KAJ JE EVANGELIJ?

Dobri je imeti časa da pogledate kaj je sporočiu Bog. Mogoče se izogibate religije. Hodanje v cirku je ritual, sledenje tradicije je privrženec tradicije I ne bi se strinjal s tem z vami. Biblij nas učI da Bog živi v naša srca v moškimi in ženskami kateri imajo spoštovanje do njegove beside. Edine ceremonije po katere moramo iti za nimi so tiste katere Biblija jasno ih razlaga. A takih je zlo malo v Bibliji. Krščevanje je potapljanje v vodo in zlomiti kruh vsako nedeljo v spomin Jezusa so najvažnejše dve ceremonije.

Ali morda ste navadna oseba katera si želi Boga v svojemu žiljenju no ne hoče iti dle. To je morda točno da veliko od naju kateri bodo prebrali ta natpis I nam bo podobno na predavanja o Bibliji ali se bomo pogovarjali o temu. Prelepo je verjeti da verjamemo da bog opstoja , sigurno opstoja. No treba veliko časa za izučevanje negovih besed, Biblije, in tako se bomo spoznali in udeleževali v negovem večni plan. Ta kniga je napisana s njegovim Duhom kateri upliva na ludje kateri so je resnično napisali- to jedino niso besede navadnih ludje kateri so napisani v drugih knigah. I zato je pomembno da se je učimo.

Ali morda si mislite da vse znate. Ste pogledali Biblijo in ste jo razumeli. No če ste res iskreni, takrat vam nekaj res manjka. To je tista praznina ki jo počutite, tisti strah za prihodnost ali pa tista manjkavost sigurnost za vaše končne usode..... tisti sum da odzadi moškami in ženske hodi črni pas do nihovega groba. In vami bi rekli: Probajte še enkrat. Morda človečka interpretacija je vami zamutilo pretstavo o Bibliji. Vrnimo se na besedilo Biblije.

Ali morda gledate na Krščanstvo kot "še ena intelektualna avantura", kot hobi v katerem se lahko igrate še malo, še ena fascinacija, še eno mesto na poti – tisti ka nas pelje do groba, vsi so isti. Življenje je prekratko za da imate tako vrsto ciničnega položaja. Tistega dneva ko boste ležali v svojem grobu, tistega dneva ko vas bo smrt ujela I tebe se bo dosegla smrt. Dovolite da sedaj slišite nekaj o Bibliji.Prosimo vas, samo za vašo korist, umaknite par minute v vašem življenju ali si mal pomislite kaj vam govori.

To se pravi da lahko vas uprašam Kaj je EVANGELIJ?

Prosim vas otprite novi Zavet pri Mateja 1: 1. To je začetek pojasnila o Mateja in Evangeliščanstvu. Beremo:

Kniga o rodoslovje Jezusa Krista, sin Davida , sin Avrama.

To je tisto ko pričakujemo. On je reku da je Jezus potomec Davida in Avrama . I to , da Matej je začetek Evangelij. Pavle je videl isto. Poglej pri Galjatjanu 3:8.

Stari Zavet je predvideval da Bog bo opravičiu neverstvo z zaupanjem, odzačetka je blagovestil Avrama, z besedami mu je govoru, Vtabo so Blagoslovljeni usi narodi.

To je po meni, Evangelij je tisto ko je bilo obljubljeno Avramu. To je isto kaj govori in Pavle. To je po meni če razumete kaj je Bog reku Avramu, boste razumeli Kaj je Evangelij.

Vrnimo se na Stari Zavet In poglejmo kaj je Bog reku Avramu. Poglejmo Genezo prve knige Biblije, Geneza 17:8.

Tebi i bom dau zemlo na katero boš prihajau,, cela zemla na Hanan v večnem vladanju a jas bom biu Bog.

Avramu je bilo rečeno da on in negovi otroci bodo živeli za vedno na zemlo.Ideja za večnem živlenju je ideja ki prihaja is Stari Zavet. Zapomnite si tega – zato ko je osnovno sporočilo Biblije isto. Kako je to mogoče? Poglejmo Genezo 22:17, 18.

Resnično, z blagoslovom te blagoslovljam, in s tvojim semenom rasploditi kot zvezde na nebesu in kot pesek ma morski obali. A tvoja semena bodo vladali na vrata tvojih sovražnikov. In čes tvoja semena bodo blagoslovljeni vse nacije na zemli zato ka so slišali moj glas.

