Bible Companion

Zapraszamy

do udziaïu w korespondencyjnym Kursie Biblijnym Christadelphian: info@carelinks.net

styczeń
1
Rodzaju
1, 2
Psalmów
1, 2
Mateusza
1, 2
2
 ...
3, 4
 ...
3–5
 ...
3, 4
3
 ...
5, 6
 ...
6–8
 ...
5
4
 ...
7, 8
 ...
9, 10
 ...
6
5
 ...
9, 10
 ...
11–13
 ...
7
6
 ...
11, 12
 ...
14–16
 ...
8
7
 ...
13, 14
 ...
17
 ...
9
8
 ...
15, 16
 ...
18
 ...
10
9
 ...
17, 18
 ...
19–21
 ...
11
10
 ...
19
 ...
22
 ...
12
11
 ...
20, 21
 ...
23–25
 ...
13
12
 ...
22, 23
 ...
26–28
 ...
14
13
 ...
24
 ...
29, 30
 ...
15
14
 ...
25, 26
 ...
31
 ...
16
15
 ...
27
 ...
32
 ...
17
16
 ...
28, 29
 ...
33
 ...
18
17
 ...
30
 ...
34
 ...
19
18
 ...
31
 ...
35
 ...
20
19
 ...
32, 33
 ...
36
 ...
21
20
 ...
34, 35
 ...
37
 ...
22
21
 ...
36
 ...
38
 ...
23
22
 ...
37
 ...
39, 40
 ...
24
23
 ...
38
 ...
41–43
 ...
25
24
 ...
39, 40
 ...
44
 ...
26
25
 ...
41
 ...
45
 ...
27
26
 ...
42, 43
 ...
46–48
 ...
28
27
 ...
44, 45
 ...
49
Rzymian
1, 2
28
 ...
46, 47
 ...
50
 ...
3, 4
29
 ...
48–50
 ...
51, 52
 ...
5, 6
30
Wyjścia
1, 2
 ...
53–55
 ...
7, 8
31
 ...
3, 4
 ...
56, 57
 ...
9

luty
1
Wyjścia
5, 6
Psalmów
58, 59
Rzymian
10, 11
2
 ...
7, 8
 ...
60, 61
 ...
12
3
 ...
9
 ...
62, 63
 ...
13, 14
4
 ...
10
 ...
64, 65
 ...
15, 16
5
 ...
11, 12
 ...
66, 67
Marka
1
6
 ...
13, 14
 ...
68
 ...
2
7
 ...
15
 ...
69
 ...
3
8
 ...
16
 ...
70, 71
 ...
4
9
 ...
17, 18
 ...
72
 ...
5
10
 ...
19, 20
 ...
73
 ...
6
11
 ...
21
 ...
74
 ...
7
12
 ...
22
 ...
75, 76
 ...
8
13
 ...
23
 ...
77
 ...
9
14
 ...
24, 25
 ...
78
 ...
10
15
 ...
26
 ...
79, 80
 ...
11
16
 ...
27
 ...
81, 82
 ...
12
17
 ...
28
 ...
83, 84
 ...
13
18
 ...
29
 ...
85, 86
 ...
14
19
 ...
30
 ...
87, 88
 ...
15, 16
20
 ...
31, 32
 ...
89
1 Koryntian
1, 2
21
 ...
33, 34
 ...
90, 91
 ...
3
22
 ...
35
 ...
92, 93
 ...
4, 5
23
 ...
36
 ...
94, 95
 ...
6
24
 ...
37
 ...
96–99
 ...
7
25
 ...
38
 ...
100, 101
 ...
8, 9
26
 ...
39, 40
 ...
102
 ...
10
27
Kapłańska
1, 2
 ...
103
 ...
11
28
 ...
3, 4
 ...
104
 ...
12, 13

marzec
1
Kapłańska
5, 6
Psalmów
105
1 Koryntian
14
2
 ...
7
 ...
106
 ...
15
3
 ...
8
 ...
107
 ...
16
4
 ...
9, 10
 ...
108, 109
2 Koryntian
1, 2
5
 ...
11
 ...
110–112
 ...
3, 4
6
 ...
12, 13
 ...
113, 114
 ...
5–7
7
 ...
14
 ...
115, 116
 ...
8, 9
8
 ...
15
 ...
117, 118
 ...
10, 11
9
 ...
16
 ...
119 (1–40)
 ...
12, 13
10
 ...
17, 18
 ...
(41–80)
Łukasza
1
11
 ...
19
 ...
(81–128)
 ...
2
12
 ...
20
 ...
(129–176)
 ...
3
13
 ...
21
 ...
120–124
 ...
4
14
 ...
22
 ...
125–127
 ...
5
15
 ...
23
 ...
128–130
 ...
6
16
 ...
24
 ...
131–134
 ...
7
17
 ...
25
 ...
135, 136
 ...
8
18
 ...
26
 ...
137–139
 ...
9
19
 ...
27
 ...
140–142
 ...
10
20
Liczb
1
 ...
143, 144
 ...
11
21
 ...
2
 ...
145–147
 ...
12
22
 ...
3
 ...
148–150
 ...
13, 14
23
 ...
4
Przysłów
1
 ...
15
24
 ...
5
 ...
2
 ...
16
25
 ...
6
 ...
3
 ...
17
26
 ...
7
 ...
4
 ...
18
27
 ...
8, 9
 ...
5
 ...
19
28
 ...
10
 ...
6
 ...
20
29
 ...
11
 ...
7
 ...
21
30
 ...
12, 13
 ...
8, 9
 ...
22
31
 ...
14
 ...
10
 ...
23

kwiecień
1
Liczb
15
Przysłów
11
Łukasza
24
2
 ...
16
 ...
12
Galatów
1, 2
3
 ...
17, 18
 ...
13
 ...
3, 4
4
 ...
19
 ...
14
 ...
5, 6
5
 ...
20, 21
 ...
15
Efezjan
1, 2
6
 ...
22, 23
 ...
16
 ...
3, 4
7
 ...
24, 25
 ...
17
 ...
5, 6
8
 ...
26
 ...
18
Filipian
1, 2
9
 ...
27
 ...
19
 ...
3, 4
10
 ...
28
 ...
20
Jana
1
11
 ...
29, 30
 ...
21
 ...
2, 3
12
 ...
31
 ...
22
 ...
4
13
 ...
32
 ...
23
 ...
5
14
 ...
33
 ...
24
 ...
6
15
 ...
34
 ...
25
 ...
7
16
 ...
35
 ...
26
 ...
8
17
 ...
36
 ...
27
 ...
9, 10
18
Powtórzonego
1
 ...
28
 ...
11
19
 ...
2
 ...
29
 ...
12
20
 ...
3
 ...
30
 ...
13, 14
21
 ...
4
 ...
31
 ...
15, 16
22
 ...
5
Koheleta
1
 ...
17, 18
23
 ...
6, 7
 ...
2
 ...
19
24
 ...
8, 9
 ...
3
 ...
20, 21
25
 ...
10, 11
 ...
4
Dzieje
1
26
 ...
12
 ...
5
 ...
2
27
 ...
13, 14
 ...
6
 ...
3, 4
28
 ...
15
 ...
7
 ...
5, 6
29
 ...
16
 ...
8
 ...
7
30
 ...
17
 ...
9
 ...
8

maj
1
Powtórzonego
18
Koheleta
10
Dzieje
9
2
 ...
19
 ...
11
 ...
10
3
 ...
20
 ...
12
 ...
11, 12
4
 ...
21
Pieśni nad pieśniami
1
 ...
13
5
 ...
22
 ...
2
 ...
14, 15
6
 ...
23
 ...
3
 ...
16, 17
7
 ...
24
 ...
4
 ...
18, 19
8
 ...
25
 ...
5
 ...
20
9
 ...
26
 ...
6
 ...
21, 22
10
 ...
27
 ...
7
 ...
23, 24
11
 ...
28
 ...
8
 ...
25, 26
12
 ...
29
Izajasza
1
 ...
27
13
 ...
30
 ...
2
 ...
28
14
 ...
31
 ...
3, 4
Kolosan
1
15
 ...
32
 ...
5
 ...
2
16
 ...
33, 34
 ...
6
 ...
3, 4
17
Jozuego
1
 ...
7
1 Tesaloniczan
1, 2
18
 ...
2
 ...
8
 ...
3, 4
19
 ...
3, 4
 ...
9
 ...
5
20
 ...
5, 6
 ...
10
2 Tesaloniczan
1, 2
21
 ...
7
 ...
11
 ...
3
22
 ...
8
 ...
12
1 Tymoteusza
1–3
23
 ...
9
 ...
13
 ...
4, 5
24
 ...
10
 ...
14
 ...
6
25
 ...
11
 ...
15
2 Tymoteusza
1
26
 ...
12
 ...
16
 ...
2
27
 ...
13
 ...
17, 18
 ...
3, 4
28
 ...
14
 ...
19
Tytusa
1–3
29
 ...
15
 ...
20, 21
Filemona
30
 ...
16
 ...
22
Hebrajczyków
1, 2
31
 ...
17
 ...
23
 ...
3–5

czerwiec
1
Jozuego
18
Izajasza
24
Hebrajczyków
6, 7
2
 ...
19
 ...
25
 ...
8, 9
3
 ...
20, 21
 ...
26, 27
 ...
10
4
 ...
22
 ...
28
 ...
11
5
 ...
23, 24
 ...
29
 ...
12
6
Sędziów
1
 ...
30
 ...
13
7
 ...
2, 3
 ...
31
Jakuba
1
8
 ...
4, 5
 ...
32
 ...
2
9
 ...
6
 ...
33
 ...
3, 4
10
 ...
7, 8
 ...
34
 ...
5
11
 ...
9
 ...
35
1 Piotra
1
12
 ...
10, 11
 ...
36
 ...
2
13
 ...
12, 13
 ...
37
 ...
3–5
14
 ...
14, 15
 ...
38
2 Piotra
1, 2
15
 ...
16
 ...
39
 ...
3
16
 ...
17, 18
 ...
40
1 Jana
1, 2
17
 ...
19
 ...
41
 ...
3, 4
18
 ...
20
 ...
42
 ...
5
19
 ...
21
 ...
43
2 i 3 Jana
20
Rut
1, 2
 ...
44
Judy
21
 ...
3, 4
 ...
45
Apokalipsa
1, 2
22
1 Samuela
1
 ...
46, 47
 ...
3, 4
23
 ...
2
 ...
48
 ...
5, 6
24
 ...
3
 ...
49
 ...
7–9
25
 ...
4
 ...
50
 ...
10, 11
26
 ...
5, 6
 ...
51
 ...
12, 13
27
 ...
7, 8
 ...
52
 ...
14
28
 ...
9
 ...
53
 ...
15, 16
29
 ...
10
 ...
54
 ...
17, 18
30
 ...
11, 12
 ...
55
 ...
19, 20

lipiec
1
1 Samuela
13
Izajasza
56, 57
Apokalipsa
21, 22
2
 ...
14
 ...
58
Mateusza
1, 2
3
 ...
15
 ...
59
 ...
3, 4
4
 ...
16
 ...
60
 ...
5
5
 ...
17
 ...
61
 ...
6
6
 ...
18
 ...
62
 ...
7
7
 ...
19
 ...
63
 ...
8
8
 ...
20
 ...
64
 ...
9
9
 ...
21, 22
 ...
65
 ...
10
10
 ...
23
 ...
66
 ...
11
11
 ...
24
Jeremiasza
1
 ...
12
12
 ...
25
 ...
2
 ...
13
13
 ...
26, 27
 ...
3
 ...
14
14
 ...
28
 ...
4
 ...
15
15
 ...
29, 30
 ...
5
 ...
16
16
 ...
31
 ...
6
 ...
17
17
2 Samuela
1
 ...
7
 ...
18
18
 ...
2
 ...
8
 ...
19
19
 ...
3
 ...
9
 ...
20
20
 ...
4, 5
 ...
10
 ...
21
21
 ...
6
 ...
11
 ...
22
22
 ...
7
 ...
12
 ...
23
23
 ...
8, 9
 ...
13
 ...
24
24
 ...
10
 ...
14
 ...
25
25
 ...
11
 ...
15
 ...
26
26
 ...
12
 ...
16
 ...
27
27
 ...
13
 ...
17
 ...
28
28
 ...
14
 ...
18
Rzymian
1, 2
29
 ...
15
 ...
19
 ...
3, 4
30
 ...
16
 ...
20
 ...
5, 6
31
 ...
17
 ...
21
 ...
7, 8

sierpień
1
2 Samuela
18
Jeremiasza
22
Rzymian
9
2
 ...
19
 ...
23
 ...
10, 11
3
 ...
20, 21
 ...
24
 ...
12
4
 ...
22
 ...
25
 ...
13, 14
5
 ...
23
 ...
26
 ...
15, 16
6
 ...
24
 ...
27
Marka
1
7
1 Królewska
1
 ...
28
 ...
2
8
 ...
2
 ...
29
 ...
3
9
 ...
3
 ...
30
 ...
4
10
 ...
4, 5
 ...
31
 ...
5
11
 ...
6
 ...
32
 ...
6
12
 ...
7
 ...
33
 ...
7
13
 ...
8
 ...
34
 ...
8
14
 ...
9
 ...
35
 ...
9
15
 ...
10
 ...
36
 ...
10
16
 ...
11
 ...
37
 ...
11
17
 ...
12
 ...
38
 ...
12
18
 ...
13
 ...
39
 ...
13
19
 ...
14
 ...
40
 ...
14
20
 ...
15
 ...
41
 ...
15
21
 ...
16
 ...
42
 ...
16
22
 ...
17
 ...
43
1 Koryntian
1, 2
23
 ...
18
 ...
44
 ...
3
24
 ...
19
 ...
45, 46
 ...
4, 5
25
 ...
20
 ...
47
 ...
6
26
 ...
21
 ...
48
 ...
7
27
 ...
22
 ...
49
 ...
8, 9
28
2 Królewska
1, 2
 ...
50
 ...
10
29
 ...
3
 ...
51
 ...
11
30
 ...
4
 ...
52
 ...
12, 13
31
 ...
5
Lamentacje
1
 ...
14

wrzesień
1
2 Królewska
6
Lamentacje
2
1 Koryntian
15
2
 ...
7
 ...
3
 ...
16
3
 ...
8
 ...
4
2 Koryntian
1, 2
4
 ...
9
 ...
5
 ...
3, 4
5
 ...
10
Ezechiela
1
 ...
5–7
6
 ...
11, 12
 ...
2
 ...
8, 9
7
 ...
13
 ...
3
 ...
10, 11
8
 ...
14
 ...
4
 ...
12, 13
9
 ...
15
 ...
5
Łukasza
1
10
 ...
16
 ...
6
 ...
2
11
 ...
17
 ...
7
 ...
3
12
 ...
18
 ...
8
 ...
4
13
 ...
19
 ...
9
 ...
5
14
 ...
20
 ...
10
 ...
6
15
 ...
21
 ...
11
 ...
7
16
 ...
22, 23
 ...
12
 ...
8
17
 ...
24, 25
 ...
13
 ...
9
18
1 Kronik
1
 ...
14
 ...
10
19
 ...
2
 ...
15
 ...
11
20
 ...
3
 ...
16
 ...
12
21
 ...
4
 ...
17
 ...
13, 14
22
 ...
5
 ...
18
 ...
15
23
 ...
6
 ...
19
 ...
16
24
 ...
7
 ...
20
 ...
17
25
 ...
8
 ...
21
 ...
18
26
 ...
9
 ...
22
 ...
19
27
 ...
10
 ...
23
 ...
20
28
 ...
11
 ...
24
 ...
21
29
 ...
12
 ...
25
 ...
22
30
 ...
13, 14
 ...
26
 ...
23

październik
1
1 Kronik
15
Ezechiela
27
Łukasza
24
2
 ...
16
 ...
28
Galatów
1, 2
3
 ...
17
 ...
29
 ...
3, 4
4
 ...
18, 19
 ...
30
 ...
5, 6
5
 ...
20, 21
 ...
31
Efezjan
1, 2
6
 ...
22
 ...
32
 ...
3, 4
7
 ...
23
 ...
33
 ...
5, 6
8
 ...
24, 25
 ...
34
Filipian
1, 2
9
 ...
26
 ...
35
 ...
3, 4
10
 ...
27
 ...
36
Jana
1
11
 ...
28
 ...
37
 ...
2, 3
12
 ...
29
 ...
38
 ...
4
13
2 Kronik
1, 2
 ...
39
 ...
5
14
 ...
3, 4
 ...
40
 ...
6
15
 ...
5, 6
 ...
41
 ...
7
16
 ...
7
 ...
42
 ...
8
17
 ...
8
 ...
43
 ...
9, 10
18
 ...
9
 ...
44
 ...
11
19
 ...
10, 11
 ...
45
 ...
12
20
 ...
12, 13
 ...
46
 ...
13, 14
21
 ...
14, 15
 ...
47
 ...
15, 16
22
 ...
16, 17
 ...
48
 ...
17, 18
23
 ...
18, 19
Daniela
1
 ...
19
24
 ...
20
 ...
2
 ...
20, 21
25
 ...
21, 22
 ...
3
Dzieje
1
26
 ...
23
 ...
4
 ...
2
27
 ...
24
 ...
5
 ...
3, 4
28
 ...
25
 ...
6
 ...
5, 6
29
 ...
26, 27
 ...
7
 ...
7
30
 ...
28
 ...
8
 ...
8
31
 ...
29
 ...
9
 ...
9

listopad
1
2 Kronik
30
Daniela
10
Dzieje
10
2
 ...
31
 ...
11
 ...
11, 12
3
 ...
32
 ...
12
 ...
13
4
 ...
33
Ozeasza
1
 ...
14, 15
5
 ...
34
 ...
2
 ...
16, 17
6
 ...
35
 ...
3
 ...
18, 19
7
 ...
36
 ...
4
 ...
20
8
Ezdrasza
1, 2
 ...
5
 ...
21, 22
9
 ...
3, 4
 ...
6
 ...
23, 24
10
 ...
5, 6
 ...
7
 ...
25, 26
11
 ...
7
 ...
8
 ...
27
12
 ...
8
 ...
9
 ...
28
13
 ...
9
 ...
10
Kolosan
1
14
 ...
10
 ...
11
 ...
2
15
Nehemiasza
1, 2
 ...
12
 ...
3, 4
16
 ...
3
 ...
13
1 Tesaloniczan
1, 2
17
 ...
4
 ...
14
 ...
3, 4
18
 ...
5, 6
Joela
1
 ...
5
19
 ...
7
 ...
2
2 Tesaloniczan
1, 2
20
 ...
8
 ...
3
 ...
3
21
 ...
9
Amosa
1
1 Tymoteusza
1–3
22
 ...
10
 ...
2
 ...
4, 5
23
 ...
11
 ...
3
 ...
6
24
 ...
12
 ...
4
2 Tymoteusza
1
25
 ...
13
 ...
5
 ...
2
26
Estery
1
 ...
6
 ...
3, 4
27
 ...
2
 ...
7
Tytusa
1–3
28
 ...
3, 4
 ...
8
Filemona
29
 ...
5, 6
 ...
9
Hebrajczyków
1, 2
30
 ...
7, 8
Abdiasza
 ...
3–5

grudzień
1
Estery
9, 10
Jonasza
1
Hebrajczyków
6, 7
2
Hioba
1, 2
 ...
2, 3
 ...
8, 9
3
 ...
3, 4
 ...
4
 ...
10
4
 ...
5
Micheasza
1
 ...
11
5
 ...
6, 7
 ...
2
 ...
12
6
 ...
8
 ...
3, 4
 ...
13
7
 ...
9
 ...
5
Jakuba
1
8
 ...
10
 ...
6
 ...
2
9
 ...
11
 ...
7
 ...
3, 4
10
 ...
12
Nahuma
1, 2
 ...
5
11
 ...
13
 ...
3
1 Piotra
1
12
 ...
14
Habakuka
1
 ...
2
13
 ...
15
 ...
2
 ...
3–5
14
 ...
16, 17
 ...
3
2 Piotra
1, 2
15
 ...
18, 19
Sofoniasza
1
 ...
3
16
 ...
20
 ...
2
1 Jana
1, 2
17
 ...
21
 ...
3
 ...
3, 4
18
 ...
22
Aggeusza
1, 2
 ...
5
19
 ...
23, 24
Zachariasza
1
2 i 3 Jana
20
 ...
25–27
 ...
2, 3
Judy
21
 ...
28
 ...
4, 5
Apokalipsa
1, 2
22
 ...
29, 30
 ...
6, 7
 ...
3, 4
23
 ...
31, 32
 ...
8
 ...
5, 6
24
 ...
33
 ...
9
 ...
7–9
25
 ...
34
 ...
10
 ...
10, 11
26
 ...
35, 36
 ...
11
 ...
12, 13
27
 ...
37
 ...
12
 ...
14
28
 ...
38
 ...
13, 14
 ...
15, 16
29
 ...
39
Malachiasza
1
 ...
17, 18
30
 ...
40
 ...
2
 ...
19, 20
31
 ...
41, 42
 ...
3, 4
 ...
21, 22