SERIJA BILJESKI ZA UCENJE BIBLIJE

BILJEŠKE ZA UČENJE BIBLIJE       Br. 1 i 2

NAČIN UČENJA

Ova serija od 4 "Bilješka za biblijsko učenje", svaka sadrži 3 lekcije, je napravljena da vam pomogne da dobijete osnovno razumijevanje o tome što Biblija naučava i kako možete sudjelovati u prednostima bivanja kršćaninom. Steći ćete najveću korist od ovih 'Lekcija' pročitavajući ih nekoliko puta i pogledavajući u preporučenim biblijskim pasusima. Onda odgovorite na višekratnom izboru pitanja na kraju svake Lekcije, opet prepuštajući se bilješkama ako ste nesigurni s odgovorima. Besciljno je žuriti kroz lekcije pogađajući odgovore; dovoljno obavijesti je dano da vam omogući ispravnog odgovoranja na sva pitanja, što će poslužiti kao dobra osnova naprednijim studijima koji će slijediti.

Završivši pitanja, prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora na poleđini ove brošure. Kada će tri lekcije biti završene, pošalji nam stranu Sažetka. Dok su ti u toku slanja možete nastaviti sa slijedećim lekcijama i zatim ih poslati vašem tutoru. Kada dobijemo prvi dio odgovora bit će vam određen osobni tutor koji će ih onda markirati, i vratiti vam ih, skupa s bilo kakvim dodatnim komentarima i daljnjim 'Bilješkama za učenje Biblije'.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Biblije bit će nam zadovoljstvo da vam pomognemo da nađete odgovora iz Biblije.   

SERIJA BILJEŠKI ZA UČENJE BIBLIJE

Sve u svemu ima 4 brošure i svaka sadrži 3 lekcije. Mogu se učiti po bilo kom redu, ali kontinuitet kod učenja najbolje se postiže započinjanjem s lekcijom 1 i napredovanjem ka lekciji 4.

Br.2

 

Br.1                                       

* Biblija                                         * Smrt

* Bog                                             * Božji cilj 2

* Božji cilj 1                                  * Isus Krist

Br.3                                          Br.4

* Božje obećanje Davidu               * Evanđelje

* Uskrsnuće Isusa                          * Krštenje

* Kristov povratak                         * Božje kraljevstv

Ova je brošura besplatno snabdjevena za objavljivanja po svijetu evanđelja od:

the Christadelphian Advancement Trust, (Registered Charity No 1014615),

49 The Woodfields, Sanderstead, CR2 0JH, Surrey, ENGLAND.


LEKCIJA 1

Biblija

Biblija čini velike tvrdnje. Jasno izjavljuje da je njezin autor Bog - Tvorac univerzuma. Tvrdi da otkriva Boga i Njegova cilja i govori s autoritetom. Ako se to tvrđenje ne može poduprijeti, onda Biblija jest najveća i najokrutnija prijevara koja je ikad zavarala čovječanstvo. Ako se tvrdnje Biblije mogu održati, onda imamo u posjed najveće svjetsko blago.

Biblija kao istinska Božja Riječ sadrži ključ mira i sreće. Odgovara na najzamršenija pitanja o značaju i cilju našeg postojanja i konačnog ishoda borbe između ispravnog i pogrešnog.

DA POMNIJE POGLEDAMO NJENIH TVRDNJA

Pavao, pišući o Starom zavjetu, veli: 'Sve Pismo, bogoduho... je' (2Timoteju 3:16). Svaka je riječ izvornih rukopisa bila pisana pod izravnim Božanstvenim vodstvom. Apostol je Petar istaknuo istu činjenicu: 'nikada proroštvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili' (2 Petrova 1:21).

Ova dva apostola tvrde Božanstveni autoritet pisanjima Staroga zavjeta, zapisanih stoljećama prije njihovih dana. Taj Božanstveni autoritet je odgovoran za potpuni sklad učenja nađen u Bibliji. Pisci su bili odvojeni vremenom, obrazovanjem, zanimanjem, iskustvom i društvenim položajem, ipak sva se njihova pisanja sjedinjavaju u tvorbi jedne jedinstvene Knjige. 

ZAŠTO JE BIBLIJA BILA NAPISANA

Biblija nam govori kako je počelo čovječanstvo, i kako će Božji plan spasenja odvesti konačnoj pobjedi ispravnog nad pogrešnim i istrebljenju svakog traga grijeha i zla. Glavni je cilj Biblije obznaniti osuđenom čovječanstvu taj put spasenja kroz Isusa Krista. Stari i Novi zavjet udruženo predstavljaju Isusa jedinim Spasiteljem čovječanstva.

'A ova (znamenja) su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu' (Ivan 20:31). U biblijskim stranicama nalazimo svo učenje potrebno za ljudsko prosvjećivanje, Božanstveni opisi ispravnog i pogrešnog, i o ljudskoj dužnosti prema Bogu i bližnjemu svome (2Timoteju 3:15-17).

Konačno, Biblija je dana da nam kaže, u širem nacrtu, što budućnost nosi, da možemo biti spremni za Kristova povratka (2Petrova 1:19). 

SADRŽAJI BIBLIJE

 Biblija je zbirka knjige podijeljenih u dva glavna dijela. Knjige Staroga zavjeta su bile napisane prije Kristova vremena a knjige Novoga zavjeta nakon Kristova vremena. Ima ukupno 66 knjiga. Naći ćeš njihovu listu na početku svoje Biblije. Bile su napisane od oko četrdeset različitih pisaca u periodu od preko 1500 godina. Bile su pisane u jedan broj različitih zemalja - kao što su Izrael, Egipat, Italija i Babilon.

Sve knjige čine jednu dosljednu temu - temu ostvarenja Božje namjere s čovjekom od samoga početka, zapisanu u Postanku do vremena kada će biti 'Uspostavljeno... nad svijetom kraljevstvo Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova' (Otkrivenje 11:15).   

STARI ZAVJET

Knjige Staroga zavjeta spadaju u četiri glavna odjela:-

a)Knjige Mojsijeve Prva knjiga se zove Postanak, što znači početak. Govori nam o Božjem spravljivanju s prvim ljudima na zemlji. Zatim slijede Izlazak, Levit, Brojevi i Ponovljeni zakon. One govore kako je Bog pozvao Abrahama, učinio zavjet s njim i s njegovim potomcima, izveo ih iz Egipta i dao im zemlju koja se sada zove Izrael.

b)       Povijesne knjige Ove, od knjige Jošue do knjige o Esteri, su povijesni zapis  

      Izraelaca (ili Židova) i o Božjim spravljivanjima s njima.

c)   Pjesničke knjige Knjige Jova, Psalme, Izreke, Propovjednikova i Pjesme nad

        pjesmama su bile napisane na hebrejskom (jezik Izraelaca) u pjesničkom obliku.

       One sadrže vrlo važnog učenja o Božjim putovima i o dužnostima i osjećajima

        čovjeka.

KNJIGE PROROKA

Riječ prorok znači vidovnjak - netko tko predviđa ili ima vizije, ne samo budućih događaja, već i Božjih zahtjeva čovjeku. Duge proročke knjige Izaije, Jeremije, i Jezekije proslijeđene su jednim brojem kraćih.

NOVI ZAVJET

a)       Zapisi Evanđelja su četiri zasebna prikaza Kristova života, napisani od Mateje,

      Marka, Luke i Ivana; svaki prikazuje evanđelje (blagovijest) na vlastiti način.

b)       Knjigu 'Djela apostolska' je napisao Luka i kazuje što se dogodilo nakon

      Kristova uskrsnuća od mrtvih. Kazano nam je kako su formirane prve crkve s

       apostolskim blagovješćivanjem diljem rimskoga kraljevstva.

c)       Pisma su bila napisana od nekih od apostola da pomognu ranim vjernicima u

       malim, razbacanim mladim crkvama.

d)   Knjiga Otkrivenje je bila zadnja Isusova poruka, dana u viziji apostolu Ivanu.

      

ISUS KRIST JE VJEROVAO SVAKOJ RIJEČI STAROGA ZAVJETA

Isus Krist je središna figura biblijskoga plana i kada se rodio nije postojao Novi zavjet. Pismo koje je koristio i proučavao je bilo Stari zavjet. Isus je vjerovao tom Pismu, osnovao je svoje učenje na njemu i prihvatio ga za nepobitnog autoriteta. Pogledaj u ovim pasusima: Ivan 5:46-47; Luka 24:27; Luka 24:44-48; Matej 22:29; Marko 7:6-13.

Isus govori o Abrahamu, Izaku, Jakovu, Davidu i Salomonu, i o mnogim drugim ljudima o kojima čitamo u Starom zavjetu i temelji svoje učenje na činjenici da su ti ljudi bili stvarni i da cijeli Stari zavjet jest Riječ Božja.

BIBLIJA  SE NE MOŽE DOKAZATI ZA LAŽNA

Sav razvoj današnje misli i tehnologije se udružio da utvrdi da su biblijski zapisi istiniti. Mnogi neprijatelji Biblije, uključujući i neke veoma pametne ljude, su pokušali dokazati je za pogrešnu ali su svi omanuli. Budući da si istina ne može protusloviti, trebamo prirodno očekivati da Riječ Božja bude u skladu s vidljivim znanstvenim saznanjem.

Daljnji dokaz biblijskog autoriteta jest način na koji je sačuvana tijekom stoljeća. Biblija je pobjedonosno izdržala svaki ljudski pokušaj da je se odbaci. Bila je zabranjivana običnom svijetu; čitava izdanja su bila spaljivanja i mnoge su knjige bile napisane u pokušajima da je se opovrgne. Nijedna druga knjiga nije bila podložena takvom trajnom i odlučnom protivljenju: Biblija još uvijek stoji, postojana i nepobjediva.

Velika drevnost Biblije, njena očuvanost i utjecaj nad čovječanstva su čimbenici koji se ne mogu ignorirati. Dokazi arheoloških otkrića od ljudi poput Rawlinsona, Layarda, Smitha, Woolleya i Kenyona u Egiptu, Ninevi, Asiriji, Babilonu, Uru i Izraelu su sve očite potvrde za istinitost biblijske povijesti. Muzejski eksponati diljem svijeta jasno dokazuju to. Natpisi naroda koji su se borili protiv Izraela potvrđuju Biblijske prikaze o događajima i drevnih običaja i mjesnih navika. Današnja arheologija nastavlja dodavati gradiva podržavajući naše razloge vjerovanju istinitosti cijele Biblije.

Čak i kritike o trudu židovskih prepisivača izvornih pisanja su odbačene s otkrićem drevnih rukopisa. Značajno otkriće Svitaka iz Mrtvog mora u 1947 je opskrbilo još vrijednijih dokaza o točnošću Biblije. Ti rukopisi su jedni od najranijih dostupni, datirajući unazad do drugog stoljeća p.n.e. Usprkos njihovoj starosti, neznatna odstupanja kojih ima su samo u pogledu sloviranja i ne pogađaju nauka, proroštva ili povijesnih činjenica.

Tako posao arheologa potvrđuje na izvanrednom načinu istinitost i pouzdanost Biblije i prema tome, neizravno, da je proizvod Božanstvene nadahnutosti.

PROROŠTVO DOKAZUJE BIBLIJU ZA ISTINITU

Sam Bog je odabrao proroštva kao veliki dokaz Svoje beskrajne nadmoći iznad svih drugih bića (Izaija 46:9-10; Izaija 42:9).

Biblija povremeno govori o događajima koji će se dogoditi tek nakon stotinu godina. U Matej 2 je zapisano da su mudraci došli u Jeruzalem i pitali: 'Gdje je taj novorođeni kralj židovski?' Kad je Herod to pitao svećeničkih glavara, oni su odmah odgovorili: 'U Betlehemu judejskome' jer stotinama godina unazad je bilo prorečeno u jednoj od knjige Staroga zavjeta (Mihej 5:2).

Kao dodatak proroštvima o Isusu Kristu, ima mnogo povezanih s drevnim narodima i, naročito, sa Židovima. Mnogi drevni narodi su isčezli sa svjetske scene ali Biblija je rekla da će Židovi preživjeti. Židovski narod još uvijek postoji danas usprkos mnogim naporima njihova uništavanja (Jeremija 30:10-11). Ako je Biblija bila tek ljudski proizvod, u bilo koje vrijeme povijesti ovakva bi se izjava mogla naći za lažnu. Židovi su danas još uvijek s nama sa svojom vlastitom državom, Izraelom, i njegovim glavnim gradom, Jeruzalemom, sad u njihovoj potpunoj kontroli.

Biblija nam daje razloge tim činjenicama. To je silni dokaz da je Biblija Božanstveno nadahnuta i stoga pouzdana.

SAŽETAK NEKIH OD RAZLOGA VJEROVANJU

DA JE BIBLIJA NADAHNUTA

1. Jedinstvo njezine poruke usprkos broju pisaca koji su radili kroz velikom

     vremenskom periodu.

2. Njeno čudesno očuvavanje.

3. Dokazi arheoloških otkrića.

4. Ispunjenje biblijskih proroštva (daljnji će se primjeri dati u kasnijim lekcijama).

UVJETI ZA PRIHVAĆANJE

Ako želimo razumjeti Bibliju, Isus je rekao da moramo postati poslušnima poput mala djeca, Matej 11:25. Moramo htjeti naći za sebe istinu i mudrost Božje Riječi (Izreke 2:3-6). Moramo vjerovati da će nas Bog nagraditi u našoj potrazi (Hebrejima 11:6). Moramo željeti da dovedemo svoj život u skladu s Božjim zapovijedima.

Isus je rekao: 'Ako to znate, blago vama budete li tako i činili' (Ivan 13:17) i, 'Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji govori: Gospodine, Gospodine! nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima' (Matej 7:21). Apostol je Pavao napisao: 'sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja' (Filipljanima 2:12).    

KAKO DA UČIMO BIBLIJU?

Kao i sa svakim drugim učenjem, redovno, plansko čitanje jest najkorisnije. Za početak, slijedi prijedloge učenja sadržane u ovoj lekciji. Sama Biblija jest svoj najbolji tumač. Uvijek razmatraj pasuse u njihovu kontekstu i upoređuj Pismo sa Pismom.

Kao što ćeš napredovati s ovim tečajem, vidjet ćeš da je svako osnovno vjerovanje podržano s jasnim i pozitivnim Pismom. S ovom osnovom sve prividno 'teške' ili 'proturječne' stihove se mogu objasniti ili uskladiti. Jedan concordance, marginalne preporuke ili biblijski komentari mogu katkada biti od pomoći, ali se mora pamtiti da sastavljači tih stvari nisu bili vođeni Božanstvenom nadahnutošću. Ako njihovi zaključci proturječe biblijskom učenju, oni su u pogrešci (Izaija 8:20). Cilj ovom tečaju lekcija jest da vam pomogne da razumijete Bibliju za se, da je možete prihvatiti kakva jest, Riječ Božja, koja nudi nadu vječnoga života svima koji je slušaju i izvršavaju.

  PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

2Timoteju 3;              2Petrova 1;              Luka 24;

Izaija 8:20;                Djela 28:23-31;        Efežanima 4:21-32

LEKCIJA 1 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

1. Tko je autor Biblije?   a) Pavao    b) Mojsije    c) Bog    d) Daniel

2. Koji dio iz Starog zavjeta je Isus upotrijebio kad je počeo objašnjavati dvama

     učenicima na putu za Emaus o sebi?

     a) Proročke zapise   b) Mojsijeve zapise    c) Psalme    d) Izreke 

3. Svici Mrtvoga mora su bili otkriveni u:    a) 1749    b) 1794    c) 1947    d) 1914

4. Gdje je prorekao Mihej da će se roditi Isus?:

     a) u Jeruzalemu     b) u Betelu              c) u Betlehemu   d) u Babilonu

5. Biblijske su knjige bile pisane u periodu od preko:- a) 50  b) 15  c) 1500  d) 150 god.

6. Isus je rekao: 'Ako to znate, blago vama  budete li tako i...'

     a) 'pričali drugima'    b) 'činili'    c) 'pamtili'    d) 'sigurni'

7. Koliko zasebnih knjiga sadrži Biblija?   a) 66    b) 27    c) 39    d) 23

8. Koja je uvjerljiva 'riječ' o kojoj govori Petar u svojoj 2 poslanici?

     a) dobrog vladanja    b) pjevanja   c) proroštva    d) govorenja

9. U kojem je gradu živio Petar u vrijeme zapisano u Djelima 28:23-31?

     a) u Rimu            b) u Jeruzalemu      c) u Efezu             d) u Aleksandriji  

10. Odakle možemo dobiti potpuno razumijevanje o Božjem planu i cilju sa zemljom?

       a) od svitaka iz Mrtvog mora              b) od židovskog zakona 

       c) od pisanja arheologa                       d) od Svetog Pisma

LEKCIJA 2

Bog

Ima brojnih argumenata o Božjem postojanju.

SATNI ARGUMENT

Ako nađemo jednog sata na zemlji, a prije toga nikada nismo vidjeli sata, možemo ga podići i ispitati. Možemo mu otvoriti poleđinu i pogledati u zamršenom mehanizmu. Zamijetit ćemo kako su se sićušne kotačiće okretale oko sebe i pomicale kazaljke na satu.

Mi bi znali da je takva jedna zamršena naprava morala biti napravljena. Sat je morao biti izmišljen; morao je biti planiran. Sat se nije mogao napraviti sam. Dijelovi se nisu mogli spojiti slučajno. Činjenica da sat postoji je dokaz da mora imati i kreatora - mora imati urara. 

Univerzum je napravljen od na milijune zvijezda. Zemlja ima mjeseca koji se okreće oko nje. Sunce i planeti su dio čudesnog zamršenog sustava u kome se svaki dio točno kreće po svom određenom putanju. To je daleko zamršenije od bilo kakvog sata. To se nije dogodilo slučajno. Mora imati kreatora. 'Nebesa kazuju slavu Božiju, i djela ruku njegovijeh glasi svod nebeski' (Psalam 19:1).

BIBLIJSKI DOKAZI

Jedan od najjačih argumenata o Božjem postojanju se nalazi u Bibliji. Biblija sadrži mnoga proroštva o usponima i padovima kraljevstva i naroda; o pojedincima i događajima. U mnogim su slučajevima ta proroštva zabilježena stotinama godina unaprijed. To je nešto što čovjek nije mogao uraditi. Jedino je Bog, koji upravlja svime, mogao uzrokovati da ta proroštva budu napisana. Pogledaj Izaija 46:9-10.

Neka od ta proroštva će biti obrađena u budućim lekcijama. Cilj ove lekcije jest da objasni što je Bog otkrio o Sebi u Bibliji.

ŠTO NAM KAŽE BIBLIJA

Bog Se otkrio za Tvorca. 'U početku stvori Bog nebo i zemlju' (Postanak 1:1). 'Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama, i svoj vojsci njihovoj dao zapovijest' (Izaija 45:12).

Bog Se otkrio vječnim. On je oduvijek bio i uvijek će postojati. 'Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog' (Psalam 90:2). 'Prijesto tvoj stoji od iskona; od vijeka ti si' (Psalam 93:2).

Postoji samo jedan Bog. Izrael je bio podsjećan da razni bogovi kojih su Egipćani štovali nisu imali nikakvu moć i nisu bili ništa više doli ljudski stvorene likove. 'Jer su svi bogovi u nar‡dã ništa; a Gospod je nebesa stvorio' (1Ljetopisi 16:26).

Bog je svemoćan. On zna sve što se događa i je svuda nazočan sa silom Svoga duha. 'Ti znaš kad sjedem i kad ustanem; ti znaš pomisli moje izdaleka... i sve putove moje vidiš' (Psalam 139:2-3). David u ovom Psalmu govori da su naši umovi premali shvatiti veličinu Boga (stih 6). Ali ako znamo da Bog vidi i zna sve stvari, može biti velika utjeha i izvor sile. 'Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I ondje će me ruka tvoja voditi, i držati me desnica tvoja' (Psalam 139:9-10).

Biblija nam veli da je Božje uho uvijek spremno čuti plač Svoje djece i Bog je izjavio, također, 'Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti' (Hebrejima 13:5).

BOŽJE JEDINSTVO

Biblijsko učenje da ima jednoga Boga jest važno, osobito pošto ima mnoge koji ne vjeruju to. To je jasno učenje i Starog i Novog zavjeta.

Pogledaj ove stihove - Izaija 45:5; 1Korinćanima 8:6 i Efežanima 4:6.

Apostol je Pavao napisao Timoteju, 'Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek -Krist Isus' (1Timoteju 2:5). Sam je Isus istaknuo važnost tog biblijskog nauka kada je rekao: 'ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista' (Ivan 17:3).

UČENJE TROJSTVA

Nekoliko su nauka općenito prihvaćeniji od kršćanskog svijeta, negoli onog koji se tiče Božanstva, poznat kao nauk o Trojstvu. Rimokatolici, grčka crkva, i skoro sve denominacije protestanata, ma kako se razlikovali u nekim točkama, slažu se, i vjeruju da je 'Otac Bog, Sin Bog, i da je Sveti Duh Bog, i da ipak nema tri Bogova, već jednog Boga'. Oni još vjeruju da su sva trojica sujednaka i suvječna.

Da li je to istinski nauk? Ako je tako, a mi to ne razumijemo, moramo li ga prihvatiti? Kako nam je znati? Očito jedino s onim što je Bog bio voljan otkriti u Svojoj Riječi. Stoga, pogledavamo u Bibliju i uskoro nalazimo da nema nikakve podrške bilo gdje u njenim stranicama ovom narodnom nauku, već upravo suprotno. Pismo uvijek naučava Božjeg jedinstva, ne trojstva. Slijedeći citati jasno pokazuju to:-

'Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini' (5Moj.6:4; Marko 12:29). 'Ja sam Gospod, i nema drugoga, osim mene nema boga' (Izaija 45:5). 'Nama je JEDAN BOG, Otac, od koga je sve' (1Korinćanima 8:6).

Ovo ni u kom slučaju nisu jedini pasusi, već primjeri mnogih koji se mogu citirati, svi koji naučavaju da je Bog jedan, ne troje. Zadnji od gornjih pasusa je izrazito značajan. Krist je došao, umro, bio uskrišen od mrtvih i uznesen uz Božju desnu ruku, ipak Pavao veli da ima JEDNOG BOGA! I tko je taj? Trojni Bog pravoslavlja - Otac, Sin i Sveti Duh? Ne! To je OTAC. To je bio Bog kojeg je štovao Pavao.

BIJAŠE LI ISUS BOG SIN?

Što, onda, s Isusom Kristom? Nije li on bio 'Bog Sin'? Glede česte upotrebe ovog izraza danas, neobično je to da se ovakva fraza ne može naći u Bibliji. Mi čitamo o 'Božjem Sinu', ali ne o 'Bogu Sinu'. Prirodni zaključak jest da nauk upleten s tim izrazom nije biblijski. Atanazijsko vjerovanje veli o Ocu i Sinu da su sujednaki i suvječni. Prenoseći dalje neobične zamisli da jedan Otac i Sin mogu biti suvječni, što veli Biblija o sujednakosti? Ona najjasnije govori po tom pitanju. Bijaše li Krist jednak Ocu kada je bio ovdje prije 1900 godina? Neka odgovori za sebe:-

'Ja sãm od sebe ne mogu učiniti ništa' (Ivan 5:30).

'Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla' (Ivan 7:16).

'Otac je veći od mene' (Ivan 14:28).

Sama činjenica da je bio poslan od Oca (Ivan 5:24,37), negira teoriju sujednakosti, dok mu nedostatak znanja o vremenu svoga drugog dolaska jest dodatan dokaz protiv narodnog vjerovanja, jer je nezamišljivo da je Druga Osoba Trojstva neupućena u bilo čemu. Ne samo da nije postojala ta jednakost u prošlosti, tako je i sada. Odmjeri riječi Pavla kad govori o Bogu i Ocu Gospodina Isusa (2Korinćanima 11:31), čak je i sam Isus, nakon svoga uskrsnuća, govorio o Ocu kao o 'Ocu svomu' (Ivan 20:17), daljnja činjenica da 'jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus' (1Timoteju 2:5), jest još jedan dokaz istog sadržaja.

KRISTOVA BUDUĆA POZICIJA

Ova lista dokaza se može i dalje iznositi. Mi gledamo naprijed u vremenu kraja Kristove vladavine tisuljeća. Što vidimo?

"Potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu... Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu" (1Korinćanima 15:24-28).

Tako u prošlosti, u sadašnjosti, i u budućnosti, ma kako visoka bila pozicija određena Isusu Kristu, Otac jest glavni, i sujednakost nije nikad niti predložena.

Tko, je onda, Isus Krist? Božji Sin, roden od djevice majke, po zapisu Mateja i Luke:- "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji" (Luka 1:35).

Isus je živio po zapisu Pisma, bio iskušavan, trpio, i umro, ali je bio od Oca uskrišen od mrtvih, i uznesen uz Božju desnu ruku Velikosvećenikom i Posrednikom. Ondje će on ostati do vremena svoga povratka na zemlji da uspostavi Božjega kraljevstva.

BOŽJA LJUBAV

Ako postoji neka osobina Svemoćnoga koja pokazuje da Mu je karakter različitiji od bogova kojih su izmislili ljudi, to je ljubav koju On pokazuje.

Razmisli o ljubavi koju pokazuje roditelj svojoj djeci. Bog pokazuje svu tu ljubav - i više - nama.

'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima život vječni' (Ivan 3:16).

Djelo Gospodina Isus Krista tvori temu druge jedne lekcije. Ljudska potreba za spasenje je također potpunije raspravljana kasnije. Ali cilj koji Bog ima sa zemljom i čovjekom se mora izložiti ovdje. Jasno biblijsko učenje je da Bog u budućnosti kani izmijeniti svijet, da odstrani zla koja ga sada pogađaju.

BOŽJI CILJ SA ZEMLJOM

Veoma je rano u povijesti Izraela, Bog izjavio: 'Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje' (Brojevi 14:21). Zemlja zacijelo nije sada ispunjena Božjom slavom. Ali bit će. To je Božji cilj.

Apostol Pavao je govorio ljudima u Ateni i rekao im je da će jednoga dana svijet biti upravljan pravdom kraljem određenim od Boga i da je to zajamčeno Njegovim uskrišavanjem određenoga od mrtvih.

Svijet zacijelo nije sada upravljan pravdom. Ali bit će. Kada dođe to vrijeme nazvat će se Kraljevstvom Božjem i Isus će biti kralj. Božji cilj sa zemljom je potpunije raspravljan u slijedećoj lekciji. Jedan od sigurnijih načina s kojim je Bog pokazao Svoju ljubav čovjeku je taj što je obznanio Svoj cilj u Bibliji. Njegova je ljubav također pokazana u spremanju vlastita sina za središte tog cilja.

DUH

Lekcija o Bogu ne bi bila kompletna bez pominjanja dviju riječi koje su povezane sa Svemoćnim i Njegovim djelom. Riječ 'duh' se često upotrebljava u Bibliji da označi Božju silu, svuda prisutnu. 'Kuda bih otišao od duha tvojega, i od lica tvojega kuda bih utekao?' (Psalam 139:7). 'Duh vladalački neka me potkrijepi' (Psalam 51:12).

SVETI DUH

Riječ 'sveti' znači poseban, odvojen, sakralni, posvećen. Kad čitamo o Svetom Duhu, Biblija govori o Božjoj sili upotrijebljenoj za određenog, posebnog cilja.

Kada je Mariji, Isusovoj majci, bilo rečeno da će imati sina koji će se zvati Isus, bilo joj je rečeno da će Sveti Duh doći nad nju i Luka ističe značaj s ponavljanjem 'sila će te Svevišnjega osjeniti' (Luka 1:35). Pogledaj stih. Anđeo objašnjava da će Isusovo rođenje biti čudo izdejstvovano osobitom Božjom silom djelujući nad Marijom. Zbog toga, Isus će biti Božji Sin.

PISANJE BIBLIJE

Već smo vidjeli jedan stih u Petrovoj drugoj poslanici koji veli 'nikada proroštvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili'. Posebna je Božja sila uzrokovala govorenje proroka i da pisci pisama zapišu Božju Riječ. Bili su poneseni Božjom silom.

Riječ 'duh' je čest prijevod hebrejske (u Starom zavjetu) riječi ili grčke (u Novom zavjetu) riječi koja znači dah. Tako kad je Božji Duh pokretao čovjeka, moglo se reći da ga je 'Bog nadahnuo'. Ovaj značaj iza riječi čini neke od pasuse koje govore o Božjoj sili osobito lijepim. To, isto tako, je razlog što Pavao, pišući Timoteju, veli da je Pismo inspirisano 'Sve Pismo (je) BOGODUHO' (2Timoteju 3:16). 

Sila Svetoga Duha je bila dana Isusu kao što kaže Novi zavjet. Apostolima je kasnije također bila dana ta sila koja ih je omogućila da čine čuda. Zadnji stih Marka 16:20 nam kaže da je cilj toga bio osposobljavanje apostola da potvrde riječi kojih su govorili.

Pavao govori o načinu na kojim su dari Svetoga Duha bili upotrebljavani u prvom vijeku. Najveće svojstvo nad svih darova koje trebamo pokušati gajiti jest ljubav. Pročitaj 1Korinćanima 12:28-31 (zatim 1Korinćanima 13:1-13). Bog nam je pokazao Svoju ljubav na mnogo načina. Mi Mu najbolje možemo pokazati svoju ljubav življenjem životom na način koji Mu udovoljava.

SAŽETAK NEKIH OD VAŽNIH TOČAKA

Postoji jedan Bog. On je Tvorac. On je besmrtan - u vijeke vjekova.

Bog vidi i zna sve. Bog je praveden. Bog ljubi.

Bog je otkrio Svoj cilj u Bibliji. Božja je sila opisana kao Njegov Duh.

Pisma su bila napisana silom Svetoga Duha.

Isus se rodio kao ishod djela Svetoga Duha nad Marijom.

Važno je za naše spasenje da trebamo shvatiti Božju prirodu.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 1;        Izaija 45;        Djela 17 (zamijeti što su radili oni u Bereju);        Psalam 139;       1Timoteju 6.

LEKCIJA 2 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Kako je bio napravljen univerzum?

      a) slučajno                 b) Božjom silom              c) evolutivno

  2. Istinski Bog je: a) Bog Biblije    b) egipatski Bog    c) ne znamo    d) lik Baala

  3. Što od slijedećih je dokaz da postoji Bog?

      a) nacionalne himne    b) biblijska proroštva    c) tradicionalne legende

  4. U Psalmu 139:6 pisac veli:-

      a) 'Čudno je za me znanje tvoje'                        b) 'Bog vidi i zna sve'

      c) 'Bog je svemoćan'                                      d) 'Ti znaš kad sjedem i kad ustanem'.

  5. Biblija naučava da je:-   

      a) Bog trojstvo                                                    b) Bog jedinstvo

      c) Bog ujedno i mnogo bogova                          d) nema nikakva Boga

  6. Davanjem Svoga sina (Ivan 3:16) Bog je pokazao:-

       a) Svoju nadu    b) Svoju ljubav   c) Svoju vjeru    d) Svoju pravdu

  7. Što kani Bog učiniti s ovom zemljom?

       a) uništiti je    b) ostaviti je kakva jest    c) ispuniti je Svojom slavom

  8. Što je Božji Duh? 

       a) Božja sila    b) Božja ljubav    c) Božja volja    d) ponuda Božjeg sina

  9. Kojim je načinom Bog uzrokovao da Biblija bude napisana?

       a) Svojom Veličinom                                          b) Svojim Svetim Duhom 

       c) Svojom istinom                                                d) Svojom milošću

10. U Djelima 17:11 čitamo da su oni u Bereju:-

       a) pjevali slavu Bogu                                           b) danomice istraživali Pisma

       c) pobunili narod                                                 d) napravili meteža u gradu

..................

 LEKCIJA 3

Božji plan i cilj

Božja je ljubav bila istaknuta u prošloj lekciji - Njegovu ljubav za svijet s davanjem Svog jedinorođenog Sina. Ta ljubav koju pokazuje Bog i koja se od nas traži da pokažemo zauzvrat ne smije biti pobrkana s nježnošću ili 'mekošću'.

Biblija ističe Božju pravičnost i Njegovu pravdu. Apsolutna Božja pravda kao i Njegova ljubav za čovjeka bijaše razlog što je Isus ustao od mrtvih. Budući da Isus nije učinio ničega pogrešnog nije bilo moguće da bi trebao ostati mrtav (Djela 2:24). Ne bi bilo ispravno da je Isus ostao u grobu. Bog ga je uskrsnuo od mrtvih.

Slično tako, nije ispravno da svijet treba nastaviti biti mjesto gdje cvjeta zlo i gdje ima toliko pogrešnosti. Knjiga Izreke nam veli: 'Lažna su mjerila mrska Gospodu' (Izreke 11:1).

Pogledaj ove stihove:-

'Bog je svaki dan gotov na gnjev' (Psalam 7:11).

Gospodin će se Isus objaviti 'zajedno s anđelima svoje moći, u ognju žarkome i osveti(ti) se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa' (2Sol.1:7-8).

Ova strana Božjega karaktera je često previđana. Božja pravednost neće dopustiti nastavak zlu. Bog neće dozvoliti da svijet bude upravljan ljudima koji možda neće postaviti ispravnih standarda. Božji jest cilj da svijet jednoga dana bude upravljan Gospodinom Isusom Kristom u pravdi (Djela 17:31). Kad on bude kralj, mnogo od problema s kojih se čovjek danas susreće će biti riješeni. To divno doba je nazvano Božje kraljevstvo.

Isus je naučavao svoje učenike da se mole dolasku kraljevstva da Mu volja bude izvršavana na zemlji kao što Mu se anđeli sada pokoravaju na nebu (Matej 6:10).

PROROŠTVA BUDUĆIH DOGAĐAJA

U Bibliji nalazimo najpouzdanijih tvrdnja o budućnosti; ne tek jedna, niti pola tuceta, već bezbroj proroštva. Nalazimo proroštva o pojedincima, o moćnim narodima i slabim narodima, od kojih neki, u to vrijeme, nisu ni postojali. Ima dugoročnih i kratkoročnih proroštva; proroštva o stvarima koje imaju doći, od vrste kakvih se nikad prije nisu dogodile; o izvanrednim iskustvima kojih će narodi imati, neuporedivih iskustva i protivnih svim prirodnim očekivanjima. Svega toga nalazimo u Bibliji. Otkrivamo da niti s jednim iznimkom nijedno od proroštva nije krivotvoreno. Što nam je misliti iz svega toga? Mogu li nepotpomognuti ljudi učiniti takvo djelo? Ne mogu. Ima samo jednog zaključka: ljudi koji su napisali Bibliju dobili su upute odozgo.

"Jer nikada proroštvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili" (2Petar 1:21).

Ne potcjenjuj snagu biblijskog proroštva. Petar, u već citiranom poglavlju, govori o tome kao o 'potvrđenoj proročkoj riječi' i upoređuje je sa svjetiljkom što svijetli na mrklu mjestu. To je veoma prikladna poredba. Pogledavamo po svijetu, i sve sliči pometnji, s nikakvim vidljivim značajem ili svrhe. Povijest sliči tek slučajnom slijedu događaja, bez ikakvog jasnog cilja, osim prolaznih ambicija ljudi koji prolaze svjetskom scenom. Ali proučavanje Biblije mijenja sve to i pokazuje bez ikakve sumnje da su ljudske afere pod kontrolom, i da se kreću naprijed k potpuno neočekivanom vrhuncu - t.j. neočekivanom od svih, izuzev manjine.

"Višnji vlada carstvom ljudskim i daje ga kome hoće" (Daniel 4:29). Ove su riječi bile upućene Navuhodonosoru, babilonskom kralju. On nije bio nikakav lik iz bajke, već moćni vladar antičkog svijeta. U skorija je vremena njegov grad, Babilon, bio iskopavan i dokazan da je zaista bio golemi grad o kojim Biblija govori. Na stotine tisuća cigla koje su bile iskopane sve su nosile ime ponosnog vladara koji je vladao svijetom svoga vremena. Doista, Navuhodonosor može dobrano polagati pravo da je bio prvi svjetski vladar. Njemu je bilo rečeno: 'Višnji vlada carstvom ljudskim". Ali bilo mu je rečeno daleko više od toga.

ZAČUĐUJUĆE VIĐENJE

Jedne je noći, kralj Navuhodonosor ležeći na svojoj postelji, razmišljao kakva će biti sudbina njegovog velikog kraljevstva nakon njegovog silaska sa scene. 'Kome će dopasti moj plašt? Bit će li plašt rastrgnut od ljubomornih suparnika?' Ovakva pitanja obično moraju proći neodgovorena, jer nitko ne može reći što nosi budućnost, ali Navuhodonosor je dobio odgovor od Boga. Možemo ga pročitati u 2om poglavlju knjige Daniela. Pročitaj ga; to je jedno od najizvanrednijih poglavlja u cijeloj Bibliji.

Govori nam se o snu u kome je bio u slikovitom obliku dan odgovor koji je Navuhodonosor tražio.

Može se pitati zašto se Svemoćni Bog uopće trudio udovoljiti pitanju paganskoga kralja; zašto je odlučio to uraditi putem sna, i zašto je viđena poruka bila obavijena u simbole kojih kralj nije mogao razumjeti, niti ih se sjećati kod buđenja?

Slijedeća razmatranja se mogu učiniti u odgovor, i poslužit će u predstavljanju detalja proroštva i njegova ispunjenja:-

1) Važnost Navuhodonosora u Božjem cilju nije toliko zbog veličine njegova kraljevstva koliko zbog činjenice da su mu područja uključivale zemlju Izraela, i da je izraelski narod bio uzet u zarobljeništvu u Babilonu već 70 god. Božja zemlja - Božji narod - su bili podložni Navuhodonosorovoj upravi

 2) Metod upotrebljavan za davanju obavijesti je također izneo u prednjem planu čovjeka Daniela, Židova, jedinstvenog čovjeka koji je mogao objasniti san. To je istaklo činjenicu da je 'Bog koji otkriva tajni' Bog osobito Izraela. Bitan aspekt Božjeg plana je bio s tim postignut.

3) Simbolični stil koji je uzet je najdjelotvorni način otpremljivanja vrlo mnogo obavijesti u veoma zbijenoj formi. Današnja politička karikatura je živi primjer iste stvari. Ali karikatura osvjetljava prošle i buduće događaje. Viđenje Navuhodonosora je bacilo rijeku svjetlosti na budućnost.

ZNAČENJE VIĐENJA

U svom je snu kralj vidio ono što bi on sam vjerojatno opisao s 'bogom'. Bio je to lik čovjeka sastavljena od različitih metala - zlatne glave, srebrnih grudi i ruke, brončani trbuh i stegna, željezne noge, i stope dijelom željezne dijelom glinene. Taj je metalni kip stajao uspravljen - dotle dok je neka nevidljiva sila upravila kamen u njegovih nogu. Lik se stropoštao, ostatci mu se smrviše u prah i bili su otpuhani vjetrom, dok kamen koji je učinio štetu: "posta gora velika i ispuni svu zemlju" (Daniel 2:35).

Što je značilo sve to? Jasne riječi Daniela stavile su značenje izvan svake sumnje. Lik je predstavljao ljudskog kraljevstva u godinama koje su imale doći. Narodi tadašnjeg svijeta bili su u to vrijeme podložni babilonskom kralju, koji je bio predstavljen sa zlatnom glavom. "Ti si ona glava zlatna" (stih 38). Iza toga je trebalo biti drugog, "srebrnog", kraljevstva, zatim trećeg i četvrtog. Četvrto kraljevstvo imalo je biti "tvrdo kao gvožđe" ali nakon jačine trebalo je doći do slabljenja:- 

"A što si vidio stopala i prste koje od kala lončarskoga koje od gvožđa, biće carstvo razdijeljeno, I što prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od kala, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno... oni... neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom" (Dan.2:41-43).

Pitanje koje se sada treba odgovoriti je, kako se povijesne činjenice upoređuju s ovim proroštvom? Podudaranje je savršeno - toliko da su neki pokušali reći da je drugo poglavlje Daniela bila napisano nakon događaja kojih opisuje. To je dovoljan dokaz o točnosti proroštva, ali je jednostavno nemoguće, jer se proroštvo i dalje ispunjava! Prijepisi knjige Daniela su nađeni između svitaka Mrtvoga mora iz II stoljeća p.n.e.

KRATAK PREGLED SVJETSKE POVIJESTI

Četiri velika kraljevstva su slijedila. Pogledaj u bilo koju povijesnu knjigu koja pokriva to vrijeme i naći ćeš opisano kako je Babilon dopao Medejcima i Perzijcima, udruženom kraljevstvu u kome su prvo Medejci a zatim Perzijci prednjačili. Njihova je prevlast okončana s Aleksandrom velikim, koji je osnovao grčko kraljevstvo. Ovo, se zauzvrat, prepustilo jačoj sili: Rim je neosporno bio najjače i najizdržljivije od četiriju kraljevstva.

Stoljećima je Rim imao prevlast. Svijet nije nikad upoznao ništa što se moglo uporediti s moćnim "tvrdo kao gvožđe", rimskim carstvom. Koja ga je zemaljska sila mogla slomiti ili pobijediti? Niti jedna sila nije to mogla. Rim nije bio za istisnjivanje. Nije trebalo biti drugog kraljevstva u redu Babilona, MedoPerzije, Grčke i Rima.

Prvo, kraljevstvo je bilo razdvojeno na dvoje: istočni Rim, upravljan od Konstantinopola, i zapadni Rim, upravljan od samog Rima. (Pamtit će se da je lik kojeg je Navuhodonosor vidio imao dvije željezne noge.) Kasnije, obje su polovine donekle popustili vanjskim neprijateljskim silama i unutarnjim procesima truljenja, i nad golemom području nekad upravljanom Rimom iznikli su određen broj nezavisnih kraljevstva, neka silna, neka slaba. Takvo je stanje stvari od tada pa nadalje. NIJE BILO PETOG NEOSPORNOG KRALJEVSTVA UZASTOPNOG ČETIRIMA KOJIH SMO IMENOVALI, ČIJA SU PODRUČJA UKLJUČIVALA ZEMLJU IZRAELA. Učinjeni su mnogi pokušaji, ali su svi propali: Filip II španjolski, Napoleon I, kaiser Wilhelm II, Hitler... Danas gledamo europske zemlje u pokušaju da se udruže u jednoj sjedinjenoj cijelini. Kakva volja za dokazivanje! (Ali Europa ne uključuje Izraela) Istinite su bile riječi proroka: "neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može smiješati s kalom".

Tko je mogao predvidjeti sve to još prije 2500 god.? Tko je mogao tako sigurno tvrditi da će biti četiriju kraljevstva, ne tri, ili pet, ili šest? Tko je, u nekoliko smionih poteza, mogao opisati izvanredne događaje, svoje povijesti, i njihova slijeda s takvom strašnom preciznošću? Mogao li je to bilo koji čovjek? Iz svega što znamo o ljudskim predviđanjima, moramo odgovoriti, Ne. Bilježimo da je Daniel opovrgnuo svu zaslugu za svoju poruku:- "Bog veliki javi caru što će biti poslije; san je istinit, i tumačenje mu vjerno" (Daniel 2:45).

Ljudi svih vremena koji su proučavali tog proroštva su našli tu čvrste osnove za vjeru u Boga i Njegove Riječi. To je vjera koju ti, koji čitaš riječi ove, zacijelo trebaš dijeliti.  

DIO PROROŠTVA JOŠ UVIJEK BUDUĆNOST

K tomu, čvrsto, precizno ispunjenje Danielovih riječi tjera nas da pogledamo s obnovljenim zanimanjem zadnju etapu proroštva. Što nam je misliti o malom kamenu koji je pao uništavajućim činom na noge lika, smrvio ga u prah, i zatim postao veliku goru koja ispunjava svijet?

Ako je lik predstavljao ljudskog kraljevstva, očito da kamen predstavlja neku silu izvan ljudske uprave, koja će se urediti za svjetsku silu nad ruševinama od ljudskih vlada. Njih će ona "satrti i ukinuti". Ovo objašnjenje je dao Daniel:-

"A u vrijeme tijeh careva (t.j. razdijeljenog stanja naroda) Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu... a samo će stajati dovijeka" (Daniel 2:44).

Ovo je jedno od mnogih obećanja u Bibliji da se Bog nije odrekao zemlje. On je načinio plana - Velikog Plana - za ljudsko spasenje, i taj plan usredotočuje osobu Gospodina Isusa Krista. Pažljivi će čitatelji već moći prepoznati kamena odvaljenog "bez ruku" kao osobu rođenu Spasiteljem čovječanstva, 'odvaljen', kao što je bio, od gore čovječanstva, ne ljudskim rukama, već Božjom silom, s čudom svoga rođenja. Isus je, u stvari, govorio o svojoj ulozi kamena - "Kamen što ga odbaciše graditelji", te je nastavio, "tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga on padne, satrt će ga" (Matej 21:42-44).

Svi znaci pokazuju da će uskoro kamen pasti s razornim činom nad bezazlenom svijetu. Da li ćeš izbjeći dolazeću propast? Da li ćeš sudjelovati u dobrobitima Božjeg kraljevstva, kojeg Isus dolazi uspostaviti na zemlji?

Tek Isus ima moć spasiti.

Ali prije nego ostavimo Danielova proroštva, da zabilježimo da je učenje sna Navuhodonosora bilo obrađeno u viđenju koje je imao sam Daniel zabilježeno u sedmom poglavlju knjige s njegovim imenom. Simbolika je izmijenjena i proširena detaljima upotrebljavajući prilike četiriju zvijeri u predstavljanju četirih velikih kraljevstva prikazanih u snu Navuhodonosora. Ekvivalent dotičnog kraljevstva Božjeg u Danielu 2:44 je dan riječima Daniela 7:27 kao što slijedi:-

"A carstvo i vlast i veličanstvo carsko pod svijem nebom daće se narodu svetaca višnjega; njegovo će carstvo biti vječno carstvo, i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga".        

BOŽJE KRALJEVSTVO

    

Ali neka nitko od naših čitatelja ne misli da su jedina starozavjetna proroštva o dolazećem kraljevstvu Božjem ona iz dvaju poglavlja knjige Daniela o kojima smo govorili. Da objasnimo ovu točku pogledavamo u knjigu Izaije gdje su detalji o dolazećem Božjem kraljevstvu dani jednostavnim jezikom t.j. bez simbolike. Zbog njegovih brojnih preporuka u knjizi ovog proroka, o Izaiji je rečeno da je prorok kraljevstva. Predlažemo slijedeće citate na pozornost naših čitatelja:-

"Biće u potonja vremena gora doma Gospodnjega utvrđena uvrh gora i uzvišena iznad humova, i stjecaće se k njoj svi narodi. I ići će mnogi narodi govoreći: hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljeva, i učiće nas svojim putovima, i hodićemo stazama njegovijem; jer će iz Siona izaći zakon, i riječ Gospodnja iz Jerusalima. I sudiće među narodima, i karaće mnoge narode, te će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju" (Izaija 2:2-4).

"Evo, Gospod Bog ide na jakoga, i mišica će njegova ovladati njim; evo plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim" (Izaija 40:10).

Jednako važne su i preporuke o uvjetima spasenja. Od tih izdvajamo jedne iz Izaije (66:2):-

"na koga ću pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko dršće od moje riječi".

      

DANIELOVO OBJAŠNJENJE

    

Ovo objašnjenje nije izmišljeno od izdavača ove serije lekcija. PROČITAJ Daniela 2. Daniel je rekao:- 

"Kako si vidio gdje se od gore odvali kamen bez ruku i satr gvožđe, mjed, kao, srebro i zlato. Bog veliki javi caru što će biti poslije; san je istinit, i tumačenje mu vjerno" (Daniel 2:45).

            

BOŽJE KRALJEVSTVO

    

Kao što je MedoPerzija nasljedovala Babilona; i Rim Grčku; kao što je sigurno da nije bilo nikakvog petog rasprostranjenog kraljevstva, tako će se i zadnji dio proroštva također ispuniti.

"A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se dovijeka neće rasuti... ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati dovijeka" (Dan.2:44).

Mali je kamen uništio lik koji je predstavljao ljudsku upravu kroz stoljeća i narastao je u veliku goru koja je ispunila zemlju. Mali je kamen predstavljao Božjeg kraljevstva.

Daniel je zaključio proroštvo riječima: 'san je istinit, i tumačenje mu vjerno'.

Ovo je tek jedno od mnoga proroštva koja nam daju pouzdanje da će Božji cilj sa zemljom biti ispunjen.

       UČENJE STAROG I NOVOG ZAVJETA

Nađi u svojoj Bibliji ova dva pasusa kojih si vidio u zadnjim lekcijama:- Brojevi 14:21 i Djela 17:31. Kada kraljevstvo Božje bude uređeno, bit će božanstvene pravde u načinu uprave kraljevstva. Neće biti tlačenja ni proganjanja.

I "neće suditi po viđenju svojih očiju, niti će po čuvenju svojih ušiju karati. Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji" (Izaija 11:3-5).

Tada će riječi Brojeva 14:21 biti ispunjene kao što su anđeli pjevali kod Isusova rođenja. Kad Isus bude kralj nad svom zemljom, bit će 'Slav(e) na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima' (Luka 2:14).

Zadnja knjiga Biblije opisuje stanje stvari kojih će biti kad bude Božja namjera izvršena:-

"I začujem jak glas s prijestolja: Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer prijašnje uminu" (Otkrivenje 21:3-4).

STVARNO KRALJEVSTVO

     

Petar je bio govornik i ostalih učenika kad je pitao Isusa, 'Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?' (Matej 19:27). Isusov je odgovor važan. On je istaknuo da je kraljevstvo koje je naučavao bilo stvarno kraljevstvo u kojem će njegovi učenici sudjelovati:-

'vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre... život (će) vječni baštiniti' (Mat.19:28-29).

