheder i forbindelse med problemet alkoholisme, burde blot være et af de mange områder hvori vi beviste vores evner. De grundlæggende problemer i alkoholisme drejer sig alle sammen om sandheden og at erkende den sande natur af synd, fristelser, den bibelske ‘djævel’, Gud og Hans evner til at frelse. Det kristne fællesskab er blevet velsignet med stor og sand indsigt i hvad Skrifterne virkeligt lærer os, på disse områder. Den sandhed må dog ikke forblive en teoretisk, forslagslignende, teologisk sandhed. Vi må simpelthen bruge den på gaderne og vise den sandheds styrke i praktiske anliggender; ikke kun til at ændre liv, men som en stærk transformation som ikke findes i noget andet terapeutisk system. Ser du, at kurere alkoholisme drejer sig kun om at nå ind til sandheden. Den mængde doktriner som vi tror er ‘sandere’ eller mere bibelsk korrekte end alt andet jeg er stødt på. Disse doktriner er skabt til at fremkalde et livsmønster; den sande doktrin fører til den sande levemåde. Og det er et sandt liv, ikke blot kendskab til forslag i doktrinen, som er helbredelsen for alkoholisme. Dette er hvad der gør vores potentiale som gruppe i denne verden så pragtfuldt, specielt i sammenhæng med at bekæmpe alkoholisme.


previous chapter previous page table of contents next page next chapter