Бог е Еден, Постои само еден Исус


Барање за Сите нас


Бог е еден и тоа незначи само описна бројка.Ако постои само еден Господ Бог,тој за сите нас си има барање.Поради тоа што е еден и единствен Бог,бара негово обожување и почит;и поради тоа што тој е Еден,се однесува подеднакво со сите,без условно на нивната националност.Сите вистински обожувачи на единствениот Бог,без разлика дали е Евреин или Христијанин се обединети во Бога кој им нуди спасение на иста основа.Фактот дека постои само еден Исус се вовлекува исто за Него.Пол ги виде овие импликации во догмата во обединувањето на Бог.Но таа догма има потреба од рефлектирање пред да ние дојдеме до нивно разбирање на овие заклучоци.Христос научил дека Бог е еден и затоа ние мора да го сакаме Господ вклучувајќи ја и втората заповед:да го сакаме нашиот сосед како самите себеси.Првата и втората заповед биле всушност една заповед; тие биле неразделиви делови од првата заповед. (Mk. 12:29-31) Заради ова двете зповеди,да го сакаме Бог и нашиот сосед се искажани во еднина.во Lk. 10:27,28 Ако Бог е еден,тогаш нашите браќа мечки го именувале Бога,па кога го сакаш Господ Бог е исто како да го сакаш нашиот брат. (cp. 1 Jn. 4:21).И поради тоа што има само еден Бог,ја бара нашата духовна енергија.Има само еден,единствениот Господ Бог,кој бара слава на човекот и ги осудува. (Jn. 8:50) затоа обидинетоста на Бог треба да значи дека не бараме слава на човекот,ни па му судиме на нашиот брат.

Дека Бог е еден е заповед,заповеден начин за работа. (Mk. 12:28,29).Го потцртува целиот закон и пророштва (Mt. 22:40) –тоа е основното.Ако постоеле два Бога,Јахвеј ќе барал само половина од нашата енергија.Ништо неможе да биде дадено на нешто друго;па поради тоа нема ништо друго останато што би дале.Постои само еден Бог.Нема место за идолопоклонство во нашите животи,поради тоа има само еден Бог.Поради тоа што “нема никој друг,па треб ада го зачуваме неговиот статус” (Dt. 4:39,40) Еврејскиот текст од Dt. 6:4 предложува:”Господ е нашиот Бог,Бог е еден” па според тоа Јахвејовото обединување со тоа што е нашиот Бог,единствениот Господ,и господар на неговиот народ.Исто така се потенцира на неговите принципи за обединувањето на Бог,со свечен договор со Абрахам;за”јас ќе бидам нивниот Бог” беше една од карактеристиките на овој договор.Еден Бог има само еден народ;не сите религиозни системи водат кон Надеж во Израел.

Dt. 6:4 е далеку повеќе од школски текст.Навистина Бог е еден;но сметајќи го контекстот.Мојсеј ги спремил луѓето да го очекуваат да им достави долга листа на заповеди;Тој им кажал дека Бог му рекол им изјави и достави нив.Сите заповеди...кои ќе ги би се кажат...ќе ги почитувате како што Господ Бог наредил...ќе одите по сите патишта кои Бог ви наредил..а сега ова се заповедите...кои ќе треба да ги исполнувате....Слушни ги Израел и бидете обрврзани да го почитувате.” Очекуваме да на размоти долга листа на заповеди.Но Мојсеј нја посочува последната фраза едноставно”Чуј Израел,Бог е еден” Dt. 5:31-6:4) и во овој контекст тој не дава друга заповед.”обврзани сте да ја почитувате” одговара со”Господ нашиот Бог е едиснтвен” ова е сржта на сите заповеди на Бог.И директно кажува”...и овие зборови ќе бидат во твоето срце” и отидоа во своите домови да разговараат с освоите деца.Некоја еврејска традиција.можеби точно ја поставила шемата”Слушни Израел Господ е единствен” ви нивните филактерии.И ова е навистина контексот.Ова е обединетоста на Бога и љубовта кон него со цело срце што е и зацртано така да биде со нашето секојдневно живеење. Заради ова се нарекува Еврејско вежбање за запамтување на таа шема неколку пати во денот исто и на смрттна постела. Dt. 6:1RV reads “Ова е заповедта законската одредба и осудувањата..Господ нашиот Бог е еден”.И им беше кажано да ги напишат одредбите на нивните врати итн.Би било тешко буквално да се пишат сите 613 таму.Но и целиот Израелски живот бил олицетворен во едната заповед...дека Бог е еден.Беше и е заповед,не е изјава,и ова им го зборувале на своите деца за продолжување на оваа заповед.Ова обединување на Бога и ден денес цел на сите Господови желби и барања за нас,дека е еден во нашите животи кое се спроведува во пракса или вежбање.Еврејските zealots кои умреа во Масада имаа своја борбена цел”Бог е еден” И некое време подоцна Раби Акиба беше остро критикуван од Romans,плачејќи поради тоа што кожата му беше одрана од неговите коски”Бог е еден”и ќе го сакате Бог со цело срце со цела душа и цел разум”и има многу сметки од Холокаустот за слични нешта.

