Biblijski Prirucnik ili TABLICA DNEVNOG CITANJA SVETOG PISMA

Januar
1
Postanak
1, 2
Psalmi
1, 2
Mateju
1, 2
2
 ...
3, 4
 ...
3–5
 ...
3, 4
3
 ...
5, 6
 ...
6–8
 ...
5
4
 ...
7, 8
 ...
9, 10
 ...
6
5
 ...
9, 10
 ...
11–13
 ...
7
6
 ...
11, 12
 ...
14–16
 ...
8
7
 ...
13, 14
 ...
17
 ...
9
8
 ...
15, 16
 ...
18
 ...
10
9
 ...
17, 18
 ...
19–21
 ...
11
10
 ...
19
 ...
22
 ...
12
11
 ...
20, 21
 ...
23–25
 ...
13
12
 ...
22, 23
 ...
26–28
 ...
14
13
 ...
24
 ...
29, 30
 ...
15
14
 ...
25, 26
 ...
31
 ...
16
15
 ...
27
 ...
32
 ...
17
16
 ...
28, 29
 ...
33
 ...
18
17
 ...
30
 ...
34
 ...
19
18
 ...
31
 ...
35
 ...
20
19
 ...
32, 33
 ...
36
 ...
21
20
 ...
34, 35
 ...
37
 ...
22
21
 ...
36
 ...
38
 ...
23
22
 ...
37
 ...
39, 40
 ...
24
23
 ...
38
 ...
41–43
 ...
25
24
 ...
39, 40
 ...
44
 ...
26
25
 ...
41
 ...
45
 ...
27
26
 ...
42, 43
 ...
46–48
 ...
28
27
 ...
44, 45
 ...
49
Rimljanima
1, 2
28
 ...
46, 47
 ...
50
 ...
3, 4
29
 ...
48–50
 ...
51, 52
 ...
5, 6
30
Izlazak
1, 2
 ...
53–55
 ...
7, 8
31
 ...
3, 4
 ...
56, 57
 ...
9

Februar
1
Izlazak
5, 6
Psalmi
58, 59
Rimljanima
10, 11
2
 ...
7, 8
 ...
60, 61
 ...
12
3
 ...
9
 ...
62, 63
 ...
13, 14
4
 ...
10
 ...
64, 65
 ...
15, 16
5
 ...
11, 12
 ...
66, 67
Marko
1
6
 ...
13, 14
 ...
68
 ...
2
7
 ...
15
 ...
69
 ...
3
8
 ...
16
 ...
70, 71
 ...
4
9
 ...
17, 18
 ...
72
 ...
5
10
 ...
19, 20
 ...
73
 ...
6
11
 ...
21
 ...
74
 ...
7
12
 ...
22
 ...
75, 76
 ...
8
13
 ...
23
 ...
77
 ...
9
14
 ...
24, 25
 ...
78
 ...
10
15
 ...
26
 ...
79, 80
 ...
11
16
 ...
27
 ...
81, 82
 ...
12
17
 ...
28
 ...
83, 84
 ...
13
18
 ...
29
 ...
85, 86
 ...
14
19
 ...
30
 ...
87, 88
 ...
15, 16
20
 ...
31, 32
 ...
89
1 Korinćanima
1, 2
21
 ...
33, 34
 ...
90, 91
 ...
3
22
 ...
35
 ...
92, 93
 ...
4, 5
23
 ...
36
 ...
94, 95
 ...
6
24
 ...
37
 ...
96–99
 ...
7
25
 ...
38
 ...
100, 101
 ...
8, 9
26
 ...
39, 40
 ...
102
 ...
10
27
Levitski
1, 2
 ...
103
 ...
11
28
 ...
3, 4
 ...
104
 ...
12, 13

Mart
1
Levitski
5, 6
Psalmi
105
1 Korinćanima
14
2
 ...
7
 ...
106
 ...
15
3
 ...
8
 ...
107
 ...
16
4
 ...
9, 10
 ...
108, 109
2 Korinćanima
1, 2
5
 ...
11
 ...
110–112
 ...
3, 4
6
 ...
12, 13
 ...
113, 114
 ...
5–7
7
 ...
14
 ...
115, 116
 ...
8, 9
8
 ...
15
 ...
117, 118
 ...
10, 11
9
 ...
16
 ...
119 (1–40)
 ...
12, 13
10
 ...
17, 18
 ...
(41–80)
Luka
1
11
 ...
19
 ...
(81–128)
 ...
2
12
 ...
20
 ...
(129–176)
 ...
3
13
 ...
21
 ...
120–124
 ...
4
14
 ...
22
 ...
125–127
 ...
5
15
 ...
23
 ...
128–130
 ...
6
16
 ...
24
 ...
131–134
 ...
7
17
 ...
25
 ...
135, 136
 ...
8
18
 ...
26
 ...
137–139
 ...
9
19
 ...
27
 ...
140–142
 ...
10
20
Brojevi
1
 ...
143, 144
 ...
11
21
 ...
2
 ...
145–147
 ...
12
22
 ...
3
 ...
148–150
 ...
13, 14
23
 ...
4
Izreke
1
 ...
15
24
 ...
5
 ...
2
 ...
16
25
 ...
6
 ...
3
 ...
17
26
 ...
7
 ...
4
 ...
18
27
 ...
8, 9
 ...
5
 ...
19
28
 ...
10
 ...
6
 ...
20
29
 ...
11
 ...
7
 ...
21
30
 ...
12, 13
 ...
8, 9
 ...
22
31
 ...
14
 ...
10
 ...
23

April
1
Brojevi
15
Izreke
11
Luka
24
2
 ...
16
 ...
12
Galaćanima
1, 2
3
 ...
17, 18
 ...
13
 ...
3, 4
4
 ...
19
 ...
14
 ...
5, 6
5
 ...
20, 21
 ...
15
Efežanima
1, 2
6
 ...
22, 23
 ...
16
 ...
3, 4
7
 ...
24, 25
 ...
17
 ...
5, 6
8
 ...
26
 ...
18
Filipljanima
1, 2
9
 ...
27
 ...
19
 ...
3, 4
10
 ...
28
 ...
20
Ivan
1
11
 ...
29, 30
 ...
21
 ...
2, 3
12
 ...
31
 ...
22
 ...
4
13
 ...
32
 ...
23
 ...
5
14
 ...
33
 ...
24
 ...
6
15
 ...
34
 ...
25
 ...
7
16
 ...
35
 ...
26
 ...
8
17
 ...
36
 ...
27
 ...
9, 10
18
Ponovljeni Zakon
1
 ...
28
 ...
11
19
 ...
2
 ...
29
 ...
12
20
 ...
3
 ...
30
 ...
13, 14
21
 ...
4
 ...
31
 ...
15, 16
22
 ...
5
Propovjednik
1
 ...
17, 18
23
 ...
6, 7
 ...
2
 ...
19
24
 ...
8, 9
 ...
3
 ...
20, 21
25
 ...
10, 11
 ...
4
Djela
1
26
 ...
12
 ...
5
 ...
2
27
 ...
13, 14
 ...
6
 ...
3, 4
28
 ...
15
 ...
7
 ...
5, 6
29
 ...
16
 ...
8
 ...
7
30
 ...
17
 ...
9
 ...
8

Maj
1
Ponovljeni Zakon
18
Propovjednik
10
Djela
9
2
 ...
19
 ...
11
 ...
10
3
 ...
20
 ...
12
 ...
11, 12
4
 ...
21
Pjesma
1
 ...
13
5
 ...
22
 ...
2
 ...
14, 15
6
 ...
23
 ...
3
 ...
16, 17
7
 ...
24
 ...
4
 ...
18, 19
8
 ...
25
 ...
5
 ...
20
9
 ...
26
 ...
6
 ...
21, 22
10
 ...
27
 ...
7
 ...
23, 24
11
 ...
28
 ...
8
 ...
25, 26
12
 ...
29
Izaija
1
 ...
27
13
 ...
30
 ...
2
 ...
28
14
 ...
31
 ...
3, 4
Kološanima
1
15
 ...
32
 ...
5
 ...
2
16
 ...
33, 34
 ...
6
 ...
3, 4
17
Jošua
1
 ...
7
1 Solunjanima
1, 2
18
 ...
2
 ...
8
 ...
3, 4
19
 ...
3, 4
 ...
9
 ...
5
20
 ...
5, 6
 ...
10
2 Solunjanima
1, 2
21
 ...
7
 ...
11
 ...
3
22
 ...
8
 ...
12
1 Timoteju
1–3
23
 ...
9
 ...
13
 ...
4, 5
24
 ...
10
 ...
14
 ...
6
25
 ...
11
 ...
15
2 Timoteju
1
26
 ...
12
 ...
16
 ...
2
27
 ...
13
 ...
17, 18
 ...
3, 4
28
 ...
14
 ...
19
Titu
1–3
29
 ...
15
 ...
20, 21
Filemonu
30
 ...
16
 ...
22
Hebrejima
1, 2
31
 ...
17
 ...
23
 ...
3–5

