Mikä on Evankeliumi?

suomennettu mukaelma Duncan Heasterin artikkelista:

On hienoa että olet varannut aikaa pohtia Raamatun sanomaa. Saatat olla varuillasi uskonnon suhteen, kirkossa käynnin, rituaalien ja perinteiden. Olemme samaa mieltä kanssasi.

Raamattu opettaa että Jumala elää niiden ihmisten sydämissä, jotka kuuntelevat Hänen sanojaan.

Ainoat seremoniat, joita meidän tulee Raamatun mukaan seurata, ovat upotuskaste ja leivän murtaminen Jeesuksen muistoksi.

Saatat olla tavallinen ihminen, joka kaipaa Jumalaa elämäänsä, mutta et tahdo uppoutua syvemmälle aiheeseen. Tämä pitää paikkansa useimmista, jotka lukevat uskonnollista lehtistä, tulevat raamatulliselle luonnolle, tai keskustelevat Raamatusta. On hienoa että uskomme Jumalan olemassa oloon, koska varmasti se on totta. Mutta on paljon muitakin totuuksia, jotka odottavat löytämistään. Raamatusta, Jumalan Sanasta, voimme oppia tuntemaan Hänet ja hänen tarkoituksensa meidän suhteemme. Raamattu kirjoitettiin Jumalan Hengen inspiroimana, se ei ole vain ihmisten sanoja, niin kuin muut kirjat. Raamattu on todella tutkimisen arvoinen.

Ehkä ajattelet, että tunnet jo Raamatun sanoman. Olet tutkinut sitä ja päässyt siitä perille. Mutta jos olet todella rehellinen itsellesi, jotain saattaa puuttua. Ehkä sinulla on tyhjä tunne, ehkä pelkäät tulevaisuutta ja sinulta puuttuu varmuus omasta määränpäästäsi. Se epäilys on kuin musta pilvi, joka seuraa ihmisiä hautaan saakka. Sanoisimme sinulle, anna Raamatulle vielä tilaisuus. Ehkä inhimilliset tulkinnat ovat sotkeneet käsityksesi Raamatusta. Palaa Raamatun itsensä äärelle!

Saatat toisaalta ajatella, että kristinusko on vain yksi älyllinen haaste, yksi harrastus lisää, yksi etappi matkalla samaan päämäärään – hautaan. Elämä tänä aikana on liian lyhyt näin kyyniseen näkemykseen. Jonain päivänä tulet tuntemaan kuoleman läheisyyden. Anna Raamatun sanomalle reilu tilaisuus nyt, edes muutama minuutti elämästäsi harkitaksesi mitä se sanoo.

Vastaamme nyt kysymykseen, Mikä on Evankeliumi?

Avatkaamme Raamattumme, Matteus 1:1. Siinä on Matteuksen määritelmä Evankeliumista, eli Hyvästä Uutisesta. Luemme:

”Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo”

Ei ehkä kuulosta ihan siltä mitä odotimme. Matteus kertoo että Jeesus polveutui Abrahamista ja Daavidista. Matteus näkee tässä jo hyvän uutisen. Paavali näki asian samoin. Katsotaan Galatalaisille 3:8.

”Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen.”

Hyvä uutinen siis on siis jotain, joka luvattiin jo Abrahamille, niin kuin Paavali sanoi.

Kun ymmärrämme mitä Abrahamille luvattiin, ymmärrämme mitä Evankeliumi on. Palataan Ensimmäiseen Mooseksenkirjaan ja katsotaan mitä Jumala lupasi Abrahamille.

1.Mooses 17:8:

”Minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala.”

Yllä olevasta jakeesta voimme päätellä jo Vanhan Testamentin opettavan ikuista elämää maan päällä, kun Abrahamille luvattiin tulevaisuudessa paikka.

Katsotaan Raamatusta edelleen.

1.Mooses 22:17,18:

”…Että siunaan sinuna runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekanjyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuuliainen.”

Abrahamille syntyisi jälkeläinen, joka toimisi siunauksen lähteenä koko maailmalle. Jotta ymmärtäisimme Raamattua, katsokaamme miten Raamattu siteeraa itse itseään ja tarjoaa oikean tulkinnan. Luetaan Apostolien teot 3:25, 26:

”Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläistesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.’ Teitä varten ennen muita Jumala on nostanut kuolleista palvelijansa. Hänet Jumala on lähettänyt siunaamaan teitä kaikkia, kun käännytte pois pahuudestanne.”

Kuka siis on Ambrahamin siemen? Jeesus.

Mitä sitten ovat siunaukset, jotka hän saattaisi kaikkien ihmisten saataville? Ne siunaukset ovat syntien anteeksianto ja pelastus. Siirrytään eteenpäin Galatalaiskirjeeseen, 3:16:

”Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen – Tässä kohdassa ei sanota ”jälkeläisille”, mikä tarkoittaisi monia, vaan ”sinun jälkeläisellesi”, ja tämä on Kristus.”

Abrahamin siemen oli siis yksi mies, Jeesus. Mutta miten yksi mies voisi tulla moneksi, kuten taivaan tähdet? Annetaan Galatalaiskirjeen vastata, 3:27-29:

”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen , orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.”

Joten, jos me olemme saaneet kasteen Kristuksen yhteyteen, meillä on osa näistä lupauksista, lupauksista ikuisesta elämästä maan päällä. Tämän vuoksi tarvitsemme kasteen.

Jeesuskin otti kasteen esimerkkinä meille (Mat.3:13-16). Jeesus otti upotuskasteen, kuten Raamattu osoittaa, ja hän oli aikuinen ottaessaan sen. Meidänkin tulisi ottaa kaste. Uppoaminen veden alle kuvaa Kristuksen kuolemaa, ja meidän kuolemaamme itsellemme, ja nouseminen kuvaa Kristuksen ylösnousemusta ja meidän uutta elämäämme hänelle. Ks. Roomalaisille 6:3-5.

Vetoamme sinuun, jotta ottaisit kasteen, ota se päämääräksesi elämässä, Kristuksen hyväksyminen!

Tulemalla kastetuiksi Kristukseen, meistä tulee ikään kuin osa häntä, ja siten hänelle annetut lupaukset soveltuvat meihin. Kun Kristus palaa, meidät herätetään kuolleista ja tuomitaan sitten.

Meillä on siten tilaisuus saada ikuinen elämä maan päällä Jumalan Valtakunnan alaisuudessa.

Kristus ratkaisee kaikki maalliset, hengelliset ja henkiset pulmat kun hän saapuu. Siksi Raamatussa on todellinen toivo, joka ylittää kaikki nykyiset ongelmamme.

Mutta miten Jeesus voi pelastaa meidät? Hän on meidän edustajamme ja siksi meidät kastetaan hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa, koska hän oli sellainen kuin mekin olemme. Katsotaan Heprealaiskirjeen 2:14-18:

”Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on: perkeleen,

ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.

Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa.

Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.

Sillä sentähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.”

Koska Jeesukselle oli ihmisluonto, kuten meilläkin, voimme luottavaisina rukoilla Jumalaa hänen kauttaan. Emme tarvi kirkkorakennuksia, pappeja tai pastoreita jotta rukouksemme tulisivat kuulluiksi.

Seuraavassa vielä eräitä evankeliumin totuuksia:

1. On vain yksi Jumala – hän ei ole kolmiyhteinen

2. Jeesus oli Jumalan Poika, ei Jumala itse. Hän koki elämässään samoja kiusauksia kuin me kaikki. Hän antoi elämänsä meidän puolestamme. Jeesus ei tehnyt syntiä, ja Jumala herätti hänet kuolleista.

3. Tulemalla kastetuiksi (aikuisena, upotuskasteessa), me tulemme osallisiksi Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta

4. Kun Jeesus Kristus palaa, me saamme ylösnousemuksen, meidät tuomitaan ja voimme saada ikuisen elämän Jumalan valtakunnassa maan päällä. Tuo valtakunta muuttaa maan vastaamaan niitä oloja, jotka Aadamilla ja Eevalla oli Eedenin puutarhassa.

5. Kuolema on tiedoton tila, helvetti ei ole tulinen paikka. Helvetiksi käännetyt sanat, hepreaksi sheol, kreikaksi hades merkitsevät hautaa. Gehenna taas on lopullisen tuhon vertauskuva.

Ihmisellä ei ole kuolematonta sielua.

7. Lukemalla Raamattua voimme löytää totuuden tien Jumalan luo.

Kehotamme teitä tutkimaan näitä asioita ja ottamaan selvää enemmän siitä, mikä todella on Hyvä Uutinen. Tämä kirjoituksen kirjoittaja ja hänen yhteistyökumppaninsa tarjoavat ilmaista raamatuntutkisteluohjelmaa.

Voitte kirjoittaa osoitteeseen

Bible Basics, 

49 Woodfields,

South Croydon

Surrey CR2 0HJ

England

Duncan Heasterin

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics