KAS IR EVAŅĢĒLIJS?

Tas priecē, ka jūs esat atraduši laiku pārdomām par Bībeles vēsti. Iespējams, ka jums ir piesardzīga attieksme pret reliģiju. Iešanu uz baznīcu, rituālu veikšanu, tradīciju piekopšanu. Un mēs ar jums esam vienisprātis. Bībele māca, ka Dievs dzīvo to vīru un sievu sirdīs, kas uzklausa Viņa vārdus. Vienīgie rituāli, kas mums jāpilda, ir tie, kurus pati Bībele nepārprotami izskaidro – un to nav daudz Bībelē. Kristīties, pilnīgi gremdējoties ūdenī, un lauzt maizi katru nedēļu, pieminot Jēzu, ir divi galvenie rituāli.

Vai varbūt jūs esat vienkārši cilvēks, kas vēlas Dievu savā dzīvē, bet negrib nekādu dziļāku saistību. Tas droši vien attiecas uz daudziem no mums, kas labprāt izlasa reliģisku skrejlapu, atnāk noklausīties kādu lekciju par Bībeli vai padiskutēt par to. Ir brīnišķīgi, ka mēs ticam, ka Dievs ir; jo Viņš patiesi ir. Taču ir vēl daudz kas vairāk, ko mēs varam atklāt – studējot Viņa vārdu, Bībeli; mēs varam atzīt Viņu un kļūt par Viņa mūžīgā plāna sastāvdaļu. Bībeli ir rakstījuši cilvēki Viņa Gara iedvesmā– tie nav tikai cilvēku vārdi, kā jebkurā citā grāmatā. Tāpēc to ir vērts studēt.

Vai varbūt jūs domājat, ka tas viss jums jau ir zināms. Jūs esat ieskatījies Bībelē, jūs esat domājis par to. Bet, ja jūs esat pilnīgi godīgs pats ar sevi, tad kaut kas tomēr iztrūkst. Paliek tomēr tāda kā tukšuma sajūta, nedrošība par nākotni, domas par to, kāds liktenis mūs sagaida…šaubas, kas kā lietuvēns pavada cilvēkus līdz pat kapa slieksnim. Tad jums mēs vēlētos sacīt: Pamēģiniet vēl vienu reizi. Varbūt cilvēku dotās interpretācijas ir sajaukušās ar jūsu Bībeles apsvērumiem. Atgriezieties vēlreiz pie pašas Bībeles.

Vai varbūt jūs uzskatāt kristietību par „vēl vienu intelektuālu piedzīvojumu”, vēl vienu hobiju, ar ko paspēlēties kādu laiku, vēl vienu valdzinājumu, vēl vienu pieturas punktu jūsu ceļojumā pa dzīvi – kas tik un tā noved pie kapa. Dzīve ir pārāk īsa, lai nodotos tādām ciniskām domām. Kādu dienu jūs guldīs kapā un drausmīgā nāves neizbēgamība būs klāt. Dodiet iespēju Bībeles tekstam jūs sasniegt tagad. Lūdzu, jūsu pašu labā, atvēliet dažas minūtes jūsu laika, lai vismaz apdomātu, ko tā saka.

Un tā, vai es drīkstētu pievērsties jautājumam Kas ir evaņģēlijs?

Lūdzu atveriet Jaunās Derības grāmatu, Mateja 1:1. Šeit sākas Mateja skaidrojums par evaņģēliju. Mēs lasām:

Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, cilts grāmata.

Tas nav gluži tas, ko mēs gaidītu. Viņš saka, ka Jēzus ir Dāvida un Ābrahāma pēctecis. Un tas, pēc Mateja domām, ir evaņģēlija sākums. Pāvils bija tādās pat domās. Palūkosimies, kas teikts Galatiešiem 3:8:

Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas.

Tātad, evaņģēlijs ir tas, kas tika apsolīts Ābrahāmam. To saka Pāvils. Tātad, ja mēs saprotam, ko Dievs ir apsolījis Ābrahāmam, mēs varam saprast, kas ir evaņģēlijs. Tagad atgriezīsimies pie Vecās Derības un paskatīsimies, ko Dievs teica Ābrahāmam.  Mēs atvērsim 1.Mozus grāmatu 17:8:

Un Es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešinieks, visu Kānaāna zemi par mūžīgu īpašumu; un Es tiem būšu par Dievu.

Tātad Ābrahāmam tika apsolīts, ka viņš un viņa pēcnācēji mūžīgi dzīvos šai zemē. Tātad, mūžīgā dzīve ir doma, kas sastopama jau Vecajā Derībā. Atzīmējiet to sev – jo Bībeles būtiskā vēsts ir visu laiku viena un tā pati. Kā tas var būt? Atvērsim 1.Mozus 22:17,18:

Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis Manai balsij.

Ābrahāmam bija jādzimst dēlam, kas būs par svētības avotu visai pasaulei. Bībeli var saprast, ja mēs saskatām, kā Bībele pati sevi citē un interpretē. Šie vārdi, kurus mēs tikko izlasījām tiek citēti Jaunajā Derībā – Apustuļu darbos 3:25,26. Paskatīsimies, kā tie tiek interpretēti.

Jūs esat šo praviešu un šīs derības bērni, ko Dievs ir slēdzis ar jūsu tēviem, sacīdams uz Ābrahāmu: un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas ciltis virs zemes. – Jums vispirms Dievs devis Savu Kalpu un To sūtījis, lai Viņš jūs svētītu, ka ikviens atgriežas no sava ļaunuma.

Tātad, kas ir Ābrahāma dzimums? Jēzus. Un kas ir tā svētība, kuru Viņš nesīs visiem šīs zemes cilvēkiem? Grēku piedošanas un pestīšanas svētība.  Un tālāk. Ņemsim Galatiešiem 3:16:

Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts „un dzimumiem”, tas ir par daudziem, bet par vienu: „un tavam dzimumam”, proti, Kristum.

Tātad Ābrahāma dzimums bija viens cilvēks, vienskaitļa formā, Jēzus. Bet kā varēja šis viens kļūt par daudziem, tik daudziem, cik zvaigžņu debesīs? Lasīsim Galatiešiem 3:27-29.

Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

Tātad, tikai tiem, kas ir kristīti Kristus Vārdā, ir daļa pie apsolījuma – mūžīgās dzīves šeit uz zemes apsolījuma. Tādēļ mums ir jākristās Kristus Vārdā, ja mēs gribam būt glābti! Pāvils teica, ka viņa cerība ir „Izraēla cerība” (Ap.d.28:20). Nāves priekšvakarā viņa cerība bija  - Izraēla cerība. Kas tad ir kristības? Tās nav apslacīšanās ar ūdeni. Jaunā Derība ir rakstīta grieķu valodā un tas vārds, kuru tulko kā „kristības” patiesībā nozīmē iegremdēšanos. To lietoja arī par kuģa bojā eju, kad tas nogrimst ūdenī, par kādas drānas krāsošanu, iegremdējot to krāsošanai sagatavotajā šķīdumā. Palasīsim Mateja 3:13-16:

Tanī laikā Jēzus atnāca no Galilejas pie Jāņa Jordānas krastā, lai tiktu viņa kristīts. Bet Jānis tam pretojās un sacīja: „Man vajadzētu tikt Tevis kristītam, un Tu nāc pie manis.” Bet Jēzus tam atbildēja un sacīja: „Tam tā jānotiek! Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību.” Tad viņš to atļāva. Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam.

Tātad, Jēzus iekāpa ūdenī un „izkāpa no ūdens”. Viņš tika kristīts jau kā pieaudzis cilvēks, nevis kā bērns; iegremdējoties ūdenī, nevis tikai apslacīts ar ūdeni. Tāpēc kristības notika upē. Un ja Viņš tika kristīts, tad arī mums tas jādara. Šī iegremdēšanās ūdenī un uzcelšanās no ūdens nozīmē Jēzus nāvi un augšāmcelšanos un ka mēs esam nolēmuši padarīt Viņa nāvi un augšāmcelšanos par savējo. Tieši tāpēc tas ir jādara, iegremdējoties ūdenī, nevis ar apslacīšanos. Paskatīsimies vēstījumu Romiešiem 6:3-5:

Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo, ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšanā.

Tādēļ mēs aicinām jūs kristīties – padariet to par savas dzīves mērķi, pieņemt Jēzu Kristu! Kristoties Jēzus Kristus Vārdā, mēs kļūstam par Viņa sastāvdaļu, tādēļ apsolījumi attiecas arī uz mums. Tādēļ, kad Viņš atgriezīsies, mēs tiksim augšāmcelti, tiesāti un tad, ja mēs esam dzīvojuši uzticībā Dieva vārdam, mēs saņemsim mūžīgās dzīves dāvanu, kas šobrīd ir Viņam. Tad mēs dzīvosim mūžīgi Dieva valstībā šeit uz zemes. Ja jūs tam ticat, tad dzīvei ir jauna nozīme. Lai kādas materiālās problēmas mūs piemeklētu, mēs zināsim, ka tās ir īslaicīgas un, kad Kristus atgriezīsies, Viņš mums dos jaunu, mūžīgu dzīvi. Tādēļ Bībelē un Kristū ir reāla CERĪBA. Šī nākotnes cerība ir tik liela, ka mūsu tagadējās problēmas neliekas vairs tik briesmīgas.

Bet kā tas var būt, ka šis cilvēks Jēzus var mūs glābt? Viņš bija mūsu pārstāvis un tādēļ mums ir jākristās Viņa nāvē un augšāmcelšanās; jo Viņš bija tieši tāds pats kā mēs. Paskatieties Ebr.2:14-18:

„Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Jo Viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc Viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.

Starp citu, atzīmējiet sev, ka velns nav ne dzīvnieks, nedz pūķis. Šeit tas ir lietots kā grēka personificējums. „Grēka alga ir nāve”(Romiešiem 6:23), bet šeit mēs lasām, ka ‘velnam’ ir ‘nāves vara’. Mums ir jācīnās pret mūsu pašu dabu, nevis pret kādu neredzamu būtni ārpus mums. 14.pants saka to pašu vairākas reizes – Viņš pats ir pieņēmis mūsu dabu, lai būtu līdzīgs mums. Taču vairums ‘kristiešu’ grupu māca, ka ir trīs dievi Trīsvienībā un viens no tiem ir Jēzus. Bet tas nav tas, ko Bībele saka. Un saskaņā ar Vēstuli ebrejiem, ir ļoti svarīgi, lai mēs pareizi izprastu Jēzu. Viņam bija tieši tāda pat daba kā mums. Autors četras reizes to pasvītro. Viņš tika kārdināts tāpat kā mēs. Un kā mēs topam kārdināti? Mūs kārdina mūsu pašu cilvēku daba. Lai lasām Jēkaba vēstuli 1:13-15:

Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, - jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi.

Tas nozīmē, ka Jēzum bija mūsu cilvēku daba. Šeit teikts, ka Dievs nav kārdināms, bet Jēzus tika kārdināts, kā teikts Vēstulē ebrejiem. Tātad Jēzus nebija pats Dievs. Viņš bija cilvēks, Dieva Dēls pēc dzimšanas, Dāvida un Ābrahāma pēcnācējs caur Mariju. Tāpat arī, Dievs nevar piedzimt; bet Jēzus piedzima. Dievs nevar nomirt; bet Jēzus nomira. Mēs nevaram redzēt Dievu; bet cilvēki redzēja un pieskārās Jēzum. Jēzus arī nepastāvēja pirms dzimšanas. Viņš bija Dieva Dēls caur Mariju. Skat Lūkas 1:31-35:

Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” Bet Marija sacīja eņģelim: „Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos.” Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: „Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.

Pievērsiet uzmanību visiem šiem nākotnes laikiem! Viņš būs Dieva Dēls, Marija taps grūta savās miesās – tur ir Jēzus aizsākums, kaut gan doma, logos par Jēzu ir bijusi pie Dieva no paša sākuma. Ievērojiet, ka Marija bija vienkārši parasta sieviete. Jēzus bija Dāvida un Ābrahāma pēcnācējs, un tas bija tāpēc, ka Viņa māte bija viņu pēcnācēja. Jā Jēzus būtu Dievs, tad Marija būtu Dieva māte un viņa nebūtu vienkārši  parasta sieviete. Ja, saskaņā ar Bībeles mācību, Jēzus bija Dieva Dēls un arī „cilvēka dēls”, Ābrahāma un Dāvida pēcnācējs caur Mariju, tad ir skaidrs, ka Marija ir parasta sieviete. Un tā, ir jāizšķiras – ticēt pareizajai sistēmai vai nepareizajai sistēmai. Svarīgi ir ticēt pareizajai sistēmai, jo mācība, kuru jūs pieņemat, ietekmē jūsu dzīvi. Lasīsim Ebr.4:15,16:

Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

Tāpēc ka Jēzum bija mūsu daba, mēs varam droši caur Viņu lūgt Dievu. Mums nav vajadzīgs cilvēku kārtas priesteris, baznīcas ēka vai mācītājs, lai mūsu lūgšanas būtu pieņemamas.

Un tā, es apkopoju to, par ko mēs runājām, cenšoties rast atbildi uz jautājumu – Kas ir evaņģēlijs?:

1.   Ir tikai viens Dievs, nevis ‘trīsvienība’.

2.   Jēzus ir Dieva Dēls, nevis Pats Dievs; Viņš nepastāvēja pirms Savas dzimšanas. Viņam bija visi mūsu kārdinājumi un cilvēka dzīves pieredze, taču Viņš nekad negrēkoja. Viņš atdeva Savu dzīvību par mums, iedams ciešanu pilnā nāvē, un tad, tāpēc ka Viņš bija bez grēka, Dievs Viņu augšāmcēla no mirušiem.

3.   Caur kristībām Kristū, iegremdējoties ūdenī apzinīgā vecumā, mēs dalāmies ar Kristu Viņa nāvē un augšāmcelšanā.

4.   Un tā, kad Kristus atgriezīsies, mēs tiksim augšāmcelti, tiesāti un saņemsim kā dāvanu mūžīgu dzīvi Viņa valstībā – kas būs šeit uz zemes. Šī Valstība būs kā Ēdenes dārzs tad, kad Dievs pirmo reizi radīja cilvēku – un vēl labāka. Visas tagadējās zemes problēmas – karš, bads, bēdas, pat nāve būs izbeigušās – uz visiem laikiem.

5.   Pēc nāves mēs esam bezapziņas stāvoklī – „elle” nav nekas cits kā „kaps”.

6.   Dvēsele nav nemirstīga; mēs esam radīti no pīšļiem un atgriežamies pie pīšļiem. Gars ir dzīvības spēks mūsos, kuru Dievs paņem atpakaļ, kad mēs mirstam. Pēc nāves mēs neturpinām pastāvēt nekādā apzinātā veidā.

7.   ‘Sātans’ simbolizē cilvēku ļaunās kārības, kas ir mūsos, pret kurām mums ir jācīnās; tas nav nekāda eksistējoša pūķa vai briesmoņa vārds. Dievam ir 100% vara; Viņš nedalās tajā ne ar kādu ‘sātanu’. Visas mūsu problēmas nāk no Dieva, nevis no sātana, un tādēļ tajās ir pozitīvs garīga rakstura mērķis.

8.   Patstāvīgi studējot Bībeli, mēs varam atrast patieso ceļu pie Dieva.

Es nopietni aicinu jūs izstudēt visas šīs lietas un neatkāpties, līdz jūs būsiet pilnīgi droši, ka varat atbildēt uz jautājumu: Kas ir evaņģēlijs? Es arī loloju cerību, ka jūs izstudēsiet mūsu bezmaksas Bībeles mācības kursu un uzstādīsiet sev par mērķi kādu dienu kristīties, iegremdējoties ūdenī. Tad jūs noteikti varēsiet cerēt uz mūžīgu dzīvi. Nu labi, mēs nevaram iedomāties mūžīgu dzīvi. Es varu tikai likt jums priekšā iedomāties bezgalīgi garu līniju, kas stiepjas tālumā; un mēs šajā dzīvē esam tikai dažus milimetrus no šīs līnijas sākuma punkta. Tā patiesi ir mūsu cerība, ja mēs kristāmies Jēzū un dzīvojam Viņā. Es jūs lūdzu uzņemt to visu nopietni, neuztvert to vienkārši kā kādu reliģiju, kā kaut ko ikdienišķu.

Dankans Hīsters

 

MĀCIES LASĪT BĪBELI EFEKTĪVI

 

BEZ MAKSAS

 

Ir viena Bībele, bet daudz baznīcu. Mums visiem ir jārod atziņa: Kas ir evaņģēlijs? Pēc mūsu ieskatiem, jums pašiem jālasa Bībele, lai atklātu sev tās patieso vēsti. Mēs ticam, ka ir tikai viens Dievs, ka Jēzus ir Dieva Dēls, ka Viņam bija mūsu daba un ka mums ir jākristās, pilnīgi iegremdējoties ūdenī, lai gūtu labumu no Viņa nāves un augšāmcelšanās. Viņš drīz atgriezīsies, lai nodibinātu Dieva valstību virs zemes (nevis debesīs). Lūdzu aizpildiet šo (zemāk doto) iesnieguma formu, lai saņemtu bezmaksas grāmatiņu, kas jums palīdzēs jūsu Bībeles studijās.

Vārds:________________________________________________
 

Adrese:________________________________________________

 
____________________________________ Tel:____________________

 

Valoda:

 

Sūtiet uz:

Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 OHJ ENGLAND

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics