Een beroep op Rooms Katholieken

Er is een allesbeheersend conservatisme in het Katholicisme dat zeer attractief is voor veel mensen.

Liever dan waarheid bespreken, is er aanvaarding van dogma.

De riskante, opwindende, uitdagende zaken die voortkomen uit een directe relatie met de Vader en de Zoon worden nooit tot de eigen ervaring toegelaten.

Het is een vorm van islam-‘onderwerping’ aan een ideologie, een systeem van denken, een autoriteit en wereldbeschouwing waarvan men aanneemt dat deze juist is, ongeacht of iemand deze persoonlijk accepteert of niet.

De betekenis en waarde van individuele personen wordt verpletterd onder een gebouw van een wanhopig  vereiste uniformiteit en conformiteit. In deze zin hebben het katholicisme, de Islam en het communisme, en vele andere religies en politieke filosofieën  veel gemeen.

Als contrast  hecht de ware, op de Bijbel gebaseerde christenheid een enorme waarde aan het individu.

Jezus vertelde een verhaal over een schaapherder met 100 schapen, die een ervan kwijtraakte.

Hij laat de 99 achter in de woestijn en trekt erop uit om het verloren schaap te zoeken.

De meeste schaaapherders zouden denken dat 1% verlies erg acceptable was. Maar deze schaapherder – die Jezus representeert – is heel ongewoon. Hij wordt verteerd door mededogen voor de redding van de individu.

En dat individuele verloren schaap vertegenwoordigt u en mij. Ja, ik weet het, u denkt waarschijnlijk dat OK bent omdat u een kerklid bent, en dat u helemaal niet verloren bent.

Maar in ons hart weten we de waarheid – dat geen menselijke organisatie het diepe gevoel van verlatenheid kan oplossen, dat zovele Katholieken binnenin hen voelen.

Te midden van de menigte mensen die op zondag de kerk binnenstappen, zijn er velen die zich verloren voelen … in één woord verloren.

Hun levensstijl, woorden en zelfs de blik in hun ogen geven aan dat dit waar is.

Geen rituele verrichting kan daar verandering in brengen. Maar naar Jezus persoonlijk toekomen, van Hem direct leren, kan dit gevoel veranderen … dit kan en doet het menselijk leven in de praktijk radicaal veranderen.

Het bezwaar kan worden ingebracht dat de Rooms Katholieke kerk wel degelijk op de Bijbel een beroep doet om hun rituelen en dogma’s te rechtvaardigen.

Dit klopt; maar het is ook waar dat mensen alles uit welk  boek ook kunnen rechtvaardigen, inclusief de Bijbel.

Raymond Brown S.S., verklaart: “In het Roomse begrip laat een kerkelijk gebruik van een schriftplaats zien hoe een tekst relevantie heeft voor het kerkleven, maar het is niet noodzakelijk een indicatie van wat de oorspronkelijke schrijver bedoelde toen hij de passage opschreef” (The Epistles of John p. 208).

Dit is een andere manier om in eenvoudiger woorden te zeggen: ‘Wij kijken naar ons kerkleven, onze rituelen en dogma’s, en gebruiken elk Bijbelvers, zelfs duidelijk uit de context, om te rechtvaardigen wat wij aan het doen zijn’.

Als we de Bijbeltekst op die manier lezen en gebruiken, dan is de mening van de cynicus inderdaad waar dat ‘je alles uit de Bijbel kunt bewijzen’.

 

Op één moment kunnen we de Bijbel gebruiken om de holocaust te rechtvaardigen [zoals de Katholieke kerk deed], het volgende moment kunnen we de Bijbel gebruiken om het pacifisme te rechtvaardigen.

We zullen nooit tot Gods waarheid komen als we zijn “woord der waarheid” [zoals Hij het noemt] op die manier gebruiken. We moeten de Bijbel lezen en proberen te begrijpen wat de geïnspireerde schrijvers werkelijk bedoelden; en, of we het leuk vinden of niet, ernaar streven ons leven te leven naar wat God ons werkelijk vertelt.

Dit is het wonder van ‘inspiratie’ – dat de woorden die wij in de Bijbel lezen, de zwarte letters op het witte papier, echt Gods rechtstreekse spreken is tot ons, niet door een of andere priester, niet door of via iemand of iets anders – maar God Almachtig spreekt direct tot u.

 

Dus willen wij u graag aanmoedigen om de Bijbel voor uzelf te lezen. Niemand anders kan dit voor u doen – geen priester, kerk, menselijke organisatie. Natuurlijk is het doodeng om God alleen onder de ogen te zien door middel van de pagina’s van zijn woord. Toen God rechtstreeks tegen zijn volk Israël wilde spreken, vergaderde Hij hen voor de berg Sinaï en daalde af om met hen te spreken.

Maar zij waren bevreesd en wilden een middelaar. En zo is het met veel mensen – zij verstoppen zich liever achter een hiërarchie van priesters en bisschoppen, in plaats van tot God zelf te komen. Er is slechts één middelaar tussen God en ons – en dat is “de mens Christus Jezus” (1 Timoteüs 2:5). Wij hebben geen priester nodig, geen Maria, kerk om ten behoeve van ons te bemiddelen. Dit betekent dat u rechtstreeks tot God kunt bidden, door Jezus – met uw eigen woorden, niet de woorden die iemand anders vertelt dat u moet zeggen.

 

Ziet u, God zelf, de God die er werkelijk is, die bestaat aan de andere zijde van de onmetelijke ruimte, voorbij de melkwegen … de God die een echt wezen is, niet een idee, geen zwarte dood in ons brein die we ‘God’ noemen … die God nodigt u uit om een persoonlijke relatie met Hem te hebben.

En Hij wil dat u Hem kent, dat u Hem leert kennen, om Hem als een Vader te hebben. En zoals in iedere persoonlijke relatie, vereist dit persoonlijke communicatie. Niet door naar een gebouw te gaan en de woorden te zeggen die u worden verteld om te zeggen. Maar door te komen tot Hem, in de duisternis van uw eigen slaapkamer, of midden op de dag, op uw kantoor of keuken, door uw eigen woorden te spreken, door Hem te vragen om zich aan u te openbaren, door Hem te vertellen dat u Hem liefheeft, in Hem gelooft, en Hem beter wil leren kennen … En als u dit doet, zal Hij uw gebeden horen en zich aan u bekendmaken.

En tenslotte zult u komen en in zijn Zoon gedoopt willen worden. Misschien denkt u ‘Doop? Ik ben als kind gedoopt! Ik ben OK!’. Volgens de Bijbel is de doop iets waaraan een volwassene zich onderwerpt, wanneer hij uit eigen vrije wil besluit dat hij zich willen identificeren met de dood en de opstanding van Jezus. Het woord ‘doop’ als  woord betekent een volledige onderdompeling in water – omdat, wanneer wij onder water gaan, we verbonden worden met de dood/begrafenis van Jezus, en wanneer we uit het water komen worden we verbonden met zijn opstanding.

 

Dan zijn wij waarlijk met Hem verbonden, “in Christus” zoals de Bijbel het noemt, en wij hebben de vaste en zekere Hoop van eeuwig leven met Hem wanneer Hij terugkeert op aarde. Indien u werkelijk in deze dingen gelooft, geeft het u een prachtig perspectief op leven.

Wanneer wij in dit leven gelukkig of ongelukkig zijn, rijk of arm, dat geldt alleen voor dit leven – ons werkelijk leven, het eeuwig leven, is waarnaar wij uitzien, en dit geeft een ander perspectief op onze tegenwoordige menselijke ervaring.

Natuurlijk is eeuwig leven moeilijk voor te stellen – maar probeer het voor een ogenblik. Want dit is wat God u aanbiedt. Als kind dacht ik aan dit leven als alleen maar een paar millimeter vergeleken met een lang stuk touw dat mar doorgaat en doorgaat en door .. en door. En nog steeds kan ik op geen andere manier hieraan denken.

Maar het punt is dat dit het leven van het koninkrijk van God is, niet leven zoals wij dit nu kennen – dat niet bepaald een beloning zou zijn! In feite zou voor altijd leven met onze huidige ervaring een straf zijn, als het iets is.

Nee, het eeuwige leven dat God u aanbiedt is niet alleen maar eeuwig, het is het leven dat Hij en Jezus nu leven, het leven van eeuwige vreugde en vervulling en ultieme betekenis. En wij kunnen beginnen om dit leven te leven … nu meteen.

 

Dus, wat nu te doen? Wij willen oprecht mensen helpen om God te leren kennen. Wij willen u graag een kosteloos boek aanbieden getiteld Bible Basics dat op een systematische wijze de fundamentele dingen over God uiteenzet  volgens de Bijbel.

 

U hoeft alleen maar het formulier in te vullen en het te zenden naar

Bible Basics

P.O. Box 3034

South Croydon

Surrey CR2 0ZA

ENGLAND

 

Naam: ___________________________________

Adres: _____________________________________________________________

 

Of email uw verzoek aan: info@carelinks.net

U kunt onze website bezoeken: biblebasicsonline.com en carelinks.net