Juni
1
Jošua
18
Izaija
24
Hebrejima
6, 7
2
 ...
19
 ...
25
 ...
8, 9
3
 ...
20, 21
 ...
26, 27
 ...
10
4
 ...
22
 ...
28
 ...
11
5
 ...
23, 24
 ...
29
 ...
12
6
Suci
1
 ...
30
 ...
13
7
 ...
2, 3
 ...
31
Jakovljeva
1
8
 ...
4, 5
 ...
32
 ...
2
9
 ...
6
 ...
33
 ...
3, 4
10
 ...
7, 8
 ...
34
 ...
5
11
 ...
9
 ...
35
1 Petrova
1
12
 ...
10, 11
 ...
36
 ...
2
13
 ...
12, 13
 ...
37
 ...
3–5
14
 ...
14, 15
 ...
38
2 Petrova
1, 2
15
 ...
16
 ...
39
 ...
3
16
 ...
17, 18
 ...
40
1 Ivanova
1, 2
17
 ...
19
 ...
41
 ...
3, 4
18
 ...
20
 ...
42
 ...
5
19
 ...
21
 ...
43
2 & 3 Ivanova
20
Ruta
1, 2
 ...
44
Judina
21
 ...
3, 4
 ...
45
Otkrivenje
1, 2
22
1 Samuelova
1
 ...
46, 47
 ...
3, 4
23
 ...
2
 ...
48
 ...
5, 6
24
 ...
3
 ...
49
 ...
7–9
25
 ...
4
 ...
50
 ...
10, 11
26
 ...
5, 6
 ...
51
 ...
12, 13
27
 ...
7, 8
 ...
52
 ...
14
28
 ...
9
 ...
53
 ...
15, 16
29
 ...
10
 ...
54
 ...
17, 18
30
 ...
11, 12
 ...
55
 ...
19, 20

Juli
1
1 Samuelova
13
Izaija
56, 57
Otkrivenje
21, 22
2
 ...
14
 ...
58
Mateju
1, 2
3
 ...
15
 ...
59
 ...
3, 4
4
 ...
16
 ...
60
 ...
5
5
 ...
17
 ...
61
 ...
6
6
 ...
18
 ...
62
 ...
7
7
 ...
19
 ...
63
 ...
8
8
 ...
20
 ...
64
 ...
9
9
 ...
21, 22
 ...
65
 ...
10
10
 ...
23
 ...
66
 ...
11
11
 ...
24
Jeremija
1
 ...
12
12
 ...
25
 ...
2
 ...
13
13
 ...
26, 27
 ...
3
 ...
14
14
 ...
28
 ...
4
 ...
15
15
 ...
29, 30
 ...
5
 ...
16
16
 ...
31
 ...
6
 ...
17
17
2 Samuelova
1
 ...
7
 ...
18
18
 ...
2
 ...
8
 ...
19
19
 ...
3
 ...
9
 ...
20
20
 ...
4, 5
 ...
10
 ...
21
21
 ...
6
 ...
11
 ...
22
22
 ...
7
 ...
12
 ...
23
23
 ...
8, 9
 ...
13
 ...
24
24
 ...
10
 ...
14
 ...
25
25
 ...
11
 ...
15
 ...
26
26
 ...
12
 ...
16
 ...
27
27
 ...
13
 ...
17
 ...
28
28
 ...
14
 ...
18
Rimljanima
1, 2
29
 ...
15
 ...
19
 ...
3, 4
30
 ...
16
 ...
20
 ...
5, 6
31
 ...
17
 ...
21
 ...
7, 8