Немаме двајца Господари,само еден.Затоа,колку повеќе го разбираме ова,толку повеќе ќе бидеме предани кон него.И ова води кон,мислење на Исус,да имате голема желба наутро,за живот со целосна посветеност кон Него значи дека не треба да се грижиме за утре ако прво го побараме неговото кралство,и тогаш нема да бидеме загрижени за утре(Mt. 6:33,34)

Без идолопоклонство

Постои некој религиозен импулс кај сте,желба да служиме на некој или нешто,Генерално,мажите и жените потонуваат во обожување на многу идоли од оваа материјалистичка доба.Но за нас,Постои само еден Бог,една посветеност,само за Бог.Кога Израел ја одбила фонтаната на Yahweh тие скратија и многу други после таа во форма на идолите.Потребата за обожување е во сите мажи и жени/Ни се бара да ја концентрираме таа страст за господ Бог-не да ја поделиме помеѓуте многу нешта кои ја бараат. Romans 1 се осудуваните мажи поради тоа што ги обожувале многутре нешта покрај Создавателот.Сета нивна желба треба да оди кај Господ Бог,И ќе дојде ден кога сите ке сватат дека Бог е еден и дека е чистина.ПОради тоа што Бог е свет,само тој ќе биде обожуван.

Нашите браќа често и коректно ни потенцираа дела сме на ист ризик за обожанството исто како и Израел.Нашите светови,животи,срца се полни со потенциални идоли.И што во точна основна срж е погрешно со идолопоклонството?Изгледа дека обожувањето го маргинализира овој прекрасен Бог за кого говориме.Го прави семоќниот Јеховаод Израел во парче камен или дрво или во паметна кариера или нова куќа.И се што ќе го намали негово кралство,изненадувањето,страста,виталноста во нашата врска со Бог како идол.

Дури и по законот”ќе имаме еден став кон него,како за странецот така и за тој од твојата земја” Инклузивноста од Yahweh од неговиот народ,природата од каде неговото име потекнува за да биде,од тоа треба да излегува и по тоа Израел да се води да нема дискриминација кон другите раси.Затоа што Yahweh е тој што е,затоа мора да бидеме како него.Неговото постоење и барањата кон нас.Ако навистина ги дознаеме карактеристиките на неговото име,ќе ја положиме нашата верба во него.Ако го видиме/спознаеме Бог во експериментална смисла,нема да направиме зло.Да го имаме вистинското знаење од Исус Христос значи дека нема да бидеме бескорисни.Кога Захариас сакаше да има талог за верба,му беше кажано:Јас сум Габриел...човекот како Бог.Декларацијата на Господовото име не вклучува изјави како :Верувај во Господ,тој ќе ти помогне”наместо тоа читаме од љубезноста,милоста,правдата и пресудата на Бог.Знаејќи го и доживувајќи ги овие абстрактни нешта ќе не водат до практична верба кон БОга.Затоа што Давид го запамтил Господовото име,затоа и го почитувак неговиот закон.Затоа Библијата ја користи идеата од запознавање на Бог во смисла на доживување а не само знаење на неговата теорија.

Верба

Обединувањето кон Бога се базира врз врховна моќ во нашите животи.Тој е еден.Идеата за вистината е често потенцирана со фактот дека Бог е еден.Тоа подразбира дека што и да каже е целосна вистина,па затоа нема друг Господ.Тој Бог ни дава верба и надеж итн.Други системи во кои се верува се нерпифатливи за нас.И исто следи дека James но посочува дека некоја секта покрај вистинските верувачи е лага наспроти Вистината.Ако длабоко веруваме,овие секти кои ги доживуваме нема да се појават.Толку е едноставно.Ова е од важно значење за нас и треба да влијае на нашите животи секојдневно.

Давид морал да се потсети”мојата душа е за еден Бог”.Има еден Бог,едне извор на енегија и моќ.Ова ја мотивирало Аса да плаче во вербата на Yahweh. Господ,нема друг освен овој да ни помогне.

Молитва

Бог нема да биде распрашуван од Израел,нема да им одговори на нивните молитви,поради нивното обожување на други богови,каде има само еден Бог.Молитва и бараните работи од Бога,се основаат на ништо и никој освен на БОга.Ако вистински веруваме во еден Бог.Тогаш не треба да се чувствуваме чудно за да го прашаме за нешто-тоа е форма за негово обожување.

Сведок кон Светот

Две поврзани теми се појавуваат во Исаија:Обединувањето на Бога,и идејата Израел да биде сведок кон целиот свет.Фактот дека има еден Бог,нема некој локален бог кој постои за да се грижи за секоја нација-поставува потенцијал за обединување-во тој свет треба да се учи дека има еден Бог и да постанеме негови и да станеме братство.И тие кои веруваат дека постои само еден Бог треба да помагаат и другите да ги донесат кон Него.

Единство

Пок,пишувајќи кон оние кои веруваат во единство кон Бог,треба да се потсетат дека овој едноставен факт се вметнува во потребата за единство за нас како Негови деца,третирајќи не еднакво како вистински татко Бог.Единството во нас е инспирирано од фактот дека Бог бара да бидеме едно со Него,токму поради тоа што е сам на себе единство. The Rabbis секогаш потенцирале некоја необична граматика во креирањето на Генеза 1,каде буклвано преведено е :”еден ден...втор ден...трет ден”него “еден ден...два дена...три дена” особено ден Еден кој значи првиот ден во времето.”Првиот ден”би значел и “Денот на Единството”кој би се одесувал на единувањето на Бог со земјата...Единството на Бог е и Единство на Светот.