     

ISUS ĆE OPET DOĆI

   

Da bi uredio stvarnog kraljevstva na zemlji, Isus će opet doći. Kad je uzašao na nebo na koncu svoje službe, anđeli rekoše učenicima:-

'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo' (Djela 1:11).

Isusov povratak da izdejstvuje zadnje etape Božje namjere sa zemljom je više raspravljan u kasnijim lekcijama. Učenje mnogih Isusovih prispodoba pokazuje da pravednici bivaju nagrađeni o njegovu povratku. Stoga, je veoma važno da budemo spremni za njegova dolaska.

      

SAŽETAK

Biblija ističe Božju ispravnost i pravdu kao i Njegovu ljubav.

Bog ne kani dopustiti svijetu da nastavi po sadašnjem stanju.

Bog će se umiješati u svjetskih afera i božanstvena će uprava biti uređena s Isusom za kralja. Prikaz svjetskih događaja dan u Danielu 2 nam daje uvjerenja da će se zadnje etape Božjeg plana zacijelo zbiti. Kad se Isus vrati da upravlja nad kraljevstvom Božjem, njegovi će sljedbenici biti nagrađeni mjestima u njegovu kraljevstvu, ali moraju biti spremni za njegova dolaska. 

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Izaija 11;          Izaija 35;          Matej 19 & 25;          Daniel 2.                                                  

LEKCIJA 3 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Bog je tako ljubio svijet te je...

       a) poslao vremena               b) dao svoga Sina Jedinorođenca

       c) opskrbio anđele               d) dao Zakona

  2. Koje je bilo II svjetsko kraljevstvo predstavljeno u snu Navuhodonosora?

       a) Babilon      b) Grčka       c) Rim       d) MedoPerzija

  3. Što je Navuhodonosor vidio u svom snu da udara lik?

       a) kamena                     b) ruku                  c) mača

  4. Što su anđeli pjevali o uvjetima na zemlji kad Isus bude kralj?

       a) svi će raditi što im se svidi        b) svi će biti ljubazni međusebe

       c) nitko neće morati da radi         d) na zemlji mir

  5. Tko će vladati svijetom u pravdi?

       a) Božji sin    b) apostol Pavao    c) apostol Petar    d) prorok Ilija

  6. U Dan.2 čitamo: 'u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje' će

       trajati:     a) 6000 godina       b) cijeli vijek       c) dovijeka       d) 100.000 godina

  7. Isus je obećao svojim učenicima da će: 

        a) imati blagostanja i napretka 

        b) sjediti na prijestolja i suditi plemena Izraelovih

        c) imati uspjeha i sreće 

  8. Govori li nam Biblija da Bog kani da svijet nastavi po sadašnjem stanju?

        a) da        b) ne        c) ne znam        d) Biblija ne govori to

  9. Gdje je Isus sada?    a) na zemlju    b) na nebo    c) u grobu    d) u zemlju Izraela

10. Pavao je rekao narodu u Ateni (Djela 17) da je Bog dao garanciju da će svijet biti

       upravljan u pravdi od čovjeka kojeg je On odabrao. Što je bila garancija?

        a) Isusovo rođenje        b) Isusovo raspeće        c) njegovo uskrsnuće

-----------------------------------

LEKCIJA 4

SMRT  

Katastrofa je uvijek udarna vijest. Iznenadna i nasilna smrt pobuđuje radoznalost; ali sama tema o 'smrti' nije novost niti, ipak neobično, izaziva neko zanimanje. Ipak, za vrijeme koje ti je bilo potrebno da pročitaš prethodne dvije rečenice, procijenjeno je da su 25-30 ljudi umrli (t.j. preko 6250 ljudi na čas ili 150.000 dnevno). Jednoga dana ti ćeš biti jedan od njih! Šanse nisu da ćeš biti zatečen u jednoj od tih katastrofa, kojima se duguje relativno nekoliko smrti, već da će u jednom inače običnom danu tvoja svakidašnja rutina zamrijeti i da će svijet nastaviti dalje bez tebe. Stoga je jedan studij o smrti od primarne važnosti.

Pomisli o smrti pokreću pitanja, 'Što sam ja?' 'Što biva sa mnom nakon umiranja?' 'Kamo se uklapam u Božjem cilju stvaranja?'

U osnovi ima tri moguća stava o smrti:-

1. Ignorirati je

2. Gledište da ustvari nije takva kakvom se čini

3. Suočiti njenu potpunu stvarnost i potražiti izlaza.         

Da izbliza pogledamo ova tri stava.

1. IGNORIRATI SMRT

Ovo je stav rasteće grupe onih koji su pod utjecajem zapadne kulture. Dostignuća materijalizma, filozofija koja prednjači u zapadnom društvu, su usredotočena na nauku. Znanstveni prilaz problemima života se spravlja s onim stvarima koje se mogu mjeriti. Špekulacije poput 'Što biva nakon smrti?' nisu pogodne za znanstvenu metodu i stoga su naveliko zanemarivane.

Mnogi ljudi, zaslijepljeni zbunjujućim nizom čuda kojih je nauka dala, odbacuju sve pomisli o smrti iz svoje svijesti koliko je god moguće.

2. STAV DA SMRT USTVARI NIJE TAKVA KAKVOM SE ČINI

Ovo je vjekovno staro gledište kojeg imaju veliku većinu svjetskih religija. Smrt, veli se, nije kraj života već put ka vječnosti. U korijenu velike raznolikosti oblika kojih to vjerovanje uzima jest ideja da čovjek ima jednu 'besmrtnu dušu'; da ima nečeg u čovjeka koje ne može umrijeti, već se kod smrti oslobađa tijela i nastavlja živjeti u drugom obliku.

Ali te ideje se ne mogu dokazati iz iskustva niti s religioznim knjigama svijeta koje, izuzev Biblije (2Timoteju 3:16), su samo špekulacije umova koji tapkaju u tami. Opiti telepatije i ekstrasenzorijalne percepcije mogu dokazati da ima više o čovjeku no što je znanost dosad otkrila, ali ne dokazuju da 'nešto' nastavlja živjeti kad umire tijelo. Čovjeku treba pouzdano otkrivenje od Boga, njegova Tvorca, na temu smrti.

Biblija je jedina knjiga koja snabdjeva to. Ona traži od čovjeka

3. Suočavanje s potpunu stvarnost smrti i traženja izlaza.

 

NIGDJE SE U BIBLIJI NE MOŽE NAĆI IDEJA DA ČOVJEK IMA BESMRTNU DUŠU KOJA NASTAVLJA ŽIVJETI NAKON SMRTI.

Ovo može djelovati šokantno onima koji imaju pravoslavna kršćanska vjerovanja. Ali Biblija veli:

'živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa'. Jer 'nema rada ni mišljenja ni znanja ni mudrosti u grobu u koji ideš' (Propovjednik 9:5,10).

Ova činjenica može biti veoma neugodna za razmišljanje ali treba biti razlog poniznosti i treba potaknuti ostvarenje ljudske hitne potrebe izlaznog puta.      

SPASENJE POČINJE PONIZNOŠĆU

Bog je objavio: 'na koga ću pogledati? na nevoljnoga i na onoga ko je skrušena duha i ko dršće od moje riječi' (Izaija 66:2).

Opis 'nevoljni' znači da čovjek uviđa da nema ničega vrijednog dok je smrtan. Riječ 'skrušen' znači poniznost.

Čovjek jest prirodno ponosno biće. Ideja o imanju jedne besmrtne duše je privlačna njegovu urođenom ponosu. Ali ako želimo svu istinu, lijepo ćemo odbaciti sve unaprijed stvorene ideje, kako i da su laskave, i pažljivo ćemo razmotriti što je Bog otkrio o prirodnom ljudskom stanju.

LJUDSKA PRIRODA

Biblija ide u samom korijenu ove važne teme. Govori kako je, u početku ljudskog postojanja, nastala smrt. Zapis prvih ljudskih bića, Adama i Eve, nije nikakav mit! Razmisli o dubokom značenju činjenica zapisanih u uvodnom poglavlju Biblije.

'A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa' (Postanak 2:7).

Adamovo je tijelo bilo načinjeno od elemenata koje tvore osnove svoj materiji. Ti su elementi bili oblikovani od svemoćnoga Tvorca u čudesnoj zamršenosti ljudskoga tijela, sa svim svojim finim i međusobno povezanim organima. U načelu isto se čudo pojavljuje danas u razvoju beba u utrobi.

Adamovom je tijelu od praha bilo dano život od Boga koji mu 'dunu... u nos duh životni' i ono što bi inače bilo beživotno tijelo 'posta... duša živa'.

DUŠA

Duša je tajanstveno, neopisivo, ali lako prepoznatljivo svojstvo dano mrtvoj materiji. Nema nikakva dokaza da predlaže da život može postojati neovisan o tijelu. Biblija otkriva a iskustvo pokazuje da su 'tijelo' i 'život' međusobno ovisni i skupa tvore 'dušu živu' ili 'bića'.

Riječ 'duša' se općenito primjenjuje u Bibliji za ljudsko i životinjsko stvorenje. Prevođena je, 'um', 'zvijer', 'čovjek', 'biće', ali nije nikad ikojim načinom povezivana s idejom o besmrtnosti.

DUŠA ŽIVA

Izjava u Postanku 2:7: "i posta čovjek duša živa", znači da je čovjek postao živo biće skupa sa svim ostalim bićima kojih je Bog stvorio. Vidi Propovjednik 3:19-20: "Jer što biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovjek ništa nije bolji od stoke, jer sve je taština. Sve ide na jedno mjesto; sve je od praha i sve se vraća u prah". Riječ 'duša' znači 'biće'. Duša jest čovjek. Duša ne može živjeti odvojeno od čovjeka ili životinje. Citirani stihovi pokazuju da je čovjek potpuno ovisan o Bogu za svoj život. Ako Bog uvuče dah, ili duh, života od čovjeka, taj postaje mrtvo biće. Neophodno je shvatiti to, pošto mnogi kršćani drže da čovjek ima jednu besmrtnu dušu koja nastavlja živjeti nakon smrti. Ovome Biblija ne naučava. To je, u stvari bila, laž zmije u edenskom vrtu. Rekla je Evi: "nećete vi umrijeti" izravna proturječnost onoga što je Bog rekao Adamu i Evi. Propovjednik 12:7 dokazuje ljudsku ovisnost o Bogu za svoje postojanje: "I vrati(t će) se prah u zemlju, kako je bio, a duh (će) se vrati(ti) k Bogu, koji ga je dao". Ne dokazuje da čovjek ide na nebo kad umre. Pogledaj u Ivan 3:13 i naročito zamijeti riječi: "Nitko nije uzašao na nebo". Čovjek umire zbog grijeha: "koja duša zgriješi ona će poginuti". I u Rimljanima 3:23 čitamo: "Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja". Stoga slijedi da svi umiru i bivaju nesvjesni do uskrsnuća. 1Korinćanima poglavlje 15 obrađuje donekle nadu uskrsnuća.

ČOVJEK - BIĆE ZA BOŽJU VOLJU

Cilj ljudskog stvaranja je bio, kao i sa svim ostalim stvorenjem, za Božju volju. 'Ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bŸ stvoreno' (Otkrivenje 4:11).

Za razliku od životinjskog stvaranja čovjeku je bilo dana slobodna volja pokoriti se ili nepokoriti se, kako bi mogao prakticirati određeni stupanj izbora nad svojim ponašanjem. Možemo shvatiti koliko bi više zadovoljstva mogao čovjek dati Bogu koristeći svoju volju da ugađa Bogu umjesto sebi. To je zadovoljstvo koje, u manjem razmjeru, dobijaju roditelji od djeca koja se dobrovoljno pokoravaju i poštuju ih.

PAD ČOVJEKA

Da ispita ljudskog odazova na upotrebu svoje dobre volje, Bog je dao jednostavan opit Adamu i Evi. Bilo im je rečeno: 'jedi slobodno sa svakoga drveta... Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš' (Postanak 2:16-17).

Čovjek je omanuo i tako je nadvio nad sebe osudu smrti. Adam i Eva su bili iskušani prijedlogom zmije da će biti poput bogova, poznavajući dobro i zlo, i jer je plod izgledao primamljivo i dobro za jesti. Ovim ih je načinom njihov ponos i požuda ovladao. Te su dvije odlike oblikovale osnovu ljudskog ponašanja od tada pa nadalje. Pažljivo zamijeti riječi zmije gdje kuša Evu, 'nećete vi umrijeti' (Postanak 3:4). To je bila laž, nijekanje Božje riječi, laž koja je oblikovala osnovu ljudski-stvorenih religija od tada pa nadalje.

OSUDA ČOVJEKA

Adam i Eva su bili podloženi pravičnoj Božjoj osudi. Riječi izrečene im osude su značajne jer nam daju osnovan opis smrti.

"Jer si prah, i u prah ćeš se vratiti" (Postanak 3:19).

To jest, kada čovjek umre on prestaje postojati i rastvara se u elemente od kojih je stvoren. 'Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove' (Psalam 146:4).

Smrt je kazna nepokornosti. Nakon što je Bog izrekao ovu osudu, postavio je čuvara da spriječi čovjeka okusiti s drveta života, 'te do vijeka živi' (Pos.3:22). 

GRIJEH

Smrt je kazna grijehu. 'Koja duša zgriješi ona će poginuti' (Jezekija 18:4).

Ima jednostavne logike u ovoj izjavi. GRIJEH DONOSI SMRT. Stoga je od krajnje važnosti otkriti što je 'grijeh' ako želimo pobjeći vječnoj smrti.

Grijeh je nevjerica Božjoj Riječi i nepokornost Njegovoj volji. Učinci toga su opći.

'Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja' (Rim.3:23).

Adam i Eva su prenijeli tu kobnu sklonost na sve svoje potomke. Ta mana u čovjeku tvori 'ljudsku narav' ili ono što Biblija zove 'tijelo', ili 'tjelesni um'.

Može poprimiti mnogo oblika, 'očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srđbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično (Galaćanima 5:19-21).

To su prirodne posljedice načinu života kojem su se predali Adam i Eva prije blizu šest tisuća godina. Uporno zanemarivanje Božjeg puta je dovelo svijeta do njegova sadašnjeg nesretnog stanja.

JEDINA NADA

U Lekciji 2 bile su razmatrane neke od Božjih osobina. Neke ljudske su sada bile ukratko uzete u obzir. Očita i zapanjujuća suprotnost je izražena od Boga ovim riječima:

"Jer misli moje nijesu vaše misli, niti su vaši putovi moji putovi, veli Gospod; Nego koliko su nebesa više od zemlje, toliko su putovi moji viši od vaših putova, i misli moje od vaših misli" (Izaija 55:8-9).

Jasno je onda, ne samo zašto čovjek umire već i zašto mora umrijeti. Bog je pravedan i Njegova pravda ne može dopustiti da grešnici žive zauvijek. Ali dvije od mnogih Božjih osobina jesu Njegova milost i Njegovo praštanje.

"U tebe (je) praštanje, da bi te se bojali" (Psalam 130:4). Postoji velika potreba za Božjeg oprosta, jer čovjek ne može prestati griješiti. "Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama" (1Ivan 1:8).

Biblija detaljnije opisuje Božji put - jedini put oslobođenja iz željeznog stiska grijeha i smrti. Put, jednim izrazom, jest 'vjerom'. Vjera koju zahtijeva Bog je veoma osobito svojstvo. Opisana je kao "Úmanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo" (Hebrejima 11:1).

Vjera nije slijepa lakovjernost ili vjerovanje u besmislenost. Ona je potpuno povjerenje u Boga i čvrsto vjerovanje da On doista kani ostvariti obećano, čak iako ispunjenje toga izgleda kao jedna nemogućnost. Naša se vjera onda mora dokazati pokornošću Božjim zapovijedima. Jedanaesto poglavlje poslanice Hebrejima opisuje mnoge praktične primjere vjere. Najistaknuta između njih je vjera pokazana od Abrahama.

'I povjerova Avram Bogu, a on mu primi to u pravdu' (Postanak 15:6).

Njegova je vjera zatim dokazana njegovom pokornošću Bogu.

Pročitaj Jakov 2:17-26.

Tako vjera i pokornost mogu, u Božjoj milosti, snabdjeti oprost naših grijeha i, uslijed toga, smrt također može biti svladana. TO JE JEDINA NADA KOJU IMA ČOVJEK O DOBIJANJU BESMRTNOSTI. Vječni je život, uistinu, dar.

'Dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem' (Rim.6:23).

Način kojim je to omogućeno žrtvom Isusa Krista je raspravljan u kasnijoj lekciji. Vječni će se život dati u budućem vremenu kada će biti uskrsnuće mrtvih. 'Mnogo onijeh koji spavaju (t.j. koji su mrtvi) u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život vječni' (Daniel 12:2).

Zatim oni koji su zaslužni tog dragocjenog dara će biti izmijenjeni u besmrtna bića. Uskrsnuće mrtvih može zvučati nevjerojatno ali to je jedna od onih stvari kojih Bog zahtijeva od nas da vjerujemo. Mi znamo da je sve moguće u Boga.

Uskrsnuće će nastati kada se Isus Krist bude vratio na zemlji. 'Jer sam će Gospodin... sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu' (1Solunjanima 4:16).

Neke od znakova koji nam govore da su ovi važni događaji veoma blizu će biti objašnjeni u Lekciji 9 ovog tečaja. Moramo biti spremni za taj dan.

SAŽETAK

1. Smrt je kraj života, ne prolaz ka vječnosti.

2. Spasenje počinje poniznošću.

3. Smrt je uzrok grijeha.

4. Grijeh je nevjerovanje Božjoj Riječi i nepokornost Njegovoj volji.

5. Čovjek ne može prestati da griješi.

6. Čovjek može steći oprosta vjerovanjem Božjoj Riječi i pokornošću

     Njegovoj volji.

7. Vjera je vjerovanje Božjoj Riječi i pokazuje se pokornošću njoj.

8. Vječni je život Božji dar, koji će se dati Njegovim vjernim djecama.

9. Vječni će se život dati kod uskrsnuća, kada se Isus Krist vrati na zemlji; to

     je jedina nada čovjeku o dobijanju besmrtnosti.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 2 i 3;              Psalam 49 i 146;          Propovjednik 9;

Rimljanima 5 i 6;          1Korinćanima 15

LEKCIJA 4 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Koje od slijedećih izjava su istinite?

        a) smrt je rezultat grijeha                                     b) svi sagriješiše

        c) vječni je život Božji dar                                    d) dobri ljudi ne umiru

  2. Koji biblijski stih pokazuje da je smrt potpuna nesvjesnost?

        a) Izreke 9:5       b) Jezekija 9:5         c) Propovjednik 9:5       d) Estera 9:5

  3. Koje ljudsko svojstvo zahtijeva Bog od osobe koja traži spasenje?

        a) ponos               b) blagostanje         c) poniznost                    d) sreća

  4. Biblija naučava da je Bog stvorio čovjeka od:

        a) druga vrsta bića    b) zemaljskoga praha    c) vode    d) nije ga stvorio

  5. Što je 'živa duša'?

        a) živo biće    b) oko    c) dio tijela koji živi vječno    d) besmrtno biće

  6. Zašto je čovjek bio stvoren?

        a) da se brine o životinjama                  b) da obrađuje zemlju

        c) za Božju volju                                    d) da ugađa sebi

  7. Koja je bila kazna nepokornosti Adama i Eve? 

        a) bili su osuđeni umrijeti                     b) bili su istučeni 

        c) Bog ih je potpuno odbacio               d) bili su kamenovani

  8. Što je grijeh?

       a) tjelesni um                                          b) smrt

       c) povreda Božjeg zakona                      d) ljudska narav

  9. Vjera je:                                                  a) vjerovanje u nemoguće          

       b) poznavanje Božjih planova               c) povjerenje u nepoznato        

       d) ono čemu se nadamo i uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo

10. Biblija naučava  

       a) da nema nade                                     b) uskrsnuće od mrtvih

       c) o zagrobnom životu za sve                 d) besmrtnost na nebu za pravednike

---------------------------------------

 LEKCIJA 5

Božja obećanja

Lekcija je 4 prikazala, iz Biblije, zašto umire čovjek, prirodu smrti i jedinu nadu spasenja iz vječnoga groba. U Lekciji 5, razmatrajući neka od Božjih obećanja, steći ćemo veće razumijevanje o razvoju biblijskog otkrivenja tog spasenja.

OBEĆANJE SPASA

U početku, nakon nepokornosti Adama i Eve, u kletvama kojih je Bog izrekao zbog ljudska grijeha, jedno kratko ali divno obećanje je opskrbilo zračak nade. Nalazi se u stihu koji nije lako razumjeti: 

 

'reče Gospod Bog zmiji:... mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između sjemena tvojega i sjemena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati' (Postanak 3:14-15).

Potpuno objašnjenje ovog obećanja je izvan djelokruga ove lekcije, ali, sa stjecanjem većeg znanja o Božem planu spasenja, jasno je da je to prvo obećanje da će grijeh konačno biti savladan od jednog od Evinih potomaka. Grijehu će se zadati smrtonosni udarac ali da će potomak koji to bude učinio tek biti privremeno ranjen (figurativnim govorom - rana u glavi i rana u peti). To je obećanje o dolazećem Spasitelju, i Biblija ne daje mjesta sumnji da je taj Spasitelj Isus Krist prema kome pokazuju sva Božja obećanja.

BOŽJE OBEĆANJE U EDENU

Zmija, zbog uloge koju je imala u Adamovoj i Evinoj povredi Božjeg zakona, je postala simbol grijeha. Isus je upotrijebio isti izraz za svoje neprijatelje, obraćajući se farizejima riječima: 'Zmije! Leglo gujinje!'. Zgnječavanje glave, jedna kobna rana za zmiju, obećava potpuno uništenje grijeha i smrti. Sjeme žene jest uništavalac, i izvršavajući to djelo zadobija ugriza u petu, jedna rana od koje se može oporaviti. 

Pažljivo će čitanje Biblije pokazati da ova prispodoba o sjemenu žene govori o životu, smrti i uskrsnuća Gospodina Isusa Krista, čime je osvojio pobjedu grijeha i smrti i je popločio put vječnome životu svima koji vjeruju u nj.

Nagovještaj o identitetu sjemena žene je dan riječima, 'Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel'.

Ovo je bilo citirano u poruci anđela kazujući Josipu da će mu zaručnica Marija roditi "sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku", a zatim slijedi citat iz Izaije 7. Apostol Pavao komentira, "A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bŸ rođen, Zakonu podložan".

Sa Isusovom je pobjedom grijeha i smrti, bila ranjena zmija (grijeh) u glavi, t.j. potpuno uništena, što se ticalo Krista; kod toga zadobivši, svojom smrću na križu i svojim kratkim boravkom u grobu, jednu ranu u peti, kao što je prorekao prorok Izaija, 'on bi ranjen za naše prijestupe, izbijen za naša bezakonja'. Prva etapa Božjega plana o spasenju je bila s tim završena. Ali Krist je bio tek prvina. Bit će žetve u dvije daljnje etape koje će postignuti potpuno uništenje grijeha i smrti.

Druga etapa će biti završena kada se Krist bude vratio da nagradi svoje prijatelje - koji će biti oni koji su vršili ono što im je on zapovijedio. Njih će on uskrisiti od mrtvih, i darovati im u posjed vječni život, na zemlji kao vladari s Kristom nad narodima koji će mu se podložiti o njegovu dolasku, ova etapa trajat će tisuću godina.

Treća i završna etapa će biti na koncu tog tisućljeća, kada će biti konačnog suda i kada će grijeh i smrt biti potpuno uništeni. Krist "treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt". Kao što je nevjerica donijela smrt, tako vjerovanje u evanđelje i poslušnost u krštenju i neprekidnim činenjem dobra može donijeti život vječni.

RAZVOJNI BOŽJI PLAN

Kao što Biblija otkriva Božji plan, tema o spasenju se iznosi na mnogo načina. Izvanredniji između njih su karakterna proučavanja izabranih 16-oro pojedinaca čiji životi su bili dobri ili loši primjeri (t.j. oni koji su vjerovali i služili Bogu, ili oni koji to nisu činili). Mnogim od vjernima je Bog učinio izvanredna obećanja koja će biti razmatrana u ovoj i kasnijim lekcijama. U ovoj lekciji ćemo pogledati u dva važna karaktera, oba su odlični primjeri vjere, čiji su životi zabilježeni u knjizi Postanka.

NOA

Kao što se povećavalo potomstvo Adama i Eve, sklonost grijehu, koju su naslijedili od svojih neuračunljivih roditelja, se počela pokazivati. Postanak poglavlje 6 bilježi: 'Gospod vide... da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle' (Postanak 6:5). Takvo je bilo stanje čovječanstva da 'Pokaja se Gospod što je stvorio čovjeka na zemlji, i bi mu žao u srcu' (Postanak 6:6).

Noa je bio jedini čovjek s kojim je Bog bio zadovoljan (vidi Postanak 6:9). Bog odluči da iznova započne sa Svojim stvaranjem i da upotrijebi Noa u toj namjeri. 'I reče Bog Noju: kraj svakome tijelu dođe preda me, jer napuniše zemlju bezakonja; i evo hoću da ih zatrem sa zemljom' (Postanak 6:13).