August
1
2 Samuelova
18
Jeremija
22
Rimljanima
9
2
 ...
19
 ...
23
 ...
10, 11
3
 ...
20, 21
 ...
24
 ...
12
4
 ...
22
 ...
25
 ...
13, 14
5
 ...
23
 ...
26
 ...
15, 16
6
 ...
24
 ...
27
Marko
1
7
1 Kraljevima
1
 ...
28
 ...
2
8
 ...
2
 ...
29
 ...
3
9
 ...
3
 ...
30
 ...
4
10
 ...
4, 5
 ...
31
 ...
5
11
 ...
6
 ...
32
 ...
6
12
 ...
7
 ...
33
 ...
7
13
 ...
8
 ...
34
 ...
8
14
 ...
9
 ...
35
 ...
9
15
 ...
10
 ...
36
 ...
10
16
 ...
11
 ...
37
 ...
11
17
 ...
12
 ...
38
 ...
12
18
 ...
13
 ...
39
 ...
13
19
 ...
14
 ...
40
 ...
14
20
 ...
15
 ...
41
 ...
15
21
 ...
16
 ...
42
 ...
16
22
 ...
17
 ...
43
1 Korinćanima
1, 2
23
 ...
18
 ...
44
 ...
3
24
 ...
19
 ...
45, 46
 ...
4, 5
25
 ...
20
 ...
47
 ...
6
26
 ...
21
 ...
48
 ...
7
27
 ...
22
 ...
49
 ...
8, 9
28
2 Kraljevima
1, 2
 ...
50
 ...
10
29
 ...
3
 ...
51
 ...
11
30
 ...
4
 ...
52
 ...
12, 13
31
 ...
5
Tužaljke
1
 ...
14

Septembar
1
2 Kraljevima
6
Tužaljke
2
1 Korinćanima
15
2
 ...
7
 ...
3
 ...
16
3
 ...
8
 ...
4
2 Korinćanima
1, 2
4
 ...
9
 ...
5
 ...
3, 4
5
 ...
10
Ezekiel
1
 ...
5–7
6
 ...
11, 12
 ...
2
 ...
8, 9
7
 ...
13
 ...
3
 ...
10, 11
8
 ...
14
 ...
4
 ...
12, 13
9
 ...
15
 ...
5
Luka
1
10
 ...
16
 ...
6
 ...
2
11
 ...
17
 ...
7
 ...
3
12
 ...
18
 ...
8
 ...
4
13
 ...
19
 ...
9
 ...
5
14
 ...
20
 ...
10
 ...
6
15
 ...
21
 ...
11
 ...
7
16
 ...
22, 23
 ...
12
 ...
8
17
 ...
24, 25
 ...
13
 ...
9
18
1 Ljetopisa
1
 ...
14
 ...
10
19
 ...
2
 ...
15
 ...
11
20
 ...
3
 ...
16
 ...
12
21
 ...
4
 ...
17
 ...
13, 14
22
 ...
5
 ...
18
 ...
15
23
 ...
6
 ...
19
 ...
16
24
 ...
7
 ...
20
 ...
17
25
 ...
8
 ...
21
 ...
18
26
 ...
9
 ...
22
 ...
19
27
 ...
10
 ...
23
 ...
20
28
 ...
11
 ...
24
 ...
21
29
 ...
12
 ...
25
 ...
22
30
 ...
13, 14
 ...
26
 ...
23

Oktobar
1
1 Ljetopisa
15
Ezekiel
27
Luka
24
2
 ...
16
 ...
28
Galaćanima
1, 2
3
 ...
17
 ...
29
 ...
3, 4
4
 ...
18, 19
 ...
30
 ...
5, 6
5
 ...
20, 21
 ...
31
Efežanima
1, 2
6
 ...
22
 ...
32
 ...
3, 4
7
 ...
23
 ...
33
 ...
5, 6
8
 ...
24, 25
 ...
34
Filipljanima
1, 2
9
 ...
26
 ...
35
 ...
3, 4
10
 ...
27
 ...
36
Ivan
1
11
 ...
28
 ...
37
 ...
2, 3
12
 ...
29
 ...
38
 ...
4
13
2 Ljetopisa
1, 2
 ...
39
 ...
5
14
 ...
3, 4
 ...
40
 ...
6
15
 ...
5, 6
 ...
41
 ...
7
16
 ...
7
 ...
42
 ...
8
17
 ...
8
 ...
43
 ...
9, 10
18
 ...
9
 ...
44
 ...
11
19
 ...
10, 11
 ...
45
 ...
12
20
 ...
12, 13
 ...
46
 ...
13, 14
21
 ...
14, 15
 ...
47
 ...
15, 16
22
 ...
16, 17
 ...
48
 ...
17, 18
23
 ...
18, 19
Daniel
1
 ...
19
24
 ...
20
 ...
2
 ...
20, 21
25
 ...
21, 22
 ...
3
Djela
1
26
 ...
23
 ...
4
 ...
2
27
 ...
24
 ...
5
 ...
3, 4
28
 ...
25
 ...
6
 ...
5, 6
29
 ...
26, 27
 ...
7
 ...
7
30
 ...
28
 ...
8
 ...
8
31
 ...
29
 ...
9
 ...
9

