1.5 Grēka un kārdinājuma daba.

Mēs varam apspēlēt atšķirīgu Kristadelfiešu izpratni par sātanu. Nav pūķa vai personas, sauktas par sātanu, kas būtu atbildīga par mūsu kārdināšanu, nav Enģeļa, kurš nokritis no 99-tā stāva, gaidot,kad varēs mesties tev virsū vājuma brīžos. Mūsos pašos ir kārdināšanas pirmavots, mūsu psihē, mūsu pašu sarunā ar sevi, mūsu pašu ‘sirdī’, kā Bībele to sauc. Šo nepareizo priekšlikumu avots ir būtiskais ‘sātans’ vai ienaidnieks. Nav personas no ārienes, kas spēj ielīst mūsos un samaitāt, tas ir alkahols vai heroīns. Grēks attīstas no iekšienes, “uz āru no cilvēka sirds” (Marka ev. 7:15; 21-23). Cilvēka prāts ir kā arēna būtiskajai garīgajai cīņai.

Grēks pēc savas dabas pārņem varu pār cilvēka dzīvi. Jo vairāk tas tiek piedzīvots, jo lielāka kļūst tā vara. Arī Tu, lasītāj, to noteikti zini unesi pieredzējis. Tu nevari nodot grēku pirmoreiz. Tu esi dziļi šokēts, un pēc tam ļoti uzbāzīgi nožēlojošs uz to Kungu. Nākošreiz atkārtojot grēku, šoka un nožēlas sajūtas ir daudz vājākas. Ja Tu to atkārto vēlreiz un vēl, vēl, vēl… tas kļūst par ieradumu, un sirdsapziņa kļūst lielākoties mazjūtīga. Ar alkahola un narkotiku lietošanu, šis fakts parādās fiziski. Atkarīgajam ir nepieciešams arvien vairāk un vairāk alkahola. Šī ir progresējoša slimība, gluži kā grēks pats ir progresīvs. Alkaholiķa vielmaiņas izmaiņās nāk iecietība pret vielu, un prasība pēc lielāka apmierinājuma miesā. Es redzu līdzību homoseksuālajā dzīvē. Neviens nepiedzimst par geju. Praktizējot šo grēku regulāri, homoseksuāļi psiholoģiskas un iespējams arī fiziskas pārmaiņas, kas viņus pievelk savam dzimumam ar ‘dabisku’ vēlmi. Bet tas viss ir no grēka. Arī viņiem nepieciešama palīdzība, konfrontācija ar Dieva vārdu, iznesot viņus ārpus viņu atteikšanās un ar mīļu atbalstu pārmaiņām.

Alkaholisms: Grēka iemiesojums?

Labi zināma slīdēšana alkaholismā, ko katra sabiedrība ir pieredzējusi no saviem locekļiem, iespējams, ir grēka iemiesojums. Vīns ir simbols dažādām lietām, bet pēdējā Bībeles grāmatā tas parādās kā skaidrs ļaunums. (Jāņa atklāsmes gr. 14: 8, 10; 16:19; 17:2; 18:3) Alkaholiķim “tas kož kā čūska un ir indīgs kā odze” ( Salamana pamācības 23:29- 32). Čūska ir grēka iemiesojums; tas ir kā alkaholisms, Sālamans saka. Čūskas viltīgums atklājas kā alkaholiķis manipulē, lai sasniegtu dzeršanas punktus. Vīns un dzeršana ir izmantoti Dieva tiesu attēlojot. (Jeremijas 13:9-14; 48:26). Iespējams tādēļ, ka dzeršana pati ir kā sods- persona fiziski un garīgi kļūst par alkaholiķi, jo tāds ir Dieva apliecinājums viņu grēkā. Līdzīgi ja persona apzināti atsakas pieņemt Bībeles taisnību, Dievs sūta viņiem lielu maldināšanu, ka viņi nevar atrast īsto ceļu. (2. Tesaloniķiem 2:10).

Nepareiza svēto rakstu citēšana

Milzums Dieva kārdinājumu dod mums ieskatu, kā ‘sātans’ darbojas cilvēka prātā. Mēs pat varam citēt svētos rakstus sev pašiem, lai attaisnotu grēku. Diskusijā ar alkaholiķiem- kristadelfiešiem, ja viņi ir atklāti, ir iespējams atzīt sliktu izturēšanos pret Bībeles tekstiem, sagrozot tos sev izdevīgā secībā, lai attaisnotu dzeršanu. Ja diskusija, kurā esi iesaistīts, kļūst par diskusiju, kā Bībele runā par vīnu pozitīvā nozīmē, sekojošas lietas varētu būt noderīgas:

- Bībeles laikos, alkaholiskajiem dzērieniem bija cits sastāvs, nekā tas ir šodien. Destilācijas sistēmas bija diezgan ierobežotas; porainās tvertnes ļāva piekļūt gaisam rūgstošajam vīnam, un aizgriežņi reti bija gaisa necaurlaidīgi. Alkahols var tikt destilēts kādā ‘anaeirobā’ stāvoklī, t.i. kur gaisam nav ne mazākās pieejas ar šķidrumu. Ir novērots, ka nekas nevar sarūgt pēc 10% alkahola, neievietojot to etiķī. Vairākumam alkaholisko dzērienu ir vismaz 2% alkahola stipruma(7) . Vīni bieži tiek gatavoti izvārot ‘vīnu’- kas iztvaicē alkaholu- un pievienojot ūdeni, pārvēršot tās par kāda veida sirdszālēm. Tādejādi tie bija jauki dzērieni un tikai ļoti liela patēriņa gadījumā varētu būt kaitējoši. Vīni arīdzan nebija dabūnami lielos daudzumos- kad vīns apvidū bija beidzies, bija diezgan lielas problēmas dabūt vēl. Vīna darīšana bija nelielu lauku māju industrija. Tolaik, vīni bija salīdzinoši vāji ar mūsdienu, kuru alkahola līmenis sasniedz 20%, nemaz nerunājot par dzērieniem kā vodka, ar 40% saturu, vai pat vairāk.

- Vīna efekta apraksturojums ir izmantots kā ilustrācija/vārdisks raksturojums, taču tas neattaisno dzeršanu.

- Psalmi 104:14, 15 runā par svētību par “vīnu, kurš liek iepriecināt cilvēka sirdi”. Šī frāze nerunā par ražas efektu pār cilvēku ķermeņiem, bet drīzāk par emociju ražu, to vācot.


previous page table of contents next page next chapter