POTOP

Bog je izabrao potopiti zemlju kako bi se sva stvorenja koja dišu, uključujući i čovjeka, udavila. Mnogi smatraju da je zapis Postanka o Potopu mitska priča. Ali ako ga pažljivo proučimo naći ćemo da ima mnogo znanstvenih dokaza koji podržavaju istinitost biblijskog zapisa. Biblija upotrebljava prikaz Potopa kako bi poučila silno moralne lekcije. Život Noa se ističe kao sjajan primjer vjere nasuprot nevjerice njegova vremena. 

BOŽJE OBEĆANJE

Svemoćni je u to vrijeme objavio da neće nikada više uništavati zemlju potopom. Bog ima namjeru sa zemljom i Bog je obećao da će zasvagda sezone slijediti svoga reda i da će se dan i noć međusobno slijediti bez ovakvog sličnog prekida. Pogledaj u Postanku 8:21-22.

NEKOLICINA SU SPAŠENI

Daljnja lekcija naučena iz ovog zapisa jest biblijska istina, da ih je tek relativno nekolicina ljudi koji su spremni vjerovati Bogu i otuda nekolicina koji će biti spašeni. Ovo načelo, tako živopisno izloženo u prikazu potopa (1Petrova 3:20), se također odnosi na daleko većem spasenju iz vječne smrti. Isus Krist je rekao: 'Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih  je koji ga nalaze!' (Matej 7:13-14).

Ovaj, i mnogi drugi biblijski primjeri i izjave, bacaju sumnje nad svjetskih religija koje tvrde odanost na milijuna 'vjernika'. Biblija uči da je spasenje iz vječne smrti vrlo individualna stvar, i da su malo njih bili, i jesu, spremni prihvatiti prijetećih zahtjeva koje traži Bog - težak, i tijesan put vjere.

   

ABRAHAM

   

Abraham je izvanredan primjer čovjeka koji je bio spreman prihvatiti i uspješno izdržati mnoge rigorozne testove zbog svoje vjere u Božju riječ.

ARHEOLGIJA OŽIVLJAVA BIBLIJU

Abraham je živio oko 2000 p.n.e. u drevnom gradu zvanom Ur, koji je bio smješten blizu prednje strane perzijskog zaljeva. Oblast Ura je bila iskopavana od arheoloza u skorija vremena. Njihova otkrića pokazuju da je grad bio dio veoma napredne civilizacije sposobna graditi velike kuće, palate i hramove i izvođenja izvrsnih umjetničkih djela. Arheologija pomaže učenje Biblije s tim što nam daje živopisnu sliku prošlih vremena. Svakako pomaže kod razumijevanja veličine Abrahamove vjere, jer mu je Bog zapovjedio: 'idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju koju ću ti ja pokazati' (Postanak 12:1).

Iz arheoloških dokaza znamo da je Bog tražio od Abrahama da ostavi iza sebe jednog prilično lakog i sigurnog života da bi se suočio s opasnostima nepoznatog, u kojim bi mu sami Bog bio vođa. Abraham je, za razliku od Adama i Eve, povjerovao i poslušao. 'Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se... ne znajući kamo ide' (Hebrejima 11:8).

    

OBEĆANJA ABRAHAMU

 Abrahamova je vjera bila zasnovana na obećanjima o blagoslovu koji je pridruživao Božju zapovijed. On je shvatio da, kad Bog, Svemoćni i Svemudri Tvorac, čini obećanja, onda će se ona sigurno ispuniti. Bog mu je rekao:

'učiniću od tebe velik narod, i blagosloviću te, i ime tvoje proslaviću, i ti ćeš biti blagoslov. Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju, i prokleću one koji tebe usproklinju; i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na zemlji' (Postanak 12:2-3).     

Za vrijeme Abrahamovog dugog života ova su obećanja bila ponavljana mnogoputa, i svaki je put nešto bilo dodavano prvotnom obećanju. Za cilj ove lekcije razmotrit ćemo najznačajnije pojave tih obećanja pod slijedećim naslovima:-

1. Da Abrahamovi potomci posjeduju zemlju Kanaana.

2. Da Abrahamovi potomci postanu velik narod.

3. Da će kroz jednog Abrahamovog potomka svi narodi biti blagoslovljeni.

1. Da Abrahamovi potomci posjeduju zemlju Kanaana.     

Zemlju kamo je Bog konačno odveo Abrahama se zvala Kanaan u drevna vremena. To je oblast koja se danas gruba podudara s današnjim državama Libana, Izraela, Sirije i Jordana na istočnom kraju Sredozemnog mora (vidi Postanak 15:18). Kada je Abraham došao u Kanaanu Bog mu je rekao: 'tvojemu sjemenu daću zemlju ovu' (Postanak 12:7). Obećanje je bilo kasnije ponovljeno: 'Jer svu zemlju (kanaansku) što vidiš tebi ću dati i sjemenu tvojemu do vijeka' (Postanak 13:15).

Naročito zamijeti dodate riječi 'tebi' i 'do vijeka'. Ako nije bilo zbog ova dva važna činilaca, mogli bismo razumjeti da se obećanje tiče osvajanja i posjedovanja Kanaana od Izraelaca u davnini kao što je zapisano u knjizi Jošue. Ovo je, međutim, bilo tek djelomično ispunjenje jer, prvo, obećanje je bilo dano Abrahamu, kao i njegovu potomstvu, i drugo, posjeda je trebalo uživati zauvijek. 

Glede prvog, Biblija otkriva da je dok je bio u Kanaanu, Abraham bio poput današnja beduina, i da je kad mu je umrla supruga morao kupiti komad zemlje kamo bi je sahranio. Konačno je umro, ne dobivši obećanu baštinu zemlje (Djela 7:2-5).

Glede drugog, je jasno da niti Abraham, niti njegovi potomci, izraelski narod, koji su proveli velik dio svog nacionalnog bivanja protjerani iz Kanaana, nisu dobili zauvijek posjed toga.    

     

USKRSNUĆE SNABDJEVA ODGOVOR

   

Onda je očito, da potpuno ispunjenje tog obećanja mora još uvijek biti budućnost. Ne zahtijeva većeg događaja doli Abrahamovog uskrsnuća i njegovih potomaka, kojih Biblija opisuje kao one koji su nalik Abrahamu u pokazivanju vjere i pokornosti Božjim zapovijedima. Nakon uskrsnuća oni će, kao besmrtna bića, zauvijek posjedovati Kanaan (Matej 8:11).

Ove će činjenice postajati jasnije s razmatranjem drugih obećanja.

2. Da Abrahamovi potomci postanu velik narod   

Ovo se obećanje nalazi diljem zapisa o Abrahamovom životu, i je, u velikoj mjeri, bilo ispunjavano kao što pokazuje Biblija (Postanak 12:2; Postanak 13:16; Postanak 15:5; Postanak 22:17). Knjiga Postanka bilježi da su Abrahamov sin Izak i njegov unuk Jakov (koji je bio preimenovan u Izrael) postali izvorni preci izraelskoga naroda. Živjeli su u Kanaanu sve dotle dok nije Jakov, za vrijeme gladi, odveo svoju obitelj u Egiptu. Knjiga Izlaska govori kako su Jakovljevi potomci narasli na više od dva milijuna i bili su zarobljeni od Egipćana. Oko 1500 p.n.e. Bog je poslao Mojsija da ih izbavi i odvede u Kanaan. Knjiga Jošue, Mojsijevog nasljednika, govori kako su dvanaest plemena Izraela osvojili Kanaan. Kasnije knjige Biblije opisuju razvoj Izraela do 1000 p.n.e. kad je postao veliko i napredno kraljevstvo, za vrijeme vladavine Davida i Salomona

NOVI ZAVJET OBJAŠNJAVA OBEĆANJE

Biblija pokazuje da je nakon Salomonove smrti, Izrael otpao i bio je konačno protjeran iz Kanaana jer su ljudi bili, općenito rečeno, bezvjerni i neposlušni Bogu (Ponovljeni zakon 28:15-68). U Novom zavjetu nalazimo divnog izlaganja obećanja Abrahamu. U poslanici Rimljanima apostol Pavao čini jasnim da 'nisu Izrael svi koji potječu iz Izraela; i nisu svi djeca Abrahamova zato što su njegovo potomstvo' (Rimljanima 9:6-7).

Ovo uvodi jedno važno načelo kratko uzeto u obzir kod razmatranja prvog obećanja. Veliki narod koji je trebao potjecati iz Abrahama nije trebao biti sastavljen od bezvjernih prirodnih potomaka već od onih koji su pokazali sličnu vjeru Abrahamu. U svakom naraštaju bilo ih je malo, ali kad budu uskrsnuti iz mrtvih, kada se Isus bude vratio na zemlji, bit će skupljeni u jedan velik narod. Tada će Abraham vidjeti svoje besmrtne potomke, hvaleći Boga zbog njihova spasenja, oblikujući 'velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika' (Otkrivenje 7:9). Tako će obećanje biti ispunjeno na daleko divnijem načinu no što je bilo u prošlosti.

3. Da će kroz jednog Abrahamovog potomka svi narodi biti blagoslovljeni

Međutim, čovječanstvo još uvijek nije dobilo najveći od svih blagoslova o kojem govori to obećanje - izbavljenje iz opće kletve grijeha i smrti. Biblija otkriva da dolazi vrijeme kada, će 'sva zemlja bi(ti) puna slave Gospodnje' (Brojevi 14:21).

Malo je mjesta Božjoj slavi dok čovjek ispunjava zemlju nasiljem i tlačenjem i dok ima grijeha i smrti. Očito je da je potrebna velika promjena kako bi se postiglo to divno vrijeme blagoslova, o kojem čitamo u mnogim biblijskim proroštvima (Psalam 72; Izaija 32). Ma kako velika ta promjena bila, njeno ostvarenje je sigurno! To je poruka evanđelja (blagovijesti) poučavana niz Bibliju. Malo njih shvaćaju da je obećanje dano Abrahamu 2000 godina prije Krista, osnova evanđelja!

'A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava (narode) pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi' (Galaćanima 3:8).

         

ISUS KRIST - ABRAHAMOV POTOMAK

Središnji lik evanđelja i stoga obećanja Abrahamu je Isus Krist. On je Abrahamov istaknuti potomak. Novi zavjet počinje ovim riječima: 'Rodoslovlje Isusa Krista... sina Abrahamova' (Matej 1:1).        

Nastavlja s rodoslovljem kojeg vuči Isus od Abrahama i ova se tema nalazi u cijelom Novom zavjetu. Pavao ističe u svom pismu Galaćanima da se o jednom naročitom potomku govori u obećanju i da je to Isus:

"A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: 'i potomcima' kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu" (Galaćanima 3:16).

Isus je otkriven da je više nego tek prirodni sin Abrahamov; u istom je pismu izjavljeno: 'oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi' (Galaćanima 3:7).

Kada se sjetimo biblijskog opisa vjere kao vjerovanje i poslušnost Bogu (sušta suprotnost grijeha), biva jasno da je Isus bio najveći od svih sinova Abrahama. Tek on od cijelog čovječanstva je zaista mogao reći svojim protivnicima bez straha od protuslovlja: 'Tko će mi od vas dokazati grijeh?' (Ivan 8:46). Glavna poruka Novoga zavjeta jest da je Isus svojom vjerom svladao grijeh i tako 'obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost - po evanđelju' (2Timoteju 1:10).

             

EVANĐELJE PROPOVIJEDANO SVIM NARODIMA

      

U starozavjetna je vremena poruka o spasenju (evanđelje) bila povlašteni posjed izraelskog naroda, ali su omanuli u odgovoru zahtjevima vjerne poslušnosti Bogu. Onda je došao Isus i poslao svoje apostole da propovijedaju evanđelje o spasenju svakom narodu (Marko 16:15).

Mnogo ljudi vide ovo kao ispunjenje Božjeg obećanja da će svi narodi biti blagoslovljeni u Isusu Kristu, Abrahamovom potomku. Ipak, bio je, tek korak, premda velik, u Božjem razvojnom planu da ispuni zemlju Svojom slavom. Isus je znao da će relativno malo njih prihvatiti ovu divnu poruku, jer uključuje ulazak  kroz uska vrata vjere; i sada, blizu 2000 godina kasnije, propovijedanje evanđelja nije donijelo blagoslova svim narodima.

      BOŽJE KRALJEVSTVO NA ZEMLJI

Ipak to divno vrijeme dolazi! Isus Krist će se vratiti na zemlji da uskrisi sve koji su odgovorni, uključujući i one koji su se 'Kristom... zaodjenu(li)' i koji su stoga postali baštinici obećanja Abrahamu (Galaćanima 3:27-29).

U to će vrijeme Abrahamov blagoslov nadoći nad svim narodima kroz njegova potomka Isusa Krista (Galaćanima 3:14). Isus će biti kralj nad svom zemljom i Božje će kraljevstvo biti uređeno, uvodeći jedno vrijeme blagoslova kakvo svijet nije nikada vidio. Zbog toga su svi kršćani poučeni moliti se Bogu: 'Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji' (Matej 6:10).

SAŽETAK

1. Obećanje o konačnom izbavljenju iz grijeha i smrti je bilo učinjeno odmah nakon 

     pada Adama i Eve.

2. Božji plan o spasenju je otkriven u obećanjima kojih je učinio vjernima.

3. Zapis o potopu pokazuje da će malo njih biti spašeni.

4. Arheološka otkrića potvrđuju točnost Biblije.

5. Bog je učinio velika obećanja Abrahamu zbog njegove vjere.

6. Nijedno od tih obećanja nije bilo potpuno ispunjeno.

7. Obećanja pokazuju prema Isusu Kristu, koji je savladao grijeh i smrt.

8. Isus Krist može spasiti iz vječne smrti sve one koji, poput Abrahama, vjeruju i

    pokoravaju se Bogu.

9. Obećanja će se ispuniti kada se Isus vrati na zemlju da uredi Božjeg kraljevstva.

10. Božje kraljevstvo će donijeti vrijeme blagoslova zemlji, koja će zatim biti

      ispunjena Božjom slavom.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 6, 12, 13, 15, 17, 22;    Rimljanima 4;          Djela 7;

Ponovljeni zakon 28;                  Galaćanima 3;          Ivan 8;

Hebrejima 11;                            Psalam 72;               Izaija 32;                                         

LEKCIJA 5 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Kako se zvao čovjek s kojim je Bog bio vrlo zadovoljan po zapisu Postanka 6:9?

       a) Adam                 b) Noa                 c) Henok                 d) Abel

  2. Kako je Bog uništio zle ljude u prikazu sadržanog u Postanku od 6-og do 8-og

       poglavlja?   a) zemljotresom    b) glađu                c) potopom            d) bolesću

  3. Koliko su ljudi bili spašeni iz katastrofe u Postanku poglavlja 6 do 8?

      a) 8                          b) 18                     c) 88                       d) 80

  4. Kako su vjerni ljudi bili zaštićeni u katastrofi iz Pos. poglavlja 6 do 8? 

      a) živjeli su u korablju                         b) Bog ih je sakrio 

      c) živjeli su na visokoj gori                  d) Bog ih je uzeo

  5. Gdje je živio Abraham prije nego mu je Bog progovorio?

      a) u Babilonu        b) u Betelu             c) u Sodomu          d) u Uru

  6. U koju je zemlju Bog odveo Abrahama? 

      a) u Egiptu             b) u Kanaanu        c) u Edomu           d) u Salemu

  7. Da li je evanđelje bilo propovijedano Abrahamu?

      a) da                        b) ne                     c) vjerojatno          d) mi to ne znamo

  8. Kada će Abraham primiti konačno ispunjenje Božjeg mu obećanja?

      a) već ga je primio                               b) mi to ne znamo

      c) kada se Isus vrati na zemlju da uredi Božjeg kraljevstva

      d) Abraham je umro pa tako neće primiti ispunjenje obećanja

  9. Tko je bio najveći od Abrahamovih potomaka?

       a) Juda                  b) Jakov                c) Josip                   d) Isus

10. Koja tri od slijedećih je Bog obećao Abrahamu? 

       a) da će njegovi potomci posjedovati zemlju Kanaana

       b) da će on zauvijek živjeti na nebu  

       c) da će njegovi potomci postati velik narod 

       d) da će on imati velikih bogatstva odmah 

       e) da će kroz jednog od njegovih potomaka svi narodi biti blagoslovljeni 

       f) da će svi njegovi potomci biti vjerni Bogu

       g) da će se njegovi potomci uvijek sjećati vjere Abrahama

--------------------------------------

 LEKCIJA 6

Gospodin Isus Krist

Ova će lekcija uzeti u obzir Gospodina Isusa Krista - središnjicu Božjega cilja. Isus je bilo ime dano maloj bebi rođenoj u Betlehemu prije blizu 2000 godina. Ime znači 'Spasitelj' i bilo je dano po uputstvu anđela: 'ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih' (Matej 1:21). 'Krist' je ustvari titula i znači 'pomazanik', stoga 'naročito izabran'. Isus je bio KRIST isto kao što se govorilo da je Ivan bio KRSTITELJ.

BOŽJI CILJ NA POČETKU

U zadnjoj je lekciji bilo pokazano da je Bog kanio na samom početku, u Edenu, snabdjeti jednog Spasitelja - netko tko će savladati moć grijeha. Lekcija je pokazala da će taj koji će donijeti takvog blagoslova nad čovječanstva biti iz reda Abrahamova. Marija je uvidjela da je njen sin taj obećani i u svom je Hvalospjevu pjevala, 'Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju... Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka' (Luka 1:46-47, 54-55).

DRUGA OBEĆANJA

  

Prorok je Daniel govorio o vremenu kada će se Mesija pojaviti. Prorok Mihej je pisao o mjestu njegova rođenja. Matej bilježi posjetu mudraca Herodu. Zamijeti koliko puta bilježi Matej da se događaji dešavaju u ispunjenje riječi starozavjetnih proroka Matej 1:22; Matej 2:5&15.

Božji je cilj bio još s početka da pošalje Isusa i, kada je došlo pravo vrijeme, Božja je nakana bila stavljena na djelo. Ivan je napisao: 'I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine' (Ivan 1:14).

    

ZAŠTO JE ISUS DOŠAO?

   

Dobro znani stih ranije citiran u ovim lekcijama veli: 'Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima život vječni' (Ivan 3:16).

Isus je bio dan svijetu od Boga u veoma stvarnom smislu. Anđeo se Gabriel pojavio Mariji da joj kaže da će ona imati sina. Marija je upitala kako je to moguće budući da je bila djevica. Anđeo je odgovorio: 'Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji' (Luka 1:35). Ovo je, isto tako, bila tema proroštva kao što bilježi Matej (Matej 1:22-23).

     

ŽRTVA

    

Možda znaš da su u starozavjetna vremena, bile žrtvovane životinje kao stalni podsjetnik o posljedicama grijeha i o načinu izbavljenja. Osoba koja je nudila, je znala da je smrt uzrokovana grijehom, i katkada se morala poistovjetiti sa smrću životinje u znak da je priznavala to načelo (Levitska 1:3-4). Pavao je napisao, 'Jer plaća je grijeha smrt' (Rimljanima 6:23).

U pismu Hebrejima, tri točke o žrtvovanju su učinjene veoma jasne:

1. Žrtvovanja u starozavjetna vremena su snabdjevala podsjećanja načelu da grijeh

    donosi smrt - načelo utvrđeno na početku (Hebrejima 10:3).

2. Budući da životinje nisu učinili ničeg pogrešnog, one su samo predstavljale učenje,

    'Budući da Zakon ima tek sjenu budućih dobara koje se - iz godine u godinu iste

     neprestano prinose ne može nikada usavršiti one što pristupaju' (Hebrejima 10:1).

3. Žrtvovanje životinje nikada ne može odstraniti grijeha. 'Jer krv bikova i jaraca

     nikako ne može odnijeti grijehã' (Hebrejima 10:4).

Biblija objašnjava da ono što žrtvovanje životinje nije nikada moglo uraditi, mogao je Isus s davanjem svojega života u savršenoj žrtvi: 'A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu' (Hebrejima 10:12).

     

NOVI POČETAK

      

Biblija pokazuje da kao što je Adam doveo grijeha i, dakle, smrti svijetu svojom neposlušnošću, tako Isus svojim savršenim životom 'učini da zasja život i neraspadljivost' (2Timoteju 1:10). Pošto je Isus živio savršenim životom, kada je umro nije bilo moguće da je on trebao ostati mrtvim (Djela 2:24). Bog ga je uskrsnuo od mrtvih (Dela 2:24).

O suprotnosti između učinka Adamove neposlušnosti i učinka Isusove poslušnosti je govoreno mnogo puta: 'kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt'. 'Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici'. Kao 'što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu' (Rimljanima 5:12,19,21). Kao što slijedimo modela postavljena od Adama, tako možemo biti povezani s modelom postavljenim od Isusa. Možemo biti povezani sa životom kojeg je on došao donijeti: 'Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni' (1Korinćanima 15:22).

       

POTREBNA VJERA

    

Lekcija 4 je objasnila da je čovjek prirodno smrtan i da umire i da je potrebna vjera da ga poveže sa životom kojeg je Bog ponudio. Ta je lekcija istakla da je to jedino omogućeno s Isusovim djelom:

               

'Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem' (Rimljanima 6:23).

Dakle spasenje koje Bog nudi je uvjetovano, 'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne' (Ivan 3:16). Zbog toga je Božji Sin bio nazvan Isus: 'jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih' (Matej 1:21).

        

ISUSOVO DJELO SADA

       

Nakon svoga uskrsnuća Isus je uzašao na nebo. Kod njegova uzašašća, dva anđela su izjavila da će se on vratiti: 'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo' (Djela 1:11). Petar je rekao da će Isus ostati na nebo sve do 'vremena uspostave svega' (Djela 3:19-21).

Isus će se vratiti da ispuni ostatak Božjeg cilja s njim. U međuvremenu, on je posrednik - netko tko je između Boga i čovjeka. On je opisan kao Veliki svećenik koji može posredovati za nas kod Svemoćnoga: 'jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus' (1Timoteju 2:5).

Pismo Hebrejima objašnjava da stoga što je Isus živio svoj život na zemlji i bio je načinjen u svakom pogledu 'braći sličan' (Hebrejima 2:17) on može shvatiti kako se osjećamo i može suosjećati s našim potrebama: 'Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas' (Hebrejima 4:15-16).        

SAŽETAK

1. Isus je bio rođen iz djelovanja Svetog Duha nad djevicom Marijom. Bio je, stoga,

     Božji Sin.

2. Ime 'Isus' znači 'Spasitelj', i Božji je cilj bio još s početka snabdjeti izlaza od

     prirodnih posljedica ljudskog grijeha.

3. Plata grijeha je smrt. Žrtvovanje životinje je snabdjevalo redovitog podsjećanja toga

     načela, ali nikada nije moglo 'odnijeti grijehã'.

4. Isus je osigurao savršenu žrtvu.

5. Isus je sada na nebo gdje može biti milosrdan Veliki svećenik jer razumije iz

     vlastitog iskustva.

6. Bog je obećao poslati Isusa Krista natrag na zemlji da završi Svoju nakanu s njim

     kad se bude vratio za Kralja.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Matej 1:18-25;             Luka 1:16-38;             Luka 2;

Matej 2;                      Ivan 1:1-14;                Rimljanima 5. 

LEKCIJA 6 TEST

Podvuči tačnog odgovora na svakom pitanju i prenesi ih na zadnju stranu.

  1. Ime Isus znači

       a) Spasitelj                                                 b) Pomazanik

       c) Spasitelj Pomazanik                              d) Pomazani Spasitelj

  2. Koja je bila Isusova mati?  a) Elizabeta    b) Marija    c) Marta    d) Ruta

  3. Tko je zaista bio otac Isusu?  a) Josip    b) David    c) Abraham    d) Bog

  4. U Miheju 5:2 Isusovo mjesto rođenja koje je dano jest:

       a) Nazaret    b) Betlehem efratski    c) Betlehem judejski    d) Galileja

  5. Životinjska žrtvovanja u starozavjetna vremena bila su:

       a) opomena da grijeh donosi smrt              b) da smire jednog ljutitog Boga

       c) posljedica sujevjerja                                d) da pribave spasenje

  6. Zašto je Isus bio poslan prije 2000 godina? da:

       a) spasi Židove                                            b) bude savršena žrtva za grijeh

       c) nahrani sirotinju                                      d) uspostavi kraljevstvo

  7. Gdje je Isus sada?  a) u grobu    b) na nebo    c) na zemlji    d) mi to ne znamo

  8. Da li će se Isus vratiti na zemlji?  a) da    b) ne    c) mi to ne znamo    d) možda

  9. Što sada radi Isus?

       a) upravlja našim životima              b) on je Veliki svećenik kod Boga

       c) upravlja vladama                         d) mi to ne znamo

10. Koji je Božji dar u Isusu Kristu?

       a) napredak                                       b) vječni život u budućnosti

       c) dug život sada                               d) red i mir sada


                                         


                         LEKCIJA JEDAN   

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 

                         LEKCIJA DVA

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 

                         LEKCIJA TRI

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 

                         LEKCIJA PET

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

                    

                         LEKCIJA ŠEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e


BILJEŠKE ZA          Br.3                                                        

UČENJE                                   * Božja obećanja (2)                                                                                                                             

                                                                * Uskrsnuće Krista          

BIBLIJE                                   * Povratak Krista                                              

 

 

NAČIN UČENJA

Ova serija od 4 "Bilješke za učenje Biblije" svaka sadrži po 3 lekcije, je napravljena da vam pomogne da dobijete osnovno razumijevanje o tome što Biblija naučava i kako možete sudjelovati u prednostima bivanja kršćaninom. Steći ćete najveću korist od ovih "Lekcija" pročitavajući ih nekoliko puta i pogledavajući u preporučenim biblijskim pasusima. Onda odgovorite na višekratnom izboru pitanja na kraju svake Lekcije, opet prepuštajući se bilješkama ako ste nesigurni s odgovorima. Besciljno je žuriti kroz lekcije pogađajući odgovore; dovoljno obavijesti je dano da vam omogući ispravnog odgovaranja na sva pitanja, što će poslužiti kao dobra osnova naprednijim studijima koji će slijediti.

Završivši pitanja, prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora na poleđini ove brošure. Kada će tri lekcije biti završene, pošalji nam stranu Sažetka. Osobni će ih tutor zatim markirati, i vratiti ih, skupa s bilo kakvim dodatnim primjedbama i slijedećim kompletom "Bilješka za učenje Biblije".

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Biblije bit će nam zadovoljstvo da vam pomognemo da nađete odgovora iz Biblije.

SERIJA BILJEŠKI ZA UČENJE BIBLIJE   

 

Sve u svemu ima 4 brošure i svaka sadrži 3 lekcije. Mogu se učiti po bilo kom redu, ali kontinuitet kod učenja najbolje se postiže započinjanjem s lekcijom 1 i napredovanjem ka lekciji 4. 

               Br.1                                        Br.2

            * Biblija                                         * Smrt

            * Bog                                             * Božja obećanja

            * Božji cilj                                     * Isus Krist

               Br.3                                         Br.4

            * Božje obećanje Davidu              * Evanđelje

            * Uskrsnuće Isusa                         * Krštenje

            * Kristov povratak                        * Božje kraljevstvo

LEKCIJA 7

Božja obećanja - 2

Bog je obećao Abrahamu da će u njemu i njegovu sjemenu (potomstvu) sva plemena zemlje biti blagoslovljena. 5 je lekcija pokazala da je potomak koji će donijeti blagoslova zemlji bio Isus. To je tema jasnog naučavanja u Novom zavjetu (Galaćanima 3:16).

Abraham je upotrijebljen kao jedan primjer vjere, i rečeno nam je da ako želimo pokazati svoju vjeru moramo živjeti svoj život kao što je to činio Abraham, vjerujući Bogu i pokoravajući se Njegovoj volji.

Izraelski narod koji je potjekao od Abrahama su bili robovi u Egiptu. Bili su odvedeni iz Egipta od Mosija nakon što su deset užasnih nedaća prisiljili Egipćane da priznaju da ima Boga na nebu koji je upravljao svjetskim događajima. Knjiga Izlaska (ime znači 'odlazak') nam govori o tim događajima.

Napokon izraelski se narod smjestio u zemlju Kanaana gdje je živio Abraham. Njihov je prvi kralj bio Saul, a drugi David, koji je napisao mnoge od Psalama.

OBEĆANJA DAVIDU

U Psalmama David veli da mu je Bog učinio posebnog obećanja. 'Zakle se Gospod Davidu u istini, od koje neće otstupiti; od poroda tvojega posadiću na prijestolu tvojemu' (Psalam 132:11).

David, kad je njegovo kraljevstvo bilo uspostavljeno i narod bio u miru, je htio izgraditi hrama ili kuću za štovanje Boga. Prorok je Natan bio poslan Davidu da mu kaže da premda Bog nije želio da mu on gradi dom, Bog će urediti Davidovu kraljevsku kuću, i da će netko iz njegove kraljevske loze upravljati njegovim kraljevstvom zauvijek.

'Kad se navrše dani tvoji, i počineš kod otaca svojih, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdiću carstvo njegovo. On će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdiću prijesto carstva njegova dovijeka. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka' (2Samuelova 7:12-13&16).

 

Postoje tri važne točke u ovim stihovima:-

1. Obećanje se nije odnosilo na Salomona, Davidovom sinu, jer je Bog rekao

      da će 'prijesto carstva njegova' biti uspostavljen zauvijek. Premda je

      Salomon bio zabilježen zbog svojih bogatstva i svoje mudrosti, on zacijelo

      nije vladao zauvijek. U 14tom stihu prorok Natan kazuje Davidu da će

      Bog biti otac ovom velikom kralju koji će potjecati iz njegova reda.

      'Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin' (2Samuelova 7:14).

2. Kralj će vladati na Davidovu prijestolju (2Samuelova 7:12).

3. Bog izjavljuje da će On ostvariti to (2Samuelova 7:12).

 

UČENJE PROROKA

Iste su točke istaknute diljem cijele Biblije. Pročitaj slijedeći pasus iz knjige proroka Izaije koji je često citiran za vrijeme Božića i uoči iste tri točke.

'Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni. Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama' (Izaija 9:6-7).

Iste su točke istaknute:

1. 'Bez kraja će rasti vlast' njegova

2. 'na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu'

3. 'To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama'.

ISUS JE BIO ONAJ OBEĆANI

Nema nikakve sumnje o tome tko će biti veliki kralj iz Davidova reda.

Anđeo Gabriel se pojavio Mariji prije Isusova rođenja i rekao joj, 'On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja' (Luka 1:32-33).

Zamijeti opet iste tri točke -

1. Kraljevstvo će biti uspostavljeno zauvijek.

2. On će vladati na Davidovu prijestolju.

3. To će učiniti Bog.

MARIJIN HVALOSPJEV

Kasnije u istom poglavlju Luka bilježi divnu pjesmu radosti u kojoj Marija hvali Boga zbog Njegovih obećanja. Značajna pojava u njoj jest to da je premda anđeo rekao Mariji da će se dijete roditi da ispuni Božje obećanje Davidu, Marija je zahvalila Bogu zbog obećanja koja je dao Abrahamu. Ona mora da je uvidjela s njenim razumijevanjem Božjeg cilja da će ta dva obećanja biti ispunjena u istoj osobi.

'Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim... Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka' (Luka 1:54-55). 

KRALJEVSTVO

Nema sumnje da je kraljevstvo koje je Isus došao objaviti bilo istinsko kraljevstvo na zemlji. On će biti kralj i njegovi će sljedbenici također imati vladarske položaje. Isus je rekao svojim učenicima 'kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih' (Matej 19:28).

Božji je cilj još s početka bio da ispuni zemlju slavom Svojom i mirom:

 

'Ali tako ja živ bio, i tako sva zemlja bila puna slave Gospodnje' (Brojevi 14:21).

 

To će se dogoditi kada se Isus vrati kao kralj na zemlji.

Jedna od glavnih točaka koju je učinio Petar u svom obraćanju na Dan Pedesetnice je bila da je Isus bio veliki potomak Davida kojeg je obećao Bog. Petar je ukazao na Psalma kojeg smo već citirali da pokaže da je David očekivao uređenje kraljevstva s Kristom za kralja:

 

'Ljudi braćo! neka je slobodno kazati vam upravo za starješinu Davida da i umrije, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana. Prorok dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovijeh po tijelu podignuti Hrista, i posaditi ga na prijestolu njegovu' (Djela 1:29-30 (Karadžić))

Apostol je također objasnio da je uskrsnuće Isusa bio pouzdani znak da će biti ispunjeno Božje obećanje Davidu. 'Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci' (Djela 2:32).

Petar je rekao da je David shvatio da će doći vrijeme kada će Svemoćni reći Gospodinu Isusu Kristu, 'Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim'. Apostol je zatim rekao, 'Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom' (Djela 2:34-36).

BOŽJA GARANCIJA

Pavao je rezimirao divnu nadu koju nudi Biblija kada je govorio ljudima u Ateni:

 

On 'ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih' (Djela 17:31). 

 

SAŽETAK

1. U Bibliji je Bog otkrio Svoju nakanu sa zemljom.

2. Abrahamu i Davidu je bilo rečeno od Boga da će osoba s kojom će se ta

    nakana ispuniti biti iz njihova roda.

3. Isus je bio onaj obećani.

4. On će upravljati svijetom u pravdi kada bude Božje kraljevstvo uređeno.

5. Ova nada, osnovana na temeljima starozavjetnog učenja, je bila jasno

     sadržana u poruci Isusa i apostola.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Izaija 11                         Djela 2                            Rimljanima 4

Izaija 35                         Psalam 132                      Luka 19

 

LEKCIJA 7 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora, i pošalji ih nam. Završi ovaj primjerak testa, i čuvaj za pregled.

1. Koji će potomak Abrahama donijeti blagoslova na zemlji?

     a) Izak               b) Josip                 c) David                d) Isus

2. U kojoj su zemlji Izraelci bili robovi? U:

     a) Africi            b) Egiptu              c) Kanaanu           d) Italiji

3. Koja nam knjiga Biblije govori o izbavljenju Izraelaca iz ropstva?

     a) Postanak       b) Izlazak            c) Levitska             d) Brojevi

4. Tko je bio prvi kralj Izraela?

     a) Saul               b) David               c) Salomon            d) Samuel

5. Što je David htio izgraditi Bogu?

     a) palatu           b) hrama               c) grada                   d) oltara

6. Što je Bog obećao Davidu?

     a) velikog bogatstva                      

     b) dug život i dobrog zdravlja

     c) da će mu prijestolje biti uspostavljeno zauvijek

     d) sreću i napretka

7. Koji je izraelski prorok rekao: "izaći (će) šibljika iz stabla Jesejeva"?

     a) Izaija             b) Samuel             c) Obadij                d) Ošija

8. Tko je bio obećani potomak Davida koji će vladati na njegovu prijestolju?

     a) Salomon       b) Isus                   c) Jezekija              d) Roboam

9. Gdje će biti uspostavljeno obećano Božje kraljevstvo?

     a) na zemlji       b) na nebo            c) u srcima ljudi    d) u svemiru

10. Koja je garancija da će Bog izvršiti Svoja obećanja o koju je govorio

       apostol Pavao u Ateni?

       a) sezone                                         b) Isusovo rođenje

       c) dan i noć                                     d) Isusovo uskrsnuće

 

LEKCIJA 8

Uskrsnuće Isusa Krista

      

Riječ USKRSNUĆE znači 'ustajanje iz mrtvih'. Prevedena je iz grčke riječi 'anastasis' u Novom zavjetu koja znači 'ustajanje' ili 'ponovno stajanje'.

Isusovo uskrsnuće iz groba je nepobitna povijesna činjenica. Smrt i uskrsnuće Isusa Krista jest središnja točka cijele Božje namjere s ljudskom rasom. Kršćanska je vjera izgrađena oko toga, kršćanstvo živi na osnovu Kristova uskrsnuća od mrtvih. To je bila pokretna sila u životima učenika u 1om stoljeću n.e..

GLAVNA TEMA APOSTOLSKOG UČENJA

Kada su apostoli izabrali drugog da zamijeni Judu, izabrali su jednog, Matiju, za koga su rekli da mora biti 'svjedokom (Kristova) uskrsnuća' (Djela 1:22).

Apostoli su bili uhićeni jer su učili narod i propovijedali kroz Isusa uskrsnuće od mrtvih (Djela 4:2).

Pavlu se sudilo zbog, 'nade, uskrsnuća mrtvih' (Djela 23:6; Djela 24:21).

Pisma Novoga zavjeta su puna učenja o Isusovu uskrsnuću i važnost toga za sve nas. To je bilo istaknuto od apostola Pavla kada je rekao:

 

'Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša... još ste u grijesima' (1Korinćanima 15:14&17).

 

ZAŠTO JE BOG USKRSNUO ISUSA?

Ranije su lekcije pokazale Isusova djela kao žrtvu za grijeh (Hebrejima 9:26). 4ta je lekcija objasnila kako je Adam doveo grijeha i smrti čovječanstvu svojom nepokornošću Božjim zapovijedima. Suprotno tomu, Isus je sačuvao sve Božje zapovijedi i živio je savršenim životom. Lekcija je 6 raspravljala to. Isusova smrt, međutim, nije mogla imati uopće nikakvu moć kao jedna djelotvorna žrtva, ako nije bio uskrišen od mrtvih. Isus, 'od žene... rođen, Zakonu podložan' (Galaćanima 4:4) dopao je pod istu smrtnu osudu koju smo mi naslijedili od Adama. On je osobno bio oslobođen grijeha, stoga ga smrt nije mogla zadržati, 'smrt njime više ne gospoduje' (Rimljanima 6:9).

BOŽJA LJUBAV I PRAVDA

Pravedna Božja načela nisu mogla dopustiti takvu čovjeku, koji je savršeno sačuvao Njegove zakone, da ostane podložan zakonu grijeha i smrti. Apostol Petar nam veli:

 

'Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada' (Djela 2:24).

Lekcija 3 je pokazala da je kroz konačnu Božju pravdu kao i kroz Njegovu ljubav za čovjeka Isus ustao od mrtvih:

'Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima život vječni' (Ivan 3:16).

DA LI JE USKRSNUĆE BILO NOVO VJEROVANJE U 1 STOLJEĆU N.E.?

Iz Biblije učimo da je ponovno ustajanje od mrtvih bila nada vjernima u godinama prije Isusova vremena. Zbog toga je Isus rekao:

 

'Abraham... usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se' (Ivan 8:56).

Petar je citirao riječi Davida, kralja Izraela:

 

'Gospodin mi je svagda pred očima... Stog mi se raduje srce kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva' David 'unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Kristovo' (Djela 2:25-26 & 31 uporedi sa Psalmom 16:8-11).

David je također rekao: 'A ja ću u pravdi gledati lice tvoje; kad se probudim, biću sit od prilike tvoje' (Psalam 17:15).

USKRSNUĆE - ISPUNJENJE BOŽJIH OBEĆANJA

Kao što je lekcija 5 istakla, Abraham i David su očekivali uskrsnuće od mrtvih da bi uživali u Božjim obećanjima. Nisu bili jedini u toj nadi.

Jov je rekao: 'znam da je živ moj iskupitelj, i na pošljedak da će stati nad prahom. I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u tijelu svom vidjeti Boga' (Jov 19: 25-26).

Izaija je rekao: 'Oživjeće mrtvi tvoji, i moje će mrtvo tijelo ustati. Probudite se, i pjevajte koji stanujete u prahu... i zemlja će izmetnuti mrtvace' (Izaija 26:19).

Danielu je bilo rečeno: 'mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se' i da će on osobno počivati u smrtnom snu i da će 'osta(ti) na dijelu svom do svršetka svojih dana' (Daniel 12:2 i 13).

Apostol Pavao je potvrdio da je to bila nada onih prije Isusa:

'sve do dana današnjega svjedočim... ne govoreći ništa osim onoga što Proroci govorahu i Mojsije da se ima zbiti: da će Krist trpjeti i da će on, prvouskrsli od mrtvih, svjetlost navješćivati narodu' (Djela 26:22-23).

KRIST PRVI ZA USKRSAVANJU U VJEČNI ŽIVOT

Biblija jasno pokazuje da je Isus bio prvi za uskrsavanju od mrtvih u besmrtnost. Pavao je napisao:

 

'(naš Spasitelj Isus Krist), koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost - po evanđelju' (2Timoteju 1:10).

 

DA LI JE USKRSNUĆE JEDINA NADA BESMRTNOSTI?

Život i besmrtnost što ih je Isus osvijetlio su nada o uskrsavanju od mrtvih, da bi se živjelo na zemli.

Petar je jednostavno izjavio da: 'David nije bio uznesen na nebesa' (Djela 2:34). Mi smo vidjeli da to nije bila Davidova nada. Bog je obećao da će on vidjeti Krista da sjedi na njegovu (Davidovu) prijestolju u Jeruzalemu (Djela 2:30).

Kao što je Pavao objasnio u svom govoru u Ateni, o kojem smo govorili u lekciji 7, uskrsnuće Isusa od mrtvih je bilo jedno uvjerenje od Boga da će Krist vladati svijetom u pravdi, u određenom vremenu u budućnosti (Djela 17:31).

USKRSNUĆE - ISTINSKA NADA

Marta je bila Isusov sljedbenik. Možemo jasno vidjeti njenu nadu o budućem životu. Kada je njen brat Lazar umro, Isus joj je rekao: 'Uskrsnut će brat tvoj! A Marta mu odgovori: Znam da će uskrsnuti o uskrsnuću, u posljednji dan. Reče joj Isus: Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će'. (Ivan 11:23-25).

SVI ĆE BITI USKRSNUTI?

 

Pismo nam veli da je plaća: 'grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem' (Rimljanima 6:23).

Oni koji ne traže Boga ili koji ne žele da Mu služe, ili shvate Njegovu namjeru u Isusa Krista, neće steći Božjega dara. Biblija jasno naučava da,

'Čovjek koji zađe s puta mudrosti počinuće u zboru mrtvijeh' (Izreke 21:16).

 

'Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju' (Psalam 49:20).

 

'Pomriješe, neće oživjeti, mrtvi budući neće ustati' (Izaija 26:14).

POTREBNO JE ISPRAVNO RAZUMIJEVANJE

Suprotno ovim izjavama, Isus nam daje nade veleći:

 

'A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista' (Ivan 17:3).

 Ako se hoćemo povezati s Božjim ciljom moramo imati razumijevanje. Moramo znati istinskog Boga i imati ispravnog razumijevanja o Njegovoj Riječi. S tim znanjem i vjerovanjem u istinitost tih stvari, možemo poduzeti drugi korak KRŠTENJA u Krista o čemu će se više raspravljati u 11toj lekciji. Pavao ističe važnost krštenja istinskom vjerniku koji želi da dođe do uskrsnuća:

'zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bŸ uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću' (Rimljanima 6:3-5).

 

KRIST PRVI ZA USKRSAVANJE - OSTALI ĆE DA SLIJEDE

Isus je bio prvi za uskrsavanju od mrtvih u besmrtnost. Mi iznova čitamo, 'sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih' (1Korinćanima 15:20).

Prvina jest prvi rezultat žetve, znak o mnogim drugim dobrim stvarima koje imaju doći. Pavao upotrebljava ovaj izraz o žetvi da bi pokazao redoslijed uskrsavanja:

 

'Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku' (1Korinćanima 15:23).

KRISTOV DRUGI DOLAZAK DA USKRISI MRTVE

Drugi Kristov dolazak je povezan s uskrsnućem u zadnjih dana. Pavao je napisao o, 'Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve' 'pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim' (2Timoteju 4:1).

Pavao je također napisao:

 

'Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin - ne zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu' (1Solunjanima 4:13-16).

 

USKRSNUĆE I SUD

Kada je Danielu bilo rečeno da će se mnogo od: 'onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom' probuditi, bilo mu je također rečeno da će, jedni biti probuđeni 'na život vječni a drugi na sramotu i prijekor vječni' (Daniel 12:2). To govori o zajedničkom skupljanju uskrsnutih i onih koji su živi o Kristova povratka za sud i o mogućnosti Isusova odbacivanja. Isus je naučavao isto:

 

'Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili - na uskrsnuće života, a koji su radili zlo - na uskrsnuće osude' (Ivan 5:28-29).

Svi odgovorni ljudi (oni sa znanjem) se moraju pojaviti kod suda Isusa Krista. Oni koji se uzdaju u Boga, sa znanjem za Njegovu ljubav i milost, koji su pokušavali Mu ugoditi i slijediti primjer ljubljena Mu Sina će, Božjom milošću, primiti dar vječnog života u taj dan.

Isus govori svima nama kad kaže, 'Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će' (Ivan 11:25). 

 

SAŽETAK

1. Uskrsnuće Isusa Krista je činjenica.

2. Uskrsnuće Isusa je glavno učenje Novoga zavjeta.

3. Isus je bio uskrsnut zbog svog savršenog karaktera. Stoga su ga Božja pravda i sud

     izveli iz groba.

4. Nada o uskrsnuću je bila nada svih vjernih prije i nakon prvog Isusovog događaja.

5. Vječni život nije sada u nas, jer ne bi imalo nikakve potrebe da ga Bog obećava, ili

     da to bude stvar nadanja.

6. Čovjek nema urođenu besmrtnost; ako je ima, ne bi bilo potrebe za Kristovu žrtvu

     da bi donio spasenje čovječanstvu.

7. Uskrsnuće nakon smrti je jedina nada za dobijanje besmrtnosti.

8. Neće svi biti uskrsnuti; oni koji su bez znanja će ostati u grobu.

9. Znanje, vjerovanje i krštenje su potrebni za povezivanja s Kristom i uskrsnućem.

10. Krist je bio prvina za uskrsavanje u besmrtnost; možemo biti poput njega ako

      slijedimo njegova primjera.

11. Uskrsnuće i sud će se dogoditi kada se Isus bude vratio na zemlji.

 

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Psalam 49                    Marko 16          1Korinćanima 15

Izaija 26                      Djela 26            Ivan 11

 

LEKCIJA 8 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora, i pošalji ih nam. Završi ovaj primjerak testa, i čuvaj za pregled.

1.       Riječ 'uskrsnuće' znači: 

       a) lijeganje   b) ustajanje   c) ustajanje od mrtvih   d) buđenje

2. Koja je bila prva osoba uskrsnuta da živi vječno?

    a) Lazar            b) Jairova kći       c) Stefan          d) Isus

3. Zašto je Isus umro?

    a) jer je bio naše prirode               b) bio je grešnik

    c) Bog ga je prisilio umrijeti         d) Židovi su ga htjeli maknuti s puta

4. Zašto je Isus opet živio?

    a) on nije umro                               b) on se povratio nakon raspeća

    c) Bog ga je uskrisio                       d) on se tek onesvijestio na križu

5. Koja trojica od slijedećih se može nadati budućoj nagradi na zemlji?

    a) Abraham    b) David     c) Daniel     d) Jeroboam (1Kraljevima 14:16).

6. Da li će svi biti uskrsnuti od mrtvih?

    a) ne                 b) da            c) možda     d) neznam

7. Kada će mrtvi biti uskrsnuti?

    a) oni nastavljaju živjeti nakon smrti

    b) za Isusova povratka da uspostavi kraljevstvo

    c) neznam      

    d) Biblija ne sadrži nikakva obećanja

8. Što će slijediti uskrsnuća?

    a) krštenje       b) sud          c) učenje Biblije   d) hvalospjevanje

9. Tko će biti prihvaćen od Isusa u zadnjem danu?

    a) oni koji ga razumiju, vjeruju u nj, i slijede njegova učenja

    b) oni koji čine dobro i pomažu svakomu

    c) oni koji su živi

    d) oni koji nisu vjerovali i su sada u grobovima

10. Želiš li naučiti više o Isusu i sudjelovati u njegovu dolazećem kraljevstu

       na zemlji?

        a) ne               b) nisam siguran           c) odveć je teško         d) da

 

LEKCIJA 9

                          Povratak Isusa Krista

   

Uskrsnuće Isusa Krista jest povijesna činjenica o kojoj ovisi nada cijelog čovječanstva. Sigurno poput činjenice uskrsnuća jest Božje obećanje da će Mu se Sin vratiti na zemlji. Nakon što je Krist uskrsnuo od mrtvih on je uzašao na nebo, i anđeli su  dali njegovim učenicima ovo uvjerenje:

'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo' (Djela 1:11).

CILJ KRISTOVA POVRATKA

U Gospodinovoj molitvi Isus je naučio svoje sljedbenike da mole za uspostavu Božjeg kraljevstva, na zemlji:

 

'Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji' (Matej 6:10).

Tada će riječi Davida biti ispunjene:

 

'Pravednici će naslijediti zemlju, i živjeće na njoj dovijeka' (Psalam 37:29).

Krist će se vratiti na zemlji da uspostavi Božjeg kraljevstva rušeći prisutne ljudske sisteme upravljanja. On će osloboditi svijet zloće i ispuniti zemlju Božjom slavom kao božanstveno rješenje svim njezinim prisutnim problemima.

Stoga je apostol Pavao, u prvom stoljeću n.e., ohrabrio Tita da se odrekne bezbožnosti i svjetskih zadovoljstava i radije da:

 

'razumno, pravedno i pobožno živi... u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista' (Titu 2:12-13).

 

KADA ĆE SE KRIST VRATITI?

 

Od početka, Bog, je odredio posebnog dana kada će se Krist vratiti da sudi zemlji. Pavao je govorio o tome:

 

'jer (Bog) ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih' (Djela 17:31).

U svom propovijedanju Krist je prilično pojasnio da, premda je Božji cilj bio stvoren i da će događaji slijediti postavljenog modela, čak ni on nije znao točno vrijeme svog povratka. U Marku, poglavlju 13 Krist je kazao svojim slušateljima o svom povratku i dao im neke nagovještaje o događajima koje mu moraju prethoditi, nakon čega je rekao,

 

'Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom' (Marko 13:26).

'A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac' (Marko 13:32).

KRIST ĆE SE VRATITI NEOČEKIVANO POPUT LOPOVA

Mnogi danas nalaze ideju o Kristovu povratku na zemlji za zabavnu, i da je ne treba shvaćati ozbiljno glede vidljive postojanosti našeg bivanja. Apostol Petar je upozorio da će ljudi razmišljati tako:

 

'u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povoditi će se za svojim požudama i pitati: "Što je s obećanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja".' (2Petrova 3:3-4). 

Dakle dano nam je uvjerenje da Bog nije spor u ispunjavanju Svojih obećanja, nego da će se taj svjetovno-rušilački događaj dogoditi u vrijeme kojeg je On odredio:

 

'Kao tat će doći Dan Gospodnji' (2Petrova 3:10).

Pročitaj prvih deset stihova 2Petrove poglavlja 3 da se proslijedi cijelo dokazivanje iznijeto od apostola.

Kao što je Krist ukazao, točno vrijeme njegova dolaska nije znano nikome osim Bogu, i ne može se otkriti iz Pisma. 'Jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi' (Matej 24:44).

To nam kazuje da se traži vjera od vjernika za Kristova povratka, jer samo Bog zna određeni dan kada će se to dogoditi. Za one koji ne očekuju taj događaj, njegovo će pojavljivanje biti neočekivano poput onog od tata. 

 

IMA LI IKAKVA POKAZATELJA KADA ĆE SE KRIST VRATITI?

Učenike je zanimalo to pitanje i su upitali Krista kad su bili sami i sjedili na gori Maslinskoj: 'Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?' (Matej 24:3).

Kristov odgovor na to pitanje, i mnogi drugi pasusi biblijskog proroštva, jasno pokazuju sličnog vremenskog perioda kada će se taj povratak ostvariti. Ovi znaci vremena su dani da bi se ohrabrili Kristovi sljedbenici, da mogu biti spremni za nj.

 

ZNACI KRISTOVA POVRATKA

1. ZNAK NOIN

U svom je odgovoru, Isus podsjetio svoje učenike o biblijskom prikazu dana prije potopa, da će slične okolnosti biti viđene u dane tek prije njegova povratka:

'Kao u dane Noine; tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one - prije potopa - jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu slutili dok ne dođe potop i sve odnije - tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega' (Matej 24:37-39).

 

Za pozadinu o Noina vremena pročitaj Postanak poglavlje 6 gdje je jasno pokazano zašto je Bog uništio čovječanstvo, i spasio tek osmero ljudi. Takva zloća je bila očita u mislima i djelima ljudi i Bog vidje da se 'zemlja... pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja' (Postanak 6:11).

Tisak, radio i televizija dnevno odražavaju sličnost između nasilnog, bezbožničkog Noinog svijeta i nasilnog, bezbožničkog svijeta našega vremena. One odražavaju u mnogim primjerima Pavlov opis ljudi u zadnjih dana tek prije Kristova povratka:

 

'u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga' (2Timoteju 3:1-5).

Pažljivo razmatranje svake opisne riječi biblijskog proroštva će pokazati da ti opisi odgovaraju našem dobu više nego ikada ranije.

2. ŽIDOVSKI ZNAK

Isus je također ispričao kraću prispodobu kao dodatan znak da kaže svojim učenicima kada će se vratiti, zapisana je u Mateji 24:32-33. Prorok Jeremija nam daje nagovještaja o identifikaciji smokvinog drveta upotrebljavajući istog simbola u poglavlju 24 kada govori o izraelskom narodu. Moramo onda paziti na simboličnom smokvinom drvetu, Izraela da, 'omekša i lišće potjera'.

To se tiče ponovnom skupljanju Židova sa svih krajeva svijeta gdje su bili razasuti od Boga (Luka 21:24; Ponovljeni zakon 28:25,32-34,37,64-66). Mnogi danas svjedoče izraelskom 'prolistavanju' Izraela kao što nastavljaju graditi svoju zemlju još od njezina uređenja za državu u 1948.

Isti je događaj bio prorokovan od Jezekije u prvih četrnaest stihova 37og poglavlja. Ovaj je put izraelski narod uspoređen sa zbirkom kostiju. Prorok je vidio dolinu sa suhim kostima.

 

'ove su kosti sav dom Izrailjev; gle, govore: posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše' (Jezekija 37:11).

Zatim su se kosti spojile, pokrili se mesom; udahnut je život Izraelu i oni žive:

 

'I metnuću duh svoj u vas da oživite, i naseliću vas u vašoj zemlji... ja ću uzeti sinove Izrailjeve iz naroda u koje otidoše, i sabraću ih otsvuda, i dovešću ih u zemlju njihovu' (Jezekija 37:14 & 21).

Tako vidimo u slikovitom govoru gdje se Izrael dovodi u zemlju kao što je obećano od Boga, mladonarodni razvitak kao prolistavanje. Što prethodi ovom ponovnom skupljanju?

 

'I učiniću s njima zavjet mirni... i namjestiću svetinju svoju usred njih navijek' (Jezekija 37:26).

Židovski znak najavljuje uspostavu Božjega kraljevstva.

Uzbudljivo očekivanje ovog proroštva jest to da mi možemo vidjeti Božju ruku na djelu kao što se Židovi vraćaju i izgrađuju svoju zemlju, i upozoreni smo: 'kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!' (Matej 24:33).

 

Isusovo proroštvo o Izraelu

Isus je učinio veoma jasnih predviđanja za skoru budućnost svoga naroda, i za njegovu dugoročnu sudbinu. Vodiči naroda nisu uspjeli vidjeti ruku svoga Boga ispruženu spram njih. On im je poslao svog jedinog sina za njihova Mesija, a oni su zatražili njegovu smrt. Tek prije njegova hapšenja i raspeća, Isus i njegovi učenici su stajali na gori i gledali na Jeruzalim, i ljepota hrama je uzrokovala da učenici uskliknu u čudu; ali Isus je vidio tek kaznu koja se trebala dodijeliti njegovu narodu:

 

'od ovoga što motrite neće (se) ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti (neŽidovi) pogani sve dok se ne navrše vremena (neŽidova) pogana' (Luka 21:6 & 24)

Ovo proroštvo se ispunilo do detalja u 70 n.e. kada je rimsko kraljevstvo odaslalo vojsku, pod Titu, da uguši pobunu. Jeruzalemski je grad bio uništen i zemlja je doslovno bila izorana. Ponovljeni zakon poglavlje 28 se dalje ispunjavalo, i rastjerivanje naroda je bilo dovršeno. Niti jednom Židovu nije bilo dopušteno ostati u zemlji. U 135 n.e. bilo je proglašeno protjerivanje preživjelih Židova iz Judeje. Ime Jeruzalema je bilo promijenjeno u Aeliu Capitolinu.

Zatim su slijedila stoljeća gaženja zemlje i njezina naroda. 'Dijaspora', ili rasijanost, postala je činjenica. Židovski zarobljenici uhvaćeni u bezbrojnih ratova bili su rastjerani po svijetu kao robovi. Oni dovoljno sretni da izbjegnu toj sudbini postali su prodavači i trgovci. Židova je bilo svuda osim u Izraelu - tako temeljito je Bog ispunio Svoju riječ. Naseobine su se mogle naći svuda po svijetu, ali Bog im nije odredio nikakve utjehe - proganjanje i antisemitizam su postali dio njihova života. 2000 godina zemlja i njezin narod su bili veoma djelotvorno gnječeni i bilo bi potrebno čudo da se ponovo ožive. Ali je to čudo obećavano od Boga kroz mnoge od Njegovih proroka. U 1967 Izraelci su osvojili Jeruzalem, i za prvi je put u 2000 godina Jeruzalem dopao pod izraelskoj upravi - gnječenje Jeruzalema je prestalo kao što je Isus prorekao.    

 

Preporod Izraela

Ništa ne može biti jasnije od proroštva izrečenog kroz Jeremije:

 

'Evo, ja ću ih sabrati iz svijeh zemalja u koje ih razagnah u gnjevu svom i u jarosti svojo i u velikoj ljutini, i dovešću ih opet na ovo mjesto i učiniti da nastavaju bez straha' (Jeremija 32:37).

 

Bog je rekao da će im dati novog srca i duha da izdejstvuje preporoda, i čudesna istina jest način kojim je narod uspio sakupiti nadahnutu snagu i hrabrost. Za 2000 u zarobljeništvu Židovi su bili slabi i neotporni. Bog im je oduzeo volju i njihovu sposobnost vojevanja. Ali kad je došlo vrijeme za proroštva glede njihove obnove u svojoj zemlji da budu ispunjena, onda je taj nov duh ušao u narod. Oni su pokrenuli rat da bi snabdjeli posjed svoje zemlje - i Britanija, okupacijska sila, je bila više nego zadovoljna predati je. Zatim, nasuprot svim očekivanjima, narod je postao borbena mašinerija da bi porazio udruženu silu Arapa i Egipćana. 650.000 Židova su se suočili s 40.000.000 Arapa i, kao nekad, Bog je odveo Svoga naroda u pobjedu. Dakle što su proroci izjavili da će se dogoditi ostvarilo se. Jezekija poglavlja 36 i 37, sadrže najizvanrednije proroštvo koje stavlja izvan svake sumnje nadmoćnu Božju upravu s aferama naroda. Proroku je bilo dano viđenje u kojem je Bog pretkazao ponovno skupljanje naroda natrag u svojoj zemlji, da ondje postanu velikom vojskom: 

'Jer ću vas uzeti iz nar‡dã, i pokupiću vas iz svijeh zemalja, i dovešću vas u vašu zemlju... I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas... I nastavaćete u zemlji koju sam dao ocima vašim' (Jezekija 36:24,26,28).

 

Zatim, u viđenju o dolini ispunjenoj suhim kostima koja je postala dolinom s velikom vojskom, Bog je dao dodatnog uvjerenja:

 

'i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika... naseliću vas u vašoj zemlji... ja ću uzeti sinove Izrailjeve... i dovešću ih u zemlju njihovu' (Jezekija 37:10,14,21).

 

Od 1948 blizu četiri milijuna Židova su se vratili u Izraelu - slijedeći poveći događaj će biti Kristov povratak da uspostavi svoga kraljevstva u Izraelu i odatle diljem čitavog svijeta.

 

3. ZNAK NAVUHODONOSOROVA SNA

Lekcija 3 je potpunije obradila ovog sna. Danielovo tumačenje je pokazalo tok svjetske povijesti. Nakon sloma rimskog kraljevstva mi se danas nalazimo predstavljeni s nogama lika, s narodima neke silne (željezne) i neke slabe (glinene) koje se ne mogu čvrsto udružiti. Daniel je nastavio:  

 

'u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo' (Daniel 2:44).

To pokazuje da neće biti daljnjeg svjetskog kraljevstva, sve do konačnog događaja koji će dovršiti ispunjenje Danielova proroštva. Apostol Pavao, uvjeren u konačnom ispunjenju proroštva sve do svog vremena, je mogao ohrabrivati vjernike u Kolosima jer je znao o pouzdanosti Kristova povratka:

'Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi' (Kološanima 3:4).

 

 

4. ZNAK OPĆEG SVJETSKOG NEMIRA

Krist je također rekao svojim učenicima o vremenu tek prije njegova povratka kada će biti općeg svjetskog nemira i straha između ljudi zbog nevolje s kojom će se suočiti svi narodi:

 

'I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati' (Luka 21:25-26).

   

Krist govori figurativnim govorom o vladajućim silama, s morem i valovima koje predstavljaju narode (pr. Izaija 57:20). Ovaj znak daje sliku o narodima zemlje koji bučno, upotrebljavaju svoj kolektivni glas da primijene silu nad događajima i situacijama, i da uzdrmavaju sigurnost vladara. Prevladavajuće stanje jest tjeskoba naroda, koje čini obzirne ljudi da strahuju od ishoda svih svjetskih nemira i problema.

Svakako dana slika može biti uvod u razmatranju tekuće svjetske situacije!

I opet, Krist nam kazuje da kad događaji svijeta budu poput onih opisanih od njega, trebamo očekivati njegova povratka: 'Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi' (Luka 21:27).

Uspostavljanje Božjeg kraljevstva na zemlji jest u središnjicu Njegova cilja, kao što smo vidjeli. Zahtijeva povratak Isusa Krista na zemlji da ispuni sva Božja obećanja. Sam je Isus govorio - u proroštvu - o događajima koji će prethoditi njegovu povratku na zemlji.    

 

5. BUDUĆI SVJETSKI SUKOB

Vidjeli smo u onom što je postalo poznato kao 'Proroštvo iz Maslinove gore', da je Isus prvo upozorio na rušenju izraelske države. U ostvarenju proroštva, Rimljani su upravljali nad obećanom zemljom, i Židovi su bili kmetska država. Isus je znao da će uskoro Rimljani izvršiti Božjeg cilja i rastjerati Božjeg naroda diljem čitavog svijeta:

'Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana. I bit će znaci...' (Luka 21:24).

Isusovi učenici su pitali o znacima njegova dolaska i o kraju svijeta, ili vijeka. Isus je veoma jasno izložio znake koje će prevladavati i koje će voditi njegovu povratku "s velikom moći i slavom":

'I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom' (Luka 21:25-27).

Izraelski povratak u njihovu vlastitu zemlju i obnova Izraela za dom izraelskog naroda u 1948 je ispunjenje proroštva već zabilježenog ranije u ovoj lekciji. U slijedećim desetljećima je doista bilo znakova na 'nebesima' i između te simbole vladarskih snaga naroda, suncu, mjesecu i zvijezda. Postoji nedoumica o tome kako se mogu ljudskom upravom riješiti poteškoće svijeta. Ratovi su neprekidni - nikada ne prestaju i čini se da izlaza nema. To, rekao je Isus, će biti još jedan znak njegova skora povratka.  

Izraelski proroci govorili su dugo o okolnostima koje će pogađati Izraela i SVE narode, tek prije Kristova dolaska, u vremenima poznatih kao 'posljedne dane'. Razmotri slijedećeg primjera: 

 

'Sine čovječji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mesehu i Tuvalu; i prorokuj na nj; i reci: ovako veli Gospod Gospod... ' (Jezekija 38:2,3).

Pažljivo čitanje ovog poglavlja ne ostavlja nas u nikakvu sumnju da će ova grupa naroda - uklučujući i Perziju (Irana), Etiopiju i Libiju (Jezekija 38:5) - biti prisiljeni od Boga da napadnu zemlju Izraela. Na primjer u 8om stihu čitamo ovo:

'i POŠLJEDNJIH GODINA doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda, u gore Izrailjeve, koje bjehu jednako puste, a oni će (biti) izvedeni iz nar‡dã' (Jezekija 38:8).

Ova federacija naroda je sjedinjena u silu koja je smještena na sjeveru Svete Zemlje i zanimljivo je zamijetiti da je Izrael, u prošlosti i u sadašnjem vremenu, trebao pažljivo čuvati sigurnost svojih SJEVERNIH granica. Sirijci su, svakako, sadašnja opasnost u tom pravcu, isto kao što su bili i Asirci prije 2500 godina

Tada je Bog, govoreći kroz proroka Jezekije o 'sjevernom' napadaču, rekao:

'I doći ćeš iz svoga mjesta, sa SJEVERNOGA kraja, ti i mnogi narodi s tobom... I podignućeš se na moj narod Izrailja kao oblak da pokriješ zemlju: U POŠLJEDNJE VRIJEME' (Jezekija 38:15,16).

Identitet te federacije za skupljanje protiv Izraela u bliskoj budućnosti nije težak za određivanje. Gog, Magog, Mešeh i Tubal su potvrđeni od studenata drevne povijesti da su potomci jednog od Noinih sinova, naime Jafet. Karta to jasno pokazuje u vezi ostalih Noinih sinova.

Perzija (Iran), Etiopija i Libija, uglavnom protivni Izraelu, su nam dobro poznate danas, i prorok Jezekija, govoreći s autoritetom Svevišnjega Boga, nam kazuje da će se one udružiti s Jafetovim potomcima, posjednicima 'sjevernoga kraja' 'U POŠLJEDNJE VRIJEME'.

Sjeverno od Izraela jest Sirija, jedna od mnogih arapskih neprijatelja Izraela. Dalje na sjeveru kroz Ermenije dolazimo do uznemirenih, sada već neovisnih država bivšeg SSSRa. Sa zanimanjem pratimo žestoku islamsku pratnju koja postoji između ovu grupu naroda.

Sada bi bilo nerazborito da učenici proroštva dogmatiziraju o ishodu biblijskog proroštva. Jedino Bog ima prava odrediti ishod Svoga plana sa svjetom, plana, upamti, koji će biti izvršen s uspostavljanjem Božjeg kraljevstva na zemlji - tisućljećem, ili tisućugodišnjom vladavinom Krista na zemlji. Ako smo istinski učenici Božje Riječi, onda smo također i posmatrači. Kristovo upozorenje svojim sljedbenicima je bilo da posmatraju! - 'Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi' (Matej 24:42).

Posmatrajući svjetsku scenu, koja se brzo kreće prema kraju 20tog stoljeća, što vidimo? Vidimo Izraela, vraćen u svoju zemlju u ispunjenju takvih proroštva kao Jezekija poglavlje 37. Vidimo neprijateljstva prema Izraelu na svakoj granici, izuzev, možda, prema jugu gdje se mirovni dogovor s Egiptom dobro drži u vrijeme ovog pisanja. Arapski (islamski) su narodi zaista udruženi protiv Božjeg naroda, i pokušali su ih gurnuti u more: 

'Rekoše: hodite da ih istrijebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo' (Psalam 83:4).

Detaljniji studij Psalma 83 će se dobro isplatiti marljivom učeniku biblijskog proroštva, osobito o današnjem identitetu naroda pomenutih u ovom intrigantnom Psalmu. To su stari neprijatelji iz rane povijesti Izraela i uživaju teritorijalni identitet sa sadašnjim neprijateljima Božjeg naroda.

Sjeverni napadač iz Jezekije poglavlje 38, povezan s jasno određenim narodima koje sada nemaju vremena za 'zemlju izbavljenu od mača' su one koje će Bog dovesti u konačnom sukobu protiv Jeruzalema

'Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj' (Zaharija 14:2).

'Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad vratim roblje Judino i Jerusalimsko, sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu... ' (Joel3:1,2).

Nismo ostavljeni ni u kakvu sumnju da to jest dan kada će se Bog umiješati opet u ljudske afere i uzrokovat će da Mu volja bude izvršavana na zemlji:

'Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu...' (Joel 3:14).

'I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svome narodu i krjepost sinovima Izrailjevijem. I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu' (Joel 3:16,17).

To su, onda, vremena koja će vidjeti Kristova povratka, budućeg vladara zemlje. Ta proroštva, i osobito ona od Joela i Zaharije, skupa s velikim proroštvima Izaije, Jeremije i Jezekije, nam predstavljaju BOŽJEG PLANA. Kao posmatrači, mi tražimo da proučavamo svaki korak naprijed u ovom planu. Jer svaki korak NAPRIJED dovodi sve bliže taj dan konačnog sukoba, poznat u Bibliji kao ARMAGEDON, kada, Zaharijinim riječima:

 

'Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno' (Zaharija 14:9). 

KRISTOV POVRATAK - ČINJENICA

Znake Vremena tvore jednu nepogrešivu sliku oblika stvari koje imaju doći. Uvodi Božjoj intervenciji su malne završeni i Isus Krist je na vrata, spreman iznenaditi svijet.

Gledajući znake i znajući njihova značenja, možemo li si dopustiti da ostanemo nepokrenuti njima? Možemo biti poput onih koji se ludo zatvaraju pred ovim stvarima i ne čine ništa. Kristov će povratak biti takvima poput lopova u noći.

Inače, možemo pozdraviti znake i paziti na upozorenja prije nego bude odveć kasno. Isus je rekao, 'Kad se sve to STANE ZBIVATI, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje' (Luka 21:28). Umjesto da smo malodušni od sadašnjih uvjeta, možemo se uspraviti i ugledati potrebu za spasenje, putem Krista našeg Spasitelja. Možemo biti mudri i potražiti utočište Korablja-Krista, prije no što 'veliki dan Svemoćnog Boga' proguta zle.

U našoj je moći tretirati ovu temu kao od velike važnosti, podsjećajući se da uključuje naš život i sudbinu. Biblija nam nudi nadu vječnoga života i mjesta u Božjem kraljevstu - kraljevstvu kamo će Krist vladati u pravednosti i miru; ne jednog 'vladanja milosti u srcu', već doslovnog kraljevstva na zemlji

Mudri će doći do ovog zaključka:

a) da je dolazak Krista bitna stvar

b) da se upozorenje iz Božje Riječi ne treba zanemariti

c) da naš sadašnji život ne daje nikakva trajnog zadovoljstva

d) da su vjerovanje u evanđelje (blagovijesti) kraljevstva Božjeg i krštenje u

     spasiteljnom imenu Krista nužne.

Do nas jest, pojedinačno, da odlučimo želimo li 'podnijeti dan dolaska njegova (Krista), kada će on činiti: 'razliku između pravednika i bezbožnika, između onoga koji služi Bogu i onoga koji mu ne služi' (Malahija 3:18).

 

SAŽETAK

  1. Povratak Isusa Krista je činjenica.

  2. Taj je povratak obećan od anđela kod njegova uzašašća.

  3. Isus će se vratiti da uspostavi Božjeg kraljevstva na zemlji.

  4. Jedino Bog zna točan dan određenog za Kristova povratka.

  5. Jasni znaci pokazuju da je Kristov povratak neminovan.

  6. Noini dani su uporedivi s našim vlastitim.

  7. Židovska obnova u Izraelu je živi znak.

  8. Mi živimo u zadnju fazu Navuhodonosorova viđenja.

  9. Svjetski nemir prethodi Kristovu povratku.

10. Neprijateljstvo izraelskih susjeda.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Jezekija 37             Djela 3                1Solunjanima

Jezekija 38             Djela 1:1-12         2Solunjanima 1       Luka 21.

 

LEKCIJA 9 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora, i pošalji ih nam. Završi ovaj primjerak testa, i čuvaj za pregled.

1. Zašto će se Isus vratiti na zemlji?

    a) neće se vratiti                                              b) da obustavi rata

    c) da uspostavi Božjeg kraljevstva                  d) da liječi bolesti

2. Tko je znao točno vrijeme kada će Isus da se vrati?

    a) anđeli           b) Isus            c) Bog            d) Pavao

3. Gdje možemo naći pokazatelje da će se Isus uskoro vratiti?

    a) u Bibliji      b) u zvijezdama    c) u vjesnicima    d) u židovskom zakonu

4. Koja svjetska stanja je Isus uporedio s vremenima Noa?

    a) povratak Izraela u svoju zemlju

    b) ustanak sjevernog napadača

    c) vrijeme nasilja i potragu za zadovoljstvima

    d) neke silne i neke slabe narode

5. Koja figura je upotrijebljena da prikaže Izraela u prispodobi sadržanoj u

     Mateji 24:32-33?

     a) dolina sa suhim kostima   b) smokvino drvo    c) svijećnjak   d) korablje

6. Koji dio Navuhodonosorova viđenja je zorno prikazao vrijeme prije Isusova

     povratka?

     a) zlatna glava                            b) stopala dio željezna dio glinena

     c) željezne noge                         d) trbuh i stegna od mjedi

7. Za koju grupu ljudi se govori u frazi 'huke mora i valovlja' (Luka 21:25)?

     a) sveti ljudi         b) zli                  c) vladari             d) misionari

8. Koji narod je smješten sjeverno od Izraela?

     a) Amerika           b) Sirija             c) Egipat             d) Rusija

9. Tko je dotični 'Mihael' u Danielu 12:1?

     a) Noa                    b) Jezekija        c) Daniel            d) Isus

10. Koji od slijedećih znakova koji najavljuju Isusova povratka se mogu vidjeti danas?

       a) židovska obnova u Izraelu   b) svjetski nemir   c) stav izraelskih susjeda 

       d) vrijeme nasilja                     d) neke silne i neke slabe narode

 

LEKCIJA SEDAM

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 

LEKCIJA OSAM

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

LEKCIJA DEVET

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e


 

BILJEŠKE ZA          Br.4                                                        

UČENJE                            * Evanđelje                                                                                                                            

                                                                * Krštenje          

BIBLIJE                                  * Božje kraljevstvo                                             

 

 

               

NAČIN UČENJA

 

Ova serija od 4 "Bilješke za učenje Biblije" svaka sadrži po 3 lekcije, je napravljena da vam pomogne da dobijete osnovno razumijevanje o tome što Biblija naučava i kako možete sudjelovati u prednostima bivanja kršćaninom. Steći ćete najveću korist od ovih "Lekcija" pročitavajući ih nekoliko puta i pogledavajući u preporučenim biblijskim pasusima. Onda odgovorite na višekratnom izboru pitanja na kraju svake Lekcije, opet prepuštajući se bilješkama ako ste nesigurni s odgovorima. Besciljno je žuriti kroz lekcije pogađajući odgovore; dovoljno obavijesti je dano da vam omogući ispravnog odgovaranja na sva pitanja, što će poslužiti kao dobra osnova naprednijim studijima koji će slijediti.

Završivši pitanja, prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora na poleđini ove brošure. Kada će tri lekcije biti završene, pošalji nam stranu Sažetka. Osobni će ih tutor zatim markirati, i vratiti ih, skupa s bilo kakvim dodatnim primjedbama i slijedećim kompletom "Bilješka za učenje Biblije".

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi Biblije bit će nam zadovoljstvo da vam pomognemo da nađete odgovora iz Biblije.

SERIJA BILJEŠKI ZA UČENJE BIBLIJE   

 

Sve u svemu ima 4 brošure i svaka sadrži 3 lekcije. Mogu se učiti po bilo kom redu, ali kontinuitet kod učenja najbolje se postiže započinjanjem s lekcijom 1 i napredovanjem ka lekciji 4. 

               Br.1                                        Br.2

            * Biblija                                         * Smrt

            * Bog                                             * Božja obećanja

            * Božji cilj                                     * Isus Krist

 

               Br.3                                         Br.4

            * Božje obećanje Davidu              * Evanđelje

            * Uskrsnuće Isusa                          * Krštenje

            * Kristov povratak                         * Božje kraljevstvo

 

 

LEKCIJA 10

Evanđelje

 

U ovoj lekciji ćemo spojiti mnoge činjenice kojih smo naučili u ranijim lekcijama.

Riječ 'evanđelje' je izvedena iz dvije riječi koje znače, 'dobra vijest', ili kao što je katkada upotrebljavana u Novom zavjetu 'blagovijest'. To je dobar prijevod grčke riječi 'enaggelion'.   

SREDIŠTE KRISTOVOG UČENJA

Matej, Marko, Luka i Ivan nam svi govore da je Isus išao diljem izraelske zemlje propovijedaći evanđelje - dobru vijest - svoga budućeg kraljevstva.

'I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu' (Matej 9:35).

 

'otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje' (Marko 1:14).

 

'Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima' (Luka 4:18).

 

'Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne; nego da ima život vječni' (Ivan 3:16).

 

'Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu' (Ivan 18:37).

UČENICI SU NAUČAVALI EVANĐELJE

Kad je Isus kazao dobru vijest učenicima, ispratio ih je da naučavaju druge. 'I posla ih propovijedati kraljevstvo Božje i liječiti bolesnike' (Luka 9:2).

Nakon njegove smrti i uskrsnuća, Isus je rekao učenicima da nastave istim poslom, 'Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se' (Marko 16:15-16).

Od ovih zadnjih riječi vidimo da moramo znati, vjerovati i izvršavati evanđelje kako bi primili spasenje.

SNAGA EVANĐELJA

Zbog toga je apostol Pavao napisao:

 

'Ne stidim se, uistinu, evanđelja: ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje - Židovu najprije, pa Grku' (Rimljanima 1:16).

 

Mi moramo jasno razumjeti dobru vijest koju su Isus i učenici naučavali. Pavao je opet napisao,

'Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet' (Galaćanima 1:8).

ŠTO SU PODRAZUMIJEVALI UČENICI POD 'EVANĐELJEM'?

Učenici odoše propovijedati dobru vijest o kraljevstvu Božjem prije Isusova raspeća. Što je njima značila ta 'dobra vijest'? Kad su dvojica od njih govorili s Isusom nakon uskrsnuća, rekoše mu,

'Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok - silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom... mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela' (Luka 24:19 i 21).

Tek prije Isusova uznesenja na nebu: 'upitaše (ga): Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?' (Djela 1:6).

Oni su očekivali da Isus uspostavi kraljevstvo Božje ondje i tada. Bijaše tako dobra vijest da su je odmah htjeli imati. Isus im reče da nije još vrijeme. 'Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti' (Djela 1:7).

BOŽJA OBEĆANJA

Kao što su učenici gledali Isusa kako se uznosi, dva anđela stajali su kraj njih i rekoše im,

 

'Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo' (Djela 1:11).

 

Ovo obećanje je ponavljana tema apostolskog učenja kao što čitamo u Djelima apostolskim, i njihovim pismima. Oni su očekivali Isusovog povratka da ispuni sva obećanja koja je načinio Bog o Svom kraljevstvu.

Jer, premda riječ 'evanđelje' se jedino može naći u Novom zavjetu, dobra vijest o kraljevstvu Božjem je osnova svih Božjih obećanja još s početka.

EVANĐELJE U EDENU

U početku, nakon što su Adam i Eva prestupili Božju zapovijed, sjećamo se Njegove riječi zmiji,

 

'mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između sjemena tvojega i sjemena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati' (Postanak 3:15).  

To je bila dobra vijest, da će moć grijeha i smrti konačno biti uništena. To je bio posao koji je Isus došao uraditi. Vidi u Hebrejima 2:14-15.

EVANĐELJE ABRAHAMU

Mi smo proučili Božja obećanja Abrahamu. Apostol je Pavao napisao:

 

'A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi' (Galaćanima 3:8). 

Kad se Isus vrati, on će uskrisiti Abrahama iz mrtvih, i sva Božja obećanja Abrahamu će biti ispunjena do svake sitnice.

Ta obećanja su bila potvrđena Izaku i Jakovu, i oni će također biti uskrišeni od mrtvih za Kristova povratka, i dobit će počasna mjesta u Božjem kraljevstvu (Matej 8:11).

EVANĐELJE DAVIDU

Dobra vijest o Božjem kraljevstvu je bila kazana Davidu kroz proroka Natana - pročitaj 2Samuelova 7:12-16.

'Podignuću sjeme tvoje nakon tebe... utvrdiću prijesto carstva njegova dovijeka... (bit će tvrd) dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka'.

Premda su Židovi kasnije napustili Boga, On nije zaboravio Svoja obećanja. Mi ih nalazimo opet i iznova u Psalmama Davidovim, i u proročkim pisanjima. Bog, je govorio Sedekiji, kroz proroka Jezekije, zadnjem židovskom kralju: 'Uništiću, uništiću, uništiću (kraljevstva) ga,- i neće ga biti, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu ću ga dati' (Jezekija 21:27).

Kad je došao Isus, anđeo je obnovio obećanje Mariji:

'On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja' Luka 1:32-33).

EVANĐELJE NAMA

To je dobra vijest o Božjem kraljevstvu koja nam dolazi u biblijskoj poruci. Isus će se uskoro vratiti na zemlju da uredi Božje kraljevstvo. Pročitaj Matej 25. Tri prispodobe u ovom poglavlju uče nas da promatramo, da radimo, i odrazimo Kristovu ljubav ako želimo imati udjela u Božjem kraljevstvu.

1. Prispodoba o deset djevicama

One koje su se pripremile i su pomno promatrale, bile su pozvane na svadbenoj proslavi ali one čije se ulje potrošilo naišle su na zatvorena vrata.

2. Prispodoba o mnama

Upotreba naših sposobnosti će biti upoznata od Isusa i on će nagraditi one koji su upotrijebili svoje znanje i mogućnosti dok su još mogli.

3. Prispodoba o pastiru koji razdvaja ovce

Dobar pastir poznaje svoje ovce i zna njihove napore. On poznaje one koje su pokušavale pomoći svojim bližnjima i prihvaća tu pripomoć kao da je učinjena njemu.

ŠTO MORAMO ČINITI?

Moramo se pokajati, promijeniti svoje putove, 'Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!' (Marko 1:15).

'Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu griješi vaši pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa' (Djela 3:19-20).

 

'I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi' (Djela 17:30-31).

Moramo slijediti Isusa - preobraziti se - preporoditi se krštenjem, i naša slijedeća lekcija će nas naučiti što to znači. To, također, jest potrebno,

'Uistinu, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste... Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju' (Galaćanima 3:27-29).

To je evanđelje, dobra vijest o kraljevstvu Božjem. Mi, kao i učenici, žudimo za njegovo skoro ispunjenje. Zbog toga se molimo, kao što je Isus naučio svoje sljedbenike, 'Dođi kraljevstvo tvoje'.

'Oče! Sveti se ime tvoje! Dođi kraljevstvo tvoje! (Budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji*) Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan! I otpusti nam grijehe naše: ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem! I ne uvedi nas u napast (već nas izbavi od zla* (*izv. grč. tekst (Luka 11:2-4)).

        

SAŽETAK

1. Riječ 'evanđelje' znači 'blagovijest'.

2. Dobra vijest o budućem kraljevstvu Božjem je bila glavna tema učenja

    Isusa i njegovih učenika.

3. Znanje, vjerovanje i pokornost evanđelju su potrebni za dobijanje spasenja.

4. Evanđelje se uči diljem Pisma, u Novom i Starom zavjetu.

5. Dobra nam se vijest još uvijek propovijeda.

6. Možemo steći mjesto u Božjem kraljevstvu ako slušamo, razumijemo i

    izvršavamo poruku evanđelja.

7. Moramo se odlučno odazvati pozivu evanđelja - kao što su učinili

    Abraham i sve vjerne sluge Božje u prošlosti.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

2Samuelova 7     Psalam 96     Izaija 55     Djela 9     Psalam 1.

LEKCIJA 10 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora, i pošalji ih nam. Završi ovaj primjerak testa, i čuvaj za pregled.

1. Riječ 'evanđelje' znači:  a) vijest   b) dobra vijest   c) blagovijest   d) poruka

2. Koji nam od slijedećih stihova govori da je Isus propovijedao evanđelje o

    kraljevstvu?  a) Matej 1:14       e) Matej 3:16       i) Matej 4:18         m) Matej 9:35

                         b) Marko 1:14      f) Marko 3:16      j) Marko 4:18         n) Marko 9:35

                         c) Luka 1:14         g) Luka 3:16        k) Luka 4:18           o) Luka 9:35

                         d) Ivan 1:14         h) Ivan 3:16          l) Ivan 4:18             p) Ivan 9:35

3. Pored Isusa tko je još propovijedao evanđelje?

    a) židovski svećenici                      b) učenici

    c) rimski vladar                               d) mudraci

4. Kada će kraljevstvo Božje biti uređeno na zemlji?

    a) ne znamo                                     b) kada se Isus bude vratio na zemlji

    c) već je uređeno                             d) neće biti uređeno

5. Tko reče učenicima koji su gledali Isusa da odlazi na nebo da će se vratiti?

    a) Bog                  b) anđeo               c) Isus                    d) dva anđela

6. Kako možeš dobiti obećano spasenje ponuđeno u Bibliji?

    a) činiti dobro svojim prijateljima 

    b) podijeliti sva naša dobra

    c) pokoriti se zakonima svoje zemlje

    d) znati, vjerovati i izvršavati evanđelje

7. Koje Božje obećanje je pretkazalo da će moć grijeha i smrti biti borba ljudskoj rasi?

    a) obećanje u Edenu                      b) obećanju Abrahamu

    c) obećanje Nou                             d) obećanje Davidu

8. Koji nam stih u Novom zavjetu govori da je evanđelje bilo propovijedano

    Abrahamu?

    a) Galaćanima 8:3    b) Gal.3:8    c) Rimljanima 8:3    d) Rim.3:8

9. Koji je Božji prorok kazao Davidu dobru vijest o Božjem kraljevstvu?

    a) Daniel                b) Izaija                  c) Ilija               d) Natan

10. Koji je učenik pomogao  Savlu (Pavlu) krstiti se u zapisu Djela pogl.9?

      a) Petar                 b) Andrija             c) Ananija        d) Ivan

LEKCIJA 11

Krštenje

     

U našoj zadnjoj lekciji vidjeli smo da su vjerovanje i razumijevanje evanđelja, proslijeđeni pokornošću Božjim zapovijedima bili bitni za spasenje. Čitamo riječi Isusa nakon svoga uskrsnuća: 'Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se' (Marko 16:15-16).

 

Odmah zapažamo, dakle, da biblijskog krštenja može biti jedino kada čovjek može shvatiti i izvršavati Božju riječ. Zatim je to jedab bitan uvjet Božjeg prihvaćanja nas.

Imamo primjer Kornelija, rimskog satnika, po svim pravilima 'dobar' čovjek (vidi Djela 10:2), ipak mu je Bog rekao da pozove Petra (Djela 10:6) Petar je došao, i naučio Kornelija o Isusu.

 

'On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.'

 

Jedna stvar je još uvijek bila potrebna

 

'I zapovjedi da se krste u ime Isusa Krista' (Djela 10:42-48).

 

Iz ovog i drugih zapisa u Djelima apostolskim je jasno da je Bog postavio tri bitna uvjeta za spasenje: znanje, vjerovanje i krštenje. (Pročitaj Djela 2:37-38,41; Djela 8:35-38; Djela 16:25-33).

KRŠTENJE

Ova je riječ prijevod grčke riječi 'baptizo' koja znači zaroniti, zagnjuriti, ili potpuno potopiti u tečnost. Upotrebljava se u grčkom jeziku kod umijeća bojenja. Da bi se obojila tkanina, ona se treba potpuno umočiti u boju, kako bi tkanina sasvim promijenila boju.

BAPTIZAM

Upotreba ove riječi diljem Novog zavjeta (na grč., (engl. i dr. jez.) jasno pokazuje da škropljenje ili lijevanje vode nije dovoljno. Biblijski baptizam traži potpunog potapanja u vodi. Tako čitamo gdje Filip krštava etiopskog eunuha: 'pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti' (Djela 8:38).

 

Također čitamo o Ivanu krstitelju, da je krštevao u Enonu blizu Salima 'jer ondje bijaše mnogo vode' (Ivan 3:23).

ZNAČAJ KRŠTENJA

Ako pomno čitamo Novog zavjeta vidjet ćemo da krštenje ima četverostruki značaj.

1. Pranje, čišćenje

 

'Ustani, krsti se i operi grijehe svoje prizivljući Ime njegovo' (Djela 22:16).

 

'Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega?... To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista' (1Korinćanima 6:9-11).

Nalazimo istog simbola upotrijebljenog čak u Starom zavjet, skupa sa pojavom o promjenu boje.

 

'Umijte se, očistite se, uklonite zloću djela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti. Učite se dobro činiti... ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg; ako budu crveni kao crvac, postaće kao vuna' (Izaija 1:16-18).

2. Povezivanje sa smrti i uskrsnuća Krista.

Kao što bivamo potpuno pokriveni vodom u činu krštenja, mi simbolično umiremo, i kao što izranjamo iz vode, simbolično izranjamo u novom životu. Time se povezujemo s Isusovu smrću i uskrsnuća. Apostol Pavao piše o tome:

 

'Ili zar na znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bŸ uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuća' (Rimljanima 6:3-5).

 

Krštenjem mi prolazimo figurativno uskrsnuće u novom životu, promjena vidika koji je bitan dio naše pokornosti Bogu.

Isus reče: 'ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje' (Ivan 3:5).

Pavao je također pisao vjernicima u Kolosima o krštenju:

 

's njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupã i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe' (Kološanima 2:12-13).

 

3. Krštenjem smo sjedinjeni u Kristu.

Krštenjem smo sjedinjeni u Kristu i time povezani s Kristom i sa obećanjima kojih je kroz njim dao Bog:

'Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo - tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni' (1Korinćanima 12:12-13).

 

'Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi... A ova su obećanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: i potomcima kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu... Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri, u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju' (Galaćanima 3:7,16,26-29).

 

Pavao opet piše o promjeni koja nastaje kod krštenja:

 

'bijaste izvan Krista, udaljeni od građanstva izraelskoga, tuđi Savezima obećanja, bez nade bijaste i neznabošci na svijetu. Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, dođoste  blizu - po Krvi Kristovoj... Tako dakle niste više tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji' (Efežanima 2:12-13,19).

4. Smjena gospodara - poziv za odvajanje

    Pročitaj 2Korinćanima 6:14-18 i 1Ivan 2:15-17.

Bog nije zadovoljan sa svjetskom idolatrijom. Ljudi su naravno sluge grijehu. Kada smo kršteni mi mijenjamo svoju službu:

'više ne robujemo grijehu. Ta tko umre, opravdan je od grijeha... Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu! Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom tijelu da slušate njegove požude... ne znate li: ako se komu predate za robove, na poslušnost, robovi ste onoga koga slušate: bilo grijeha - na smrt, bilo poslušnosti - na pravednost. Bijaste robovi grijeha, ali ste, hvala Bogu, od srca poslušali ono pravilo nauka kojemu ste povjereni; da, oslobođeni grijeha, postadoste sluge pravednosti' (Rimljanima 6:6-7,11-12,16-18).

 

Krštenjem mi počinjemo novi život pokornosti Bogu koji nas povezuje s Božjim obećanim darom.

'Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak- život vječni. Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem' (Rim.6:22-23).

Mi sasvim odbacujemo ljudski put, put svijeta. Krštenjem mi skrećemo na Božjem putu, izvršavajući evanđelje - 'snag(u) Božj(u) na spasenje'.

NOIN PRIMJER

To je učinio Noa. Svijet njegova vremena je bio ispunjen nasiljem i zlom. Noa je izgradio korablja, i dok je ostali svijet bivao uništavan potom, Noa i njegova obitelj su ušli u korablju i bili su spašeni.

 

U 'vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bŸ spašena vodom. Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista' (1Petrova 3:20-21).

Sud zlima o Kristovom povratku će biti nenadan i konačan kakav je bio u Noino vrijeme. Kao što je bio Noa spašen korabljem, tako ćemo i mi, ako smo 'u Kristu' biti spašeni. Vidjeli smo da način bivanja u Kristu jest kroz znanja, vjerovanja, krštenjem i stalnom pokornošću.

KOLIKO JE VAŽNO KRŠTENJE?

Mnogo njih misle da s opskrbljenom promjenom svoga života na boljem nema nikakve potrebe podvrći se tom činu. U kakvoj su zabludi, kako nedjelotvorni su svi njihovi napori činiti dobro. Razmotri slučaj Naamana Sirca. (2Kraljevima 5:1-27) Elizej prorok, Božji čovjek, reče mu da se opere u rijeku Jordan da izliječi svoju gubu. Isprva on odbi, ali kad ga njegov sluga nagovori izvršiti određeni detalj koji mu je dao Bog, bio je odmah izliječen.

Ako izvršavamo Božju riječ najbolje što možemo, mi također možemo biti izliječeni i početi iznova. Ali možemo se čuditi o kasnijim greškama i grijesima, to jest onih počinjenih nakon krštenja. Kao što smo vidjeli ranije, krštenjem smo povezani sa smrću Isusa Krista i taj je događaj bio jednom-za-sve-žrtvovanje za grijeh, i one pogrešne stvari kojih učinimo u svom novom životu u Kristu su oproštene molitvom kroz našeg novo-pronađenog Spasitelja. Kada se pokajamo i tražimo Božjeg oprosta, svi se naši grijesi i omaške brišu sa zapisa i stoga možemo produžiti svakim danom sigurni da ako pokušavamo činiti dobro, Bog je obećao da nam milostivo oprosti.

Bog nam je ponudio tu divnu priliku u Svojoj Riječi. Osjećaš li već potrebu da započneš iznova svoj život? Sa svojim iskustvom pogrešaka kojih si načinio i željom da izbrišeš nekih od tamnih mrlja svoga prijašnja života, to je jedinstvena prilika novog započinjanja, ovoga puta ne života koji vodi u grob već putu k besmrtnosti i veličanstvenom kraljevstvu Božjem. Božji put jest jedinstveni put s kojim se možeš pomiriti sa Svojim Tvorcem.

To je važnost krštenja. To je bitan čin pokornosti, bitan dio Božjeg puta o spasenju.  

SAŽETAK

1. Krštenje treba jedino slijediti potpunog razumijevanja i vjerovanja evanđelja.

2. Krštenje zahtijeva potpunog potapanja u vodi.

3. U činu krštenja -

     a) naši grijesi su simbolično sprani

     b) povezani smo sa smrću i uskrsnuća Gospodina Isusa Krista

     c) sjedinjeni smo u Kristu, i tako povezani s Božjim obećanjima u Kristu.

     d) mijenjamo gospodare, služeći Bogu umjesto grijehu, i odvajamo se od svijeta.

4. Kao što se spasio Noa ulaskom u korablju, mi moramo unići u Krista krštenjem

     kako bi se spasili od dolazećeg suda.

5. Krštenje je bitno za spasenje.

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Postanak 6, 7 i 8;    Marko 16;    Djela 8;    Djela 22;    Rimljanima 6.

LEKCIJA 11 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora, i pošalji ih nam. Završi ovaj primjerak testa, i čuvaj za pregled.

1. Riječ 'krštenje' znači:

    a) škropljenje      b) lijevanje       c) potapanje       d) močenje

2. Tko je krstio etiopskog eunuha?

    a) Stjepan             b) Pavao           c) Filip               d) Barnaba

3. Koji biblijski stih govori o uputama učenicima o propovijedanju evanđelja?

    a) Marko 15:15-16                              b) Marko 16:15-16

    c) Marko 5:15-16                                d) Marko 6:15-16

4. Koje troje od slijedećih su bili kršteni?

    a) Pilat                 b) Pavao            c) tamničar u Filipe      d) Lidija

5. Kada može nastati istinsko krštenje?

    a) kod rođenja    b) kod smrti     c) nakon odlaska iz škole

    d) kod stjecanja punog razumijevanja i vjere u Božjem planu spasenja.

6. Što predstavlja čin krštenja?

    a) Božjega dara                               b) doslovnu smrt osobe   

    c) Noina korablja                           d) smrt i uskrsnuće Isusa

7. Koje poglavlje u Bibliji objašnjava značaj krštenja?

    a) Rimljanima 6       b) Ruta 4       c) Otkrivenje 6      d) Kološanima 4

8. Koji događaj je upotrijebio Petar da prikaže paralelu s činom krštenja?

    a) prelazak niz Crvenog mora kod Izlaska

    b) prelazak rijeke Jordana ka Obećanoj Zemlji

    c) opskrbu vode u pustinji

    d) Noino snabdjevanje korablja u vrijeme potopa

9. Koji čin pokornosti zahtijeva Bog od tebe kako bi mogao zaraditi mjesta u Njegovu

    budućem kraljevstvu?

     a) ljubavi      b) vjere   c) vjerovanja i krštenja    d) iskrenosti

10. Želiš li naučiti više o Božjoj poruci da bi imao razumijevanje za krštenje?

     a) da              b) ne                          c) nisam siguran       d) može

LEKCIJA 12

Božje kraljevstvo

   

Kada se Krist vrati - a jedna ranija lekcija je pokazala da će to biti uskoro - prvi će mu posao biti da uskrisi mrtve.

 

'Mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se' (Daniel 12:2).

 

'Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu' (1Solunjanima 4:15-16).

Slijedit će sud, i nagrada vječnoga života će biti dana pravednicima koji će zatim pomoći s upravljanjem kraljevstva Božjeg.

Biblija obećava da će Kristova vladavina vidjeti kraj zala koja sada kvare svijet.

UVJETI U KRALJEVSTVU

Neće više biti tlačenja (Psalam 72:4) niti rata,

'I sudiće među narodima, i karaće mnoge narode, te će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju' (Izaija 2:4).

Vladavina kralja će biti pravedna i čestita.

 

'Neće suditi po viđenju svojih očiju, niti će po čuvenju svojih ušiju karati. Nego će po pravdi suditi siromasima i po pravici karati krotke u zemlji' (Izaija 11:3-4).

Bolest će biti spriječena i kletve bolesti i oboljenja će biti odstranjene,

 

'Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvoriće se. Tada će hromac skakati kao jelen, i jezik nijemoga pjevaće' (Izaija 35:5-6). 

Mnoge zemlje danas trpe nestašice i na tisućama ljudi dnevno umiru od gladi. U tom danu neće biti oskudice. Izvori vode u pustinjama će omogućiti urode ondje gdje ih danas ne može biti.

 

'U pustinji (će) provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj. I suho će mjesto postati jezero, i zemlja sasušena izvori vodeni' (Izaija 35:6-7).

 

'Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelijaće se klasje njezino kao Livanska šuma' (Psalam 72:16).

Konačno, sama će smrt biti uništena.

 

'Potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt' (1Korinćanima 15:24-26).

 

'I otrt će im (Bog) svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu' (Otkrivenje 21:4).

Jasno je zašto se ovaj nauk o Božjem kraljevstvu naziva evanđelje - mi smo naučili da riječ znači 'blagovijest'.

 

SPASENJE

Nakon svoga uskrsnuća, Isus je odaslao svoje učenike s ovim uputama, 'Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se' (Marko 16:15-16).

Vidjet će se da krštenje mora slijediti vjerovanja u evanđelje. Stih nastavlja - 'a tko ne uzvjeruje, osudit će se'.

Na dan Pedesetnice apostol je Petar govorio o uskrsnuću Isusa i o nadi njegova Drugog Dolaska. Ljudi koji čuše govor bijahu dirnuti onim što su čuli, i pitali su što im je činiti. Bilo im je rečeno da se pokaju i pokrste. Pokajati se znači, preobratiti se - i početi iznova.

'I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se... Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama' (Djela 2:41-42).

Zamijeti istog redoslijeda - Razumijevanje i vjerovanje (to jest, vjera), proslijeđeno pokornošću i krštenjem. Zatim slijedi postojani trud od vjernika da živi svoj život na način koji ugađa Bogu.

Tada kršteni kršćanin, o kojem se govori da je 'suuskrs(o) s Kristom', može pouzdano čekati dolazak Gospodina.

'Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi' (Kološanima 3:1-4).

OPROST

Ako, u toku tog čekanja Krista, kršćanin zgriješi, on zna da je Isus suosjećajni zastupnik za njega, jer zna što je iskušenje. U Pismu Hebrejima, podsjećani smo da je naš Prvosvećenik bio iskušavan istim načinom kao što smo i mi, premda je bio kadar oduprijeti se i ne počiniti nikakav grijeh (Heb.4:15). Kršćanin može biti siguran da će mu molitve biti uslišene.  

 

'Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas' (Hebrejima 4:16).

BOŽJI DAR

Mi ne možemo uspjeti vlastitim trudom. Jedino s Božjom ljubavlju i milošću možemo steći spasenje kroz Krista. Tako je apostol Pavao napisao: 'Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar' (Efežanima 2:8).

'a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem' (Rim.6:23).

 

SLIJEDEĆI KORAK

Sada si završio dvanaest lekcija prve Etape ovog dopisnog tečaja. U ovim lekcijama si pročitao kratak prikaz o tome što Biblija naučava o Bogu i Njegovoj namjeri sa zemljom. Možda ćeš biti poput nekih od ljudi u Ateni, koji su slušali Pavla i 'Kad čuše "uskrnuće od mrtvih", jedni se stadoše rugati, a drugi rekoše: Još ćemo te o tom slušati' (Djela 17:32). Drugim riječima, rado bi slušali, ali nisu bili baš zainteresirani nastaviti svojim učenjem.

Možda ćeš biti poput ljudi u Bereju kojih je posjetio apostol, koji su 'danomice istraživali Pisma, da li je to tako' (Djela 17:11).

Bilo kojoj grupi ljude da pripadaš, Božji cilj će se i dalje ispuniti. Petar je napisao da će se u zadnjim danima ljudi rugati ideji o Kristovu povratku. Petar je rekao da su ismijavali Noinu propovijed, ali kad je došao određeni dan, počela je kiša. Na sličan način, bilo da ljudi budu zamijetili ili ne,

'doći (će) Dan Gospodnji' (2Petrova 3:9-10). 

POSEBNA PORUKA ZA TEBE

Apostol zaključuje pismo riječima, kao što već znaš, 'kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti' (2Petrova 3:11)?

To pitanje se mora ostaviti svakom pojedinom učeniku za odgovor. Mi vjerujemo da ćete

 

'uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru' (2Petrova 3:14).

PASUSI ZA ČITANJE IZ BIBLIJE

Izaija 65:17-25      Rimljanima 13   Efežanima 2     Efežanima 5

Izaija 66:1-2          Kološanima 3    2Petrova 3.                                            

LEKCIJA 12 TEST

Podvuči ispravnog odgovora na svakom pitanju i prenesi svoje odgovore na stranu Sažetak odgovora, i pošalji ih nam. Završi ovaj primjerak testa, i čuvaj za pregled.

1. Što će Isus prvo učiniti kad se bude vratio na zemlji?

    a) reći će svima da se vratio                     b) uskrisit će mrtve

    c) svima će dati sreću                                d) uništit će zle

2. Koji će od slijedećih uvjeta postojati u Božjem kraljevstvu?

    a) neće biti rata                                           b) neće biti bolesti

    c) neće biti gladi ni žeđi                            d) neće biti smrti

3. Za kojeg je blagdana apostol Petar govorio ljudima o drugom Isusovu dolasku u zapisu Djela 2? Za vrijeme:  a) pashe    b) pedesetnice    c)  purima    d) sjenice

4. Kako treba kršteni vjernik živjeti svoj život?   

    a) u samostanu                                                 b) izoliran

    c) na način ugodan Bogu                                 d) u važnom poslu

5. Kako može kršćanin tražiti oprosta?

    a) žrtvovanjima    b) plaćanjem desetine    c) ponudama    d) molitvom

6. Za koji se Božji dar govori u Rimljanima 6?

    a) za vječni život u Kristu   b) za stvaranje   c) za Bibliju   d) za sezone

7. Što su učinili ljudi u Ateni kad su čuli Pavlovu propovijed?

    a) kamenovali su ga                             b) rekoše 'Još ćemo te o tom slušati

    c) hvalili su ga                                      d) slavili su ga

8. Što su učinili ljudi u Bereju kad su čuli Pavlovu propovijed?

    a) slavili su                                           b) danomice istraživali Pisma

    c) propovijedali                                   d) prodali svu svoju svojinu

9. Koje od slijedećih ostvarenja ljudi ne mogu spriječiti?

     a) zagađenje                                        b) uređenje Božjeg kraljevstva

     c) mržnju                                             d) Isusova povratka

10. Koji nam je Isusov apostol rekao da pokušamo biti besprijekorni u svom životu

      pred Bogom?  a) Pavao    b) Filip    c) Ivan    d) Petar


ZAŠTO TOLIKO MNOGO SEKTE?

    

Zašto ima toliko mnogo sekte u kršćanstvu? Njihov broj rađa prezir kod nevjernika i stvara tugu predanima.

Kad su apostoli raširili Kristovo učenje, kršćanstvo je počelo s jednom jedinom 'sljedbom' za koju se govorilo 'da joj se posvuda proturječi' (Djela 28:22). Ako su nauci držani od njenih članova ostali isti kakvi su bili dani od prvih učitelja, postojala je bar mogućnost da je mogla i dalje nastaviti da bude jedna 'sekta'.

Ali pretpostavimo da su uvedeni novi nauci, stare riječi su upotrijebljene da odjenu nove ideje i jedna strana filozofija je udružena s izvornim učenjem? Nije li jasno da će biti natezanja između novih i starih vjerovanja? Otvorit će se put za sve vrste idejnih kombinacija i izmišljavanja novih teorija da se izglade proturječne stvari. Kao rezultat, različite grupe će se sve više i više razilaziti dok se ne razdvoje u zasebnim crkvama i vječnoj neslozi.

Općenito i jednostavno rečeno, to je otprilike ono što se dogodilo kršćanstvu. Promjene su dolazile čak i u apostolskim danima, jer nalazimo Pavla gdje se uporno protivi idejama koje bi učinile uskrsnuće mrtvih nepotrebnim (1Korinćanima 15:12,20). Na koncu svog života, Pavao se još uvijek borio s onima 'koji zastraniše od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo' (2Tim.2:18).

Postojala je silna mogućnost, bez daljnega, da je jedini nauk koji je mogao istisnuti vjerovanje u budućem uskrsnuću bio grčki nauk da je duša besmrtna i stoga joj ne treba nikakvo uskrsnuće iz groba. Pavla je to silno brinulo, jer učinci toga su bili kobni. 'Nekima (je) prevra(tilo) vjeru' a što se tiče budućnosti on je shvatio da će 'kao rak-rana ...grizati' (2Timoteju 2:17).

U nekim od njegovih ranijih pisama Pavao je rekao da će doći do otpadanja i da je 'otajstvo bezakonja već... na djelu' (2Solunjanima 2:3,7). On je rekao Efežanima: 'a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk' (Djela 20:30). U oba svoja pisama Timoteju pisao je o vremenu kada će 'neki otpasti od vjere' (1Tim.4:1) i kada 'neće podnositi zdrava nauka'... već će 'od istine... uho odvraćati, a bajkama se priklanjati'. Kako 'im godi ušima', on reče, oni 'će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje' (2Tim. 4:3-4).

Niti je Pavao bio osamljen u tome. Petar je rekao, 'i među vama (će) biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja' (2Petrova 2:1). Ivanova pisma, pisana u njegovoj dubokoj starosti na koncu prvoga vijeka, bila su naveliko posvećena borbi učenju koje je već prevladavalo. Mnogi su 'lažni proroci (ili učitelji) izišli u svijet', rekao je (1Ivanova 4:1). 'Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici' (2Ivanova 7). Nukao je vjernike da iskušavaju one koji im dolaze kao učitelji (ili, njegovim vlastitim izrazom, da 'provjeravaj(u) duhove'), a jedini uzor s kojim su se mogli iskušati bila je Riječ koju je Bog već dao pomoću Svoga Svetog Duha - to jest, Pismo.

Čak i u danima apostola, kada su se mogli pozivati samo na pisanja kojih sad nazivamo Stari zavjet, Židovi u Bereji su bili nazvani 'plemenitiji' jer su 'danomice istraživali Pisma' da vide jesu li stvari koje su im govorili Pavao i Sila takve (Djela 17:11). I kad su u ranija vremena Židovi tražili općiti s mrtvima praksama poput onih od današnjeg spiritizma, Izaija je pokazao k jedinom istinskom izvoru za istraživanje: 'ne treba li narod da pita Boga svojega?... Zakon i svjedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore' (Izaija 8:19-20). Jer 'nikada proroštvo ne bŸ ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili' (2Petrova 1:21). 

Otkako je nastala dioba jer su ljudi počeli govoriti lažne stvari "da bi odvukli učenike za sobom" (Djela 20:30), jedini put ka jedinstvu jest vraćanje "vjer(i) koja je jednom zauvijek predana svetima" (Juda 3).

Danas se čine velike napore u postizanju jedinstva, između različitih crkva i sekta sa potapanjem razlike, i dok takve napore mogu ishoditi u organizaciju zadovoljavujuća za čovjeka, ona ne može biti prihvatljiva Bogu. Jedino jedinstvo prihvatljivo Bogu je ono opisano od Pavla: "Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju (Efežanima 4:4-6).

Najveća potreba danas jest vraćanje ovoj jednoj vjeri, vjeri propovijedanoj od Krista i njegovih apostola. Cilj ne treba biti širenje puta već nalaženje uske staze. "Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze" (Matej 7:13,14).  

 

KAKVU NADU IMAŠ?

Možda ćeš imati poteškoće u izražavanju bilo kakve određene nade koju možeš imati oko budućnosti. Možda ne razmišljaš dovoljno često o njoj ili razgovaraš o tome sa prijateljima. Ipak određene obavijesti o budućnosti se mogu dobiti u biblijskim stranicama.

Možeš pomisliti da nije važno da li znaš o biblijskoj nadi ili ne, tako dugo dok pokušavaš slijediti općenito prihvaćenih pravila dobrog života. Ako je tako, činiš kobnu pogrešku. Nada izložena pred nama u Bibliji o budućem dobru snadbjevenog od Boga je obznanjeno čovjeku da prihvati s revnošću i iskrenosću. Bogu se ne može udovoljiti bezbrižnom ravnodušnošću o onome što je On obećao, niti će On udijeliti Svoj dar budućeg života ondje gdje ljudi nisu zainteresirani u Njegovu cilju.

Pomno razmotri slijedećih činjenica:-

1. Spasenje ovisi o našem prihvaćanju i trajnom držanju nade propovijedana od apostola:

"u nadi smo spašeni" (Rimljanima 8:24).

Kristova "smo kuća mi AKO sačuvamo smjelost i ponos nade" (Hebrejima 3:6).

"Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja"

 (Kološanima 1:23).

Evanđelje je "snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje" (Rim.1:16).

2. Ima samo jednu nadu izloženu u apostolskom učenju a ne nekoliko različitih ili oprečnih nada:

"pozvani (ste) na jednu nadu svog poziva' (Efežanima 4:4).

"nad(u) evanđelja" (Kološanima 1:23).

"iščekujući blaženu nadu" (Titu 2:13).

za koju "ste već čuli u Riječi istine - evanđelju" (Kološanima 1:5).

"navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je

 proklet" (Galaćanima 1:9).

 

3. Ta jedna nada je nada Izraela, ili nada utvrđena u židovskom narodu, godinama prije nego se pojavio Krist, s obećanjima danim  ocima toga naroda:

"zbog nade Izraelove nosim (Pavao) ove verige" (Djela 28:20).

Isus Krist je došao "da ispuni obećanja dana ocima" (Rimljanima 15:8).

"njihov(a (Izraelaca) su)... obećanja" (Rimljanima 9:4).

"spasenje dolazi od Židova" (Ivan 4:22).

 

4. Ova nada predstavlja očekivanje određenih dobrih budućih stvari, nadu u moć Božjeg obećanja, Kojega poštujemo s vjerovanjem u Riječi Njegovoj:

"vjera je... uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo" (Hebrejima 11:1).

"savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista"

 (1Petrova 1:13).

"jer nemamo ovdje trajna grada, nego onaj budući tražimo" (Heb.13:14).

"vjerom ojača(ni da damo) slavu Bogu, posve uvjeren(i) da on može učiniti što je

  obećao" (Rimljanima 4:20,21).

5. Uključuje nadu vječnoga života i baštinjenje kraljevstva Božjeg:

"u nadi života vječnoga što ga, prije vremenã vjekovječnih, obeća Bog,

 On koji ne laže" (Titu 1:2).

"A ovo je obećanje koje nam on obeća: život vječni" (1Ivanova 2:25).

"baštinici Kraljevstva što ga je obećao onima koji ga ljube" (Jakov 2:5).

"Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i

  Spasitelja Isusa Krista" (2Petrova 1:11).

"Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo" (Matej 25:34).

6. Bez vjerovanja toga - srdačnog i  radosnog vjerovanja - ne možemo biti spašeni:

"bez vjere (koja je uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo - vidi stih 1)

  nemoguće je omiljeti Bogu" (Hebrejima 11:6).

"Tko uzvjeruje... spasit će se" (Marko 16:16).

"I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se" (1Ivanova 3:3).

Mi moramo "sačuva(ti) smjelost i ponos nade" (Hebrejima 3:6).

"Ta u nadi smo spašeni" (Rimljanima 8:24).

Da rezimiramo, mi možemo reći da je istinska nada "nada evanđelja". Evanđelje koje je Krist propovijedao se ticalo kraljevstva kojeg će urediti na zemlji nakon svog obećanog povratka s neba. Oni koji se nadaju nagradi na nebo nakon smrti su potpuno zastranjeni od biblijskog nauka. Isus traži da vjerujemo i prihvatimo srcem istinsku nadu koju je propovijedao. To, ponavljano nam se govori u Novom zavjetu, je bilo evanđelje (ili blagovijest) Božjeg kraljevstva. Obećanje Novoga zavjeta jest da oni koji su kršteni u tom evanđelju će biti uskrišeni od mrtvih o Gospodinovu povratku, zatim suđeni, i ako zaslužni, primit će dar vječnoga života i baštiniti kraljevstvo koje će se urediti na ovoj zemlji. To će biti veliko ostvarenje Istinske Nade Evanđelja.

TKO SU KRISTADELFIJANCI?

Naziv 'kristadelfijanin' znači 'brat Krista', izveden je iz dvije grčke riječi 'Hristos' - Krist - i 'adelfis' - brat. U američkom građanskom ratu, 1861, bilo je potrebno za one koji su se savjesno opirali nošenju oružja da se registriraju, i odlikuju se od ostalih koji su se nazivali 'braćama', naziv kristadelfijanci bijaše upotrijebljen da im se dã zasebna osobnost.

Kristadelfijanci nemaju središnu vlast niti plaćenu službu. Oni su mala zajednica, organizirani u malim grupama kojih nazivaju 'eklezije', umjesto 'crkve', riječ koja je zloupotrijebljena, ('eklezija' jest izvorna grčka riječ). Premda je svaka eklezija nezavisna, sve one naučavaju istog učenja i drži ista opća načela, za razliku od većeg dijela kršćanstva koji prihvaća mnoga odstupanja od kršćanske teme.

Kristova je poruka izvorno bila jasna i jednostavna, ali tijekom ranih stoljeća nakon Krista, ta se poruka izopačila. Ta izopačenost je odvela do kršćanske zabune koju danas imamo u svijetu. Dakako, neke od svjetskih zategnutosti danas su uzrok neslaganja između kršćanskih grupa.

Krist je donio poruku mira - ljudsko nerazumijevanje te poruke jest uzrok razdora. Kristadelfijanci teže da prekinu to nerazumijevanje i pokušavaju biti poput prvih Kristovih sljedbenika. Ti su ljudi živjeli po molitvi kojoj ih je naučio Krist: "Oče (naš koji jesi na nebesima*)!... DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE (budi volja tvoja NA ZEMLJU kao što je sada na nebu*)!" (*izv. grč. tekst). Tako kristadelfijanci, kao i rani Kristovi sljedbenici, čvrsto očekuju njegova povratka na zemlju da donese mir, uvede red i nagradi svoje sljedbenike mjestom u Božjem kraljevstvu na zemlji. To je obećao Krist.

Krist je također prilično pojasnio da za dobijanje takve nagrade traži se određeni način života i vjerovanja - da se mir u Kristu ne može steći slijeđenjem naših vlastitih ideja. Kristadelfijanci su pokušali otkriti koji je ispravan način života i vjerovanja; pri tome oni su našli jedan veliki ponor između onog što kaže Biblija i onog što kršćanstvo uveliko praktikuje. Odatle i njihova želja za zasebnog naziva i osobnosti.

Evo nekih od tih razlika - i one su fundamentalne.

 

BIBLIJA

Katkada je rečeno da je određena knjiga naročita 'biblija' čovjeku. Na žalost Biblija danas nije uvijek biblija kršćaninu. Kristadelfijancima, međutim, Biblija jest priručnik života. Ona je riječ Božja. Ljudi koji su napisali šezdeset i šest knjiga Biblije bijahu pri tome nadahnuti od Boga. Stoga, Biblija kristadelfinjancu, jest potpuno za vjerovanje, jer je Božja riječ, ne čovjekova.

 

 

BOG

Za razliku od nekih kršćana danas, kristadelfijanci vjeruju u vrhovnom biću - Bogu iz Biblije. Kristadelfijanci ne mogu poreći da ima Boga iz mnogih razloga. Oni svakim danom vide živi svijet; njihov razum je smješten u veoma složenom ljudskom tijelu; oni dakle vide dokaz kreiranja u prirodi, a za kreiranje je potreban kreator.

Oni proučavaju Bibliju, njena ispunjena proroštva, njen vječni sklad, njen veliki životni kodeks i, iznad svega, njena poruka o nadi, i ne mogu vjerovati da nije imala nekog Božanstvenog Tvorca. Došavši do ove točke vjerovanja, kristadelfijanci obznanjuju svoj dug Bogu, i priznavaju Ga izvorom svoga života. Oni, također, priznavaju vlastitu smrtnost.

ČOVJEK

Smrt je tema u koju većina kršćana pogrešno razumeju Bibliju. Za mnoge, smrt nije smrt, već vrijeme da duša bude nagrađena na nebo ili kažnjena u paklu. Takve teorije se ne mogu naći u Bibliju i su, stoga, odbačene od kristadelfijanaca. Njima je dovoljna riječ Božja. Salomon je rekao: "mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio" (Propovjednik 9:5). Smrt jest potpuni zaborav. Kakva onda nada čovjeku dalje od svog kratkog života?

KRIST

Apostol Pavao, blizak sljedbenik Krista, je napisao, "plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem" (Rim.6:23). Kristu, Božjem sinu, Marijinu sinu. U tome se kristadelfijanci slaže sa svim kršćanima da je Isus stožer njihove vjere. Biblija ne pominje Trojstva, Sin Bog, ili Sveti Duh Bog. Jednostavno izjavljuje da je Bog vrhovno biće, da je Krist Njegov sin, začet s djelovanjem Svetoga Duha nad djevicom Marijom. Biblijski nauk je čvrsto vjerovanje kristadelfijanaca. I te kako logičan jest taj nauk. To je taj Krist koji je, ostavljajući svoje učenike, obećao da će se vratiti na zemlju da donese mir i da nagradi svoje sljedbenike, kao što je jednom prilikom njegov prijatelj Petar rekao, "Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti".

 

TI

Kako onda mogu ljudi imati udjela u nadu koju je ponudio Krist? On je ovlastio svoje sljedbenike da propovijedaju evanđelje kraljevstva Božjeg svim ljudima. Rekao je: "Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se". Istinsko kršćansko krštenje, prema Bibliji, jest potpuno potapanje u vodu, simbolični čin koji označava oboje sperivanja grijeha i preobraćenje da se služi Bogu. Taj čin krštenja jest nepromjenljiva praksa kristadelfijanaca. To je put spasenja u Kristu.

To su dakle tek pet povećih tema za kojih vjerujemo da kršćanstvo odstupa od Kristovog i apostolskog učenja, osnovanog u Bibliji. Predlažemo da kao što bi bilo bahato za kristadelfijance da tvrde da samo oni imaju nadu u Krista, također nam izgleda drsko od strane mnogih kršćanskih grupa da traže tu nagradu kad su osnove njihovih vjerovanja i prakse toliko otuđeni od Biblije.

Stoga bilo kojim imenom izaberete nazvati se, ako vam se sviđa istinska biblijska poruka, ako želite imati udjela u Božjoj namjeri sa zemljom, onda se nadamo da ćete proučavati Bibliju za sebe, krstiti se, i pripremiti se za Kristova povratka svojim sljedbenicima. Kristadelfijanci vam smjerno nude svoju pomoć da postignite taj cilj.

Ove Bilješke za učenje su jedan način u pomaganju za stjecanje potpunijeg razumijevanja Biblije. Bit će nam zadovoljstvo pomoći dalje, ako želite.


"Osnove Biblije"

 

To je lako za praćenje, razumljivo priručno uputstvo o prvonačelnim biblijskim naucima. Svaki dio je potkrijepljen s opširnim biblijskim preporukama - zaista, na stotinu preporuka su učinjene koje, uz to što potvrđuju zaključke, snabdjevaju materijal  za daljnjeg i dubljeg učenja.

 

Kao što i naslov kazuje, 'Osnove Biblije' teži vraćanju biblijskim osnovama, i gdje ljudi imaju različite, i oprečne poglede, oni su uglavnom raspravljani u seriju 'Osvrta' na kraju poglavlja - teme kao duhovi, reinkarnacija, vještičarstvo, držanje subote, čudesni dari Svetoga Duha, skupa s mnogim teškim pasusima, su odgovoreni izravnim izlaganjem iz Riječi. Brojna, opća pitanja su odgovorena u tekstu.

 

Oni koji žele više da razumeju Bibliju, "Osnove Biblije" je napravljena da se dalje slijedi s osnovama postavljenih u ovoj seriji od po 4 Biljeleški o učenju Biblije. "Osnove Biblije" se može dobiti u večinu javnih knjižnica;* ako je nema u vašoj, sa zadovoljstvom ćemo je opskrbiti besplatnim primjerkom. Oni koji zadovoljavajuće završe 4 Studije mogu dobiti primjerak od svog tutora.

 

 

*"Osnove Biblije" Duncana Heastera, je izdata od

49 The Woodfields, Sanderstead, Surrey CR2 0HJ England

 


 

   LEKCIJA DESET             

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

    LEKCIJA JEDANAEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

   LEKCIJA DVANAEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

 a

 b

 c

 d

 e

 


 

STRANA SAŽETAK ODGOVORA

Važno je da ČITKO napišeš svoje ime, punu adresu i zemlju na ovu Stranu Odgovora, inače nećemo biti u stanju da odgovorimo.

Svaka od triju datih Lekcija ima Test stranu sa po 10 pitanja, od kojih ima maksimum od pet mogućih odgovora - a, b, c, d ili e; u nekim slučajevima potrebno je više nego jednog odgovora. Precrtaj slovo ili slova označujući svoj odgovor. NA PRIMJER: Lekcija 1 Pitanje 7; ako, nakon čitanja ove lekcije, smatraš da Biblija sadrži 23 zasebnih knjiga, povučit ćeš crtu kroz d.

 

Odgovori na sva pitanja na Test Stranu povlačeći crtu kroz dotičnog slova, zatim ih prenesi na ovu Stranu Sažetak Odgovora i pošalji mi SAMO Sažetak Odgovora; to znači da ZADRŽAVAŠ Test Stranu za pregled.


 

 

Ime......................................................................

Adresa.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

LEKCIJA JEDAN

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e

 

              LEKCIJA DVA

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e

 

              LEKCIJA TRI

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEKCIJA ČETIRI

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

                       LEKCIJA PET

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e

                       LEKCIJA ŠEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TRANA SAŽETAK ODGOVORA

 

Ime........................................................................

Adresa.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

LEKCIJA SEDAM

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

                    

 

                      LEKCIJA OSAM

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

 

                     LEKCIJA DEVET

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STRANA SAŽETAK ODGOVORA

 

Ime........................................................................

Adresa.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

LEKCIJA DESET

 

 

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

 

 

                 LEKCIJA JEDANAEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

a

b

c

d

e

 

 

 

 LEKCIJA DVANAEST

1

a

b

c

d

e

2

a

b

c

d

e

3

a

b

c

d

e

4

a

b

c

d

e

5

a

b

c

d

e

6

a

b

c

d

e

7

a

b

c

d

e

8

a

b

c

d

e

9

a

b

c

d

e

10

  a

  b

  c

  d

  e