Къкво е Евангелието?

 Добре е че имате време да разгледате поръката от Бога. Може би сте предпазливи от религията. Хождането в цръква, правенето ритуали, запазването традиции. И ние ще се съгласим с вас. Библията ни учи че Бог живее в сръдцата на мъжете и жените които го почитуват неговият збор. Единствените церемонии които трябва да запазим се тие който и самата Библия обяснява ги ясно. А такви има много малко в Библията. Кръщеването с потопяване във вода и кръщеването хляб всяка седмица в споменна на Исус са двете главни церемонии.

 Или може би сте обична личност която го обича Бог в своя живот но не иска да навлиза натам. Това можеби е точно за много от нас които ще го прочетат тъзи религийски натпис и ще ни струва на предаване за Библията или ще говорим за това. Прекрасно е че верувам че Господ го има. Сигурно че той съществува. Но трябва още много чакане за да се открие – с изуванаве на неговият збор, на Библията, и така ще го запознаем и ще съделувам в няговиът бескраен план. Тя книга е написана с няговият Дух който влияел въпреки хората който, истина че я писували – това, просто, не са зборови на хора както в било коя друга книга. И затова е потребно да я изучавам.

 Или може би струва ви се, че знаете всичко. Погледнали сте Библията и схванали сте я. Но ако сте верно искрени, тогава нещо ви липсва. Това е тя празнинна която я осещате, тъзи страх от бъдъщето или тя липса на сигурнност за крайната ви съдба – това съмнение че черният пес ги следи повечето мъже и жени до гроба им. И на вас ще ви казат : Опитайте още веднъж. Може би човешката интерпретация ви го заматило претставлението за Библията. Да се вратим на текста от Библията.

Или може би гледате Християнството като „още една интелектуалнна авантюра“, още едно хоби с което можете да си играте още малко, още една фасцинация, още един град на пътя – той който води до гроба, всички са същи. Живота е много кратък за да иматет такъв тип на циническо положание. Един ден ще лежите в съпственият ви гроб, един ден ужасният край на смъртта ще ви стигне и вас. Слушайте го текста на Библията сега. Молим, само за вашата пълза, одвойте само няколко минути във вашият живот или помислете какво ви се приказва.

 Значи мога да поставя въпроса Къкво е Евангелието?

 Молим отворете Новия Завет на Матея 1:1. Това е почетъка на обяснението на Матея за Евангелието. Читам:

Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.

Това не е тъзи което го очакваме. Той казва че Исус е потомък на Давид и Авраам. И това, за Матей е зачетъка на Евангелието.

Павле го видел същото. Вижте на Галатяните 3:8:

И писанието като предвиде, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благословят всичките народи".

Значи, Евангелието е това което му било ветено на Авраама. Това е същото което го казва и Павел. Значи, ако сващате какво му е ветил Бога на Авраама, ще можете да разберете къкво е Евангелието. Тогава айде, да се върнем на Стария Завет и да видим какво му е рекол Господ на Авраама. Ще се освърнем на Битието, първата глава на Библията, Битие 17:8:

На тебе и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата Ханаанска земя; и ще им бъда Бог.

Значи на Авраама му било казано че той и няговите деца ще живеят завинаги на земята. Идеата за вечният живот е идеа която доважда от Стария Завет. Запомните го това – че основната порака на Библията е съща. Како е това можно? Видите във Битие 22:17,18:

Ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си; в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

 Авраам трябваше да има син който ще бъде извора на благослови за цялият свят. Начина да се разбере Библията е да се види како Библията се цитира самата и ни обяснява. Зборовете който сега ги прочетехме са цитирани от Новия Завет – в Деяния 3: 25, 26. Айде да видим и да получим интерпретацията.

 Ние сме децата на пророци и на съюза който Господ го сключил с нашите бащи кажуващ му на Авраама, И чрез твойтe потомци, всички потомци на света ще бъдат благословени; На твоя първ Бог, който го израснат своят Син Исус и испратил го да ти благослови и да одбие от теб всичкото зло.

 Кой е потомството на Авраама? Исус. И кой се благословията който той ще даде за всички мъже и жени в света? Благослова да се прощева грях и спасение. Айде да продолжим. Галатяни 3:16:

А обещанията се изрекоха на Авраама и на неговия потомък. Не казва: "и на потомците", като на мнозина, но като за един: "и на твоя потомък", Който е Христос.

Значи, потомъка на Авраам е само един човек. Исус. Но как може той един човек да стане толко много како звездите на небето?

Айде да прочитам Галатяните 3:27-29:

Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито освободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.

 Само тие който бе кърстени в Христос участват в тие обещания – обещания за вечен живот тук на земята. И затова трябва да се кръстим за да бъдем спасени! Павел рече че няговата нада била „надежда на Израила“ (Деяния 28:20). Като се съочил със смърта, това била няговата надеж – надежта за Израила. Къкво е покърстуването? Това не е пръскане с вода. Новия Завет е написано на гръцки, збора „покръстуване“ в превода значи потопване. Користел се за потопване на брода, потонуване, или когато част от плътно се обоява от една в друга боя с потопване. Айде да погледем в Матей 3:13-16:

Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоана за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Йоан Го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него.

Исус влизал „под“ водата и излизал „от нея“. Той бил покръстен като възрасен, а не като бебеч с потопяване а не с пръскане. Затова същото било направено във вода. И ако Той бе покръстен трябва да сме и ние. Това потопяване и издигане означава смъртта и възкреснуването на Христа и че сме решили да направим Неговата смърт и възкресение като наша. Затова трябва да се направи с потояпване а не с пръскане. Айде да погледнем в Римляни 6:3-5:

Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото.

Не знаехте ли че толко много от вас който са кръщени в Исуса Христа са били кръстени и неговата смърт? Затова и ние сме погребани с кръщение в смърт; както Христос са издигнал от смъртта със славата на Отеца, и ние трябва да продолжим към новият живот. Затова че ако сме сраснали с него в същата смърт, ние трябва да сме заедно и във възкреснуването.

 За това и апелираме към вас, да се покръстите – направете го това вашата цял в живота ви, да прихванете Исуса Христа! С това че сте покръстени в Исуса Христа ние станувам част от Него, и за това обещанията са однесят и на нас. И за това като той ще се върне ние ще воскръеснем и ще ни бъде съдено и тогава ако сме живели вярно по збора на Бога, ще ни се додели вечен живот, който Той сега го живее. И тогава ние ще живеем завинаги в Царството Господово тук, на земята. Ако вярвате в това, тогава живота ви има ново значение. Какви и да имам материални проблеми, ще ги реализирам че са привремени и като Христос ще се върне, той ще ни даде нов и вечен живот. Затова във Библията и в Христа постои истинска НАДЕЖ. Надежта преди нас е толкова голема че нашите сягашни проблеми не изглеждат толкова големи.

 Но, как може това той човек Христос да ни спаси? Той е бил наш представител и затова ние трябва да сме покръстени в неговата смрърт и воскресение, че той е бил като нас. Да видим при Евреите 2: 14-18:

И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола, и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. (Защото, наистина, Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство). Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете. Понеже в това дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага.

Че децата са участници в кръвтта и плътта, и той самият също така участвал в същото: чрез смрътта той може да победи оной който има власта върху смрътта, т.е. дявола. И да избави те който от страх от смрътта цялият си живот биле подложни на робство. Че верно той не прими природа от ангелите, но той превзема потомството на Авраама. За това той във всичките неща трябваше да личи на бращата си да бъде милозлив и верен пръвосвещеник пред Бога, за да изчисти греховете на народа. Затова във всичко това което самият претръпе като бе изкушаван, той може да помогне на изкушаваните.

Забележавате в параграфа че дявола не е животно или змай. Тук са користи като персонификация за греха. „Теглото на греха е смрът“ (Римляни 6:23), но тук четем че „дявола“ „има мощ на смрът“. Ние трябва да се борим против нашата природа, а не против невидими същества надвор от нас сами. Стиха 14 го казва същото няколко пъти – Той, Него, също така, участник, съща природа като ние. Всяпак повечето „християнски“ групи учат че има три Бога в тройство, и един от них е Исус. Но това не го казва Библията. А по Евреите, много е важно добре да разбереме Исуса. Той е бил същия като нас. Писателя това го казва 4 пъти! И той е бил изкушаван като нас. И как нас ни искушават? С нашата човешка природа. Да видиме при Яков 1:13-15:

 Нито един човек като е в изкушение да не казва „Бог ме изкушава“ че Бог със зло не изкушава и той никой не изкушава: Всяки човек е на изкушение като е поведен по своята похота, коя го влече и мами. И след това като похота ще се роди, ражда се и грях, а гряха като е извршен ражда се смрът.

Това значи че Исус я имал нашата човешка природа. Бог не може да се изкушава, но Исус е бил изкушаван, казват Евреите. Значи Исус не бил той самият господ. Той е бил човек, син на Господ по раждане, потомок на Давид и Авраам чрез Мария. Също така, Бог не може да се роди, но Исус е бил роден. Господ не може да умре, но Исус е умрел. Ние не можем да видим Господа, но хората са го видели и са ракували с Исус. Исус не постоел пред съпственото раждане. Той е бил син на Господа чрез Мария. Да видим при Лука 1:31-35:

 И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш ИСУС. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край. А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор - рече: Святият дух ще дойде върху ти и силата но Всевишния ще те осени; за тъй, и святото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.

 Забележавате ли ги всичките тие бъдъщи времена! Той ще бъде Син на Господа, Мария ще зачне в нейната утроба – от тук е започнат Исус, поне само тако идея, логото за Исус винаги било с Господа от почетъка. Виждате че Мария е била обична жена. Исус е бил потомок на Авраама и Давида, а това е било можно само затова що и неговата майка е била техният потомок. Ако Исус е бил Господ, тогава, Мария е била майка на Господа, и тя не би била обична жена. Ако като учи Библията че Исус е бил Син на Господа и също така „син на човека“, потомок на Авраам и Давид чрез Мария, очигледно е че Мария е била обична жена. Значи това е всичко или нищо – систем на вярна вера или систем на погрешни вярвания. Важно е да се вярва във истинската работа, че доктрината влияе върху това както ние живеем. Да видим при Евреи 4:15,16:

 Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.

Че Исус е бил като ние, и затова можем да се молим с доверени чрез Него в Господа. На нас не ни трябва свещеник човек, черква, зграда или поп да оствари молитвите ни.  

Затова, аз ще резюмирам работите за който говорех:

 Има само един Господ, а не „Тройство“

 Исус е бил син на Господ, а не е бил той самия Богч той не постоел преди той да се роди. Той е ги имал всичките наши изкушения и човешки изкуства, но никога не направил грях. Той е го дал своя живот за нас в ужасни мъки, но тогава, че никога не е направил грях, Господ е го възкреснал от мрътвите.

 Чрез покръстуването в Християнин с пътъпване във вода на възрасен, ние споделуваме ги неговата смрът и възкресение.

 Затова, като Исус Христос ще се връне, той ще възкресне, ще му бъде съдено и ще му се додели вечен живот в Неговото Царство – което ще бъде тук на земята. Това Царство ще бъде като е бил свята в Райската Градина, като Господ за пръв пат е го създал човека – и още подобре. Всички проблеми койте се сяфа на земята – война, глад, тъга даже и самата смрът, конечно ще ги няма – завинаги.

 По смръта, ние не сме свесни – „пекола“ значи само „гроб“.

 Душата не е безсмрътнач ние сме създадени от пепела и ще се върнем в пепела. Духа е силата на живота в нас, която Господ си я взема като ще умреме. Ние е продължавам да постоим в нито една свесна форма след смрътта.

 „Сатана“ е симбола за лошите човешки желания в нас против който мора да се боримч това не е име на змей или мострюм който постои. Господ е 100 % мощенч той не я дели силата си със „сатаната“. Всичките наши проблеми доваждат от Господа, а не от сатаната, и затова постои позитивна спиритуална цял за това.

 С четенето на Библията самите можем да получим истинският път към Бога.

 Апелирам до вас, да проучите тъзи работи, и да не си позволите мир се додека не го дойдете до това да за сигурно знаете къкво е Евангелието. Изкрено вярвам че ще проучите нашият безплатен курс за Библията, и да поставите си цял да се покръстите един ден с потопяване в вода. Тогава вярно може да имате вяра във вечният живот. Можам само да сугерирам да замислите дълга, дълга линия без край която се продължава до далечинитеч и ние в той живот сме само на няколко милиметри на линейният почеток. Това е вярно нашата надеж ако се покръстим в Исус и да живеем в Него. Моля ви да схванете това сериозно и да не го третирате само като религия, или като нещо всекидневно.

Данкан Хийстър

НАУЧЕТЕ ЕФЕКТИВНО ДА ЧЕТЕТЕ БИБЛИЯТА

БЕЗПЛАТНО

Има само една Библия но много цръкви. Сугерираме ви че вие трябва да прочетете Библията самите със цял да получите истинското съопщение. Вярваме че постои само един Бог, че Исус е Син на Бога, той я родил нашата природа и ние морам да се покръстим с тотално потопяване със цял да имам благодет от неговата смрът и возкресение. Скоро Той ще се върне да създаде Царството Господово на земята (не на небето). Молим да пъполните приявата (доле) за да получите безплатен примерък който ще ви помогне да проучите Библията.


Име___________________________________________

Адрес_________________________________________

_______________________________ Телефон ________________________

Език_____________________________

Испратете на:

Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0R2 England (Англия)
change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics