Bible Companion

Sausis
1
Pradþios
1, 2
Psalmynas
1, 2
Matà
1, 2
2
 ...
3, 4
 ...
3–5
 ...
3, 4
3
 ...
5, 6
 ...
6–8
 ...
5
4
 ...
7, 8
 ...
9, 10
 ...
6
5
 ...
9, 10
 ...
11–13
 ...
7
6
 ...
11, 12
 ...
14–16
 ...
8
7
 ...
13, 14
 ...
17
 ...
9
8
 ...
15, 16
 ...
18
 ...
10
9
 ...
17, 18
 ...
19–21
 ...
11
10
 ...
19
 ...
22
 ...
12
11
 ...
20, 21
 ...
23–25
 ...
13
12
 ...
22, 23
 ...
26–28
 ...
14
13
 ...
24
 ...
29, 30
 ...
15
14
 ...
25, 26
 ...
31
 ...
16
15
 ...
27
 ...
32
 ...
17
16
 ...
28, 29
 ...
33
 ...
18
17
 ...
30
 ...
34
 ...
19
18
 ...
31
 ...
35
 ...
20
19
 ...
32, 33
 ...
36
 ...
21
20
 ...
34, 35
 ...
37
 ...
22
21
 ...
36
 ...
38
 ...
23
22
 ...
37
 ...
39, 40
 ...
24
23
 ...
38
 ...
41–43
 ...
25
24
 ...
39, 40
 ...
44
 ...
26
25
 ...
41
 ...
45
 ...
27
26
 ...
42, 43
 ...
46–48
 ...
28
27
 ...
44, 45
 ...
49
Romieèiams
1, 2
28
 ...
46, 47
 ...
50
 ...
3, 4
29
 ...
48–50
 ...
51, 52
 ...
5, 6
30
Iðëjimo
1, 2
 ...
53–55
 ...
7, 8
31
 ...
3, 4
 ...
56, 57
 ...
9

Vasaris
1
Iðëjimo
5, 6
Psalmynas
58, 59
Romieèiams
10, 11
2
 ...
7, 8
 ...
60, 61
 ...
12
3
 ...
9
 ...
62, 63
 ...
13, 14
4
 ...
10
 ...
64, 65
 ...
15, 16
5
 ...
11, 12
 ...
66, 67
Morkø
1
6
 ...
13, 14
 ...
68
 ...
2
7
 ...
15
 ...
69
 ...
3
8
 ...
16
 ...
70, 71
 ...
4
9
 ...
17, 18
 ...
72
 ...
5
10
 ...
19, 20
 ...
73
 ...
6
11
 ...
21
 ...
74
 ...
7
12
 ...
22
 ...
75, 76
 ...
8
13
 ...
23
 ...
77
 ...
9
14
 ...
24, 25
 ...
78
 ...
10
15
 ...
26
 ...
79, 80
 ...
11
16
 ...
27
 ...
81, 82
 ...
12
17
 ...
28
 ...
83, 84
 ...
13
18
 ...
29
 ...
85, 86
 ...
14
19
 ...
30
 ...
87, 88
 ...
15, 16
20
 ...
31, 32
 ...
89
1 Korintieèiams
1, 2
21
 ...
33, 34
 ...
90, 91
 ...
3
22
 ...
35
 ...
92, 93
 ...
4, 5
23
 ...
36
 ...
94, 95
 ...
6
24
 ...
37
 ...
96–99
 ...
7
25
 ...
38
 ...
100, 101
 ...
8, 9
26
 ...
39, 40
 ...
102
 ...
10
27
Kunigø
1, 2
 ...
103
 ...
11
28
 ...
3, 4
 ...
104
 ...
12, 13

Kovas
1
Kunigø
5, 6
Psalmynas
105
1 Korintieèiams
14
2
 ...
7
 ...
106
 ...
15
3
 ...
8
 ...
107
 ...
16
4
 ...
9, 10
 ...
108, 109
2 Korintieèiams
1, 2
5
 ...
11
 ...
110–112
 ...
3, 4
6
 ...
12, 13
 ...
113, 114
 ...
5–7
7
 ...
14
 ...
115, 116
 ...
8, 9
8
 ...
15
 ...
117, 118
 ...
10, 11
9
 ...
16
 ...
119 (1–40)
 ...
12, 13
10
 ...
17, 18
 ...
(41–80)
Lukà
1
11
 ...
19
 ...
(81–128)
 ...
2
12
 ...
20
 ...
(129–176)
 ...
3
13
 ...
21
 ...
120–124
 ...
4
14
 ...
22
 ...
125–127
 ...
5
15
 ...
23
 ...
128–130
 ...
6
16
 ...
24
 ...
131–134
 ...
7
17
 ...
25
 ...
135, 136
 ...
8
18
 ...
26
 ...
137–139
 ...
9
19
 ...
27
 ...
140–142
 ...
10
20
Skaièiø
1
 ...
143, 144
 ...
11
21
 ...
2
 ...
145–147
 ...
12
22
 ...
3
 ...
148–150
 ...
13, 14
23
 ...
4
Patarliø
1
 ...
15
24
 ...
5
 ...
2
 ...
16
25
 ...
6
 ...
3
 ...
17
26
 ...
7
 ...
4
 ...
18
27
 ...
8, 9
 ...
5
 ...
19
28
 ...
10
 ...
6
 ...
20
29
 ...
11
 ...
7
 ...
21
30
 ...
12, 13
 ...
8, 9
 ...
22
31
 ...
14
 ...
10
 ...
23

Balandis
1
Skaièiø
15
Patarliø
11
Lukà
24
2
 ...
16
 ...
12
Galatams
1, 2
3
 ...
17, 18
 ...
13
 ...
3, 4
4
 ...
19
 ...
14
 ...
5, 6
5
 ...
20, 21
 ...
15
Efezieèiams
1, 2
6
 ...
22, 23
 ...
16
 ...
3, 4
7
 ...
24, 25
 ...
17
 ...
5, 6
8
 ...
26
 ...
18
Filipieèiams
1, 2
9
 ...
27
 ...
19
 ...
3, 4
10
 ...
28
 ...
20
Jonà
1
11
 ...
29, 30
 ...
21
 ...
2, 3
12
 ...
31
 ...
22
 ...
4
13
 ...
32
 ...
23
 ...
5
14
 ...
33
 ...
24
 ...
6
15
 ...
34
 ...
25
 ...
7
16
 ...
35
 ...
26
 ...
8
17
 ...
36
 ...
27
 ...
9, 10
18
Pakartotino
1
 ...
28
 ...
11
19
 ...
2
 ...
29
 ...
12
20
 ...
3
 ...
30
 ...
13, 14
21
 ...
4
 ...
31
 ...
15, 16
22
 ...
5
Koheleto
1
 ...
17, 18
23
 ...
6, 7
 ...
2
 ...
19
24
 ...
8, 9
 ...
3
 ...
20, 21
25
 ...
10, 11
 ...
4
Apaðtalø darbø
1
26
 ...
12
 ...
5
 ...
2
27
 ...
13, 14
 ...
6
 ...
3, 4
28
 ...
15
 ...
7
 ...
5, 6
29
 ...
16
 ...
8
 ...
7
30
 ...
17
 ...
9
 ...
8

Gegužė
1
Pakartotino
18
Koheleto
10
Apaðtalø darbø
9
2
 ...
19
 ...
11
 ...
10
3
 ...
20
 ...
12
 ...
11, 12
4
 ...
21
Giesmiø giesmës
1
 ...
13
5
 ...
22
 ...
2
 ...
14, 15
6
 ...
23
 ...
3
 ...
16, 17
7
 ...
24
 ...
4
 ...
18, 19
8
 ...
25
 ...
5
 ...
20
9
 ...
26
 ...
6
 ...
21, 22
10
 ...
27
 ...
7
 ...
23, 24
11
 ...
28
 ...
8
 ...
25, 26
12
 ...
29
Izaijo
1
 ...
27
13
 ...
30
 ...
2
 ...
28
14
 ...
31
 ...
3, 4
Kolosieèiams
1
15
 ...
32
 ...
5
 ...
2
16
 ...
33, 34
 ...
6
 ...
3, 4
17
Jozuës
1
 ...
7
1 Tesalon.
1, 2
18
 ...
2
 ...
8
 ...
3, 4
19
 ...
3, 4
 ...
9
 ...
5
20
 ...
5, 6
 ...
10
2 Tesalon.
1, 2
21
 ...
7
 ...
11
 ...
3
22
 ...
8
 ...
12
1 Timotiejui
1–3
23
 ...
9
 ...
13
 ...
4, 5
24
 ...
10
 ...
14
 ...
6
25
 ...
11
 ...
15
2 Timotiejui
1
26
 ...
12
 ...
16
 ...
2
27
 ...
13
 ...
17, 18
 ...
3, 4
28
 ...
14
 ...
19
Titui
1–3
29
 ...
15
 ...
20, 21
Filemonui
30
 ...
16
 ...
22
þydams
1, 2
31
 ...
17
 ...
23
 ...
3–5

Birželis
1
Jozuës
18
Izaijo
24
þydams
6, 7
2
 ...
19
 ...
25
 ...
8, 9
3
 ...
20, 21
 ...
26, 27
 ...
10
4
 ...
22
 ...
28
 ...
11
5
 ...
23, 24
 ...
29
 ...
12
6
Teisëjø
1
 ...
30
 ...
13
7
 ...
2, 3
 ...
31
Jokûbo
1
8
 ...
4, 5
 ...
32
 ...
2
9
 ...
6
 ...
33
 ...
3, 4
10
 ...
7, 8
 ...
34
 ...
5
11
 ...
9
 ...
35
1 Petro
1
12
 ...
10, 11
 ...
36
 ...
2
13
 ...
12, 13
 ...
37
 ...
3–5
14
 ...
14, 15
 ...
38
2 Petro
1, 2
15
 ...
16
 ...
39
 ...
3
16
 ...
17, 18
 ...
40
1 Jono
1, 2
17
 ...
19
 ...
41
 ...
3, 4
18
 ...
20
 ...
42
 ...
5
19
 ...
21
 ...
43
2 & 3 Jono
20
Rutos
1, 2
 ...
44
Judo
21
 ...
3, 4
 ...
45
Apreiðkimo
1, 2
22
1 Samuelio
1
 ...
46, 47
 ...
3, 4
23
 ...
2
 ...
48
 ...
5, 6
24
 ...
3
 ...
49
 ...
7–9
25
 ...
4
 ...
50
 ...
10, 11
26
 ...
5, 6
 ...
51
 ...
12, 13
27
 ...
7, 8
 ...
52
 ...
14
28
 ...
9
 ...
53
 ...
15, 16
29
 ...
10
 ...
54
 ...
17, 18
30
 ...
11, 12
 ...
55
 ...
19, 20

Liepa
1
1 Samuelio
13
Izaijo
56, 57
Apreiðkimo
21, 22
2
 ...
14
 ...
58
Matà
1, 2
3
 ...
15
 ...
59
 ...
3, 4
4
 ...
16
 ...
60
 ...
5
5
 ...
17
 ...
61
 ...
6
6
 ...
18
 ...
62
 ...
7
7
 ...
19
 ...
63
 ...
8
8
 ...
20
 ...
64
 ...
9
9
 ...
21, 22
 ...
65
 ...
10
10
 ...
23
 ...
66
 ...
11
11
 ...
24
Jeremijo
1
 ...
12
12
 ...
25
 ...
2
 ...
13
13
 ...
26, 27
 ...
3
 ...
14
14
 ...
28
 ...
4
 ...
15
15
 ...
29, 30
 ...
5
 ...
16
16
 ...
31
 ...
6
 ...
17
17
2 Samuelio
1
 ...
7
 ...
18
18
 ...
2
 ...
8
 ...
19
19
 ...
3
 ...
9
 ...
20
20
 ...
4, 5
 ...
10
 ...
21
21
 ...
6
 ...
11
 ...
22
22
 ...
7
 ...
12
 ...
23
23
 ...
8, 9
 ...
13
 ...
24
24
 ...
10
 ...
14
 ...
25
25
 ...
11
 ...
15
 ...
26
26
 ...
12
 ...
16
 ...
27
27
 ...
13
 ...
17
 ...
28
28
 ...
14
 ...
18
Romieèiams
1, 2
29
 ...
15
 ...
19
 ...
3, 4
30
 ...
16
 ...
20
 ...
5, 6
31
 ...
17
 ...
21
 ...
7, 8

Rugpjūtis
1
2 Samuelio
18
Jeremijo
22
Romieèiams
9
2
 ...
19
 ...
23
 ...
10, 11
3
 ...
20, 21
 ...
24
 ...
12
4
 ...
22
 ...
25
 ...
13, 14
5
 ...
23
 ...
26
 ...
15, 16
6
 ...
24
 ...
27
Morkø
1
7
1 Karaliø
1
 ...
28
 ...
2
8
 ...
2
 ...
29
 ...
3
9
 ...
3
 ...
30
 ...
4
10
 ...
4, 5
 ...
31
 ...
5
11
 ...
6
 ...
32
 ...
6
12
 ...
7
 ...
33
 ...
7
13
 ...
8
 ...
34
 ...
8
14
 ...
9
 ...
35
 ...
9
15
 ...
10
 ...
36
 ...
10
16
 ...
11
 ...
37
 ...
11
17
 ...
12
 ...
38
 ...
12
18
 ...
13
 ...
39
 ...
13
19
 ...
14
 ...
40
 ...
14
20
 ...
15
 ...
41
 ...
15
21
 ...
16
 ...
42
 ...
16
22
 ...
17
 ...
43
1 Korintieèiams
1, 2
23
 ...
18
 ...
44
 ...
3
24
 ...
19
 ...
45, 46
 ...
4, 5
25
 ...
20
 ...
47
 ...
6
26
 ...
21
 ...
48
 ...
7
27
 ...
22
 ...
49
 ...
8, 9
28
2 Karaliø
1, 2
 ...
50
 ...
10
29
 ...
3
 ...
51
 ...
11
30
 ...
4
 ...
52
 ...
12, 13
31
 ...
5
Raudø
1
 ...
14

Rugsėjis
1
2 Karaliø
6
Raudø
2
1 Korintieèiams
15
2
 ...
7
 ...
3
 ...
16
3
 ...
8
 ...
4
2 Korintieèiams
1, 2
4
 ...
9
 ...
5
 ...
3, 4
5
 ...
10
Ezechielio
1
 ...
5–7
6
 ...
11, 12
 ...
2
 ...
8, 9
7
 ...
13
 ...
3
 ...
10, 11
8
 ...
14
 ...
4
 ...
12, 13
9
 ...
15
 ...
5
Lukà
1
10
 ...
16
 ...
6
 ...
2
11
 ...
17
 ...
7
 ...
3
12
 ...
18
 ...
8
 ...
4
13
 ...
19
 ...
9
 ...
5
14
 ...
20
 ...
10
 ...
6
15
 ...
21
 ...
11
 ...
7
16
 ...
22, 23
 ...
12
 ...
8
17
 ...
24, 25
 ...
13
 ...
9
18
1 Kronikø
1
 ...
14
 ...
10
19
 ...
2
 ...
15
 ...
11
20
 ...
3
 ...
16
 ...
12
21
 ...
4
 ...
17
 ...
13, 14
22
 ...
5
 ...
18
 ...
15
23
 ...
6
 ...
19
 ...
16
24
 ...
7
 ...
20
 ...
17
25
 ...
8
 ...
21
 ...
18
26
 ...
9
 ...
22
 ...
19
27
 ...
10
 ...
23
 ...
20
28
 ...
11
 ...
24
 ...
21
29
 ...
12
 ...
25
 ...
22
30
 ...
13, 14
 ...
26
 ...
23

Spalis
1
1 Kronikø
15
Ezechielio
27
Lukà
24
2
 ...
16
 ...
28
Galatams
1, 2
3
 ...
17
 ...
29
 ...
3, 4
4
 ...
18, 19
 ...
30
 ...
5, 6
5
 ...
20, 21
 ...
31
Efezieèiams
1, 2
6
 ...
22
 ...
32
 ...
3, 4
7
 ...
23
 ...
33
 ...
5, 6
8
 ...
24, 25
 ...
34
Filipieèiams
1, 2
9
 ...
26
 ...
35
 ...
3, 4
10
 ...
27
 ...
36
Jonà
1
11
 ...
28
 ...
37
 ...
2, 3
12
 ...
29
 ...
38
 ...
4
13
2 Kronikø
1, 2
 ...
39
 ...
5
14
 ...
3, 4
 ...
40
 ...
6
15
 ...
5, 6
 ...
41
 ...
7
16
 ...
7
 ...
42
 ...
8
17
 ...
8
 ...
43
 ...
9, 10
18
 ...
9
 ...
44
 ...
11
19
 ...
10, 11
 ...
45
 ...
12
20
 ...
12, 13
 ...
46
 ...
13, 14
21
 ...
14, 15
 ...
47
 ...
15, 16
22
 ...
16, 17
 ...
48
 ...
17, 18
23
 ...
18, 19
Danieliaus
1
 ...
19
24
 ...
20
 ...
2
 ...
20, 21
25
 ...
21, 22
 ...
3
Apaðtalø darbø
1
26
 ...
23
 ...
4
 ...
2
27
 ...
24
 ...
5
 ...
3, 4
28
 ...
25
 ...
6
 ...
5, 6
29
 ...
26, 27
 ...
7
 ...
7
30
 ...
28
 ...
8
 ...
8
31
 ...
29
 ...
9
 ...
9

Lapkritis
1
2 Kronikø
30
Danieliaus
10
Apaðtalø darbø
10
2
 ...
31
 ...
11
 ...
11, 12
3
 ...
32
 ...
12
 ...
13
4
 ...
33
Ozëjo
1
 ...
14, 15
5
 ...
34
 ...
2
 ...
16, 17
6
 ...
35
 ...
3
 ...
18, 19
7
 ...
36
 ...
4
 ...
20
8
Ezdro
1, 2
 ...
5
 ...
21, 22
9
 ...
3, 4
 ...
6
 ...
23, 24
10
 ...
5, 6
 ...
7
 ...
25, 26
11
 ...
7
 ...
8
 ...
27
12
 ...
8
 ...
9
 ...
28
13
 ...
9
 ...
10
Kolosieèiams
1
14
 ...
10
 ...
11
 ...
2
15
Nehemijo
1, 2
 ...
12
 ...
3, 4
16
 ...
3
 ...
13
1 Tesalon.
1, 2
17
 ...
4
 ...
14
 ...
3, 4
18
 ...
5, 6
Joelio
1
 ...
5
19
 ...
7
 ...
2
2 Tesalon.
1, 2
20
 ...
8
 ...
3
 ...
3
21
 ...
9
Amoso
1
1 Timotiejui
1–3
22
 ...
10
 ...
2
 ...
4, 5
23
 ...
11
 ...
3
 ...
6
24
 ...
12
 ...
4
2 Timotiejui
1
25
 ...
13
 ...
5
 ...
2
26
Esteros
1
 ...
6
 ...
3, 4
27
 ...
2
 ...
7
Titui
1–3
28
 ...
3, 4
 ...
8
Filemonui
29
 ...
5, 6
 ...
9
þydams
1, 2
30
 ...
7, 8
Abdijo
 ...
3–5

Gruodis
1
Esteros
9, 10
Jonos
1
þydams
6, 7
2
Jobo
1, 2
 ...
2, 3
 ...
8, 9
3
 ...
3, 4
 ...
4
 ...
10
4
 ...
5
Michëjo
1
 ...
11
5
 ...
6, 7
 ...
2
 ...
12
6
 ...
8
 ...
3, 4
 ...
13
7
 ...
9
 ...
5
Jokûbo
1
8
 ...
10
 ...
6
 ...
2
9
 ...
11
 ...
7
 ...
3, 4
10
 ...
12
Nahumo
1, 2
 ...
5
11
 ...
13
 ...
3
1 Petro
1
12
 ...
14
Habakuko
1
 ...
2
13
 ...
15
 ...
2
 ...
3–5
14
 ...
16, 17
 ...
3
2 Petro
1, 2
15
 ...
18, 19
Sofonijo
1
 ...
3
16
 ...
20
 ...
2
1 Jono
1, 2
17
 ...
21
 ...
3
 ...
3, 4
18
 ...
22
Agëjo
1, 2
 ...
5
19
 ...
23, 24
Zacharijo
1
2 & 3 Jono
20
 ...
25–27
 ...
2, 3
Judo
21
 ...
28
 ...
4, 5
Apreiðkimo
1, 2
22
 ...
29, 30
 ...
6, 7
 ...
3, 4
23
 ...
31, 32
 ...
8
 ...
5, 6
24
 ...
33
 ...
9
 ...
7–9
25
 ...
34
 ...
10
 ...
10, 11
26
 ...
35, 36
 ...
11
 ...
12, 13
27
 ...
37
 ...
12
 ...
14
28
 ...
38
 ...
13, 14
 ...
15, 16
29
 ...
39
Malachijo
1
 ...
17, 18
30
 ...
40
 ...
2
 ...
19, 20
31
 ...
41, 42
 ...
3, 4
 ...
21, 22

Kviečiame neakivaizdžiai studijuoti Bibliją.

Studijų kursas paštu:

   PO Box 3034, South Croydon, Surrey CR2 0ZA ENGLAND