Što je Evandelje?

Lijepo je što ste našli vremena da se osvrnete na Božju poruku.

Možda se bojite religije, odlaženja u crkvu, raznih rituala i tradicija. I mi bi se složili s vama.

Biblija nas uči da Bog živi u srcima ljudi koji poštuju njegovu riječ. U Bibliji ima vrlo malo, ali ih Biblija i objašnjava. Krštenje potapanjem u vodu i lomljenje kruha svakog tjedna su glavni obredi.

Vjerojatno ste samo običan čovjek, koji želi Boga u svom životu, ali ne želite ići dalje. Ovo je vjerojatno točno za mnoge od nas koji će pročitati ovaj vjerski tekst koji bi nam mogao izgledati kao predavanje o Bibliji, ili ćemo razgovarati o tome.

Prekrasno je što vjerujemo da Bog postoji, jer On sigurno postoji. Trebalo je mnogo vremena da bi se otkrilo. Proučavanjem njegove riječi Biblije, sudjelovat ćemo u njegovom planu; bolje ga upoznati.

Biblija je napisana Njegovim duhom, koji je djelovao na ljude koji su je napisali – to jednostavno nisu riječi ljudi kao u bilo kojoj drugoj knjizi. Zato je vrijedna proučavanja.

Možda ipak mislite da sve znate. Razgledali ste Bibliju i razumjeli je. Ako ste stvarno iskreni, onda vam nešto nedostaje. To je praznina koju osjećate, strah od budućnosti ili nedostastak sigurnosti za vašu konačnu sudbinu.

Kažemo vam; probajte još jednom, jer možda vam je ljudska interpretacija iskrivila predstavu o Bibliji.

Vratimo se na tekst Biblije.

Možda na kršćanstvo gledate kao na «još jednu intelektualnu avanturu, još jedan hobi s kojim se možete još malo igrati i zabavljati, još jednu fascinaciju, još jednu točku na putu – oni koji vode do groba svi su isti.

Život je prekratak za ovako ciničan stav. Jednoga dana ćete ležati u grobu, jednoga dana i vas će stići užasan kraj smrti. Poštujte sebe i slušajte sada Bibliju. Molimo vas da zbog sebe odvojite nekoliko minuta vašeg života ili bar promislite što vam govori.

Postavljamo pitanje: «Što je Evanđelje?»

Molimo vas otvorite Novi Zavjet, Matejevo evanđelje 1.1. Ovo je početak Matejevog objašnjenja Evanđelja i tu čitamo:

«Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova». To nije nešto što bi očekivali. Matej kaže da je Isus potomak Davida i Abrahama i to je po njemu početak Evanđelja. Pavao govori isto. Pogledajte Poslanicu Galaćanima 3:8: 

«A pismo, predviđajući da Bog vjerom opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu ovo dobro:»Po tebi će biti blagoslovljeni svi narodi»KS 

 Predviđajući da će Bog opravdati nevjerstvo s povjerenjem, Stari zavjet je opravdao nevjeru s vjerom, unaprijed je blagoslovio Abrahama govoreći da su po njemu blagoslovljeni svi narodi na zemlji. Znači, Evanđelje je to što je bilo obećano Abrahamu. To isto govori Pavao. Znači, ako shvaćate što je Bog obećao Abrahamu, shvaćate i što je Evanđelje.         Vratimo se Starom zavjetu da bi vidjeli što je Bog rekao Abrahamu. Odlazimo na Postanak, prvu knjigu Biblije. Postanak 17:8 govori: 

 « Tebi i tvome potomstvu poslije tebe dajem zemlju u kojoj boraviš kao pridošlica – svu zemlju kanaansku – u vjekovni posjed; a ja ću biti njihov Bog». 

 Znači, Abrahamu je bilo rečeno da će on i njegova djeca, živjeti zauvijek na zemlji. Ideja vječnog života dolazi iz Starog zavjeta. Zapamtite to, jer je osnovna poruka Biblije ista. Kako je to moguće. Pogledajte Postanak 22:17,18:  

«Svoj ću blagoslov na tebe izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao moju zapovjed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom». 