Novembar
1
2 Ljetopisa
30
Daniel
10
Djela
10
2
 ...
31
 ...
11
 ...
11, 12
3
 ...
32
 ...
12
 ...
13
4
 ...
33
Hošea
1
 ...
14, 15
5
 ...
34
 ...
2
 ...
16, 17
6
 ...
35
 ...
3
 ...
18, 19
7
 ...
36
 ...
4
 ...
20
8
Ezra
1, 2
 ...
5
 ...
21, 22
9
 ...
3, 4
 ...
6
 ...
23, 24
10
 ...
5, 6
 ...
7
 ...
25, 26
11
 ...
7
 ...
8
 ...
27
12
 ...
8
 ...
9
 ...
28
13
 ...
9
 ...
10
Kološanima
1
14
 ...
10
 ...
11
 ...
2
15
Nehemija
1, 2
 ...
12
 ...
3, 4
16
 ...
3
 ...
13
1 Solunjanima
1, 2
17
 ...
4
 ...
14
 ...
3, 4
18
 ...
5, 6
Joel
1
 ...
5
19
 ...
7
 ...
2
2 Solunjanima
1, 2
20
 ...
8
 ...
3
 ...
3
21
 ...
9
Amos
1
1 Timoteju
1–3
22
 ...
10
 ...
2
 ...
4, 5
23
 ...
11
 ...
3
 ...
6
24
 ...
12
 ...
4
2 Timoteju
1
25
 ...
13
 ...
5
 ...
2
26
Estera
1
 ...
6
 ...
3, 4
27
 ...
2
 ...
7
Titu
1–3
28
 ...
3, 4
 ...
8
Filemonu
29
 ...
5, 6
 ...
9
Hebrejima
1, 2
30
 ...
7, 8
Obadija
 ...
3–5

Decembar
1
Estera
9, 10
Jona
1
Hebrejima
6, 7
2
Job
1, 2
 ...
2, 3
 ...
8, 9
3
 ...
3, 4
 ...
4
 ...
10
4
 ...
5
Mihej
1
 ...
11
5
 ...
6, 7
 ...
2
 ...
12
6
 ...
8
 ...
3, 4
 ...
13
7
 ...
9
 ...
5
Jakovljeva
1
8
 ...
10
 ...
6
 ...
2
9
 ...
11
 ...
7
 ...
3, 4
10
 ...
12
Nahum
1, 2
 ...
5
11
 ...
13
 ...
3
1 Petrova
1
12
 ...
14
Habakuk
1
 ...
2
13
 ...
15
 ...
2
 ...
3–5
14
 ...
16, 17
 ...
3
2 Petrova
1, 2
15
 ...
18, 19
Sefanija
1
 ...
3
16
 ...
20
 ...
2
1 Ivanova
1, 2
17
 ...
21
 ...
3
 ...
3, 4
18
 ...
22
Hagaj
1, 2
 ...
5
19
 ...
23, 24
Zaharija
1
2 & 3 Ivanova
20
 ...
25–27
 ...
2, 3
Judina
21
 ...
28
 ...
4, 5
Otkrivenje
1, 2
22
 ...
29, 30
 ...
6, 7
 ...
3, 4
23
 ...
31, 32
 ...
8
 ...
5, 6
24
 ...
33
 ...
9
 ...
7–9
25
 ...
34
 ...
10
 ...
10, 11
26
 ...
35, 36
 ...
11
 ...
12, 13
27
 ...
37
 ...
12
 ...
14
28
 ...
38
 ...
13, 14
 ...
15, 16
29
 ...
39
Malahija
1
 ...
17, 18
30
 ...
40
 ...
2
 ...
19, 20
31
 ...
41, 42
 ...
3, 4
 ...
21, 22

Free Bible study course from:
The Christadelphians, P.O.Box 544, London S.E.27 0UL ENGLAND