Avram je trebal imeti sina kateri bi biu za ceu svet vir blagoslova. Na kateri način bi se razumela Biblija je ogledovati kako Biblija se citira za sebe in nam pojasnuje. Besede ko smo zdaj prebrali so citat iz Novega Zaveta – Glava 3: 25;26. Poglejmo in poiščimo to interpretacijo.

Mi smo otroci preroka in zveza ki jo Bog sklenil z našimi očetami, in Avramu je govoru, in čez tvoja semena usi tvoi potomci sveta bodo blagoslovljeni ; Tvoj prvi Bog, kateri je zrastu svojega Sina Jezusa in ga je poslau da tebe blagoslovi in da od tebe odrine zlo.

Kdo je Avramovo seme? Jezus. In kateri so blagoslovi ki jih on da na tem svetu za use moške in ženske. Blagoslov da se oprosti greh in rešitev. Pejmo naprej. Galantajne 3:16

Obljubljanje je bilo dato za Avrama in njegovo seme. On ni reku za semena ampak za seme, samo za eno seme. Na tvoe seme , ki je Kristus

To je pomeni, seme od Avrama je samo edn človek , Jezus. No kako da edn človek rata tok velik kok so zvezde na nebu? Pejmo prebrat Galantajne 3:27-29.

Zato ko vas je velik ko ste pokrščeni v Kristus in ste oblečeni v Kristus. Ne opstojajo židi ali grki, nima niti takih ko so zavezani ni slobodnih, nima moških ni ženskih; zato ko ste vi samo eno v Jezusa Krista. In če ste Kristus , takrt ste vi seme od Avrama , in ste nasledniki kako so obljubljevali.

Samo tisti ko so bili krščeni v Kristus sodelujejo v tem oblublevanju za večno živlenje na zemli. In zato se moramo križati da se bomo rešili! Pavle je rekl da je njegova nada bila " up Izrajel"( glava 28:20) Ko je vidu smrt, to je bila njegova nada- up Izrajel. Kaj je pokrščevanje ? To ni špricanj z vodom. Novi Zavet je napisan na grčki, beseda " pokrščevanje "če se prevaja je pomeni potaplanje v vodo.Skorišča se za potaplanje ladje, za potaplanje, če se kos blaga barva iz eno v drugo barvo z potaplanjem se to dela. Poglejmo Mateja 3:13-16.

In takrat je prispeu Jezus is Galileja v Jordanu pri Jovanu da ga pokršča. Ampak Jovan ga je zavrnu z besedami Ti mene moraš pokrščevati ? Jezus je odgovoru, Zravnaj se zdaj, zato ko zdaj nam se je zgodilo da ispounimo pravdino. In zatem ga je Jezus zravnau, ko je biu pokrščen je takoj šou vn iz vode: In kašno čudo, nebo se je otprlo nade nim , in on je vidu Duh Boga kako se spušča kot da so golobi in so ga osvetljevali.

Jezus je biu "pod vodo" in je šou" vn iz nje". On je biu pokrščen ko je biu velik , a ne kot dojenček; z potaplanjem a ne z špricanjem. Zato je to narjeno z vodo. In če je on pokrščen moramo i mi .To potaplanje in vzdigovanje zaznamuje smrt in vstajanje Kristusa I da smo se mi odločili da Njegovo smrt in vstajanje nardimo kot da je naše. Zato se mora narest in more biti z potaplanjem a ne z špricanjem . Poglejmo pri Rimljanih 6:3-5.

A niste vedeli da so velik od vaji pokrščeni v Jezusa Kristus in da so pokrščeni in v negovo smrt ? Zato smo mi pokopani v smrt: kako Kristus se je vzdignil iz smrt z Očeta, mi moramo iti naprej. Zato če smo skupaj znimi zvščeni v isto smrtjo, mi moramo biti skupaj in v vstajanju:

Zato vam obračamo pozornost da se pokrstite- naredite to v življenju, da sprejemete Jezusa Kristusa mi smo postali del od Njega I zato obljuljevanje se nanaša i na nas.I zato ko se bo on vrnu mi bomo vstali, nama se bo pravdalo in takrat če smo živeli z zvestobo po besedami Boga , se nam dodeli večno živlenje ko zdaj on živi. In takrat mi bomo živeli za zmiri v Cesarjevo Gospodovo tukaj na zemli. Če verjamete to , takrat vaše živlenje ima pomembnost. Zato v Bibliji In v Kristus opstoja velika NADA.(upanje). Nada je tok velika da našI problemi ne zgledajo da so velki.

No, kako more ta človek Kristus da nas rešI ? On je naš predstavnik in zato se moramo pokrstiti v njegovo smrt in vstajanje, zato ko je on kot mi. Poglejmo pri Žide 2:14-18:

Zato ko so otroci udeleževali v krvi in mesa, in on sam je udeleževal v istem: čes smrt lahko zmaga tistega ko ima moč nad smrtjo, to je hudič : In da odaje tiste ko se bojio smrti in oni celo živlenje so bili v ujetništvo. Zato ko on ni sprejemu naravo od anglne, on je prevzeu potomstvo od Avrama. Zato on more biti podoben svoimi bratji more biti milozliv in zvesten prvoduhovnik pred Bogom , za da očisti grehe ljudstva . Zato ko je on imeu skušnjavo je use potrpeu , lahko pomaga skušnjevanimi.

Opazujete da huduč ni zmej ali kašna žvau. Tuki se skorišča kot personifikacija greha. " Teža greha je smtr ". (Rimjane 6;23) no tukaj beremo da huduč ima moč smrti. Mi moramo imeti borbo proti naše narave, a ne proti bitja katero se ne vidi in je van od nas same. Stih 14 kaže isto večkrat - On, udeležuje isto naravo kot mi.

Večinoma kriščanskih skupina učijo se da ima tri Boga v trojstvo, in da je edn od njih Jezus. No to ne piše in ne kaže Biblija. A do Žide, je velik važno da razumemo Jezusa. On je isti kot mi. Pisec to poudarja 4 krat! I on je bil na iskušnji kot mi. A kako oni nas dajo na skušnjavi? Z našo človeško naravo. Poglejmo pri Jakova 1:13:15:

Nit iedn človek kdaj je na skušnjavi ne sme povedat, Bog me skušuje, zato ka bog z zlo se ne skušava , I on nobenga ne skušava: Vski človek je na skušnjavi kogre na svoj pohod, ki ga vleče I mami.. I takrat ko pohot začne , rojeva se greh, a če je greh narjen rojeva se smrt.

To je pomeni da Jezus je imel našo človeško naravo. Bog se ne more skuševati, no Jezus je biu skuševan, pravijo Židi. To se pravi da Jezus ni biu on ,Bog. On je človek, sin od Boga po rojevanju potomec Davida in Avrama preko Marije. Isto tako, Bog se ne more roditi, ampak Jezus je bil rojen.Bog nemore umreti, Jezus je umru.Mi nemoremo videti Boga, ljudje so videli Jezusa I roko si dali. Jezus ni opstojal pred svojega rojevanja. On je sin od Boga čes Marijo. Poglejmo pri Luki 1:31:35:

I, počakaj , boš noseča v tvojem trebuhu, boš rodila sina in mu boš dalai me JEZUS. On bo velik I si bo dau ime sin Sevišnjega: I Bog mu bo dau svoj prestol svoega očeta Davida: in bo cesarjevau v dom Jakova in njegovo cesarstvo ne bo imelo konca . I potem je Mrija rekla angelnu, Kako to more biti, ko jez ne vem za moža ? I angel je odgovoru in reku, Sveti Duh pride na tebi, moč sevišnega ti bo naredila senco: zato ta tvoj otrok ki ga boš rodila mu bo ime Sin od Boga(Sin Božji).

A ste opazili usa ta vremena v prihodnost! On bo Sin od Boga, Marija bo noseča v svojem trebuhu i tukaj je začetek Jezusa, zmiri je bilo za Jezusa rečeno, s Bogom od začetka.Vidli ste da Marija navadna žena . Jezus je potomec Avrama in Davida , a to je zmožno zato ko je njihova mati bila njihov potomec. Če je Jezus biu bog, takrat Marija je mati Gospodovo, in ni navadna žena. Če nas Biblija učI da je Jezus biu Sin Boga in da je " sin človeka " potomec Avrama in Davida čes Marijo, razvidno je da Marija je navadna žena . To je vse ali nič- sistem zaupanja, ali sistem napačnih zaupanja. Važno je verjeti v pravico dela, zato kako doktrino upliva na to kako mi živimo. Poglejmo pri Žide 4-15, 16:

Zato ko mi nimamo prvoduhovnika kateri ni sočustvoval z našimi slabosti, je biu tak kot mi skuševanisto ko mi, samo ne z grehom. I zato svobodno pristopimo do njegovo cesarstvo blagodejnost,ki lahko sprejememo milost I priskrbeti blagor za pomoč gdaj jo rabimo.

Zato ko je Jezus biu kot mi, mi se lahko molimo za zaupanje čes njega do Boga. Mi ne rabimo duhovnika človeka , cerku ali duhovnika da nam uresničI molitev.

Zato naredimo rezime za to ko smo govorili:

Bog je samo edn a ne Trojstvo.

Jezus je sin od Boga, I on ni biu sam Bog; on ni opstojau predn se je rodiu.

On je imeu vse skušnje in človeško iskustev, no nigdar ni naredu greh. On je dau svoje živlenje za naju v največim mukami, in zato ko nigdar ni naredu greh, Bog ga je vstajal od mrtvih.

Preko pokrščevanja v Kriščanina z potaplanje v vodo takrat ko je biu že velik, mi spodelimo njegovo smrt in vstajanje od mrtvih.

Zat ko se Jezus vrne , on bo vstal od mrtvih, mu bojo sodili , I mu bodo dali njegovo večno živlenje na Njegovim Cesarstvom - ko bo tuki na zemlo. To Cesarstvo bo tako kako je biu svet Rajski Vrt, takrat ko je Bog ustvarjal človeka in še bolše. Vse probleme kateri so zdaj na zemli - vojna, lakota, žalost ter I sama smrt, končno ih nebo več - za vedno.

Po našI smrti mi ne poznamo" peku " vemo samo za "grob".

Naša duša je brezsmrtna, mi smo narjeni od pepeu in kri I se bomo vrnili v pepeu. Duša je moč za živlenje v nami, katero Bog nam uzame kadar umremo. Mi po našI smrti ne opstojamo več v nobeni zavestni obliki.

" Satan" je simbol za zla človekove želje I v nami ki se moramo boriti; to ni ime zmeja ali monstruma kateri opstoja. Bog je 100% močan, on svojo moč ne deli z " Satan ". Vsi naši problemi pridejo od Boga , a ne od " Satan " in za to opstoja pozitiuna spiritualna cilj.

Z samim tim ko preberemo Biblijo mi lahko najdemo sicer resnično pot.

Sporočamo vam , da si mal proučevate te stvari, I da si ne dovolite mir do tedaj dokler ne zveste kaj je Evangelij. Upam se otprto da boste naučili ta naš brezplačni tečaj o Bibliji, I da si date cilj da enega lepega dneva se boste pokrščali z potapanjem v vodi . Takrt lahko verjamete v večno živlenje. Lahko sugeriram da si pomislite dougo črto brez konca katera s nahaja v oddaljenosti : I mi smo na par cantimetre v tem življenju na njenem začetku. To je za res naša nada če se pokrščamo v Jezusa in v Njemu da živimo. Prosim vas da to imate za resnico I da ne mislite da je to religija, ali nekaj kaj se dogaja vsaki dan.

Dankan Hester

UČITE SE DA EFEKTIVNO BERETE BIBLIJO

BREZPLAČNO

Samo ena je Biblija no velik je cirku. Sugeriram vam da sami preberete Biblijo z cilj da v njej najdete resnično sporočilo. Verjamem da opstoja samo edn Bog, da je Jezus Sin od Boga, on je rodiu našo naravo I mi se moremo pokrščati z stem ko da se v celoti potapamo z cilj da imamo blagor do njegove smrti in vstajanju.

Kmalu on se bo vrnil da nardi Cesarstvo Gospodovo na zemli (ne na nebu). Prosimo vas popolnite to prijavo za da boste dobili brezplačni izvod kateri vam bo pomagal da se naučite nekaj več o Bibliji.


Ime: ___________________________________________

Prebivališče: _____________________________________

__________________ telefon: ______________________

Jezik:  _________________________________________

Pošlite na:
Bible Basics, 49 Woodfields, South Croydon, Surrey CR2 0HJ England

change language settings suitable for 800x600 display use full page width
Available languages:
free bible basics