 Abraham je trebao imati sina, koji bi bio izvor blagoslova za cijeli svijet. Način da se razumije Biblija je da se vidi kako Biblija citira samu sebe i objašnjava samu sebe.

Riječi koje smo sada pročitali citirane su u Novom zavjetu (Djela apostolska 3:25,26). Usporedimo ih. Mi smo djeca proroka i saveza koji je Bog sklopio s našim očevima govoreći Abrahamu: 

 «I preko tvog sjemena svi potomci na svijetu bit će blagoslovljeni. 

 Tko je Abrahamovo sjeme. I koji su blagoslovi koje će on dati svim ljudima na svijetu? Blagoslov da se oprosti grijeh i spasenje. U Galaćanima 3:16 se nastavlja: 

»A obećanja su dana Abrahamu «i njegovu Potomku». 

 Ne piše se «i potomcima» u množini, već u jednini: «i njegovu Potomku»: to je Krist.

Kako može taj jedan čovjek postati njih tako mnogo kao «zvijezda na nebu»?

Pročitajmo Poslanicu Galaćanima 3:27-29: 

«Jer svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli. Nema više ni Židova ni Grka; nema više ni roba, ni slobodnjaka; nema više ni muškog ni ženskog, jer ste svi samo jedan u Kristu Isusu. A ako vi pripadate Kristu, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.»KS 

Znači, samo oni koji su kršeni u Krista imaju udio u ovim obećanjima, obećanjima o vječnom životu ovdje na zemlji. Zato se trebamo krstiti, ako želimo biti spašeni! Kad se suočio sa smrću, Pavao kaže da je ova nada bila «nada Izraela» (Djela apostolska 28.20). Što je onda krštenje? To nije prskanje vodom. Novi Zavjet napisan je na grčkom jeziku i riječ prevedena kao krštenje zaista znači potopiti. Koristila se za opisati brod koji tone, koji je potapan, ili za komad tkanine koji se ponovno boji tako što se uranja u boju. Pogledajmo Evanđelje po Mateju 3:13-16: 

«Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti. A Ivan ga odvraćaše govoreći:»Treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni! Ali mu Isus odgovori:» Pusti sada, jer tako nam dolikuje da sve ispunimo što je u skladu s voljom Božjom.» Tada ga pripusti. Kada je Isus bio kršten, odmah izađe iz vode. Iznenada se otvoriše nebesa te on vidje Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na njega. I glas s neba reče:»Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!» 

Isus «izađe iz vode» u koju je prethodno ušao. Kršten je kao odrasla osoba, a ne kao beba; uranjanjem u vodu, a ne prskanjem vodom. Zato je to i učinjeno u rijeci. I kao što je on bio kršten, tako bismo trebali biti i mi. Uranjanje i izlaženje iz vode simbolizira smrt i uskrsnuće Isusovo, i našu odluku da učinimo Njegovu smrt i uskrsnuće svojim. Zbog toga to mora biti uranjanjem, a ne prskanjem vodom.Pogledajmo Poslanicu Rimljanima 6:3-5: 

«Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni? Dakle s Njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt, da bismo kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom i mi živjeli novim životom. Jer ako smo dakle postali jedno s Kristovom smrću sličnom njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličnim njegovu»KS 

Zbog toga vas usrdno molimo da se krstite, postavite to sebi kao životni cilj I prihvatite Krista.! Time što smo kršteni u Isusa Krista mi postajemo dio njega i zato se obećanja odnose i na nas. Kad se on vrati mi ćemo uskrsnuti, sudit će nam se i tada ako smo živjeli vjerno prema riječima Gospoda, dodijelit će nam se vječni život koji On sada živi. I onda ćemo zauvijek živjeti u Carsvu Gospodnjem  ovdje na zemlji. Ako vjerujete u ovo, život ima novo značenje. Shvatit ćemo da svi naši materijalni problemi imaju prolaznu prirodu, jer kad se Krist vrati, dat će nam, novi, vječni život. Zbog toga je u Kristu I u Bibliji stvarna NADA. Nada pred nama je tako velika    da prema njoj naši sadašnji problemi postaju ništa.

 Ali, kako nas može spasiti jedan čovjek – Isus? On je bio naš predstavnik i zato mi trebamo krštenje u njegovu smrt i uskrsnuće, jer i on je bio kao i mi. Pogledajmo Poslanicu Hebrejima 2;14-18: 

“Sad, budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, jednako i sam postane sudionik u tome da smrću uništi onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla, I da oslobodi sve koji cijeli život bijahu podvrgnuti ropstvu strahom od smrti. Jer, doista, ne pomaže anđelima, već pomaže Abrahamovu potomstvu. Zato je u svemu morao postati sličan svojoj braći da bude veliki svećenik milostiv (prema ljudima) I vjeran u odnosu prema Bogu da okajava grijehe (izabranoga) naroda. Budući da je i sam trpio i bio kušan može pomoći onima koji stoje u kušnji.” 

Primjećujete da đavao nije životinja ili zmaj. Ovde se koristi kao personifikacija za grijeh. 

 "Jer je plaća grijeha smrt" (Poslanica Rimljanima 6:23) 

 ali mi ovdje čitamo da "đavao" ima moć smrti". Trebamo se boriti  protiv naše prirode, a ne protiv nevidljivih

bića izvan nas samih. Stih 14 nekoliko puta govori isto: 

-         On, Njega, takođe, učesnik, je iste prirode kao mi. 

 Ipak više "kršćanskih" grupa uče da ima tri boga u trojstvu, i jedan od njih je Isus. Ali toBiblija ne govori. Prema Poslanici Hebrejima, najvažnije je razumjeti Isusa Isusa. On je bio isti kao mi. Pisacto ističe 4 puta.! I on je bio iskušavan kao i mi. A kako nas iskušavaju? Našom ljudskom prirodom. Pogledamo  Jakovljevu poslanicu1:13-15; 

«Neka nitko, kad je napastovan, ne kaže:»Bog me napastuje.» Bog naime ne može biti napastvovan na zlo, a niti sam nikoga ne napastuje. Naprotiv, svakoga napastuje njegova vlastita požuda. Ona ga izvlači i mami. Zatim požuda, pošto počne, rađa grijeh, a grijeh, kad je gotov, rađa smrt.» 

 Ovo znači da je Isus imao našu ljudsku prirodu.Bog nas ne može iskušavati , ali Isus je bio iskušavan, kaže Poslanica Hebrejima. Znači sam Isus nije bio Bog. On je bio čovjek, sin Božji po rođenju, potomak Davida  i Abrahama preko Marije. Također, Bog se ne može roditi, a Isus je bio rođen. Bog ne može umrijeti, a Isus je umro. Mi ne možemo vidjeti Boga, ali su ljudi vidjeli Isusa i rukovali se s njim. Isus nije postojao prije vlastitog rođenja. On je bio Božji sin preko Marije. Da vidimo Evanđelje po Luki 1:31:-35: 

«Evo ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Previšnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova. On će vladati kućom Jakovljevom dovijeka. I kraljevstvo njegovo neće imati svršetka.» «Kako će to biti – reče Marija anđelu – jer ja se ne sastajem s mužem? «Duh Sveti sići će na te – odgovori joj anđeo – sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim.» 

Primjećujete sva tri buduća vremena! On će biti Sin Gospodov, Marije će začeti u svojoj utrobi- ovdje se javlja  Isus, iako je ideja, logos o Isusu bio uvijek s Bogom od početka. Vidite da je Marija bila obična žena. Isus je bio potomak Abrahama i Davida, a ovo je bilo moguće samo zato što je njegova majka bila njihov potomak. Ako je Isus bio Gospod, onda je Marija bila njegova majka, a ona nije bila obična žena. Ako je kao što uči Biblija Isus bio Božji sin i također čovjekov sin", potomak Abrahama i Davida preko Marije, očigledno je da je Marija bila obična žena. Znači to je sve ili ništa - sistem istinske vjere, ili sistem grješnih vjerovanja. Važno je da vjerujemo u prvu stvar, jer doktrina utječe na to kako živimo. Da pogledamo Poslanicu Hebrejima 4:15,16: 

«Nemamo, naime, nekoga velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego jednoga koji je iskusan u svemu (kao i mi), samo što nije sagriješio. Dakle: pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć!» 

 Pošto je Isus bio kao i mi, s povjerenjem preko njega možemo se moliti Bogu. Nama ne treba svećenik čovjek,

crkva zgrada ili velečasni da nam ostvari molitve. Zato ću  rezimirati stvari o kojima sam govorio:

1.     Postoji samo jedan Bog, a ne "Trojstvo" 

2.     Isus je bio Božji  sin, on sam nije bio Bog; on nije postojao prije nego što se rodio. On je imao sva naša iskušenja i ljudska iskustva, ali nikad nije zgriješio. On je za nas dao svoj život u u užasnim mukama, ali tada, pošto nikad nije napravio grijeh, Gospod ga je uskrsnuo iz mrtvih.  

3.     Krštenje potapanjem odrasle osobe u vodu, mi sudjelujemo  u Njegovoj smrti i ukrsnuću. 

4.     Zato, kad se Isus Krist vrati, mi ćemo uskrsnuti, bit će nam suđeno i dodijeliti će nam se vječni život, koji će biti u  Njegovom Carstvu – koje će biti ovdje na zemlji. To Carstvo bit će kao što je bio svijet u rajskom vrtu, kad je Bog prvi put stvorio čovjeka - i još bolje. Svi zemaljski problemi - ratovi, glad, tuga, pa i sama smrt, konačno će nestati - zauvijek. 

5.     Smrt je nesvjesno stanje -riječ "pakao" znači samo "grob". 

6.     Duša nije besmrtna; mi smo stvoreni od pepela i vratit ćemo se u pepeo. Duh je sila života u nama, koju Gospod uzima kad umremo. Mi ne nastavljamo postojati ni u jednoj svjesnoj formi poslije smrti. 

7.     "Sotona" je simbol zlih čovjekovih želja u nama protiv kojih se  moramo  boriti; to nije ime za zmaja ili monstruma koji postoji. Gospod je 100% moćan; on ne dijeli svoju moć sa "sotonom". Svi naši problemi dolaze od Gospoda, a ne od sotone,i za to postoji pozitivan duhovni cilj.  

8.     Čitanjem Biblije sami možemo naći istinski put do Gospoda.

 Usrdno vas molimo, da proučite ove stvari, i da se ne smirite sve dok ne saznate što je to Evanđelje. Iskreno se nadam da ćete proučiti naš besplatni tečaj  o Bibliji, i da ćete sebi postaviti cilj da se jednog dana krstite potapanjem u vodu. Tada  i stvarno možete vjerovati u vječni život. Mi ne možemo zamisliti vječni život, ali može samo sugerirati da zamislite dugu, dugu crtu bez kraja koja se proteže u daljinu; a mi u tom životu smo samo nekoliko milimetara od njenog početka. Ovo je stvarno naša nada, ako se krstimo u Isusa i ako živimo u Njemu. Molim vas, ovo shvatite ozbiljno i da Ga ne tretirate samo kao religiju, ili kao nešto svakodnevno.

Duncan Heaster

NAUČITE EFEKTIVNO ČITATI  BIBLIJU

BESPLATNO

Ima samo jedna Biblija, ali mnogo crkava. Predlažemo vam da pročitate Bibliju s ciljem da nađete Njenu stvarnu poruku. Vjerujemo da postoji samo jedan Gospod, da je Isus sin Božji,da je  On imao našu, ljudsku prirodu, tako se i mi moramo pokrstiti potpunim potapanjem u vodu,s ciljem da imamo dio njegove smrti i uskrsnuća. On će se uskoro vratiti da stvori Carstvo Božje na zemlji (ne na nebu). Molimo vas popunite prijavu (ispod teksta) da bi dobili besplatni primerak koji će vam pomoći da proučite Bibliju.Ime   ___________________________________________

Adresa _________________________________________

Tel. ___________________________________________

Jezik ___________________________________________

Dostavite na :

Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey CR2 0ZA

England

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics