Tosi Kristityn tuntomerkit osa?

Viime kertaisessa osiossa katsoimme pintapuolisesti mitä Jeesus sanoi siitä mistä tunnista hänen seuraajansa(Joh 8:31;13:34,35) Ja tässä artikkelissa menemme siihen miten kun tutkimme raamattua niin huomaamme paljon opetuksia mitä kristikunta opettaa, mutta niille ei löydy raamatullista tukea. Esimerkiksi kolminaisuus oppi ja opetus ikuisen piinan paikasta nimeltään helvetti. Kristikunta tosin tänä päivänä ei enään saarnaa Helvetistä eikä synnin tunnosta ei sen takia että se olisi jotenkin muuttunut raamatullisemmaksi, vaan koska kirkko soveltaa raamattua jokaisen korva syyhyyn ja näin kiertää raamatun arvon, ja sen että kristikunta ei hyväksy Jumalaa siinä muodossa missä hän on itsestään raamatussa kertonut vaan kristikunta tuo ihmisille hyvin epämääräisen ja taikauskoisen kuvan Isästämme.

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. 2Tim 4:3,4

Meidän on helppo nähdä kirkon mädännäisyys vaikka emme olisikaan niin sanotusti kristittyjä,

jo se että kristikunnan sisällä on paljon eripuraa ja he eivät ota kantaa asioihin selvästi. Ja he kiistelevät rahasta niin kuin muut maailmalliset ihmiset jotka eivät etsi jumalan valtakuntaa vaan tämän maailman viisautta ja rikkautta, mutta mikä siinä on ero että joudumme kovin sanoin tuomaan esille Kristikunnan epäkohtia on se että he väittävät olevansa Kristuksen seurakunta ja  väheksyvät ihmisiä jotka eivät hyväksy heidän harhaoppejaan ja rivouksiaan he sulkevat heidät ulos seurakunnista, ja sanovat jopa etteivät nämä ole edes kristittyjä. Ekumenia ja muu kirkkojen yhteistyö on vaan osoitus siitä että tämä ilmestyskirjan portto on tulossa kohti määränpäätä ja on saava ansaitsemansa palkkion kansojen eksyttämisestä, Ilm 17: 4-6; 18:2-4,23.

Jeesus sanoi aikansa uskonnolliselle eliitille hyvin: Matt 15:6-9

 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.

 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:

'Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,

 mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'."

selvimpiä valheita mitä kuka tahansa voi katsoa esim:evl kirkon katekismuksesta on se että he ovat poistaneet yhden kummenestä käskystä noudattaen Martti Lutherin perinnettä.  2Moos 20:4

 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa. Ja Lutherin perinnettä noudattaen he ovat jakaneet kymmenennen käskyn kahteen osaan jotta saadaan täyteen luku kymmenen ihmisten hämäämiseksi. 2Moos 20:17

 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

Jokainen voi itse suurempia salaliitto teorioita katsoa tämän yhden valheen tuhannesta heidän omista lähteistään ja lukea Raamatusta mitä se sanoo. 2 Moos 20: 3-17. Teologit ja papit selittävät että Luther poisti siksi sen koska kukaan ei nykyään enään tee epä jumalan kuvaa, mutta siinähän on erehtynyt sillä kirkot ovat täynnä Ikoneita ja Ristejä joita palvotaan ja pokkuroidaan. Tälläiset taikauskoiset ja demoniset riitit ovat kaikea muuta kuin rakastavan Isämme toivomus.

Toinen yhtä selvä ja inhottavin valhe jota yleinen Kristikunta opettaa on tämä kreikkalais-filosofinen kolminaisuus oppi jota emme löydä raamatusta jonka kaikki johdonmukaiset teologitkin myöntävät.

Mutta tämä oppi on niin sanotusti ”Kristikunnan” tärkein opin kappale mikä on vaivihkaa saanut merkittävän asemansa aina 300jkr lähtien. Jeesus ei tätä koskaan opettanut eikä Jeesus koskaan sanonut olevansa Isä jumala Jahve, vaan jeesus oli kuin hän itsekkin sanoi kun häneltä kysyttiin, hän vastasi olevansa Jumalan poika ja isän lähettämä. Joh 10:33-36

 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".

 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?

 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin -

niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?

Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö". Joh 20:17

Jeesus puhuu selvästi Isästään erikseen ja kutsuu häntä Jumalaksi, jeesuksella siis on sama luoja kuin meillä. Ja lyhyesti Joh1.1 ja 21:28. niin pystytäänkö esim näillä kohdilla perusteleman kolminaisuus oppia? Vastaus on Ei, niin kuin Jeesuskin sanoi fariseuksille sanoohan raamattu te olette jumalia, jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin Joh 10:35 lue kohta mihin Jeesus vertaa kun siteeraa raamattua fariseuksille.

Psalmi 82:6. 2Moos 4:16;7:1.

Raamattu siis kutsuu ihmisiäkin jumaliksi, joten nämä muutamat kohdat jolla kolminaisuutta yritetään perustella ovat todella hatarat, niiden rinnalla että koko raamatusta emme löydä yhtään ainoaa kohtaa missä puhutaan kolminaisuudesta ja kohta Matt 28:19 ei myöskään tue tätä pakanallista oppia. Ja jos jollain lukijalla löytyy vanha kirkko raamattu (1776) niin sieltä löytyy yksi kohta johanneksen kirjeestä mihin on yritetty väärentää tätä oppia, lisäämällä se raamatun teksteihin 1Joh 5:7. Mikä on osoitus siitä että valheellä yritetään paikataan valhetta. Mutta meidän Kristittyjen ei tarvitse turvautua valheisiin vaan Jumalan sana on aseemme kaikenlaisia taruja vastaan.

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

 eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Hep 4:12,13

Oppi helvetistä on myös yksi tuhansista valheista jota levitetään Raamatun nimissä, Jumala ei todellakaan ole luonut paikkaa missä ihmisiä kidutetaan ikuisesti, sen takia että ne eivät kuulu johonki kirkkoon tai lahkoon tai eivät tunne edes koko evankeliumia ollenkaan. Jos tämä opetus kuulostaa jo ihmisestä todella kamalalle niin mitä luulet arvoisa lukija miltä se tuntuu Jumalasta? joka rakastaa meitä, ja että hänen nimessään julitetaan tälläistä demonista oppia? Isä joka antoi oman poikansa kärsiä jotta me pelastuisimme ja saisimme elää tulevassa Jumalan Valtakunassa. Miten ihmeessä tälläinen vale on oikein tullut Raamattuun kysyy moni, no ei sitä siellä ole koskaan ollutkaan vai tämä Ilmestyskirjan portto on kaikessa ilkeydessään opettanut valheitä läpi vuosisatojen ja tappanut kaikki jotka ovat uskoneet toisin. No mitä raamattu sitten opettaa siitä mikä on kuolleiden tila ja mihin menemme kuollessamme. Raamatun alku kielissä ei ole sanaa Helvetti vaan se on lainaus germaanisesta sanasta ”hel”  joka on germaanisessa mytologiassa vastaava paikka kuin meidän kalevalassa tuonela jossa sitten on eri tasoja vertaan Danten kuvaukseen 7 kerroksisesta Helvetistä, mikä on lähempänä kreikkalaista mytologia kuin raamattua. Hepreaksi sana on sheol joka tarkoittaa Hautaa jossa ei ole elämää joka on toimettomuuden paikka Lue: saarnaaja 9:5,10. Job 14:13. psalmi 146:4. Ja kun ajatellaan että Jumala on Rakkaus niin ei tämä sovi yhteen sen kanssa joten ainut päätelmä tästä on että Helvetti on kirkon keksimä valhe ja Raamattu puhee sanasta Gehenna joka tarkoittaa tuhoa, ja aina on ajateltu että tuli on tuhoava asia eikä säilyttävä. Ja jos ajatellaan että ilmestyskirjassa tulimereen heitetään peto ja väärä profeetta ja lopulta itse kuolema niin eiväthän nämä ole mitään henkilöitä vaan käsitteitä sillä kuolema ei ole persoona vaan käsite..  Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.  Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ilm 20:13,14

mutta jos tuonelassa jotain säilytetään niin miksi raamattu puhuu siitä että lopulta sekin tuhotaan.  Ja tuonela antaa kuolleensa.Raamattu puhuu myös että jumala ei pidä vihaa ikuisesti. Lue:Miik 7:18,19. Jer 31:34 ja psalmi 103: 8-10. Raamatussa Jumalan rakkaus meihin ihmisiin näkyy siinä että hän antoi poikansa meidän puolesta. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Joh 3:16

Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1Joh 4:10

Näiden kaikkien todistusten tarpeellisuus on siinä että voimme osoittaa, mistä sinä lukija voit paremmin etsiä Jumalan sanan oikeaa julistusta ja totuutta. Monissa ”kristillisissä” piireissä on varmasti paljon vilpittömiä ihmisiä ja tahdomme myös heitä auttaa pakenemaan tätä väärää kuvaa Isästämme me emme tuomitse ihmisiä vaan tuomitsemme instituutiot ja opit, koska kukaan kristitty joka tietää ja uskoo jonkin asian olevan toisin ja raamatulla perusteltua ei voi sivusta katsoa, kuinka joku valehtelee näin karkeasti kuin yleinen ja suuri osa kristikunnasta tekee.

 Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Ilm 18:4

Pieni loppu kooste Kristikunnan ja Raamatun eroista. Kirkko sanoo: Minä uskon Kolmiyhteiseen Jumalaan Isään poikaan ja pyhään henkeen. Jeesus sanoi:'Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa; Mar 12:29 ei kolmiyhteinen.

No entä naisen ja miehen asema seurakunnassa? Kirkko kinastelee näinkin selvästä asiasta ja harjoittaa henkistä väkivaltaa niille jotka eivät tottele. No mitä Raamattu sanoo Ef 5:22-24

Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;

  sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.

  Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. 

No entäpä Homo ja lesbo avioliittojen siunaaminen?

Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Room 1:26-27

Entäpä sota ja aseiden siunaaminen? Kristikunta yleisesti tukee oman maansa sotaa jopa toisiakristittyjä vastaa!

Jeesus sanoi: Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, Matt 5:44

No entä jumalan sanan vääristely, valehtelu ja Jumalan pilkka?

Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; ilm 22:18

Vaikka kukaan ei omista tässä ajassa koko totuutta niin olemme varmoja että me voimme tunnistaa selvät valheet todella helposti ja Raamattua vilpittömasti lukemalla ilman ennakko asenteita, voimme oppia paremmin tuntemaan Jumalan ja hänen suunnitelmansa joka on tulossa eikä viivy. Niin kuin Pietari kirjoitti:

            Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata,

                                               joissa vanhurskaus asuu.  2Piet 3:13